Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BTÖ 212 ÖĞRETİM TASARIMI Öğretim Stratejileri ve Kavram Öğretimi Doç. Dr. Arif ALTUN Arş. Gör. Meryem YILMAZ SOYLU.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BTÖ 212 ÖĞRETİM TASARIMI Öğretim Stratejileri ve Kavram Öğretimi Doç. Dr. Arif ALTUN Arş. Gör. Meryem YILMAZ SOYLU."— Sunum transkripti:

1 BTÖ 212 ÖĞRETİM TASARIMI Öğretim Stratejileri ve Kavram Öğretimi Doç. Dr. Arif ALTUN Arş. Gör. Meryem YILMAZ SOYLU

2 HÜ_BÖTE 2008-2009/BaharBTÖ 212 Öğretim Tasarımı2 Öğretim staretejisi nedir?

3 HÜ_BÖTE 2008-2009/BaharBTÖ 212 Öğretim Tasarımı3 Öğretim Stratejileri Reigeluth (1983) öğretim stratejilerinin üç farklı bileşeni olduğunu belirtmektedir. –Örgütleme stratejileri –Sunum stratejileri –İdare (yönetim) stratejileri

4 HÜ_BÖTE 2008-2009/BaharBTÖ 212 Öğretim Tasarımı4 Örgütleme Stratejileri Örgütleme stratejilerinin genel özellikleri: –Giriş –Kurgu –Özet (Sonuç) –Değerlendirme

5 HÜ_BÖTE 2008-2009/BaharBTÖ 212 Öğretim Tasarımı5 Örgütleme Stratejileri Giriş: Öğrencileri derse hazırlamak, seçici algılarını harekete geçirecek, öğrenecekleri ile ilişkili bilgileri işleyen belleklerine getirebilmek için geçirilen süreçtir.

6 HÜ_BÖTE 2008-2009/BaharBTÖ 212 Öğretim Tasarımı6 Örgütleme Stratejileri Kurgu (Kuruluş): Dikkati derse toplama, öğretim kazanımları hakkında öğrencileri bilgilendirme, öğrenenlerin dikkatini uyarma, dersle ilgili genel açıklamalarda bulunma aşamalarını içeren bir süreçtir.

7 HÜ_BÖTE 2008-2009/BaharBTÖ 212 Öğretim Tasarımı7 Örgütleme Stratejileri Özet (Sonuç): Bu aşamada öğrenciler bilgilerini ayrıntılandırma ve düzenlendirme fırsatı bulmaktadır. Süreç özetleme ve gözden geçirmeyi, öğrenmeyi transfer etmeyi, öğrenmeye yeniden motive olmayı kapsamaktadır.

8 HÜ_BÖTE 2008-2009/BaharBTÖ 212 Öğretim Tasarımı8 Örgütleme Stratejileri Değerlendirme: Bu bölümün amacı öğrenenlerin dersin kazanımlarını edinip edinmediğinin değerlendirilmesidir. Bu aşama hem tasarımcı hem öğretmen hem de öğrenciler için önem taşımaktadır. Tasarımcılar bu süreçten aldıkları bilgiler ile öğretimi gözden geçirerek gerekli düzeltme ve gelişmeleri işe koşmaktadır. Öğretmenler, bu süreçten elde ettikleri bilgiler ile planlarında zamanlama değişiklikler ve iyileştirilmeler yapmaktadır. Öğrenenler ise, süreç sonunda kullandıkları stratejilerin yeterliliğini değerlendirerek iyileştirmelere gidebilmektedir.

9 HÜ_BÖTE 2008-2009/BaharBTÖ 212 Öğretim Tasarımı9

10 HÜ_BÖTE 2008-2009/BaharBTÖ 212 Öğretim Tasarımı10 Kavram nedir? Terim nedir?

11 HÜ_BÖTE 2008-2009/BaharBTÖ 212 Öğretim Tasarımı11 Kavramların Özellikleri Kavramların üç farklı özelliği vardır. Bunlar: 1)Esas(kendine özgü) özellik, 2) İşlevsel özellik, 3) İlişkisel özellik. Değişmez Değişebilir

12 HÜ_BÖTE 2008-2009/BaharBTÖ 212 Öğretim Tasarımı12 Kavram Türleri Kavram türleri alınan referans noktasına göre çok çeşitlilik göstermektedir. –Soyut ve Somut kavramlar –Nesnel ve İlişkisel kavramlar –Üst, Alt ve Bağlantılı kavramlar –Kendiliğinden ve Kendiliğinden Olmayan kavramlar –Günlük ve Bilimsel kavramlar

13 HÜ_BÖTE 2008-2009/BaharBTÖ 212 Öğretim Tasarımı13 Somut ve Soyut Kavramlar

14 HÜ_BÖTE 2008-2009/BaharBTÖ 212 Öğretim Tasarımı14 Nesnel ve İlişkisel Kavramlar Kavram Nesnel Kavramlar İnsanların kendi çevrelerinde bulunan fiziksel varlık ya da nesneleri sınıflamada kullanılan kavramlardır (Araba, Pizza vb.). İlişkisel Kavramlar Nesnel kavramlar arasındaki ilişkileri betimlemek üzere kullanılan ve çoğunlukla sözel bilgilerden oluşan önermelere verilen isimdir (Kuvvet: itme, çekme, ivme, sürtünme). Kavram oluşturma Kavram özümseme

15 HÜ_BÖTE 2008-2009/BaharBTÖ 212 Öğretim Tasarımı15 Üst, Alt ve Bağlantılı Kavramlar Kavramlar kendi içlerinde aşamalı bir yapıya sahiptir ve aslında bir kavram birçok şeyin ortak adı olabilmekle beraber kendisi de başka kavram/ların parçası olabilir. Kavram yapılanması içinde en tepede olan ve en geniş kapsamlılığı gösteren kavrama üst kavram adı verilir. Üst kavramların küçük bir bölümünü ya da özel parçasını oluşturan bir alt düzey kavramlara da alt kavram adı verilir. Bitkiler Ağaçlar İğne yapraklılar Yeşil yapraklılar Çiçekler

16 HÜ_BÖTE 2008-2009/BaharBTÖ 212 Öğretim Tasarımı16 Kendiliğinden ve Kendiliğinden Olmayan Kavramlar Kavramları oluşumuna göre iki kategoriye ayıran Piaget (1964) çocukların düşüme özelliklerini doğrudan yansıtan kavramlara kendiliğinde oluşan kavramlar adını vermiştir. Küçük çocukların kediye “miyav”, köpeğe “hav hav ” ismini takmalarını bu kavramlara verdikleri etiketler olarak göstermektedir. Çocukların, genellikle yetişkinlerin istediği doğrultuda sergilediği düşünme biçimini gösteren kavramlara da kendiliğinden olmayan kavramlar adı verilmektedir.

17 HÜ_BÖTE 2008-2009/BaharBTÖ 212 Öğretim Tasarımı17 Günlük ve Bilimsel Kavramlar Kavramların oluşumunu doğal ve eğitsel bağlamda ele alan Vygostky (1994) kavramları günlük ve bilimsel olarak sınıflamaktadır. Buna göre günlük kavramlar, günlük bağlamda gelişen, çocukların okul dışında yetişkinler ile etkileşimi sonucu oluşan kavramlardır. Bu kavramlar çocuğun kendi kafasında biçimlenir, başkaları tarafından amaçlı biçimde öğretilmez. Buna karşın bilimsel kavramlar ise belirli bir bilim dalıyla ilişkili olarak okulda öğretilir. Bu kavramlar; uygun biçimde tanımlanır, sistematik yönden aşamalı bir yapı içindedir, mantıksal düzenleme içinde sunulur ve sözel olarak kapsamlı biçimde tanımlanabilir.

18 HÜ_BÖTE 2008-2009/BaharBTÖ 212 Öğretim Tasarımı18 Kavram Öğretiminde Kullanılan Öğrenme Stratejileri Kavram haritaları Kavram Ağaçları Benzerlikler Bellekler Betimleme Bilişsel haritalar Yol bulma ağları İçerik çözümleme Anlamsal ağlar Çapraz sınıflama çizelgeleri Anlamsal özellik çözümlemeleri

19 HÜ_BÖTE 2008-2009/BaharBTÖ 212 Öğretim Tasarımı19 Kavram öğretimi tasarımında kullanılabilecek örgütsel strateji 1. GİRİŞ2. KURULUŞ3. ÖZET(SONUÇ)4. DEĞERLENDİRME İlgi ve motivasyonu harekete geçirmek, Öğretimsel amacı ortaya koymak, Dersi önizleme (özetleme) Özetleme ve gözden geçirme, Bilgileri transfer etme, Tekrar motive etme ve dersi bitiriş. Performans değerlendirme, Geribildirim değerlendirme ve geri uzlaşmayı araştırmak Önceki bilgileri hatırlatma, Bilgi ve örnekler süreci, Dikkate odaklanma, Uygulama, Geribildirim değerlendirme, Öğrenme stratejilerini kullanma.

20 HÜ_BÖTE 2008-2009/BaharBTÖ 212 Öğretim Tasarımı20 Uygulama için akış şeması önerisi


"BTÖ 212 ÖĞRETİM TASARIMI Öğretim Stratejileri ve Kavram Öğretimi Doç. Dr. Arif ALTUN Arş. Gör. Meryem YILMAZ SOYLU." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları