Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TIP EĞİTİMİ Prof.Dr. Ünsal Özgen İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TIP EĞİTİMİ Prof.Dr. Ünsal Özgen İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi."— Sunum transkripti:

1 TIP EĞİTİMİ Prof.Dr. Ünsal Özgen İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi

2 ÜLKELER Az gelişmiş ▫ Üretemez, yönetemez, dışa bağımlıdır ▫ Bilgiyi öğrenebilir Gelişmekten olan ▫ Taklit eder, ara ürünler yapar, yeni ürün tasarlayamaz, yeni fikir üretemez ▫ Bilgiyi kullanabilir Gelişmiş ▫ Yeni fikir üretir, yeni ürün tasarlar, yönetir ▫ Bilgiyi üretebilir

3 Yeni Fikir ve Yeni Ürün İçin…. Analiz, sentez ve değerlendirme yapabilen eğitimli beyinlere ihtiyaç vardır.

4 Bilgi Düzeyleri Tanıma Değerlendirme Sentez Analiz Zihinsel Uygulama Kavrama Tanıma, sıralama, eşleştirme (Hatırlamak) Makro düzeyde gözlem, yorum, yeni fikir üretmek Parçaları birleştirmek, yeni ürün tasarlamak Parçalara ayırmak, eksikleri fark etmek Yeni bir duruma uyarlamak Yorumlamak Öğrenir Çoktan seçmeli soru Kullanır, üretebilir Diğer soru tipleri Üretir

5 Bilgi üretmek için, AAA Öğren Tanıma Kavrama İşle-kullan Analiz Sentez Geliştir Z.Uygulama Analiz Sentez Değerlen. Üret

6 Bilgi üretmek için, Analiz ve üzerindeki seviyelerde bilgiye sahip çok sayıda insana ihtiyacımız var Eğitim sistemimiz bu ihtiyaca göre yapılandırılmalıdır. EZBERCİLİKTEN KURTULMAK ZORUNDAYIZ

7 Ezbercilik Bilgi üretiminin önündeki en önemli engeldir SORUMLULAR Eğitim bilincinin yetersiz ve heterojen olması Yöneticiler Öğretim üyeleri Öğrenciler Üniversite öncesi eğitimin ezbere dayalı olması Üniversite eğitiminin ezbere dayalı olması Merkezi Sınavların (TUS dahil) ezbere dayalı olması

8 Öğretim üyeleri Eğitim ile ilgisi ve bilgisi % 0-100 arasında Ders anlatımları heterojen Ders içeriği ve sınırları belirsiz Gerçek öğrenci memnuniyeti bilinmiyor Sınav tarzları farklı Soru içerikleri standart değil Sözlü sınavlarda aşırı keyfiyet Pratik sınavlar şekilsel

9 Öğrenciler Heterojen Genellikle kolaycı Ezberlemeye alışmış Sınav odaklı düşünüyor Soru arşivlerine güveniyorlar TUS eksenli çalışıyor

10 Kritik sorunlar Alan genişliği ve net olmayışı Düzey düşüklüğü Soru kalitesizliği Monitorizasyon eksikliği

11 0 ALAN (%)100 Tanı Kavra Uygula Analiz Sentez ÇEP ++ ÇEP + ÇEP Alan, düzeyin düşmanıdır

12 Bilgi, Beceri, Sınav İlişkisi Tanıma Değerlendirme Sentez Analiz Z.Uygulama Kavrama Çoktan seçmeli teorik sınav ICE OSCE, OSPE Yapar Ne olduğunu bilir Nasıl olduğunu bilir Gösterir Öğrenir Kullanır Üretir

13 Amaç Bilgiyi bazal seviyede ve kalıcı olarak öğrenen, Bilgisini kullanabilen, Becerilerini uygulamalı olarak gösterebilen, Toplumsal değerlerimize uygun tutumlar geliştirmiş, En az analiz düzeyinde hekimler mezun etmek

14 Öneri, Eğitim standardize edilmeli, çekirdek programlar hazırlanmalı Bilgi alanı daraltılmalı ▫ Ders içerikleri dökümante edilmeli ▫ Yetkinlik, yeterlilik ve öğrenim hedefleri belirlenmeli ▫ Pratik eğitim ortamları oluşturulmalı Bilgi seviyesi yükseltilmeli Eğitime kaynak sağlanıp, çıktı kalitesine göre performans olmalı Sınav şekli değişmeli ▫ Çoktan seçmeli soru tipini esas almaktan vazgeçilmeli ▫ Analiz ve üzerindeki düzeylerde sorular hazırlanmalı ▫ Uygulama sınavları yapılmalı

15 Amaç için… Stratejik plan Eğiticileri eğitmek, bilinç oluşturmak Öğrenci katılımını sağlamak Gereksiz bilgilerden kurtulmak, alan daraltmak Gereksiz tekrarlardan kurtulmak Eğitimi monitorize etmek Bilgi kullanmayı zorunlu hale getirmek Sınavların düzeyini artırmak

16 Stratejik plan Hedef sayısı : 44 Program çıktıları : 7 Üniteler ve fonksiyonlar belirlendi (K, A, T) Süre : 2 yıl

17 Eğiticileri eğitmek, bilinç oluşturmak Eğitici eğitimi : 40 saat (211 Ö.Ü.) Ölçme değerlendirme eğitimi: 16 saat (211 Ö.Ü.) OTD/TBL eğitimi Entegrasyon eğitimi ▫ Dikey ▫ Yatay

18 Gereksiz bilgilerden kurtulmak, alan daraltmak FKB programdan çıkarıldı Duplikasyonlar sonlandırıldı : 700 + 1800 saat ÇEP uyumu sağlandı ▫ Klinik yetkinlik: 449 ▫ Girişim klavuzu: 200 Konu düzeyleri belirlendi ▫ B:194 ▫ A:12 ▫ T:188 ▫ TT:38

19 Eğitimi monitorize etmek Yetkinlikler belirlendi Yeterlilikler belirlendi Alt yeterlilikler belirlendi Belirtke tabloları hazırlandı Girişim klavuzları hazırlandı Öğrenim hedefleri belirlendi (36.000) Öğrenim hedefleri entegre ediliyor (12000) Düzeylerine göre soru bankası oluşturuluyor

20 Sınavların düzeyini artırmak Mini sınavlar eklendi OTD ve geribildirim puanları Sözlü sınav sonlandırılıyor OSCE OSPE Elektronik sınav Soru tipi çeşitliliği

21 Bilgi kullanmayı zorunlu hale getirmek Çoktan seçmeli dışındaki soru tipleri ▫ Çoklu seçmeli ▫ Kısa cevaplı/Boşluk doldurmalı ▫ Eşleştirmeli Olgu temelli değerlendirme ICE OSCE

22 Altyapı Elektronik eğitim sistemi (KEYPS) Elektronik sınav Simule hasta merkezi Simule hastalar Beceri Laboratuvarı Uygulama laboratuvarı OTD alanları OSCE salonları

23 Geri bildirim 360 derece geribildirim ▫ Öğrenci-Öğretim üyesi ▫ Öğretim üyesi-Öğrenci ▫ Yönetici-Öğretim üyesi ▫ Öğretim üyesi-yönetici ▫ Öğrenci-Yönetici ▫ Yönetici- Öğrenci ▫ Öğrenci-Danışman ▫ Danışman-Öğretim üyesi

24 Zorluklarımız… Öğretim üyesinde algı/alışkanlık değişikliği ▫ Belirtke tabloları ▫ Soru hazırlığı ▫ Entegrasyon ▫ OTD Eğitim dışı iş yükü fazlalığı Öğrenci uyum zorlukları Finansman Monitorizasyon Motivasyon

25 BAŞARI ÇOK YAKIN……. TEŞEKKÜRLER


"TIP EĞİTİMİ Prof.Dr. Ünsal Özgen İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları