Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Filde Anlam Kayması Fiilde Kipler.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Filde Anlam Kayması Fiilde Kipler."— Sunum transkripti:

1 Filde Anlam Kayması Fiilde Kipler

2 1. Aşağıdakilerin hangisinde eylemin kipinde bir anlam kayması olmuştur?
A) Yarın yanınıza gelmeye çalışacağım. B) Yazları gölgede kitap okumayı seviyo­rum. C) Bize ulaşamadığı için haber verememiş. D) Telefon açtı, bir saat sonra gelecek.

3 CEVAP B ŞIKKIDIR

4 2. Aşağıdakilerin hangisinde birden çok bileşik fiil vardır
2. Aşağıdakilerin hangisinde birden çok bileşik fiil vardır? A) Bakakalırım giden geminin ardından Atamam kendimi denize, dünya güzel B) Ardından ölüme düşen başın iki kardeş bakakalmış şaşkın C) Gönül ne gezersin sarp kayalarda İniver aşağı yola gidelim D) Ben yolcuyum bugün Nis karnavalda eğlenedursun

5 CEVAP A ŞIKKIDIR

6 3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylem yapısı bakımından ötekilerden farklıdır? A) Bütün sorulan bana çözdürdü. B) Bahçedeki ağaçları suladı. C) Çocuk düşünce, eli kanadı. D) Evin kapısını o kendisi boyadı.

7 CEVAP D ŞIKKIDIR

8 4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "etmek" sözcüğü, yardımcı eylem olarak kullanılmamıştır? A) Bu davranışı onu işinden edecek. B) Babasını dün yolcu etti. C) Çalışan el toprağı altın eder. D) Bu teklifinizi o, kabul etmez.

9 CEVAP C ŞIKKIDIR

10 5. Aşağıdakilerin hangisinde hem basit hem bileşik zamanlı eylem kullanılmıştır? A) Yağız atlar kişnedi, meşin kırbaç sakladı Bir dakika araba yerinde durakladı B) Neden sonra sarsıldı altımda demir yay­lar Gözlerimin önünden geçti kervansaray­lar C) Gidiyordum gönlümde gurbeti duya du­ya Ulukışla yolundan Orta Anadolu'ya D) Başını kaldırarak boşluğu dinliyordu Gökler bulutlanıyor; rüzgâr serinliyor

11 CEVAP D ŞIKKIDIR

12 6. Bir sarsıntı... Uyandım uzun süren uykudan Geçiyordu araba yola benzer bir sudan Karşıda hisar gibi Niğde yükseliyordu Sağ taraftan çıngırak sesleri geliyordu Ağır ağır önümden geçti deve kervanı Bir kenarda göründü beldenin viran hanı Bu dizelerde basit ve bileşik zamanlı kaç eylem kullanılmıştır? Basit zamanlı Bileşik zamanlı A) 1 1 B) 2 2 C) 3 3 D) 2 4

13 CEVAP C ŞIKKIDIR

14 7. Aşağıdakilerin hangisinde birden çok çekimli fiil yoktur
7. Aşağıdakilerin hangisinde birden çok çekimli fiil yoktur? A) Bakarım her sabah mor ufuklara Sevginin sığması zor ufuklara B) Yağar kurşun kurşun aklıma düşer Seni hatırlatır otuz yıl önce C) Hayale sarıldık gerçek yerine Resmi kokladık çiçek yerine D) Dokuz aylık yolu altmış ayda çek Beş sene dolmadan doğma ha bebek

15 CEVAP A ŞIKKIDIR

16 8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, eylem istek kipindedir
8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, eylem istek kipindedir? A) Masrafları onlar karşılasın. B) Bugün gelmese, yarın gelse. C) Soruları dersin sonunda çözelim. D) Burada her hafta yarışmalar düzenlen­sin.

17 CEVAP C ŞIKKIDIR

18 9. Ankara cayır cayır yanıyordu
9. Ankara cayır cayır yanıyordu. Hava raporları­na göre, sıcaklık İzmir'i, Antalya'yı bile geç­mişti. İşyerinden yorgun argın ayrılmıştım. Artık boşalmaya başlamış caddelerde bir iki tur attıktan sonra eve döndüm. Yürürken bir iki çift lâf edeceğim bir dostla karşılaşma­ mıştım. Bu parçada bileşik zamanlı kaç fiil vardır? A)1 B)2 C)3 D) 4

19 CEVAP D ŞIKKIDIR

20 10. "Anlattıkları şeylerin niteliğine göre fiiller; kı­lış fiilleri (almak, okumak, yıkamak... gibi), durum fiilleri (yatmak, oturmak, uçmak... gi­bi), oluş fiilleri (doymak, acıkmak, büyü­mek... gibi) diye adlandırılır." Aşağıdakilerin hangisinde, yukarıda sözü edilen fiillerin tümü örneklendirilmekte­dir? A) sökmek, çizmek, yeşermek B) bakmak, yakmak, bulmak C) yolmak, ağlamak, çürümek D) ağlamak, oturmak, yaşlanmak

21 CEVAP C ŞIKKIDIR

22 11. Türkçede bileşik eylemler, ad soylu bir söz­cükle yardımcı eylemlerden oluşan öğeler­dir. Bu tanımın dışında kalan bileşik eylem, aşağıdakilerden hangisinde vardır? A) Seni arayacağını hissettim. B) Sabredersen başarılı olursun. C) Kayboldu ona karşı duyduğum sevgi. D) Bütün sevdiklerim gidiverdi bu dünya­dan.

23 CEVAP D ŞIKKIDIR

24 12. Aşağıdakilerin hangisinde, yapılmakta olan bir iş bildirilmektedir
12. Aşağıdakilerin hangisinde, yapılmakta olan bir iş bildirilmektedir? A) Uçak yarın sabah erkenden kalkıyor. B) Misafirlerimiz üç gün sonra geliyor. C) Bahçedeki ağaçların etrafını kazıyor. D) O yıllarda babam askere gidiyor.

25 CEVAP C ŞIKKIDIR

26 13. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yükle­ mi, gelecek zaman anlamı taşımamakta­dır? A) Yarın ona uğrar mısın? B) Sabahları buraya mı gelirsin? C) Yazılıyı sonra mı yaparsın? D) Çocukları sonra mı getirirsin?

27 CEVAP B ŞIKKIDIR

28 14. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yükle­ minde zaman kavramı yoktur
14. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yükle­ minde zaman kavramı yoktur? A) İşinizi zamanında yapınız. B) Hava erkenden karardı. C) Bir daha buraya gelmez. D) Bize de haber göndermiş..

29 CEVAP A ŞIKKIDIR

30 15. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde altı çizili sözcük çekimli eylem değildir? A) Bir çöplükte iki horoz ötmez. B) Bir başa bir göz yeter. C) Sakla samanı gelir zamanı. D) Bir kılın bir örmeye faydası vardır.

31 CEVAP D ŞIKKIDIR

32 16. I. İlkokul öğretmenimiz oldukça yaşlanmış. II
16. I. İlkokul öğretmenimiz oldukça yaşlanmış. II. Behçet Necatigil’in şiirlerini okuyorum. III. Yaz tatilin de boyun nasıl da uzamış? IV. Hastalıktan iyice sararmış zavallıcık. V. Buraya geldiğini neden söylemedin? Yukarıdaki cümlelerden hangi ikisinin yüklemi kılış bildirmektedir? A) I ve IV B) II ve III C) I ve II D) II ve V

33 CEVAP D ŞIKKIDIR

34 17. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi dilek kipinde çekimlenmiştir? A) Tatilde yurt dışına çıksam. B) Tatilde yurt dışına çıkmış. C) Tatilde yurt dışına çıkacak. D) Tatilde yurt dışına çıktı.

35 CEVAP A ŞIKKIDIR

36 18. I. Hafta sonu tiyatro izleyelim. II. Bir daha geri dönemem. III
18. I. Hafta sonu tiyatro izleyelim. II. Bir daha geri dönemem. III. Eksikliğini çok hissedeceğiz. IV. Özgürlük emek ister. V. Saat on iki kez gonkladı. Yukarıdaki cümlelerde aşağıdaki fiil kiplerinden hangisi yoktur? A) Emir kipi B) Görülen geçmiş zaman C) İstek kipi D) Geniş zaman

37 CEVAP A ŞIKKIDIR

38 19. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yükleminde zaman anlamı yoktur
19. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yükleminde zaman anlamı yoktur? A) Halikarnas Balıkçısı’nın romanlarında kişiler, bildiğimiz kişilere benzemezler pek. B) Eleştirmen, eleştirilerinde kendinden bahsettiği zamanlarda bile tarafsızlığını korumalı. C) Yolculuğa çıkmadan önce ilk olarak yolda okuyacağım kitapları alırım yanıma. D) Kitaplarında anlatacağı mekânları belirledikten sonra o mekânları uzun süre incelermi

39 CEVAP B ŞIKKIDIR

40 20. Aşağıdakilerden hangisinin fiilinde zaman kayması yoktur
20. Aşağıdakilerden hangisinin fiilinde zaman kayması yoktur? A) İki arkadaş yabancı bir şehirde karşılaşır ve bir yerde oturup dertleşir. B) Hep böyle yapıyor, önce güler yüzle karşılıyor beni sonra yokmuşum gibi davranıyor. C) Birazdan iş görüşmesine o değil de ben gidecekmişim gibi koltukta rahat rahat oturuyor. D) Daha yol yorgunluğu üzerinden atmadan, kendine gelmeden yarın İstanbul’a uçuyor.

41 CEVAP C ŞIKKIDIR

42 21. Aşağıdakilerden hangisinde “-miş” eki başkasından duyma anlamı taşımaktadır? A) Kendini bir deri bir kemiğe çevirmişsin. B) Dersin sonlarına doğru bir an dalmışım. C) Konser, yağışlardan dolayı ertelenmiş. D) Kurutulmuş sebzelerle aram yok benim.

43 CEVAP C ŞIKKIDIR

44 22. Aşağıdakilerden hangisinde fiil basit zamanlı değildir
22. Aşağıdakilerden hangisinde fiil basit zamanlı değildir? A) İlk ödülünü on sekiz yaşında almış. B) İkinci kitabını bu yıl çıkaracakmış. C) İnceleme yazıları da yayımlanacak. D) Kendini yinelemiyor, yeniliyor o.

45 CEVAP B ŞIKKIDIR

46 23. (I) Bir vapur yanaşıyor Eminönü'ndeki vapur iskelesine
23. (I) Bir vapur yanaşıyor Eminönü'ndeki vapur iskelesine. (II) Martılar ona çığlıklarıyla eşlik ediyor. (Ill) Günün ilk ışıklarıyla birlikte insan­lar birer ikişer çıkıyorlar kaldırımlara. (IV) Yol kenarındaki taksiler, gecenin yorgunluğunu atıyor. (V) Caminin avlusundaki güvercinler uçuşuyor. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangisinin yüklemi geçişli bir fiildir? A)l. B) II. C) III. D) IV.

47 CEVAP D ŞIKKIDIR

48 24. Aşağıdaki dizelerin hangisinde yüklem çatı bakımından ötekilerden farklıdır? A) Melekler dolanır bu kuytu yerde. B) Ufukta pas tuttu birdenbire yaz. C) Akşam, sanki boşluk içime dolar. D) Rüzgârda bir kadın, saçını yolar.

49 CEVAP A ŞIKKIDIR

50 25.I. Yaşlı kadın odasında söylendi, durdu.
II. Kurallar ona da söylenmemiş mi? III. Bütün koridorlar yıkanmış. IV. Herkes kazandığıma çok sevinmişti. V. Son olarak parkta görülmüştü. Yukarıdaki cümlelerde altı çizili fiillerden hangileri dönüşlü çatılıdır? A) I. ve II. B)l. ve IV. C) I. veV. D) II. ve III.

51 CEVAP B ŞIKKDIR

52 26.Aşağıdaki atasözlerinden hangisi nesne - yüklem ilişkisi bakımından ötekilerden farklıdır? A) Dost başa düşman ayağa bakar. B) Görünen köy kılavuz istemez. C) Ayağını yorganına göre uzat. D) İyilik eden iyilik bulur.

53 CEVAP A ŞIKKIDIR

54 27. Aşağıdaki dizelerin hangisinde yüklem, geçişli bir eylemdir
27. Aşağıdaki dizelerin hangisinde yüklem, geçişli bir eylemdir? A) Yürüyorum, arkama bakmadan yürüyo­rum. B) Sanki beni bekleyen bir hayal görüyo­rum. C) Geceler toprağa benimle inmiş. D) Bana, yakan gözlerle bir kerecik baktı­nız.

55 CEVAP B ŞIKKIDIR

56 28. Aşağıdaki dizelerin hangisinde yüklem, oldurgan bir fiildir
28. Aşağıdaki dizelerin hangisinde yüklem, oldurgan bir fiildir? A) Otuz üç yıl, saatim işlemiş, ben durmu­şum. B) Alıp beni götürsün, tam dört inanmış adam. C) Bana, gerçekleri söyledi her biri. D) Onu bir kez gördüm bundan altı yıl evvel.

57 CEVAP B ŞIKKIDIR

58 29. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne - yüklem ilişkisi "Çocuklar gün boyu çalıştılar." cümlesindekiyle aynıdır? A) O akşam, kötü haber duyuldu. B) Evin etrafı kuşatılmıştı. C) Eşyalar, dördüncü kata taşındı. D) Gerçek dostluğun ne olduğunu bilirim.

59 CEVAP D ŞIKKIDIR

60 30. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem, dönüşlü bir fiildir
30. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem, dönüşlü bir fiildir? A) Çektiği fotoğraflarla durmadan övünü­yordu. B) En kaliteli halılar burada dokunuyor. C) Bu ağaçların hepsi budanacak. D) Her gece bütün cadde yıkanıyordu.

61 CEVAP A ŞIKKIDIR


"Filde Anlam Kayması Fiilde Kipler." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları