Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

EEG raporu Doç. Dr. Bülent Ünay Gülhane Askeri Tıp Akademisi Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "EEG raporu Doç. Dr. Bülent Ünay Gülhane Askeri Tıp Akademisi Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı."— Sunum transkripti:

1 EEG raporu Doç. Dr. Bülent Ünay Gülhane Askeri Tıp Akademisi Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı

2

3 Rapor formatı •Temel bilgiler •Resmi bilgiler Hasta bilgileri •Giriş •Kaydın tanımlanması •Yorum EEG raporu

4 Hasta Bilgileri Adı, soyadıYaşıÖn tanıProtokol noReferans

5 Rapor formatı •Temel bilgiler •Resmi bilgiler Hasta bilgileri •Giriş •Kaydın tanımlanması •Yorum EEG raporu

6 Giriş bölümü Hasta hakkında bilgiler •Çekim için verilen ilaç bilgisi •Uyku deprivasyonu •Çekim sırasındaki bilinç durumu •Açlık durumu •Kullandı ğ ı sürekli ilaç •Kayıt yeri Teknik bilgiler •Elektrot ve kanal sayısı •Kayıt süresi

7 Rapor formatı •Temel bilgiler •Resmi bilgiler Hasta bilgileri •Giriş •Kaydın tanımlanması •Yorum EEG raporu

8 Kaydın tanımlanması 1 EEG’nin tanımlanması, kaydın hem normal hem de anormal olan tüm özelliklerini içermeli, objektif olarak sunulmalı ve kayıt hakkında yargıya varmaktan mümkün oldu ğ unca kaçınılmalıdır

9 Kaydın tanımlanması 2 Amaç, başka bir doktorun EEG trasesini okumasına gerek kalmadan kaydın normalli ğ i veya anormallik derecesi hakkında bilgi sahibi olmasını sa ğ layacak tam ve objektif bir rapor yazmak olmalıdır.

10 Kaydın tanımlanması 3 Zemin aktivitesi •Dominant aktivite •Frekans •Devamlılık (persistan, intermittan) •Yerleşim •Amplitüd •Simetri veya asimetri •Ritmisite

11 Kaydın tanımlanması 4 •Frekans •Amplitüd •Yerleşim •Ritmisite Dominant olmayan aktiviteler. •Simetrik-asimetrik •Komplet-inkomplet •Kalıcı-geçici Göz açma ve kapamaya cevap. •Anormal kayıtlar •Yenido ğ an ve süt çocu ğ u kayıtları •Uyku kaydı Rutin dışı kayıtlar •Her iki hemisferin karakteristik özellikleri ayrı ayrı belirtilmeli İ nter-hemisferik asimetri

12 Kaydın tanımlanması 5 Anormalliklerin tanımlanması Tip •Diken •Keskin dalga •Yavaş dalga Da ğ ılım •Diffüz •Fokal Zamanlama •Devamlı • İ ntermittan •Paroksismal YerleşimSimetriSenkronizasyonAmplitüd

13 Kaydın tanımlanması 6 İ şlemler •Hiperventilasyon kalitesi: iyi, orta, kötü •Hiperventilasyon etkisi: normal, anormal •Yapılmadıysa nedeni Hiperventilasyon •Frekanslar •Fotik uyarı etkisi: normal, anormal •Yapılmadıysa nedeni Fotik uyarı •Spontan mı? İ laçlı mı? •Uyku evreleri •Uyku süresi Uyku

14 Kaydın tanımlanması 7 Artefaktlar Şüpheli ve serebral aktiviteyi gösteriyorsaKaydın yorumunu engelliyorsaAlışılmışın dışında ve çok fazla ise •Göz hareketleri •Kas hareketleri Tanı için de ğ erli ise •Nistagmus •Miyokimi

15 Rapor formatı •Temel bilgiler •Resmi bilgiler Hasta bilgileri •Giriş •Kaydın tanımlanması •Yorum EEG raporu

16 Yorum •EEG’nin normalli ğ i veya anormallik derecesi İ zlenim •Klinik tabloyla EEG bulgularının ilişkilendirmesi Klinik Korelasyon

17 İ zlenim İ zlenim EEG yorumcusunun kaydın normal mi, anormal mi oldu ğ u hakkındaki sübjektif kararıdır. Kaydın tanımlanması daha sonraki yeniden de ğ erlendirmeler veya başka bir uzmanın de ğ erlendirilmesi için yapılır, detaylı ve objektif olmalıdır. İ zlenim ise EEG iste ğ i yapan doktor için yazılır ve mümkün oldu ğ unca sade ve anlaşılır olmalıdır. Klinisyenlerin ço ğ u sadece bu kısmı okur, detaylı tanımlamaları okumaz.

18 Klinik Korelasyon 1 Klinik korelasyon EEG bulgularının klinik tablo ile ba ğ daştırılmasıdır. EEG’yi isteyen doktor EEG konusunda deneyimli veya nörolog de ğ ilse çok dikkatli ifadeler kullanılmalıdır.

19 Klinik Korelasyon 2 EEG anormalli ğ i ön tanıyı destekliyorsa “EEG bulguları tanıyı desteklemektedir” şeklinde belirtilmelidir Klinik öykü bölümünde bahsedilmeyen bir klinik tanı düşünülüyorsa, bu tanı yazılmalı; ancak bu bulguların tanıyı sadece destekledi ğ i ve kesin tanıyı vermedi ğ i belirtilmelidir İ laç kullanımı veya medikal işlemler sonucu EEG anormalli ğ i ortaya çıkmışsa, bu durum bildirilmelidir.

20 Klinik Korelasyon 3 Kesinlikle ilaç de ğ işimi veya klinik girişimlerle ilgili öneri yapılmamalıdır.Aşa ğ ıdaki ifadelerle öneriler yapılabilir: •“Klinik bulgular eşli ğ inde uyku EEG’si önerilir.” •“Kayıt klinik bir nöbetin hemen ardından yapıldı ğ ı için; yavaşlamanın kalıcı mı yoksa geçici mi oldu ğ unu anlamak açısından EEG tekrarı faydalı olabilir. “ Normal kayıt için ek açıklama gerekmez. Klinik tablonun histeri, senkop ve epilepsi arasında kaldı ğ ı gibi durumlarda yanlış anlamaya neden olmamak için aşa ğ ıdaki ifade kullanılabilir: •“Normal EEG epilepsiyi dışlamaz. Klinik bulgular epilepsiyi destekliyorsa ikinci bir çekim faydalı olabilir.”

21 Klinik Korelasyon özel durumlar Hızlı patern •Genellikle ilaç etkisi •Komada sedatif ilaç intoksikasyonunu gösterir

22 Klinik Korelasyon özel durumlar Ritmik 3 Hz diken-dalga •Absans

23 Klinik Korelasyon özel durumlar Hipsaritmi • İ nfantil spazm

24 Yorum özet YorumEEG kaydıNormalAnormal Anormal bulguların tarifi Bu bulguların ışı ğ ında klinik korelasyon

25

26

27

28 Yanlış

29

30 Eksik bilgi

31

32 Yorum yetersiz

33 www.cocuknorolojisi.com


"EEG raporu Doç. Dr. Bülent Ünay Gülhane Askeri Tıp Akademisi Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları