Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Özdeğerlendirme Kurulu Raporu 30 Haziran 2010 Ankara.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Özdeğerlendirme Kurulu Raporu 30 Haziran 2010 Ankara."— Sunum transkripti:

1 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Özdeğerlendirme Kurulu Raporu
30 Haziran 2010 Ankara

2 Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu UTEAK
9 Anabaşlık 41 Temel Standart “olmazsa olmaz” 30 Gelişim Standartı “niteliği artırmaya yönelik”

3 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Özdeğerlendirme Kurulu
Dekan Prof. Dr. Serhat Ünal Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Elif N. Özmert Prof. Dr. Sarp Saraç ’dan İtibaren Dekan Prof. Dr. Sarp Saraç Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Elif N. Özmert Özdeğerlendirme Koordinatörü Prof. Dr. Figen Söylemezoğlu Mezun Dr. Gülsün Polatkan Dr. Yılmaz Yıldız Asistan Dr. Mustafa Göktaş Öğrenci Filiz Kerdiğe Yusuf Çamırcı Burak Bahadır İdari Personel Serap Tekiner Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Meral Özgüç Prof. Dr. Mehmet Emin Şenocak Prof. Dr. Mustafa Arıcı Prof. Dr. Aycan Uğur Kayıkçı Doç. Dr. Pergin Atilla Doç. Dr. Ali Düzova Doç. Dr. Selçuk Dağdelen Yrd. Doç. Dr. İlkan Tatar Yrd. Doç. Dr. Orhan Odabaşı

4 Özdeğerlendirme Raporu
Fakültenin Tanıtımı Mezuniyet öncesi tıp eğitimi ulusal standartlarının karşılanma durumu Amaç ve hedefler -misyon, vizyon -genel, yıl, ders kurulu, staj bazında Eğitim programı -eğitim modeli, yöntemler -topluma dayalı özellikler -ÇEP uyumu Öğrencilerin değerlendirilmesi -yöntemler, duyurulma -geçerlilik, güvenirlik çalışmaları 4. Öğrenciler -seçimi -öğrenci temsiliyeti, eğitim yönetimine katılım -danışmanlık, iletişim -Sosyal, kültürel, sanatsal, sportif olanaklar Program değerlendirme -sistemi, paylaşımı Öğretim elemanları -akademik kadro politikası -seçim, atama, yükseltme kriterleri -öğretim görevlilerinin görev ve sorumlulukları -eğitici gelişim programları -sürekli mesleksel gelişim Eğitsel kaynaklar ve olanaklar -akademik birim, alt yapı, olanaklar -klinik eğitim ortamı -araştırma eğitimi fırsatları -ulusal, uluslararası işbirliği Yönetim yürütme -fakülte yönetim yapısı -eğitim örgütlenmesi -yönetim kadrosu Sürekli yenilenme ve gelişim C. Ekler

5 1 Güçlü yönler Zayıf yönler Amaç ve hedefler
Amaç ve öğrenim hedeflerinin açık, anlaşılabilir, erişilebilir ve ölçülebilir olması Amaç ve öğrenim hedeflerinin belirlenmesi sürecinde öğrenci katılımının yeterince sağlanmamış olması

6 2 Güçlü yönler Zayıf yönler Eğitim programı
Klinik öncesi dönemlerde yatay / dikey entegrasyonun öğrenmeyi geliştirecek biçimde kurgulanmış olması Programın hekimin toplumdaki rol ve sorumluluklarını yerine getirmesine yönelik yetkinlikte olması Tıp Bilim Doktoru (MD, PhD) Bütünleşik Programının olması Programda öğrenen merkezli eğitim yöntemlerinin yer alması İyi Hekimlik Uygulamaları Programının bulunması Klinik stajlarda yatay/dikey entegrasyonun yeterince sağlanmamış olması

7 3 Güçlü yönler Zayıf yönler Öğrencilerin değerlendi-rilmesi
Öğrenci değerlendirmesinde çoklu yöntemlerin (çoktan seçmeli sınav, kısa cevaplı yazılı sınav, sözlü sınav, öğrenci gelişim dosyası, YOKS, bilgisayar temelli) kullanılması Dönem I’de elektronik öğrenci gelişim dosyalarının kullanılması Öğrenci sayısındaki artış ile birlikte çoklu yöntemlerin sürdürülmesinde altyapı ve yetişkin insan gücü gereksiniminin yeterince karşılanamaması

8 4 Güçlü yönler Zayıf yönler Öğrenciler
Üniversite Seçme Sınavında ilk %1’lik dilimden öğrenci alınması Eğitimde öğrenci temsiliyetinin ve katılımının sağlanması Öğrenci alımı konusundaki Fakülte politikasının her zaman uygulanamaması

9 5 Güçlü yönler Zayıf yönler Program değer-lendirme
Program değerlendirme çalışmalarının öğrencilerle birlikte en geniş katılım ile yapılması ve bu çalışmaların “Gökkuşağı Projesi” ile uygulamaya geçirilmesi Öğrenci sayısının öğrenen merkezli çalışmaları güçleştirmesi nedeni ile sürecin olumsuz etkilenmesi

10 6 Güçlü yönler Zayıf yönler Öğretim elemanları
Bilimsel yetkinliği yüksek düzeyde, örnek öğretim üyelerine sahip olunması, Eğitici eğitim programlarının uygulanılıyor olması Performansı hizmet odaklı belirleyen sağlık politikalarının eğitimi öncelememesi

11 7 Güçlü yönler Zayıf yönler Eğitsel kaynak ve olanaklar
Öğrencilere yeterli klinik deneyim sağlayacak eğitim hastanelerinin olması, Üniversitenin alt yapı projelerini desteklemesi, Gelişkin ulusal ve uluslararası işbirliğinin kurulmuş olması Artan öğrenci sayısının klinik dönemde de eğitim olanaklarını olumsuz etkileyecek aşamaya gelmesi

12 8 Güçlü yönler Zayıf yönler Yönetim ve yürütme
Yetkin, deneyimli, kurumsal belleği güçlü, multidisipliner çalışma becerisi yüksek yönetim yapısı ve kadrosunun olması Öğrenci katılımının yeterince sağlanamaması

13 9 Güçlü yönler Zayıf yönler Sürekli yenilenme ve gelişim
Fakültenin tıp eğitimindeki vizyonu ve misyonunu gerçekleştirecek eğitim yapısı ve öğretim üyelerine sahip olması Sürekli yenilenme ve gelişimin, ölçülebilir değerlendirme yöntemleriyle yeterince izlenmiyor olması

14


"Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Özdeğerlendirme Kurulu Raporu 30 Haziran 2010 Ankara." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları