Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İTF Eğitiminde Mevcut Durum Tespiti-2009. WFME-UTEAK-TTB Tıp Fakültelerinin Misyon ve Hedefler Temel Alanı Ölçütleri ile İlgili Değerlendirmeleri Misyon.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İTF Eğitiminde Mevcut Durum Tespiti-2009. WFME-UTEAK-TTB Tıp Fakültelerinin Misyon ve Hedefler Temel Alanı Ölçütleri ile İlgili Değerlendirmeleri Misyon."— Sunum transkripti:

1 İTF Eğitiminde Mevcut Durum Tespiti-2009

2 WFME-UTEAK-TTB Tıp Fakültelerinin Misyon ve Hedefler Temel Alanı Ölçütleri ile İlgili Değerlendirmeleri Misyon ve vizyon tanımlanmış Bilinmiyor Belirlenme aşamasına katılım çok dar Eğitim ürünlerinin nitelikleri tanımlanmamış

3 Tıp Fakültelerinin Eğitim Programları Temel Alanı Ölçütleri ile ilgili Değerlendirmeleri Öğrencinin kendi öğrenmesine katılımı yok Bilimsel yöntem ve kanıta dayalı düşünme becerisi kazandırmıyor Temel bilimler klinikle bütünleşmemiş Davranış bilimleri ve sosyal bilimlerin varlığı kısıtlı Toplumdan gelen geri bildirimler ve toplumsal gereksinimler dikkate alınmıyor

4 Tıp Fakültelerinin Öğrencilerin Değerlendirilmesi Temel Alanı Ölçütleri ile ilgili Değerlendirmeleri Değerlendirme sistemi öğrencilerin öğrenme amaçlarına ulaşmasını ve yeterliklerini ölçmüyor

5 Tıp Fakültelerinin Öğrenciler Temel Alanı Ölçütleri ile ilgili Değerlendirmeleri Yönetime ve eğitim sürecine kısmen katılım var

6 Tıp Fakültelerinin Akademik Personel Temel Alanı Ölçütleri ile ilgili Değerlendirmeleri Görevlendirme politikası Personel politikası personel çeşit ve sorumluluğunu tanımlamaktadır Hayır Personel görevlendirme politikası temel ve klinik bilimlerdeki personel arasında dengeyi içermektedir.Hayır Personel görevlendirme politikası iki yerde görevlendirilmiş eğitmenler arasında dengeyi içermektedir.Hayır Personel görevlendirme politikası tıp ve tıp dışı akademik personel arasında dengeyi içermektedir.Hayır Personel görevlendirme politikası tam ve yarı zamanlı personel arasında dengeyi içermektedir.Hayır Personelin sorumlulukları açık olarak belirlenmiştir.Hayır Personelin sorumlulukları izlenmektedir.Hayır Programın yürütülebilmesi için ilgili disiplinlerde yeterli sayıda nitelikli araştırmacıyı sağlayacak bir personel politikası bulunmaktadır.Hayır

7 Tıp Fakültelerinin Akademik Personel Temel Alanı Ölçütleri ile ilgili Değerlendirmeleri Personel politikaları ve gelişimi Personel politikası öğrenme kapasitesi, araştırma ve hizmet işlevleri arasındaki dengeyi dikkate almaktadır.Hayır Personel politikası önemli akademik etkinlikleri onaylamaktadır.Evet Personel politikası öğretme nitelikleri ve araştırma niteliklerinin her ikisine de önem vermektedir.Hayır Personel politikası eğitmen eğitimi ve gelişimini içermektedir.Hayır Personel politikası eğitmenin ödüllendirilmesini içermektedir..Hayır Eğitim programının değişik öğelerinde öğrenci-eğitmen oranına dikkat edilmiştir.Hayır Eğitim programında ilgili yapılarda eğitmenlerin temsil edilmesine dikkat edilmiştir.Evet

8 Eğitim Kaynakları Temel Alanı Ölçütleri Alt yapı kısmen yeterli Bilgisayar teknolojilerinin kullanımı için bir politika yok Yeterli klinik deneyim sağlanamıyor

9 Araştırma Eğitim ve araştırma arasındaki ilişkiyi destekleyen bir politika vardır Hayır Araştırma olanakları ve kurumsal araştırma öncelikleri tanımlanmıştır.Hayır Araştırma ve eğitim etkinlikleri arasındaki etkileşim programa yansıtılmıştır.Hayır Araştırma ve eğitim etkinlikleri arasındaki etkileşim mevcut eğitimi etkilemektedir.Hayır Araştırma ve eğitim etkinlikleri öğrenciyi tıbbi araştırma ve geliştirme görevine hazırlamaktadır.Hayır Eğitim uzmanlığı Tıp eğitiminin planlanması ve öğretim yöntemlerinin geliştirilmesi için eğitim uzmanlığının kullanımı ile ilgili politikalar vardır.Kısmen

10 Tıp Fakültelerinin Program Değerlendirme Temel Alanı Ölçütleri ile ilgili Değerlendirmeleri Program değerlendirme yapısı Program ve öğrenci gelişiminin izlendiği bir program değerlendirme yapısı bulunmaktadır.Hayır Program değerlendirme için yapılan tanımlarda aşağıdaki alanların hangileri kapsanmaktadır? Eğitsel gelişim Hayır Programın öğeleri Hayır Ürünler Hayır Eğitmen ve öğrenci geribildirimi Öğrenci geribildirimleri sistematik olarak toplanmaktadır.Hayır Öğrenci geribildirimleri sistematik olarak analiz edilmektedir.Hayır Öğrenci geribildirimlerine sistematik olarak yanıt verilmektedir.Hayır Eğitmen geribildirimleri sistematik olarak toplanmaktadır.Hayır Eğitmen geribildirimleri sistematik olarak analiz edilmektedir.Hayır Eğitmen geribildirimleri sistematik olarak yanıt verilmektedir.Hayır

11 Tıp Fakültelerinin Program Değerlendirme Temel Alanı Ölçütleri ile ilgili Değerlendirmeleri Öğrenci performansı Öğrenci performansı eğitim programı ile ilgili olarak analiz edilmektedir.Hayır Öğrenci performansı fakültenin misyon ve hedefleri ile ilgili olarak analiz edilmektedir.Hayır Ortakların katılımı Program değerlendirme aşağıdaki gruplardan hangilerini içermektedir? Fakültenin idare ve yönetimi Hayır Akademik personel Hayır Öğrenciler Hayır Düzenli olarak dış değerlendirme yapılmaktadır.Hayır Dış değerlendirme formal bir akreditasyon ile ilişkilidir.Hayır

12 Fakültelerinin Yönetim ve İdare Temel Alanı Ölçütleri ile ilgili Değerlendirmeleri Yönetim Fakültenin yönetsel yapı ve işlevleri, üniversite içi ilişkileri de içerecek şekilde tanımlanmıştırEvet Yönetim yapısında kurul yapısı bulunmaktadır.Evet Kurullarda aşağıdaki gruplardan hangileri temsil edilmektedir? Akademik personelEvet ÖğrenciEvet Diğer ortaklar (paydaşlar)Hayır Akademik liderlik Fakültenin tıp eğitimi programı için akademik liderlik sorumluluğu açık olarak belirtilmiştir.(The responsibilities of academic leadership of the medical educational programme must be clearly stated) Hayır

13 Fakültelerinin Yönetim ve İdare Temel Alanı Ölçütleri ile ilgili Değerlendirmeleri Eğitim bütçesi ve ayrılan kaynaklar Eğitim programı için yetki ve sorumluluk açık olarak belirlenmiştir.Evet Eğitim programına ayrılan eğitim bütçesi dahil kaynaklar açık olarak belirlenmiştir.Hayır Eğitim personelinin ücretini içerecek şekilde kaynakların yönetiminde fakültenin özerkliği vardır.Hayır İdari personel ve yönetim İdari personel fakültenin eğitim programının ve diğer etkinliklerinin uygulanmasını desteklemek için uygundur.Kısmen İdari personel kaynaklarının iyi dağılımı ve yönetimi sağlanmaktadır.Hayır Sağlık sektörü ile etkileşim Sağlık, sağlıkla ilgili kesim ve hükümetle yapıcı etkileşim vardır.Hayır

14 Özetle Hedeflerin ve eğitim ürününün niteliklerinin tanımları yetersiz, toplumun gereksinimlerine göre düzenlenmemiş Olan hedeflerin değerlendirilmesi uygun biçimde yapılmıyor Alt yapıda eksikler var Personel, araştırma ve eğitim politikaları yok

15 Birinci sınıf için yeni ders programı oluşturulsun mu? Cevabınız “Evet“ ise,kuramsal ders ve uygulamalarda neleri değiştirirdiniz? Neler yapardınız? Evet (103 Kişi) Hayır (20 Kişi) Boş bırakan (26 Kişi) Bu sistem iyi, böyle devam edilebilir (3 kişi)

16 Birinci sınıf için yeni ders programı oluşturulsun mu? Cevabınız “Evet“ ise,kuramsal ders ve uygulamalarda neleri değiştirirdiniz? Neler yapardınız? Kesinlikle değiştirilsin. Özellikle birinci sınıfta birbirinin tamamlayıcısı olan temel bilimler ders konularının, uygulama zamanlarıyla ve temel bilimlerin birbirleriyle iç içe olan dersleri aynı zamanda, ama bıktırmadan ve organize olarak uyumlu verilmesi gereklidir. Uygulamalar çok baştan savma yapılıyor,daha ciddiye alınmalı

17 Birinci sınıf için yeni ders programı oluşturulsun mu? Cevabınız “Evet“ ise,kuramsal ders ve uygulamalarda neleri değiştirirdiniz? Neler yapardınız? Biyokimya,Biyofizik dersleri üzerinde biraz daha düşünülsün.Anlatım konusu değerlendirilsin. Anlaşılır şekilde anlatılsın. Notlarla tehditten vaz geçilsin Evet,derslerde bilgi yoğunluğu olması gerekenden çok fazla. Aldığım derslerin çoğunda sınav sonrası kaybedilen bilgi çok fazla. Tıp fakültesinde okuduğumu daha çok hissettirecek dersler görmek istiyorum

18 Birinci sınıf için yeni ders programı oluşturulsun mu? Cevabınız “Evet“ ise,kuramsal ders ve uygulamalarda neleri değiştirirdiniz? Neler yapardınız? Eğer ben olsaydım,kafamızı bu kadar luzumsuz bilgilerle dolduracağımıza bunları direkt uygulamalı olarak yaptırırdım. Mesela izleyici olarak bile olsa direkt hastayla iletişim içinde olmamız gerekiyordu. Bence şu anki sistem çok yanlış.


"İTF Eğitiminde Mevcut Durum Tespiti-2009. WFME-UTEAK-TTB Tıp Fakültelerinin Misyon ve Hedefler Temel Alanı Ölçütleri ile İlgili Değerlendirmeleri Misyon." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları