Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BTÖ 312 ÖĞRETİM TASARIMI ÖĞRETİM TASARIMI MODELLERİ Doç. Dr. Arif ALTUN Arş. Gör. Meryem YILMAZ SOYLU.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BTÖ 312 ÖĞRETİM TASARIMI ÖĞRETİM TASARIMI MODELLERİ Doç. Dr. Arif ALTUN Arş. Gör. Meryem YILMAZ SOYLU."— Sunum transkripti:

1 BTÖ 312 ÖĞRETİM TASARIMI ÖĞRETİM TASARIMI MODELLERİ Doç. Dr. Arif ALTUN Arş. Gör. Meryem YILMAZ SOYLU

2 BTÖ 212 Öğretim Tasarımı Yaşam boyunca birilerini ya da bir şeyleri model alma ihtiyacı duydunuz mu? Modeller her zaman doğru işleri yapmamıza yardımcı olur mu?

3 BTÖ 212 Öğretim Tasarımı Öğretim Tasarım Modelleri Hannafin ve Hill (2002) öğretim tasarımının iki farklı temel yaklaşım üzerine kurulu olduğunu belirterek bu çerçevede yapılan etkinlikleri de sınıflamışlardır. Sözü edilen evre ve etkinlikler tabloda gösterilmektedir.

4 Geleneksel ve yapılandırmacı öğretim tasarımı evre ve etkinlikleri Öğretim Tasarımı Evreleri Geleneksel Tasarım EtkinlikleriYapılandırmacı Tasarım Etkinlikleri Analiz  İçerik  Öğrenen  Öğretsel ihtiyaç  Öğretsel hedef  Bağlam  Öğrenen  Problem tanımlanması  Anahtar kavramların tanıtılması Tasarım  Öğretsel hedefler  İş analizi  Ölçüt-dayanaklı değerlendirme  Öğretsel kazanımlar  Öğrenme sıralamasının yapılması (grup ve/ya da bireysel)  Bağlama dayalı değerlendirme Geliştirme  Öğretsel materyallerin geliştirilmesi  Öğrenme kaynaklarının yapılandırılması Uygulama  Öğretmen: ileten, yöneten  Öğrenen: alıcı, kazanan  Odak: hedefin kazandırılması  Öğretmen: başvurulan, destekleyen  Öğrenen: yöneten, kontrol eden  Odak: problem çözme Değerlendirme  Öğrenenin ne bildiği  Neyi nasıl bildiği  Öğrenenin nasıl öğrendiği  Bilmenin girdisini çıktısını bilmesi

5 BTÖ 212 Öğretim Tasarımı ADDIE Modeli

6 AşamaGerekenler Analiz Hedef kitle kimdir? Neyi öğrenmeye ihtiyaçları var? Bütçe nedir? Ulaştırma olanakları nedir? Ne gibi sınırlılıklar vardır? Proje ne zaman tamamlanacak? Öğrenciler yetenekleri konusunda ne söylüyor? Tasarım Bilişsel becerilerin kazandırılmasına en uygun (web) ortamını seçin (Driscoll, 1998). Öğretimsel hedefleri yazın, ders planına ve modüllere göre bir yöntem seçin (Hall, 1997). Dersin içeriğine uygun etkileşimli bir (elektronik) ortam tasarlayın (Porter,1997). Geliştirme Gereken ortamı yaratın (İnternetin güçlü yanlarını kullanarak) öğrenenlerin tercihleri ile örtüşecek farklı çoklu ortam bileşenleri kullanarak bilgileri sunun (Porter, 1997). Uygun etkileşim yöntemlerini belirleyin. Bunlar, öğrenenleri yaratıcı, yenilikçi ve geleceği araştırmaya istekli kılsın (Porter,1997). Sosyal bir ortam yaratacak ve öğrenenlerin işbirliği yapmasını sağlayacak etkinlikler planlayın (Simonson ve diğerleri, 2000). Uygulama Gereken materyalleri çoğaltıp dağıtın. Teknik aksaklıklardan kaynaklanabilecek problemlere karşı yedek bir plan hazırlayın (Simonson ve diğerleri, 2000). Değerlendirme Öğrenenleri hedefler doğrultusunda sınayın. Süreci öğretimsel standartlara göre test edin.

7 BTÖ 212 Öğretim Tasarımı ARCS Modeli ARCS modeli dört kategoriden oluşur. Bunlar: Dikkat Uygunluk Güven Doyum

8 ARCS Modeli Dikkat Algısal uyandırmaOnların ilgisini çekebilmek için ne yapmalıyım? Sorgusal uyandırmaSorgulama becerisini nasıl uyarabilirim? DeğişkenlikDikkatlerini sürekli uyanık tutabilmek için çeşitli taktikleri nasıl kullanabilirim? Uygunluk Kazanım (hedef) tanıtımıÖğrenenlerimin ihtiyaçlarını nasıl karşılayabilirim? Güdü eşlemesiÖğrenenlerime nasıl ve ne zaman uygun seçenek, sorumluluk ve etki sağlayabilirim? BenzerlikÖğrenenlerimin deneyimlerine dönük öğretimi nasıl düzenleyebilirim? Güven Öğrenme gereklilikleriBaşarı için olumlu beklenti yapılandırılmasına nasıl yardımcı olabilirim? Başarı fırsatlarıÖğrenme deneyimleri, öğrenenlerin yeterliliklerine inancını nasıl destekleyip artırabilir? Kişisel kontrolÖğrenenler başarılarının kendi güç ve yeteneklerine bağlı olduğunu nasıl bilebilir? Doyum İçsel pekiştireçlerÖğrenenlerin yeni edindikleri bilgi ve yetenekleri kullanmaları için nasıl fırsatlar sağlayabilirim? Dışsal ödüllerÖğrenenlerin başarısı ne ile pekiştirilebilir? AdaletÖğrenenlerin başarıları ile ilgili olumlu duygular hissetmesine nasıl yardımcı olabilirim?

9 BTÖ 212 Öğretim Tasarımı Dick ve Carey Modeli

10 ASSURE Modeli A Öğrenenlerin analizi  Genel özellikler  Ön yeterlilikler  Öğrenme stilleri S Kazanımların belirlenmesi  Beklentiler  Performans durumları  Kabul edilebilir performans derecesi S Öğretim yöntem, medya ve materyallerinin seçimi  Elde edilebilir materyallerin seçimi  Var olan materyallerin elden geçirilmesi  Yeni materyallerin tasarlanması U Medya ve materyallerin kullanımı  Materyallerin önizlemesi  Materyal ve ortamın hazırlanması  Öğrenme deneyimlerinin sağlanması R Öğrenen katılımı  Sınıfta ya da etkinlikler sırasında öğrenenlerin bilgiyi işlemesi E Değerlendirme ve gözden geçirip düzeltme  Öğretim öncesi, sırası ve sonrasında  Öğrenen, medya ve yöntemlerin değerlendirilmesi

11 BTÖ 212 Öğretim Tasarımı Seels Modeli

12 BTÖ 212 Öğretim Tasarımı Smith ve Ragan Modeli

13 BTÖ 212 Öğretim Tasarımı Gerlach & Ely Modeli

14 BTÖ 212 Öğretim Tasarımı Ayrıntılama Kuramı (Elaboration Theory) Ayrıntılama kuramı sıralanmış ve düzenlenmiş öğretim için bir model ortaya koymaktadır. Bilişsel alan için öğretim tasarımlarında kullanılabilir. Reigeluth kuramını, kavramsal, işlemsel, kuramsal tasarım ve planlama için ayrıntılı süreçler ortaya koyarak ifade etmiştir.

15 BTÖ 212 Öğretim Tasarımı Ayrıntılama Kuramı (Elaboration Theory) Ayrıntılama kuramının anahtar ilkesi, öğrenenler fikir ve becerilerin özümsendiği anlamlı bir bağlam geliştirme ihtiyacı hisseder cümlesidir. Bu ana fikirle yola çıkan Ayrıntılama kuramının sekiz ana strateji bileşeni vardır. Bunlar: 1. Düzenlenmiş ders yapısı: dersin odağını yansıtacak organizasyon yapısı belirleyin. 2. Basitten karmaşığa doğru sıralama: Düzenlenmiş yapıya göre hazırlanmış ders basitten karmaşığa doğru bir sıralama içermelidir. 3. Ders içindeki sıralamalar: Bilgi bileşenleri tabana alınarak tasarımda kullanılmalıdır. 4. Özetleyiciler: Ders ve ünite bazında içeriğin gözden geçirilmesi. 5. Sentezciler: Sentezlemenin amacı öğrencilerin yeni öğrendikleri bilgiler ile önceki bilgilerini kaynaştırarak özümsemeleri sağlanmalıdır. 6. Analojiler: İçerik ile öğrenenlerin önceki bilgileri arasında ilişki sağlayın. 7. Etkinleştiriciler: Bilişsel strateji etkinleştiricileri 8. Öğrenen kontrolü: Öğrenciler, hem içerik hem de öğretsel stratejileri kullanmak konusunda yüreklendirilmelidir.

16 BTÖ 212 Öğretim Tasarımı Evrensel Tasarım (Universal Design) Modeli Herhangi bir düzenleme ya da özel tasarıma gerek kalmaksızın bütün insanların kullanabileceği şekilde hazırlanmış bir ürün ya da ortam tasarımına verilen isimdir. Örneğin bilinen kapı kolları herkesin kullanabildiği yapıda değildir. Bu durumda evrensel tasarım prensiplerine göre hazırlanacak olan tasarım kapı kolu yerine kapıya yaklaşan nesneleri algılayan ve kapıyı açan bir sensörü kullanmak isteyecektir. Böylelikle engelliler, küçük çocuklar, yaşlılar, elinde ağır yük taşıyanlar kapıyı kolaylıkla açabilecektir.

17 BTÖ 212 Öğretim Tasarımı Evrensel Tasarım (Universal Design) Modeli Evrensel tasarıma gore tasarlanacak ortam ya da ürünleri biçimlenecek olan yedi ilke aşağıda sırasıyla ele alınmıştır. Adil kullanım (Equitable Use): Kullanımda esneklik (Flexibility in Use): Basit ve sezgi ile kullanılabilir (Simple and Intuitive): Algılanabilir bilgi (Perceptible Information) Hatalara karşı tolerasnlı (Tolerance for Error) Düşük fiziksel güç (Low Physical Effort) Kullanım ve yaklaşım için büyüklük ve alan (Size and Space for Approach and Use)


"BTÖ 312 ÖĞRETİM TASARIMI ÖĞRETİM TASARIMI MODELLERİ Doç. Dr. Arif ALTUN Arş. Gör. Meryem YILMAZ SOYLU." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları