Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Tuncay Yavuz ÖZDEMİR Eğitim Psikolojisi/BÖTE

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Tuncay Yavuz ÖZDEMİR Eğitim Psikolojisi/BÖTE"— Sunum transkripti:

1 Tuncay Yavuz ÖZDEMİR Eğitim Psikolojisi/BÖTE

2 Tuncay Yavuz ÖZDEMİR Eğitim Psikolojisi/BÖTE

3 ÖĞRENME İÇERİKLERİ Tuncay Yavuz ÖZDEMİR Eğitim Psikolojisi/BÖTE

4 Bu bölüm, öğretmenlerin bilgiyi iletirken öğrencilerin o bilgiyi en iyi şekilde anlamasına, zihninde bütünleştirmesine ve öğrenciyi yeni kavramları, becerileri kullanmasına yardımcı olmak için uygulayacağı stratejilere yoğunlaşmaktadır. Tuncay Yavuz ÖZDEMİR Eğitim Psikolojisi/BÖTE

5 Doğrudan öğretim yaklaşımı, sınıf etkinliklerinin çoğunun öğretmenin kontrolünü ve yapılandırılmış ders anlatımını vurgular. Doğrudan öğretim programları etkin öğretmenlik için net bir ders organizasyonu, alt konular arasında adım adım ilerleme, çok örnek, gösterim ve görsel ögeler kullanımını gerektirir. Tuncay Yavuz ÖZDEMİR Eğitim Psikolojisi/BÖTE

6 Dersin birinci bölümü, öğrenme hedeflerini belirlemek ve öğrencileri derse yönlendirmektir.
Dersin ikinci bölümü, öğrenme için gerekli olan ön koşulları belirlemek ve öğrencilerin gerekli bilgi ve becerilere sahip olduğundan emin olmaktır. Dersin üçüncü bölümü, yeni konunun iyi organize edilerek anlatılmasını kapsar. 2 3 Tuncay Yavuz ÖZDEMİR Eğitim Psikolojisi/BÖTE

7 Dördüncü bölüm, öğrenme soruşturmaları öğrencilerin dersin içeriğini ne kadar anladığını ortaya çıkarır. Dersin beşinci bölümü, öğrencilerin sıralarında öğretmenlerinden bağımsız alıştırmalar yaptığı ve yeni öğrendikleri bilgileri uyguladığı bölümdür. Altıncı bölüm, performans değerlendirme ve geri bildirim vermedir. Yedinci bölüm, öğrencilerin belirli aralıklarla ev ödevleri aracılığıyla alıştırma ve tekrar yapmalarını sağlamaktır. 5 6 7 Tuncay Yavuz ÖZDEMİR Eğitim Psikolojisi/BÖTE

8 Dersin başında hedefleri belirlemek dersin hangi bilgileri, hangi öğrenme etkinliklerini ve hangi öğretimsel materyalleri içereceğinin çerçevesinin belirlendiği temel bir adımdır (Gronlund & Brookhart, 2009). Tuncay Yavuz ÖZDEMİR Eğitim Psikolojisi/BÖTE

9 İkinci olarak, öğrencilerde öğrenecekleri
İlk olarak, öğrencilerin derste zamanında olmasını sağlamalı ve ders saati başlayınca vakit kaybetmeden ders anlatmaya başlamalısınız. İkinci olarak, öğrencilerde öğrenecekleri dersle ilgili merak ve ilgi uyandırmalısınız. Son olarak, dersin başında öğrencilere dersin nereye gideceği ve sonunda ne öğrenecekleri ile ilgili bir yol haritası verin. Öğrencilere dersin planını ve çerçevesini başta vermek yeni bilgiyi birleştirmelerine yardımcı olabilir (Bligh, 2000). Tuncay Yavuz ÖZDEMİR Eğitim Psikolojisi/BÖTE

10 Derste bir sonraki ana görev için, öğrencilerin dersi anlamak için ihtiyaçları olan ön bilgiye ve anlatacağınız yeni bilgi ile önceden sahip oldukları bilginin bağlantısını kurabileceklerinden emin olmalısınız. Eğer bugünün dersi geçen haftaki dersin devamı ise öğrencilerin geçen hafta anlatılan dersi yeterince kavradıklarından emin olabilir ve kısa bir tekrarla önceki dersi hatırlamalarını sağlayabilir, yeni konuya geçmeden önce birkaç alıştırma sorusu sorabilirsiniz. Tuncay Yavuz ÖZDEMİR Eğitim Psikolojisi/BÖTE

11 Dersler mantıklı bir şekilde organize edilmelidir.
Dersin ana gövdesi burada, yeni beceri ve bilgiyi anlatmaya başladığınız noktada başlar. Dersler mantıklı bir şekilde organize edilmelidir. Araştırmalar ders yapısının açık bir şekilde hazırlanmasının öğrencilerin dersi anlama düzeylerini arttırdığını ortaya koymaktadır (Lorch, Lorch, & Inman, 1993). Tuncay Yavuz ÖZDEMİR Eğitim Psikolojisi/BÖTE

12 Dersle ilgili net bir organizasyon yapmaya ek olarak, etkili öğretmenler bir sonraki alt başlığa geçiş yaparken öğrencilere konunun en önemli noktalarını “Buraya özellikle dikkat edin…” (Alexander & Jetton, 1996) diyerek vurgularlar. Önemli noktaları tekrar edin ve derslerde uygun zamanlarda yeniden hatırlatın. Tuncay Yavuz ÖZDEMİR Eğitim Psikolojisi/BÖTE

13 Etkili dersin önemli bir özelliği de dersin anlaşılırlığı ve açıklığıdır.
Ana konudan ayrılmak, ilgisiz konular konuşmak, araya başka şeyler katmak ya da dersin akışını bölmek anlaşılırlığı azaltır. Tuncay Yavuz ÖZDEMİR Eğitim Psikolojisi/BÖTE

14 Etkili açıklamalar etkili öğretimim temelidir (Wragg & Brown, 2001).
Etkili açıklamalar, öğrencilerin karmaşık fikirleri görselleştirmesini ve organize etmesini sağlayan stratejileri kullanmasını (Mayer, 2008a,b, 2009) sağlar ve iş birliğine dayalı öğrenme gruplarında öğrendiklerini arkadaşlarıyla tartışma fırsatı verir (Webb & Mastergeorge, 2003). Tuncay Yavuz ÖZDEMİR Eğitim Psikolojisi/BÖTE

15 Çözümlü örnekler, özellikle matematik dersinde belirli türdeki problemlerin çözüm yollarının öğretilmesi için belirlenmiş stratejilerdir (Atkinson, Derry, Renkl & Wortham, 2000). Öğrencilere bir örnek sorunun çözümünün her aşamasında durup ne yapıldığını kendilerine açıklamalarını öğretmek bu örneklerin etkinliğini arttırır (Renkl, 2002). Çözümlü örnekler anlatılan yeni konuyu veya beceriyi öğrenen öğrencilerde özellikle etkilidir (Kalyuga, Chandler, Tuovinen & Sweller, 2001). Tuncay Yavuz ÖZDEMİR Eğitim Psikolojisi/BÖTE

16 Bilişsel kuramcılar, uygun ortam olduğunda öğrencilerin görerek öğrenmelerinin, kavram ve becerilerle ilgili deneyimlere katılmalarının önemine vurgu yapmaktadır. Görsel sunumlar sadece duyularak öğrenilen bilgilere göre uzun süreli bellekte daha iyi korunur (Hiebert, Wearne & Taber, 1991; Sousa, 2001). Tuncay Yavuz ÖZDEMİR Eğitim Psikolojisi/BÖTE

17 Yapılan araştırmalar gömülü videoların çocukların bilgiyi öğrenme ve akılda tutmalarına, daha kolay anlamalarına ve içerikle net bağlantılar kurmalarına yardımcı olduğunu göstermektedir (Mayer, 2008a, 2009). Tuncay Yavuz ÖZDEMİR Eğitim Psikolojisi/BÖTE

18 Düz, yavan ders anlatımları öğrencileri sıkabilir ve sıkılan öğrenciler en özenli hazırlanan derslerde bile bir süre sonra derse olan ilgilerini kaybederler. Ders anlatımında çok fazla çeşitlilik kullanmak öğrencilerin ders içeriğinden kopmasına, dikkatinin dağılmasına neden olursa başarıyı azaltabilir. Çoşku ve etkileyicilikle anlatılan derslerin monoton ve yavan anlatılan derslere göre çok daha iyi öğrenildiğini gösteren araştırmalar vardır (Patrick, Hisley, & Kempler, 2000). Tuncay Yavuz ÖZDEMİR Eğitim Psikolojisi/BÖTE

19 Öğretmenleri daha kapsamlı ders anlatan ve daha kapsamlı materyal kullanan öğrenciler diğerlerinden daha çok öğrenmektedir (Barr, 1997). Öğretim hızı ile ilgili yapılan araştırmalar öğretmenlerin öğrencilerin dersi tam olarak anlamalarını feda etmeden ders anlatma hızlarını arttırabileceklerini göstermektedir (Good vd., 1983). Tuncay Yavuz ÖZDEMİR Eğitim Psikolojisi/BÖTE

20 Eğer siz düzenli olarak öğrencilerin anlatılan konuyu, sunulan materyali ne kadar iyi anladığını sorgulamıyorsanız geride ciddi yanlış anlaşılmalar, bilgi boşlukları kalabilir. Öğrenme soruşturmaları, öğretmene öğrencinin anlama düzeyi ile ilgili geri bildirim verir ve öğrencilerin yeni öğrendikleri şeyleri gözden geçirmelerini ve tam öğrenip öğrenmediklerini görmelerini sağlar. Tuncay Yavuz ÖZDEMİR Eğitim Psikolojisi/BÖTE

21 Öğrenme düzeylerini sorgulamak için sorulan sorulara verilen cevaplar yazılı, sözlü ya da fiziksel de olsa amaç öğrencilerin anlayıp anlamadıklarının ya da öğrenip öğrenmediklerinin kontrol edilmesidir. Öğretim hızını ayarlamak için soruşturmaları kullanın. Eğer öğrenciler sorun yaşıyorsa yavaşlamalı ve ek ders anlatımları yapmalısınız. Eğer öğrencilerin tamamı konuyu anlamışsa yeni konuya geçebilirsiniz. Tuncay Yavuz ÖZDEMİR Eğitim Psikolojisi/BÖTE

22 Araştırmalar öğrencilerin kendi hazırladıkları soruların özellikle de öğrencilerin önceden bildikleri ve çalıştıkları konularla ilgili soruların kazanımlarını artırdığını göstermektedir (King, 1994). Aslında her soru bir dereceye kadar öğrenme düzeyini sorgular ve verilen cevapların kalitesi öğrencilerin dersi ne kadar iyi öğrendiğini gösterir. Tuncay Yavuz ÖZDEMİR Eğitim Psikolojisi/BÖTE

23 Araştırmalar, öğretmenlerin başarısı düşük olarak algıladıkları öğrencilerden hızlı bir şekilde vazgeçtiklerini ve bu öğrencilerin öğretmenlerin kendilerinden çok az şey beklediklerini söylediklerini göstermektedir. Öğrencilerin cevap verebilmeleri için bir süre beklemek, öğrencilerden beklentilerin olumlu olduğunu anlamına geliyor. Tuncay Yavuz ÖZDEMİR Eğitim Psikolojisi/BÖTE

24 Gönüllü öğrencilere söz hakkı vermek en yaygın yöntemlerden biri olabilir ancak, bu bazı öğrencilerin derste katılmaktan kaçınmasına ve ellerini kaldırmamalarına neden olur. Eğer sorulan soru, öğrencilerin üzerinde çalışması gereken örnek bir soruysa, alıştırmaysa bir öğrenciye soruyu cevaplaması için söz hakkı vermeden önce tüm öğrenciler soruyu çözmeye çalışmalıdır. Eğer tüm sınıfın üzerinde çalışması gereken bir soru değilse soruyu tüm sınıfa sormak ve rastgele bir öğrencinin cevaplamasını istemek belki en iyi yol olabilir. Tuncay Yavuz ÖZDEMİR Eğitim Psikolojisi/BÖTE

25 Araştırmalar tüm sınıfın birlikte cevap vermesinin öğrencilerin öğrenmesi üzerinde olumlu etkisi olduğunu göstermektedir. Tüm öğrencilerin birlikte cevap vermesi, öğrencilere sorulan soruya cevap verebilmek için çok sayıda fırsat sunarken öğretmene de tüm sınıfın düzeyi ve güveni hakkında bilgi verir. Tuncay Yavuz ÖZDEMİR Eğitim Psikolojisi/BÖTE

26 Bağımsız alıştırma yapma terimi, öğrencilerin yeni öğrendikleri bilgi ve becerileri ifade etmeleri ya da öğrencilerin alıştırma yapmak için sınıfta kendi başlarına çalışmaları anlamına gelir. Alıştırma yapmak, yeni bilgileri çalışan/ kısa süreli hafızadan uzun süreli hafızaya aktarmanın temel adımıdır. Bağımsız alıştırma yapmak, öğrenciler özellikle, matematik, okuma, dilbilgisi, kompozisyon, harita yorumlama ya da yabancı dille ilgili beceriler kazanırken çok önemlidir. Tuncay Yavuz ÖZDEMİR Eğitim Psikolojisi/BÖTE

27 Öğrencilerin sınıfta gözetim gerektirmeden kendi sıralarında yaptıkları çalışmalar ya da alıştırmalarla ilgili araştırmalar bunların gereğinden çok ve yanlış kullanıldığını göstermektedir. Bağımsız çalışmanın, öğrencilerin öğretmenden direkt yönerge alarak yaptıkları çalışmalardan daha verimli olduğu bulunmuştur. Tuncay Yavuz ÖZDEMİR Eğitim Psikolojisi/BÖTE

28 Aşağıda verilen öneriler öğrencilerin kendi başlarına alıştırma yapmaları için verilen zamanı etkili kullanması için belirtilen önerilerdir: 1. Öğrencilerin yapabileceklerinden emin olana kadar kendi başlarına çalışmalarına izin vermeyin. 2. Bağımsız çalışma ödevlerini kısa tutun. 3. Net yönergeler verin. 4. Çalışmayı başlatın, ardından öğrencilerin çalışmalarını bölmekten kaçının. 5. Öğrencilerin kendi başlarına yaptıkları çalışmaları izleyin. 6. Öğrencilerin kendi başlarına yaptıkları alıştırmaları toplayın ve değerlendirerek ders notlarına ekleyin. Tuncay Yavuz ÖZDEMİR Eğitim Psikolojisi/BÖTE

29 Her ders, öğrencilerin dersin ana temalarını ne kadar öğrendiğini gösteren bir değerlendirme içermelidir (Fisher & Frey, 2007; Reeves, 2007). Değerlendirme, öğrencilere sorular sorarak, bağımsız bir şekilde sıralarında alıştırmalar yapmalarını sağlayarak ya da ayrı bir sınavla yapılabilir. Bu şekilde dersin etkililiği değerlendirilmeli ve mümkün olduğunca hızlı bir şekilde değerlendirme sonuçları öğrencilerle paylaşılmalıdır. Tuncay Yavuz ÖZDEMİR Eğitim Psikolojisi/BÖTE

30 Konuları zaman içinde belirli aralıklarla gözden geçirmek ve alıştırma yapmak birçok bilginin kalıcılığını arttırır (Dempster, 1989). Önceki derslerde öğrenilen bilgileri gözden geçirmek ve tekrar etmek öğrenilenleri artırır. Ev ödevleri, öğrenciye okulda öğrendiği bilgilerle ilgili başka bir ortamda yani evde alıştırma yapma şansı verir. Tuncay Yavuz ÖZDEMİR Eğitim Psikolojisi/BÖTE

31 Doğrudan öğretim yöntemleriyle ilgili yapılan araştırmalar bu yöntemlerin öğrenci başarısında çoğunlukla olumlu ama tutarlı olmayan etkileri olduğunu göstermektedir. Doğrudan Öğretim (DÖ) programının başarı düzeyi düşük ve risk grubunda bulunan öğrencilere okulda matematik öğretiminde etkili olduğu bulunmuştur. Tuncay Yavuz ÖZDEMİR Eğitim Psikolojisi/BÖTE

32 Öğrenciler kavramları gözlem ve tanım yoluyla öğrenir
Öğrenciler kavramları gözlem ve tanım yoluyla öğrenir. Kavramlar, kavramın kapsadığı ve kapsamadığı örnekler ve önce tanımın verildiği ardından örnek verilen son olarak da tanımın yeniden verildiği kural-örnek-kural yaklaşımlarıyla anlatılır. Açık ve net örnekler, daha karmaşık örneklerden önce verilmeli, kavramın kapsadığı ve kapsamadığı örnekleri kıyaslamalı ve karşılaştırmalısınız. Öğrenciler öğrendiklerini önce benzer durumlara aktarmalı ve kullanmalı ardından farklı içeriklere ve gerçek hayatta karşılaşacakları durumlara aktarmaları öğretilmelidir. Ezberlenen konuların aktarımı genellikle daha zordur. Tuncay Yavuz ÖZDEMİR Eğitim Psikolojisi/BÖTE

33 Kavramlar genellikle iki yolla öğrenilir
Kavramlar genellikle iki yolla öğrenilir. Okul dışında öğrendiğimiz kavramların çoğunu gözlem yoluyla öğreniriz. Örneğin bir çocuk “araba” kavramını bazı araçların “araba” olarak adlandırıldığını duyarak öğrenir. Diğer kavramlar, genellikle tanım yapılarak öğrenilir. Örneğin “teyze” kavramını sadece gözlemle öğrenmek zordur. Bu durumda kavram en iyi tanım yapılarak öğrenilebilir. Birinin teyze olması için annenin kız kardeşi olması gerekir. Tuncay Yavuz ÖZDEMİR Eğitim Psikolojisi/BÖTE

34 Çocuklar kavramları iki şekilde öğrenebildiği gibi öğretmenler de kavramları iki şekilde öğretebilir. Öğretmen öğrenciye kavramla ilgili örnekler vererek o kavramı örneklerden çıkarmalarını ya da tanımlamalarını isteyebilir. Ya da öğrencilere tanımı vererek o tanımın kapsadığı ve kapsamadığı şeyleri öğrencilere sorabilir. Tuncay Yavuz ÖZDEMİR Eğitim Psikolojisi/BÖTE

35 Kavramları öğretmek, örneklerin ve alıştırmaların kapsamlı ve becerikli bir şekilde kullanılmasını içerir. Araştırmacılar, kavramlarla ilgili örnekler sunarken izlenmesi gereken üç kural olduğunu belirtmektedir; 1. Örnekleri kolaydan zora doğru sıralayın. 2. Birbirinden farklı örnekler seçin. 3. Kavrama örnek olabilecek ve olamayacak şeyleri karşılaştırın ve karıştırın. Tuncay Yavuz ÖZDEMİR Eğitim Psikolojisi/BÖTE

36 Öğrenciler, kendilerini sınavlara hazırlanmaya, öğretmenler de öğrencileri sınavlara hazırlamaya kendilerini kaptırabilir ve hem öğrenciler hem de öğretmenler okulun gerçek amacını unutur. Öğrencilere, bir yetişkin olduklarında etkin bir şekilde iş görmelerini sağlayacak bilgi ve becerileri kazandırmak önemlidir. Tuncay Yavuz ÖZDEMİR Eğitim Psikolojisi/BÖTE

37 Öğrenilen bir bilginin başka bir alana aktarılması bilginin ya da kazanımın öğrenildiği durumda ne kadar öğrenildiğine ve bilginin ya da kazanımın öğrenildiği durum ile yeni kullanılacağı durum arasındaki benzerliğin derecesine bağlıdır. Öğrenilen bilgilerin aktarımı konusunda bilinmesi gereken en önemli şey öğrencinin her gerekli olduğunda bilgiyi aktarabileceğinin varsayılmayacak olmasıdır. Tuncay Yavuz ÖZDEMİR Eğitim Psikolojisi/BÖTE

38 Şaşırtıcı olmayan bir şekilde bir beceri veya kavramın bir durumdan başka bir duruma aktarılmasını etkileyen en önemli faktörlerden biri de beceri veya kavramın ilk etapta nasıl öğrenildiğidir. Ayrıca öğrencilerin anlatılan konuyu ne kadar iyi öğrendikleri ve bu konunun onlara ne kadar anlamlı bir şekilde öğretildiği de önemli bir konudur. Tuncay Yavuz ÖZDEMİR Eğitim Psikolojisi/BÖTE

39 Bilgi aktarımı ile ilgili bir diğer önemli ilke de, bilgiyi ve beceriyi yeni durumlarda kullanabilme yeteneğinin bilgi ve becerinin öğrenildiği bağlamların/durumların farklılığına da kısmen bağlı olmasıdır (Bereiter,1995). Kavramları öğretirken öğrencilerin öğrendikleri kavramları uygun durumlarda kullanma şanslarını artıran yöntemlerden biri de farklı durumlardan örnekler vermektir. Bir ortamda öğrenilen bilgilerin başka bir ortamda kullanılmasını sağlayarak aktarımı kolaylaştırabilirsiniz. Örneğin, bir tarih öğretmeni İngilizce dersinde öğretilen dil bilgisi ve yazma becerilerini öğrencilerine hatırlatarak aynı becerileri tarih ödevlerinde kullanmalarını isteyebilir. Tuncay Yavuz ÖZDEMİR Eğitim Psikolojisi/BÖTE

40 Öğrencilere öğrendikleri bilginin aktarımını öğretmek için onlara
Bilgi aktarımını zorlaştıran şey, bilgi aktarımını artıran en etkili süreçlerden olan konunun ilk öğrenilmesini kolaylaştıran süreçlerin tam zıddı olmasıdır. Öğrencilere öğrendikleri bilginin aktarımını öğretmek için onlara konuyla ilgili farklı örnekler vermenin yanı sıra verilen örneklerin konunun ana özelliklerini yansıtmasına da dikkat edilmelidir. Tuncay Yavuz ÖZDEMİR Eğitim Psikolojisi/BÖTE

41 Öğrencilere öğrendikleri bilgileri yeni durumlara nasıl aktaracakları açık bir şekilde öğretilebilir. Öğrencilere dört işlem problemlerindeki ortak yanları aramalarını öğretmek onların bilgi aktarımında önemli bir artışa neden olur. Tuncay Yavuz ÖZDEMİR Eğitim Psikolojisi/BÖTE

42 Bütün sınıf tartışmalarında öğretmen normal bir derste olduğundan daha az baskındır.
Öğrenciler, bir tartışmaya başlamadan önce konuyla ilgili temel bilgilere sahip olmalıdır. Küçük grup tartışmalarında ise her grubun bir lideri olur ve grup özel bir konuya yoğunlaşır. Tuncay Yavuz ÖZDEMİR Eğitim Psikolojisi/BÖTE

43 Tarih, hükümet, ekonomi, edebiyat, sanat ve müzik gibi konular tartışmaya, çoğaltmaya ve çeşitlemeye açık birçok tartışma konusu içerir. Araştırmalar tartışılabilecek konuları tartışmanın, konunun çeşitli yönlerine daha derin kavramayı güçlendirerek konu hakkındaki bilgiyi arttırdığını göstermektedir (Johnson & Johnson, 1999). Tuncay Yavuz ÖZDEMİR Eğitim Psikolojisi/BÖTE

44 Öznel ve tartışmalı konulara ek olarak, tartışmalar tek doğru cevabı olan, fakat öğrenciyi bazı şeyleri farklı şekilde görmeye zorlayan kavramları da açıklığa kavuşturabilir. Örneğin, bir fen öğretmeni basitçe kaldırma kuvveti ve özgül ağırlığı anlatan bir ders anlatabilir. Bu ders nesnelerin neden yüzdüğüne basit bir bakış açısı sağlasa da öğrenciler nesnelerin neden yüzdüğüne dair kendi teorilerini oluşturacak ve savunacak fırsatlara sahip olsa ve “eğer nesneler hafif diye yüzüyorsa, savaş gemileri nasıl yüzüyor?” gibi bir soruyla karşılaşsa kaldırma kuvveti ve özgül ağırlığı daha iyi anlayabilirler. Tuncay Yavuz ÖZDEMİR Eğitim Psikolojisi/BÖTE

45 Tartışmalar, duyuşsal konular belirli bir önem derecesinde olduğunda da kullanılabilir. Örneğin, yurttaşlık ya da devlet ile ilgili bir ders, devletin nasıl çalıştığı konusunda birçok bilgi içerir ama aynı zamanda ülke sevgisi, vatandaşlık görevi gibi aktarılacak değerleri de içerir. Sosyal psikoloji üzerine yapılan araştırmalar, grup tartışmalarının grup üyeleri açıkça kendilerini tartışmaya kattığında bireylerin tutum ve davranışlarını değiştirmede ikna edici bir dersten çok daha etkili olduğunu göstermiştir. Tuncay Yavuz ÖZDEMİR Eğitim Psikolojisi/BÖTE

46 Bütün sınıf tartışması sıradan bir dersten farklıdır çünkü öğretmen daha az baskın bir rol oynar. Öğretmen tartışmaya rehberlik edebilir ve sınıfı çıkmazlardan uzak tutabilir fakat öğrencileri kendi tartışmaya kendi fikirlerini getirmeleri için cesaretlendirmelidir. Bir tartışmaya başlamadan önce, öğrencilerin yeterli bilgi birikimine sahip olduğundan emin olmanız gerekir. Bir tartışmada katılımcıların konu hakkında hiçbir şey bilmemesinden daha kötü bir şey yoktur. Tuncay Yavuz ÖZDEMİR Eğitim Psikolojisi/BÖTE

47 Bir küçük tartışmasında öğrenciler 4-6 kişilik gruplar hâlinde belirli bir konuyu tartışır ve öğretmen gruplar arasında dolaşarak tartışmalarına yardımcı olur (Cool & Tashlik, 2004: Spiegel, 2006). Küçük grup tartışmaları, çoğunlukla öğrencilerin öğretmenden bağımsız çalışmalarını gerektirdiği için, daha küçük ve kötü organize olmuş öğrenciler tartışmaya hazırlanmak için daha fazla şeye ihtiyaç duyabilir ve onların tartışmalardan tam anlamıyla yararlanması mümkün olmayabilir. Tuncay Yavuz ÖZDEMİR Eğitim Psikolojisi/BÖTE

48 SONRAKİ DERS Tuncay Yavuz ÖZDEMİR Eğitim Psikolojisi/BÖTE


"Tuncay Yavuz ÖZDEMİR Eğitim Psikolojisi/BÖTE" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları