Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Öğretimde Teknoloji Kullanımı Bilgisayar ve İnternet Hakan TERZİ Biyoloji.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Öğretimde Teknoloji Kullanımı Bilgisayar ve İnternet Hakan TERZİ Biyoloji."— Sunum transkripti:

1 Öğretimde Teknoloji Kullanımı Bilgisayar ve İnternet Hakan TERZİ Biyoloji

2 Bilgisayar Destekli ve Bilgisayar Temelli Eğitim Öğrenen birey, bilgisayarla karşılıklı etkileşimde bulunarak öğretmen aracılığı olmadan, öğretimin bizzat bilgisayar tarafından yapıldığı ortamdır. Bu uygulamada bilgisayar, diğer öğretim araçlarından bağımsız, tek başına yeterli bir öğretici olarak kabul edilmekte ve kullanılmaktadır. Bilgisayar Temelli Eğitim

3 Öğretmen, eğitim faaliyetlerinde geri planda kalarak organizasyon işlerini yapar. Öğrenci, bilgisayarın karşısına geçerek bütün bilgileri buradan öğrenir. Öğretmenin yapması gereken faaliyet konular ile ilgili bilgilerin bilgisayar sistemi içerisine yerleştirilmesini organize etmektir.

4 Bilgisayar Destekli Eğitim Bu uygulamada bilgisayar, öğretmenin zor fakat zorunlu pek çok tekdüze işini üstlenerek, ona destek olan bir öğretim aracı ve öğrenmenin meydana geldiği bir ortam olarak kullanılır. Burada bilgisayar, öğretmenin yerine geçecek bir seçenek değil, sistemi tamamlayan, destekleyen, güçlendiren bir araçtır. Diğer ders araçlarının yerine de geçmemekte, onlar gibi öğretmene yardımcı bir araç işlevi görmektedir.

5 Bilgisayar Destekli Eğitim BDÖ’de öğretmen konuyu işlerken sahip olduğu donanım ve yazılım olanaklarına, konunun ve öğrencilerin özelliklerine göre bilgisayarı değişik yer ve zamanlarda kullanabilir. –Öğretmen konuyu işler, dersi kaçıran veya anlamayanlar için tekrar bir fırsat sağlanabilir. Bilgisayar burada özel öğretmen görevi görür. –Öğretmen konuyu işler, değerlendirme sınıfta yapılabilir. –Öğretmen konuyu sınıfta işler, alıştırma, uygulama ve değerlendirme çalışmaları bilgisayar yardımıyla yapılır. –Konu bilgisayarla işlenir, öğretmen danışmanlık yapar, öğrenci denetler.

6 Bilgisayar Destekli Eğitim Programlarının Uygulanışı Öğrenilmiş konu üzerinde öğrencilere alıştırma yapma olanağı veren programlardır. Öğretici değildir. Tekrar için vardır. Amaç, bilginin kısa süreli hafızadan, uzun süreli hafızaya yerleşmesidir. 1. Alıştırma ve Tekrar Programları

7 Bilgisayar Destekli Eğitim Programlarının Uygulanışı Öğretmenin sınıf içindeki öğretim etkinliklerini, bilgisayar ortamında sunan programladır. Öğrenci kendi hızına göre çalışır ve istediği kadar tekrar yapma imkanına sahiptir. Bu tip programlar öğretim zamanını kısaltmakta ya da mevcut zaman içerisinde daha fazla uygulama yapmayı mümkün kılmaktadır. 2. Bire Bir Öğretim Programları

8 Bilgisayar Destekli Eğitim Programlarının Uygulanışı Öğrenci gerçek hayatta karşılaşabileceği problemler üzerinde çalışabilir. Problem ile ilgili bilgiye ulaşması kolay ve hızlı olur. Öğrencinin, problem çözümünün hangi basamaklarında güçlükle karşılaştığı tespit edilir ve öğrenci yönlendirilir. Öğrenciye çok sayıda problem çözme imkanı tanıdığı için öğrenci deneyim kazanır. 3. Problem Çözmeye Yönelik Programlar

9 Bilgisayar Destekli Eğitim Programlarının Uygulanışı Öğretimi zenginleştiren, öğrencileri gerçek hayata hazırlayan ve bu işlevi yerine getirirken bilgi ve becerileri görerek ve yaparak kazanılmasını sağlayan programlardır. Bu programlar ile; –Tehlikeli olan deneyler –Gerekli araç ve gereçlerin kontrollü ortamlarda bulunmadığı deneyler –Tekrarı zor olan deneyler –Pahalı olan deneyler eğitim ortamına getirilebilmektedir. Öğrenciye yeni bilgi kazandırdığı gibi yeni öğrendikleri ile mevcut bilgileri arasında ilişki kurmasını sağlamakla birlikte, Yeni öğrendiklerini anlamlandırmasına ve uzun süreli bellekte depolamasına yardım etmektedir. 4. Benzetim (Simülasyon) Programları

10 Bilgisayar Destekli Eğitimin Yararları Öğrencileri sürekli olarak etkin tutar. Her öğrenciye kendi öğrenme hızında öğrenim sağlar. Her öğrenci öğrendiği konu ile ilgili sorunlarına yanıt alabilir. Bilgisayara kolayca uygulanabilen benzetim tekniği ile gerekli bilgiler sağlanabilmektedir. Konular daha kısa sürede ve sistematik olarak öğretilebilir. Kişisel yapısından dolayı potansiyelini ortaya koyamayan öğrenciler BDE’de başarılı olabilir. Öğrenci kendisine ait kişisel öğrenme ortamında rahatlıkla çalışır. Ders tekrar etme, ödev düzeltme gibi görevlerden öğretmeni kurtararak öğrencilerle bireysel olarak ilgilenme zamanı kazandırır.

11 İnternet Internet, öğrenci-öğretmen-ders buluşmasını sağlayan bir teknolojidir ve aynı ya da farklı yerlerdeki birey ve grupların bilgisayarlar yoluyla bağlanarak metin, veri, grafik gibi öğelerin paylaşıldığı elektronik ortamlar oluşturur. Gelişen çağa ayak uydurabilmek ve yeni bilgileri anında takip edebilmek için internet mutlaka kullanılmalıdır. İnternet eğitimde iki şekilde kullanılabilir: –İnternet Destekli Eğitim –İnternet Temelli Eğitim

12 İnternet Destekli Eğitim İnternet servisi ile çeşitli öğretim materyalleri verilebilir. Eğitim öğretim faaliyetinde yardımcı araç olarak kullanılabilir.

13 İnternet Temelli Eğitim Eğitim-öğretim faaliyetlerinin tamamı bu sistem ile yapılır. Öğrenci bütün bilgiler internetten öğrenir. Öğrenci internette ilgili sayfaya girerek öğrenme faaliyetlerini yürütür. Öğretmen ise genel organizatör olarak görev yapar.

14 İnternet Tabanlı Öğretimde Hedefler Üst düzey düşünme becerileri kazandırmak Öğrenilen yeni bilgiyi anlamlandırmaları –Bilgiyi nasıl, nerede kullanacağını bilen –Kendi öğrenme yöntemini geliştiren

15 İnternet Tabanlı Öğretim Geleneksel Sınıf OrtamıÖğrenci Merkezli Sınıf Ortamı Öğretmen / Öğrenci Öğretmen konuyu anlatır. Öğrenci pasif alıcı durumundadır. Öğretmen ve öğrenci eşit katılıma sahiptir. Sınıf düzeni ve kurallarını öğrenciler belirler. Öğretim Süreci Küçük gruplara veya bireylere değil tüm sınıfa yöneliktir Öğretim küçük gruplara yöneliktir. Öğretim materyalleri gruplar ya da bireyler tarafından oluşur. Zaman Kullanımı öğretmen tarafından belirlenir. Kullanımında öğretmen ve öğrenci söz sahibidir. Konu Öğretmen el kitabına bağlı kalarak karar verir Konunun içeriğini öğrenci belirler ve düzenler. Sınıf Düzeni Sıraların arka arkaya sıralanmasından oluşur Sıralar yuvarlak biçimde düzenlenir.

16 İnternet Destekli ve Temelli Eğitimin Yararları Zaman ve mekandan bağımsız öğrenme fırsatı sağlar. Hızlı ya da yavaş öğrenme gereksinimlerine yanıt verebilen bir öğrenme düzeneği. İyi tasarlanmış malzeme ile geleneksel sınıf ortamına oranla hatırlamada %25 artış ve öğrenme süresinde %40 ile %60 kısalma sağlar (Kruse ve Keil, 2000). Bireysel gereksinimlere uygun malzemelerle öğrenme olanağı sağlar. Çoklu ortam olanaklarıyla birden fazla duyuya hitap eden öğrenme fırsatı. Hızlı içerik güncelleme olanakları. Derse yardımcı kaynak olarak engin ve hızlı erişilebilir Internet kaynakları ve referanslar. Öğrencinin kendi öğrenme gereksinimi doğrultusunda istediği konuyu istediği sırada ve yoğunlukta çalışabilmesi. Ücretsiz ulaşılabilen pek çok ek ders malzemesi. Öğrencinin kendi öğrenmesini denetleyebilmesi.

17 Soru? Bilgisayar destekli öğretim programlarının uygulama şekilleri nelerdir? Benzetim programlarını açıklayınız. 21. yy’da bilgisayar öğretmenin yerini alabilir mi?Tartışınız.

18 Soru: Aşağıdakilerden hangisi bilgisayar destekli eğitimin özellikleri arasında gösterilemez? A)Zaman ve ortamdan bağımsızlığı sağlar. B)Öğrenme hızı farklılıkları önemsizdir. C)Birey merkezli öğretim sunar. D)Öğrencileri sürekli olarak etkin tutar. E)Öğrenci etkinliklerinin ve performansının değerlendirilmesini kolaylaştırır.


"Öğretimde Teknoloji Kullanımı Bilgisayar ve İnternet Hakan TERZİ Biyoloji." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları