Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

31.03.2015Yrd.Doç.Dr. Fikret KORUR ÖĞRENME MODELLERİ  Probleme Dayalı Öğrenme Modeli.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "31.03.2015Yrd.Doç.Dr. Fikret KORUR ÖĞRENME MODELLERİ  Probleme Dayalı Öğrenme Modeli."— Sunum transkripti:

1 31.03.2015Yrd.Doç.Dr. Fikret KORUR ÖĞRENME MODELLERİ  Probleme Dayalı Öğrenme Modeli

2 31.03.2015Yrd.Doç.Dr. Fikret KORUR

3 31.03.2015Yrd.Doç.Dr. Fikret KORUR Probleme dayalı öğrenme, yeni bilgi öğrenimi için problemleri çıkış noktası olarak kullanma prensibine dayalı bir yöntemdir. En önemli özelliği hem yeni hem de var olan bilgilerin desteği ile öğrenmeyi sağlayan problemlerin kullanılmasıdır. Öğrenenlerin günlük yaşamlarında karşılaşabilecekleri durumlar problem senaryosu olarak sunulur ve yeni bilgilerin öğreniminde öğrencileri teşvik eder. Problem senaryosu çerçevesinde bilgilerin sentezi yapılır PROBLEME DAYALI ÖĞRENME

4 31.03.2015Yrd.Doç.Dr. Fikret KORUR PDÖ özellikle, problemi çözme ve anlama becerilerini geliştirmek ve insanların gelecekte karşılaşacakları durumlarla yüzleştirmek için çeşitli problemlerle, olası prensipleri tanıtmayı amaçlamaktadır. PDÖ, öğrencilerin yüz yüze gelerek küçük gruplar halinde çalıştıkları bir yaklaşımdır. Öğrenciler, bütün katılımcıların sorumluluk almasını sağlayarak bir çok bakış açısı sağladığından bir rahatlama içinde olurlar. PROBLEME DAYALI ÖĞRENME

5 31.03.2015Yrd.Doç.Dr. Fikret KORUR a) Öğrencilerin başlangıç noktası bir problemdir. b) Problem, öğrencilerin gelecekteki mesleklerinde karşılaşacakları uygunlukta olmalıdır. Öğrencilerin mesleki eğitimleri süresinde edinmeyi bekledikleri bilgi, konulardan ziyade problemler etrafında düzenlenir. c) Öğrencilerin mesleki eğitimleri süresinde edinmeyi bekledikleri bilgi, konulardan ziyade problemler etrafında düzenlenir. d) Öğrenciler, bireysel veya grup olarak, kendi öğrenme ve eğitimleri için büyük oranda sorumluluk alırlar. e) Öğrenmenin büyük çoğunluğu, derslerden ziyade küçük grup çalışmaları ile meydana gelir. PDÖ’ nün ÖZELLİKLERİ

6 31.03.2015Yrd.Doç.Dr. Fikret KORUR Problemler yapı olarak iki kısma ayrılır: 1) İyi yapılandırılmış (rutin) problemler (Tek çözümlü-okul problemleri), Bu tür problemler daha çok okulda ve ders kitaplarında yer alan, matematiksel çözümler içeren ve tek bir doğru cevabı olan problemlerdir. 2) İyi yapılandırılmamış (Rutin olmayan) problemler (Çok çözümlü-gerçek yaşam problemleri) Tek bir doğru cevabının olmadığı, günlük yaşamda karşılaşılan problemleri kapsayan problem türüdür. PROBLEME DAYALI ÖĞRENME

7 31.03.2015Yrd.Doç.Dr. Fikret KORUR 1) Problemin farkına varma. 2) Gerekli bilgilerin toplanması. 3) Problemin temeline inme. 4) Çözüm yollarının araştırılması ve bulunması. 5) En uygun çözüm yolunun tespiti. 6) Problemi çözme. PROBLEM ÇÖZME SÜRECİ 1) Problemin nereden geldiğini araştırma Problem Tanıma Teknikleri 2) Problemi inceleme 5) Problemin analizi 3)- Şu andaki durum istenen durum 4- Durumu tekrar dile getirme

8 31.03.2015Yrd.Doç.Dr. Fikret KORUR PDÖ gruplarının öğrenciler için amaçları üç tanedir: 1) Öğrenmeyi kolaylaştırmak, 2) Yaşam boyu ve kendi kendine öğrenmeyi gerçekleştirecek beceri ve davranışlar geliştirmek 3) Diğer kişilerle mesleki ilişkilerini geliştirecek sosyal becerisini geliştirmektedir. UYGULAMA 1) Probleme dayalı öğrenme, bir eğitim yönlendiricisi ve 6-8 öğrenciden oluşan küçük gruplarda uygulanmaktadır. 2) PDÖ’de öğrenciler bir yönlendirici öğretmen yardımı ile, basit bir konu veya senaryoyu problem şeklinde kullanarak gruplar halinde çalışırlar. 3) Bir senaryo birkaç hafta ve 4-6 kez toplanma şeklinde devam eder. PROBLEME DAYALI ÖĞRENME

9 31.03.2015Yrd.Doç.Dr. Fikret KORUR PDÖ ÖĞRENCİNİN ROLÜ 1) Öğrencilere, öğrenme deneyimi başlangıcında iyi yapılandırılmamış problemlerle öğrencileri karşılaştıran bir eğitim modelidir. 2) Öğrenciler problem hakkında farklı bakış açılarına göre durumu değerlendirerek daha önceden çok az çözdükleri gerçek hayat problemlerini öğrenirler. YARARLARI 1) Öğrenciler aktif öğrenme derinliğine öğrenenler olarak ulaşırlar, 2) Öğrencilerde var olan bilgi ve becerilerin üzerine yenilerini oluşturmaya imkan tanır, 3) Gruplar içinde tartışma ve diyaloglarla anlamayı kolaylaştırır, 4) Öğrencilerin kendi değerlerini anlamaya imkan tanır, 5) Program, öğrenme ürünleri, öğrenme etkinlikleri ve değerlendirme ile bağlantı kurarak daha iyi düzenlenebilir. PDÖ ROLLER / YARARLAR

10 31.03.2015Yrd.Doç.Dr. Fikret KORUR PDÖ ÖĞRETMENİN ROLÜ 1) Öğretmenler, öğrencilerin kendi başlarına öğrenmelerine yardımcı olan bir rol üstlenir. 2) Öğretmenler, Öğrencilerin bir problem çözme uzmanı gibi düşünmeleri konusunda cesaret verir. 3) Öğretmenler, probleme dayalı öğrenme ile ilgili dersleri veya üniteleri işlerken ve bu konuda öğrencilerine rehberlik ederken verilen etkinlikleri yaparak, etkili öğrenmenin oluşmasını sağlamalıdırlar. 4) Uygulanan problem veya senaryonun kullanımı süresince öğrenciyi motive eder, YARARLARI 1) Probleme dayalı öğrenme, öğrenciler kadar öğretmenlerin de kendilerini geliştirmelerine ve farklı bir bakış açısı kazanmalarına yardımcı olur. 2) Bu tür derslerde konuyu en iyi öğrenen kişinin öğretmen olduğu bilinir. 3) PDÖ, öğretmenlerin sınıflarında daha zevkli ve verimli ders işlemelerine imkan sağlar. PDÖ ROLLER / YARARLAR

11 31.03.2015Yrd.Doç.Dr. Fikret KORUR Değerlendirme, test sonuçları kadar öğrencilerin sınıftaki davranışlarını gözlemeye dayanarak öğrencilerin performansı hakkında karar vermeyi kapsayan bir kavramdır. Probleme dayalı öğrenme, bu çalışmaların bütününü kapsayan bir değerlendirmenin yapılmasını gerektirir. Bunun için de iki tip çalışma yapmak gerekir. Bunlar; a) Standart testler, b) Öğrencilerin çalışmalarını gözlemek. PROBLEME DAYALI ÖĞRENME

12 31.03.2015Yrd.Doç.Dr. Fikret KORUR PROBLEME DAYALI ÖĞRENME

13 31.03.2015Yrd.Doç.Dr. Fikret KORUR Tipik PDÖ oturumu (seansı) şu şekilde başlar: 5-7 kişilik küçük gruplara ya da daha büyük gruplara PDÖ problem senaryoları dağıtılır. Senaryoların dağıtımında tepegözden yararlanılabileceği gibi gruplara ya da öğrencilere tek tek birer kopyası verilebilir. Genellikle, öğrencilerden biri problemi yüksek sesle okur. Öğrenciler problemle karşılaştıktan sonra, en az iki liste oluşturarak çalışmalarına devam ederler. Bir tanesi “verilenler (bilinenler)” diye başlıklandırılmalı ve problemde verilen tüm bilgiler listelenmelidir. Bu öğrencilerin ne bildiklerini belirlemelerine yardımcı olur. Daha sonra “bilinmesi gerekenler (istenenler)” başlıklı bir liste yapılmalıdır. Bu listede problemi ve bunun çözümündeki kendi rollerini daha iyi anlamak için öğrenmek istedikleri bilgilerin listesini yaparlar. Öğrenciler bu listeden yola çıkarak problem sonucuna ulaşmak için aramaları, araştırmaları ve incelemeleri gereken şeylerden oluşan “öğrenilecek konular” adlı bir liste oluşturmalıdır. Bu araştırma aşamasından sonra öğrenciler “muhtemel çözümler” listesini oluşturmalıdır. Bu liste problemin nasıl çözüleceğine dair fikirleri içermeli ve bu liste, yeni bir “öğrenilecek konular” listesinin geliştirilmesini gerektirmektedir. Bu yeni liste öğrencilerin ürettikleri “muhtemel çözümler” i elemelerini veya eklemelerini sağlayacak ek bilgileri elde etmelerinde kullanılır PDÖ UYGULAMA ÖRNEKLERİ

14 31.03.2015Yrd.Doç.Dr. Fikret KORUR a. a.Tahmin Edilen Problem Durumu b. b.Öğrencilerin Hazırlığı c. c.Problemle Karşılaşma d. d.Problem Durumunun Belirlenmesi e. e.Bilinenleri, Bilinmesi Gerekenleri ve Ne Yapılması Gerektiğini Belirlemek f. f.Bilgilerin Toplanması ve Paylaşılması g. g.Muhtemel Çözümlerin Üretilmesi h. h. En Uygun Çözümün Belirlenmesi i. i.Çözümü Sunma (Performans Değerlendirme) j. j.Problemden Alınan Bilgiler (Çözümün Raporlaştırılması) PDÖ TEMEL BASAMAKLAR

15 31.03.2015Yrd.Doç.Dr. Fikret KORUR PDÖ ÖRNEK UYGULAMA-1

16 31.03.2015Yrd.Doç.Dr. Fikret KORUR PDÖ ÖRNEK UYGULAMA-2

17 31.03.2015Yrd.Doç.Dr. Fikret KORUR PDÖ ÖRNEK UYGULAMA-2

18 31.03.2015Yrd.Doç.Dr. Fikret KORUR PDÖ ÖRNEK UYGULAMA-2

19 31.03.2015Yrd.Doç.Dr. Fikret KORUR PDÖ ÖRNEK UYGULAMA-3

20 31.03.2015Yrd.Doç.Dr. Fikret KORUR Başka Örnekler için Öğretim Programını İnceleyelim.


"31.03.2015Yrd.Doç.Dr. Fikret KORUR ÖĞRENME MODELLERİ  Probleme Dayalı Öğrenme Modeli." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları