Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

11 SANAYİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ “5593 SAYILI KANUN” VE SANAYİ TEZLERİ DESTEKLEME PROGRAMI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "11 SANAYİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ “5593 SAYILI KANUN” VE SANAYİ TEZLERİ DESTEKLEME PROGRAMI."— Sunum transkripti:

1 11 SANAYİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ “5593 SAYILI KANUN” VE SANAYİ TEZLERİ DESTEKLEME PROGRAMI

2 22 SANAYİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sanayi Tezleri Destekleme Programı Nedir? ======================================= Sanayicilerimizin Ar-Ge'ye dayalı ihtiyaçlarının, üniversite-sanayi işbirliği ile üniversite bilimselliği kapsamında çözüme kavuşturulması, ve “İnovasyon ve Ar-Ge'nin önemini kavramış kendi teknolojisini üreten ve satan, rekabet gücü ve refah seviyesi yüksek bir Türkiye" vizyonuna katkı sağlamak için başlatılan bir programdır.

3 33 SANAYİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ San-Tez Programının Amacı Nedir? ======================================== Üniversite-sanayi işbirliğinin kurumsallaştırılması ve üniversitelerimizde yapılan bilimsel çalışmaların ticarileştirilerek ülkemize katma değer yaratacak, uluslararası pazarlardaki rekabet gücünün artırılmasına katkı sağlayacak yeni ürün ve/veya üretim yöntemi geliştirilmesi, mevcut üründe ve/veya üretim yönteminde yenilik yapılması amacıyla sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda belirlenecek yüksek lisans ve/veya doktora tez çalışmalarının desteklenmesidir.

4 44 SANAYİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ San-Tez Programının Hedefi Nedir? =======================================  Sanayiye yönelik Ar-Ge Personeli Sayısının Artırılması,  Üniversite-Sanayi-Kamu İşbirliğinin Kurumsallaştırılması,  Sanayimizin Rekabet Gücünün Yükseltilmesi,  Akademik Bilginin Ticarileşmesi,  Yeni ve Yenilikçi Şirketlerin Yaratılması hedeflenmektedir.

5 55 SANAYİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ San-Tez Programına Kimler Müracaat Edebilir? ======================= Sektör ve Büyüklüğüne Bakılmaksınız Ülkemizde Yerleşik Tüm İşletmeler San-Tez Programına müracaat edebilirler.

6 66 SANAYİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1.BTYK Tarafından belirlenen öncelikli araştırma alanlarında ve yüksek katma değerli ürüne yönelik olması, ( Bilgi ve iletişim teknolojileri- Biyoteknoloji, Gen Teknolojileri- Malzeme – Nanoteknoloji- Tasarım- Mekatronik – Üretim süreç ve Teknolojileri- Enerji ve Çevre Teknolojileri) 2.Çalışmanın temel ve uygulamalı araştırma aşamasını tamamlamış, deneysel araştırma aşamasına gelmiş olması, 3.Üretime yönelik yatırım tesisi, pilot üretim tesisi veya merkezi laboratuvar kurulmasına yönelik olmaması Gibi konulara dikkat edilmelidir. Proje Hazırlanırken Dikkat Edilecek Hususlar nelerdir? =========================================

7 77 SANAYİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ San-Tez Programına Başvuru Dönemleri Nedir? ====================== Bakanlıkça proje başvuruları yılda iki defa açılmakta olup, 2010 yılı için son başvuru tarihleri;  1.Dönem 15 Mart 2011,  2. Dönem 15 Ağustos 2011 Olarak düşünülmektedir.

8 88 SANAYİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Başvuru Ön Değerlendirme Değerlendirme Sözleşme Ödemeler İzleme Projenin Sonuçlanması San-Tez Proje Süreçleri Nelerdir? ===========================

9 99 SANAYİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ San-Tez Yönetmeliği Teknik ve Mali Kılavuz Proje Hazırlama Kılavuzu Proje Başvuru Dokümanı Ön İnceleme Formu Değerlendirme Formu Proje Sözleşmesi Proje Protokolü Fikri Sınai Mülkiyet Sözleşmesi Makine Donanım Paylaşım Anlaşması Ödeme Talep Formları (Bknz.Teknik ve Mali Kılavuz Eki) Gelişme-Gerçekleşme-Sonuç Raporları İzleme Raporları San-Tez Dokümanları Nelerdir? (Bknz. Sanayi.gov.tr) ===========================

10 10 SANAYİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1.Makine-Donanım 2.Sarf Malzemesi 3.Hizmet Alımı 4.Seyahat Gideri 5.Personel Ödemeleri San-Tez Projesi Bütçe Kalemleri =========================================

11 11 SANAYİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ San-Tez Projeleri Destek Oranları Nedir? ============================ Bakanlık %75 Nakdi Katkı Firma%25 Nakdi Katkı ÜniversiteAyni Katkı

12 12 SANAYİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Proje özel hesabı Projenin yürütüldüğü Üniversite tarafından bankalardan birinde SAN-TEZ projesi için özel bir hesap açtırılır. Projeye yönelik her türlü harcama, proje yürütücüsünün talebi üzerine proje özel hesaplarını tutan birim tarafından proje kapsamında açılan banka hesabından yapılır. Ödemeler ===========================

13 13 SANAYİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Proje Yürütücüsü: 800 TL/Ay Yardımcı Araştırmacı: 500 TL/Ay Yardımcı Personel: 400 TL/Ay Tez Öğrencisi Yüksek Lisans: 1.250 TL/Ay Doktora: 1.500 TL/Ay Proje Ekibine Yapılacak Ödemeler =========================================

14 14 SANAYİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BU PROGRAM SAYESİNDE Sermaye, bilgi ve nitelikli iş gücü bir araya getirilerek yüksek katma değer sağlayan ürün ve üretim yöntemleri geliştirilmesi ve Ülkemiz sanayisinin rekabet gücü açısından karşılaştığı sorunların üniversitelerle işbirliği içerisinde çözümlenebilmesi sağlanmıştır.

15 15 SANAYİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sanayi Tezleri Destekleme Programı kapsamında bu güne kadar; 46 üniversite ve 28 farklı araştırma alanına ait 760 proje başvurusu yapılmıştır. Başvurusu yapılan bu projelerin, 317 tanesi Bakanlığımızca desteklenmekte olup bu güne kadar yaklaşık 41 Milyon TL ödenek geri dönüşümsüz hibe olarak aktarılmıştır.

16 16 SANAYİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 5593 Sayılı Kanun Kapsamında Yönetmelik Çalışmaları Sonuçlanma Aşamasında Olup Yürürlüğe Girecek Olan Programlar: 1.TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI 2.TEKNOLOJİK ÜRÜN PATENT DESTEK PROGRAMI 3.TEKNOLOJİK ÜRÜN TANITIM VE PAZARLAMA DESTEK PROGRAMI

17 17 5593 PATENT DESTEĞİ 5593 YATIRIM DESTEĞİ 5593 Tanıtım ve Pazarlama Desteği 4691 SAYILI TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ SANAYİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 5593 SAN-TEZ PROJE DESTEĞİ 5746 SAYILI KANUN

18 18 SANAYİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BAKANLIĞIMIZ TARAFINDAN ÖZEL KESİME VERİLEN “ARAŞTIRMA, TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI” SAYESİNDE Bir teknolojik ürünün hayal safhasından tüketicinin kullandığı ana kadarki tüm aşamalar desteklenir hale gelmiştir.

19 19 SANAYİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞEKKÜRLER... M. Sinan KABALOĞLU T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sanayi Ar-Ge Genel Müdürlüğü Tel: 0 (312) 201 68 38 sinanka@sanayi.gov.tr


"11 SANAYİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ “5593 SAYILI KANUN” VE SANAYİ TEZLERİ DESTEKLEME PROGRAMI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları