Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Prof.Dr. Ünsal Özgen İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Prof.Dr. Ünsal Özgen İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi"— Sunum transkripti:

1 Prof.Dr. Ünsal Özgen İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi
TIP EĞİTİMİ Prof.Dr. Ünsal Özgen İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi

2 ÜLKELER Az gelişmiş Üretemez, yönetemez, dışa bağımlıdır
Bilgiyi öğrenebilir Gelişmekten olan Taklit eder, ara ürünler yapar, yeni ürün tasarlayamaz, yeni fikir üretemez Bilgiyi kullanabilir Gelişmiş Yeni fikir üretir, yeni ürün tasarlar, yönetir Bilgiyi üretebilir

3 Yeni Fikir ve Yeni Ürün İçin….
Analiz, sentez ve değerlendirme yapabilen eğitimli beyinlere ihtiyaç vardır.

4 Bilgi Düzeyleri Makro düzeyde gözlem, yorum, yeni fikir üretmek Üretir
Değerlendirme Makro düzeyde gözlem, yorum, yeni fikir üretmek Üretir Sentez Parçaları birleştirmek, yeni ürün tasarlamak Kullanır, üretebilir Diğer soru tipleri Analiz Parçalara ayırmak, eksikleri fark etmek Zihinsel Uygulama Yeni bir duruma uyarlamak Öğrenir Çoktan seçmeli soru Kavrama Yorumlamak Tanıma Tanıma, sıralama, eşleştirme (Hatırlamak)

5 Bilgi üretmek için, AAA Öğren İşle-kullan Geliştir Üret Tanıma Kavrama
Z.Uygulama Analiz Analiz Sentez Sentez Değerlen.

6 Bilgi üretmek için, Analiz ve üzerindeki seviyelerde bilgiye sahip çok sayıda insana ihtiyacımız var Eğitim sistemimiz bu ihtiyaca göre yapılandırılmalıdır. EZBERCİLİKTEN KURTULMAK ZORUNDAYIZ

7 Ezbercilik Bilgi üretiminin önündeki en önemli engeldir SORUMLULAR
Eğitim bilincinin yetersiz ve heterojen olması Yöneticiler Öğretim üyeleri Öğrenciler Üniversite öncesi eğitimin ezbere dayalı olması Üniversite eğitiminin ezbere dayalı olması Merkezi Sınavların (TUS dahil) ezbere dayalı olması

8 Öğretim üyeleri Eğitim ile ilgisi ve bilgisi % 0-100 arasında
Ders anlatımları heterojen Ders içeriği ve sınırları belirsiz Gerçek öğrenci memnuniyeti bilinmiyor Sınav tarzları farklı Soru içerikleri standart değil Sözlü sınavlarda aşırı keyfiyet Pratik sınavlar şekilsel

9 Öğrenciler Heterojen Genellikle kolaycı Ezberlemeye alışmış
Sınav odaklı düşünüyor Soru arşivlerine güveniyorlar TUS eksenli çalışıyor

10 Kritik sorunlar Alan genişliği ve net olmayışı Düzey düşüklüğü
Soru kalitesizliği Monitorizasyon eksikliği

11 Alan, düzeyin düşmanıdır
ÇEP Tanı Kavra Uygula Analiz Sentez ÇEP + ÇEP ++ ALAN (%) 100

12 Bilgi, Beceri, Sınav İlişkisi
Değerlendirme Yapar ICE Üretir Sentez Gösterir OSCE, OSPE Kullanır Analiz Nasıl olduğunu bilir Çoktan seçmeli teorik sınav Z.Uygulama Öğrenir Kavrama Ne olduğunu bilir Tanıma

13 Amaç Bilgiyi bazal seviyede ve kalıcı olarak öğrenen,
Bilgisini kullanabilen, Becerilerini uygulamalı olarak gösterebilen, Toplumsal değerlerimize uygun tutumlar geliştirmiş, En az analiz düzeyinde hekimler mezun etmek

14 Öneri, Eğitim standardize edilmeli, çekirdek programlar hazırlanmalı
Bilgi alanı daraltılmalı Ders içerikleri dökümante edilmeli Yetkinlik, yeterlilik ve öğrenim hedefleri belirlenmeli Pratik eğitim ortamları oluşturulmalı Bilgi seviyesi yükseltilmeli Eğitime kaynak sağlanıp, çıktı kalitesine göre performans olmalı Sınav şekli değişmeli Çoktan seçmeli soru tipini esas almaktan vazgeçilmeli Analiz ve üzerindeki düzeylerde sorular hazırlanmalı Uygulama sınavları yapılmalı

15 Amaç için… Stratejik plan Eğiticileri eğitmek, bilinç oluşturmak
Öğrenci katılımını sağlamak Gereksiz bilgilerden kurtulmak, alan daraltmak Gereksiz tekrarlardan kurtulmak Eğitimi monitorize etmek Bilgi kullanmayı zorunlu hale getirmek Sınavların düzeyini artırmak

16 Stratejik plan Hedef sayısı : 44 Program çıktıları : 7
Üniteler ve fonksiyonlar belirlendi (K, A, T) Süre : 2 yıl

17 Eğiticileri eğitmek, bilinç oluşturmak
Eğitici eğitimi : 40 saat (211 Ö.Ü.) Ölçme değerlendirme eğitimi: 16 saat (211 Ö.Ü.) OTD/TBL eğitimi Entegrasyon eğitimi Dikey Yatay

18 Gereksiz bilgilerden kurtulmak, alan daraltmak
FKB programdan çıkarıldı Duplikasyonlar sonlandırıldı : saat ÇEP uyumu sağlandı Klinik yetkinlik: 449 Girişim klavuzu: 200 Konu düzeyleri belirlendi B:194 A:12 T:188 TT:38

19 Eğitimi monitorize etmek
Yetkinlikler belirlendi Yeterlilikler belirlendi Alt yeterlilikler belirlendi Belirtke tabloları hazırlandı Girişim klavuzları hazırlandı Öğrenim hedefleri belirlendi (36.000) Öğrenim hedefleri entegre ediliyor (12000) Düzeylerine göre soru bankası oluşturuluyor

20 Sınavların düzeyini artırmak
Mini sınavlar eklendi OTD ve geribildirim puanları Sözlü sınav sonlandırılıyor OSCE OSPE Elektronik sınav Soru tipi çeşitliliği

21 Bilgi kullanmayı zorunlu hale getirmek
Çoktan seçmeli dışındaki soru tipleri Çoklu seçmeli Kısa cevaplı/Boşluk doldurmalı Eşleştirmeli Olgu temelli değerlendirme ICE OSCE

22 Altyapı Elektronik eğitim sistemi (KEYPS) Elektronik sınav
Simule hasta merkezi Simule hastalar Beceri Laboratuvarı Uygulama laboratuvarı OTD alanları OSCE salonları

23 Geri bildirim 360 derece geribildirim Öğrenci-Öğretim üyesi
Öğretim üyesi-Öğrenci Yönetici-Öğretim üyesi Öğretim üyesi-yönetici Öğrenci-Yönetici Yönetici- Öğrenci Öğrenci-Danışman Danışman-Öğretim üyesi

24 Zorluklarımız… Öğretim üyesinde algı/alışkanlık değişikliği
Belirtke tabloları Soru hazırlığı Entegrasyon OTD Eğitim dışı iş yükü fazlalığı Öğrenci uyum zorlukları Finansman Monitorizasyon Motivasyon

25 BAŞARI ÇOK YAKIN……. TEŞEKKÜRLER


"Prof.Dr. Ünsal Özgen İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları