Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Epilepsiler Prof.Dr. S. Naz Yeni.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Epilepsiler Prof.Dr. S. Naz Yeni."— Sunum transkripti:

1 Epilepsiler Prof.Dr. S. Naz Yeni

2 Tanımlar Epilepsi nöbeti; kortekste bir grup nöronun (ya da tamamının) ani, beklenmedik bir şekilde, geçici bir süreyle ortaya çıkan aşırı elektriksel aktivitesi sonucunda izlenen gelip-geçici tabiatta motor,duysal, şuurla ilgili, otonomik klinik belirtilerdir. Epilepsi hastalığı ; epilepsi nöbetinin spontan olarak en az 2 kez tekrarlaması (ya da tekrarlama eğiliminde olması) halinde epilepsi hastalığından bahsedilir.

3 Akut semptomatik nöbet
Ateş Metabolik değişiklikler Kafa travması MSS enfeksiyonu Alkolle ilişkili vb. durumlarda izlenen (spontan olmayan) epilepsi nöbetleridir.

4 Epilepsi hastalığında etyoloji
Semptomatik (uzak semptomatik) Korteksi (beyni) etkileyen herhangi bir olay akut semptomatik nöbete neden olsun ya da olmasın artmış bir epilepsi hastalığı riskiyle birliktedir. Kriptojenik Muhtemel semptomatik olgularda kullanılır (ancak etyoloji tespit edilememiştir) İdiyopatik Genetik epilepsiler için kullanılan bir terimdir.

5 Epidemiyoloji Prevalans Gelişmiş ülkelerde 4-6/1000
Gelişmekte olan ülkelerde 18 ve üstü/1000 İnsidans Gelişmiş ülkelerde bimodal bir dağılım mevcuttur.

6 Sınıflandırma ILAE ; Uluslararası Epilepsi ile Savaş Ligi’dir.
ILAE 1981, 1989 ve yeni sınıflama önerilerinde bulundu. Epilepsi nöbetlerinde 1981 sınıflandırması halen kullanılmaktadır. Önümüzdeki yıllarda değişecektir.

7 Epilepsi nöbet sınıflandırması
Fokal (parsiyel) Klinik ve EEG özelliklerine göre başlangıcı belirli Kortekste bir odaktan olan epilepsi nöbetleridir. Jeneralize Klinik ve EEG özelliklerine göre başlangıcı yaygın olan epilepsi nöbetleridir. Sınıflandırılamayan Klinik ve EEG verilerinin nöbeti sınıflandırmaya yetmediği hallerde kullanılır.

8 Fokal epilepsi nöbetleri
Basit parsiyel epilepsi nöbetleri Komleks parsiyel epilepsi nöbetleri Sekonder jeneralize tonik klonik epilepsi nöbeti

9 Tanımlar Aura; Epilepsi nöbeti öncesi hasta tarafından hissedilen (nöbet geleceği hissi) subjektif duyumlar olarak tanımlanır. Otomatizmalar; Amaçlı imiş gibi görünen, amaçsız, tekrarlayıcı otomatik hareketler

10 Jeneralize epilepsi nöbetleri
Absans Miyokloni Atonik Tonik Klonik Jeneralize tonik klonik nöbet

11 Yukarıda adları geçen epilepsi nöbetlerinin video kayıtları ders sırasında gösterilecektir.

12 Ayırıcı tanı Her nöbet tipinin ayrı bir ayırıcı tanısı vardır. Ancak pratikte en sıklıkla psikojen (konversiyon) nöbetler ve senkoplarla ayırım yapmak gerekir.

13 EEG ve MR EEG tanıda yardımcı yöntemdir. Tanı
koydurmaz. Epilepsili hastada normal olabilir. Epilepsi dışı sebeplerle anormal olabilir. Epilepsi nöbet ve sendrom sınıflandırmasında yardımcıdır. Kranyal MR incelemesi etyolojiyi saptamada önemli bir yöntemdir.


"Epilepsiler Prof.Dr. S. Naz Yeni." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları