Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Öğretim Stratejileri ve Kavram Öğretimi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Öğretim Stratejileri ve Kavram Öğretimi"— Sunum transkripti:

1 Öğretim Stratejileri ve Kavram Öğretimi
BTÖ 212 ÖĞRETİM TASARIMI Öğretim Stratejileri ve Kavram Öğretimi Doç. Dr. Arif ALTUN Arş. Gör. Meryem YILMAZ SOYLU

2 Öğretim staretejisi nedir?
HÜ_BÖTE /Bahar BTÖ 212 Öğretim Tasarımı

3 Öğretim Stratejileri Reigeluth (1983) öğretim stratejilerinin üç farklı bileşeni olduğunu belirtmektedir. Örgütleme stratejileri Sunum stratejileri İdare (yönetim) stratejileri HÜ_BÖTE /Bahar BTÖ 212 Öğretim Tasarımı

4 Örgütleme Stratejileri
Örgütleme stratejilerinin genel özellikleri: Giriş Kurgu Özet (Sonuç) Değerlendirme HÜ_BÖTE /Bahar BTÖ 212 Öğretim Tasarımı

5 Örgütleme Stratejileri
Giriş: Öğrencileri derse hazırlamak, seçici algılarını harekete geçirecek, öğrenecekleri ile ilişkili bilgileri işleyen belleklerine getirebilmek için geçirilen süreçtir. HÜ_BÖTE /Bahar BTÖ 212 Öğretim Tasarımı

6 Örgütleme Stratejileri
Kurgu (Kuruluş): Dikkati derse toplama, öğretim kazanımları hakkında öğrencileri bilgilendirme, öğrenenlerin dikkatini uyarma, dersle ilgili genel açıklamalarda bulunma aşamalarını içeren bir süreçtir. HÜ_BÖTE /Bahar BTÖ 212 Öğretim Tasarımı

7 Örgütleme Stratejileri
Özet (Sonuç): Bu aşamada öğrenciler bilgilerini ayrıntılandırma ve düzenlendirme fırsatı bulmaktadır. Süreç özetleme ve gözden geçirmeyi, öğrenmeyi transfer etmeyi, öğrenmeye yeniden motive olmayı kapsamaktadır. HÜ_BÖTE /Bahar BTÖ 212 Öğretim Tasarımı

8 Örgütleme Stratejileri
Değerlendirme: Bu bölümün amacı öğrenenlerin dersin kazanımlarını edinip edinmediğinin değerlendirilmesidir. Bu aşama hem tasarımcı hem öğretmen hem de öğrenciler için önem taşımaktadır. Tasarımcılar bu süreçten aldıkları bilgiler ile öğretimi gözden geçirerek gerekli düzeltme ve gelişmeleri işe koşmaktadır. Öğretmenler, bu süreçten elde ettikleri bilgiler ile planlarında zamanlama değişiklikler ve iyileştirilmeler yapmaktadır. Öğrenenler ise, süreç sonunda kullandıkları stratejilerin yeterliliğini değerlendirerek iyileştirmelere gidebilmektedir. HÜ_BÖTE /Bahar BTÖ 212 Öğretim Tasarımı

9 HÜ_BÖTE /Bahar BTÖ 212 Öğretim Tasarımı

10 Kavram nedir? Terim nedir? HÜ_BÖTE 2008-2009/Bahar
BTÖ 212 Öğretim Tasarımı

11 Kavramların Özellikleri
Kavramların üç farklı özelliği vardır. Bunlar: Esas(kendine özgü) özellik, 2) İşlevsel özellik, 3) İlişkisel özellik. Değişmez Değişebilir HÜ_BÖTE /Bahar BTÖ 212 Öğretim Tasarımı

12 Kavram Türleri Kavram türleri alınan referans noktasına göre çok çeşitlilik göstermektedir. Soyut ve Somut kavramlar Nesnel ve İlişkisel kavramlar Üst, Alt ve Bağlantılı kavramlar Kendiliğinden ve Kendiliğinden Olmayan kavramlar Günlük ve Bilimsel kavramlar HÜ_BÖTE /Bahar BTÖ 212 Öğretim Tasarımı

13 Somut ve Soyut Kavramlar
HÜ_BÖTE /Bahar BTÖ 212 Öğretim Tasarımı

14 Nesnel ve İlişkisel Kavramlar
Kavram oluşturma Kavram özümseme HÜ_BÖTE /Bahar BTÖ 212 Öğretim Tasarımı

15 Üst, Alt ve Bağlantılı Kavramlar
Kavramlar kendi içlerinde aşamalı bir yapıya sahiptir ve aslında bir kavram birçok şeyin ortak adı olabilmekle beraber kendisi de başka kavram/ların parçası olabilir. Kavram yapılanması içinde en tepede olan ve en geniş kapsamlılığı gösteren kavrama üst kavram adı verilir. Üst kavramların küçük bir bölümünü ya da özel parçasını oluşturan bir alt düzey kavramlara da alt kavram adı verilir. HÜ_BÖTE /Bahar BTÖ 212 Öğretim Tasarımı

16 Kendiliğinden ve Kendiliğinden Olmayan Kavramlar
Kavramları oluşumuna göre iki kategoriye ayıran Piaget (1964) çocukların düşüme özelliklerini doğrudan yansıtan kavramlara kendiliğinde oluşan kavramlar adını vermiştir. Küçük çocukların kediye “miyav”, köpeğe “hav hav ” ismini takmalarını bu kavramlara verdikleri etiketler olarak göstermektedir. Çocukların, genellikle yetişkinlerin istediği doğrultuda sergilediği düşünme biçimini gösteren kavramlara da kendiliğinden olmayan kavramlar adı verilmektedir. HÜ_BÖTE /Bahar BTÖ 212 Öğretim Tasarımı

17 Günlük ve Bilimsel Kavramlar
Kavramların oluşumunu doğal ve eğitsel bağlamda ele alan Vygostky (1994) kavramları günlük ve bilimsel olarak sınıflamaktadır. Buna göre günlük kavramlar, günlük bağlamda gelişen, çocukların okul dışında yetişkinler ile etkileşimi sonucu oluşan kavramlardır. Bu kavramlar çocuğun kendi kafasında biçimlenir, başkaları tarafından amaçlı biçimde öğretilmez. Buna karşın bilimsel kavramlar ise belirli bir bilim dalıyla ilişkili olarak okulda öğretilir. Bu kavramlar; uygun biçimde tanımlanır, sistematik yönden aşamalı bir yapı içindedir, mantıksal düzenleme içinde sunulur ve sözel olarak kapsamlı biçimde tanımlanabilir. HÜ_BÖTE /Bahar BTÖ 212 Öğretim Tasarımı

18 Kavram Öğretiminde Kullanılan Öğrenme Stratejileri
Kavram haritaları Kavram Ağaçları Benzerlikler Bellekler Betimleme Bilişsel haritalar Yol bulma ağları İçerik çözümleme Anlamsal ağlar Çapraz sınıflama çizelgeleri Anlamsal özellik çözümlemeleri HÜ_BÖTE /Bahar BTÖ 212 Öğretim Tasarımı

19 Kavram öğretimi tasarımında kullanılabilecek örgütsel strateji
1. GİRİŞ 2. KURULUŞ 3. ÖZET(SONUÇ) 4. DEĞERLENDİRME Önceki bilgileri hatırlatma, Bilgi ve örnekler süreci, Dikkate odaklanma, Uygulama, Geribildirim değerlendirme, Öğrenme stratejilerini kullanma. Performans değerlendirme, Geribildirim değerlendirme ve geri uzlaşmayı araştırmak İlgi ve motivasyonu harekete geçirmek, Öğretimsel amacı ortaya koymak, Dersi önizleme (özetleme) Özetleme ve gözden geçirme, Bilgileri transfer etme, Tekrar motive etme ve dersi bitiriş. HÜ_BÖTE /Bahar BTÖ 212 Öğretim Tasarımı

20 Uygulama için akış şeması önerisi
HÜ_BÖTE /Bahar BTÖ 212 Öğretim Tasarımı


"Öğretim Stratejileri ve Kavram Öğretimi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları