Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Doç. Dr. Turan SET Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimli ğ i Anabilim Dalı TÜRETİLMİŞ VERİLER VE HASTALIK ÖLÇÜTLERİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Doç. Dr. Turan SET Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimli ğ i Anabilim Dalı TÜRETİLMİŞ VERİLER VE HASTALIK ÖLÇÜTLERİ."— Sunum transkripti:

1 Doç. Dr. Turan SET Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimli ğ i Anabilim Dalı TÜRETİLMİŞ VERİLER VE HASTALIK ÖLÇÜTLERİ

2 Veri Ara ş tırma yapmada öncelikli amaç bir konu ile ilgili veri toplamaktır Verileri elde etti ğ imiz kayna ğ ın tamamına toplum veya evren denir Hakkında veri topladı ğ ımız özelliklerine ise de ğ i ş ken denir

3 De ğ i ş ken / Veri

4

5 Türetilmiş veriler Yüzde Oran Orantı Hız

6 Yüzde Diyabetik hasta e ğ itimi ile hastaların HbA1c düzeylerinde %10 dü ş me oldu.

7 Oran Bir bütünün iki parçasının birbirine bölünmesi ile oran (ratio) elde edilir. a b a / b

8 Orantı (Proportion) Bir bütünün parçalarından birinin bütüne bölünmesi ile orantı (proportion) elde edilir. a b b /a + b

9 Hız Orantının zamanla ili ş kili olarak ifade edilmesi durumunda "Hız" dan (rate) söz edilir.

10 Belirli bir süre içerisinde hastalanan ki ş i sayısı Kümülatif insidans hızı = -------------------------------------------------------- Risk altındaki nüfusta sürenin ba ş langıcında hasta olmayan ki ş i sayısı Annelik ve gebelikle ilgili olarak 1 yılda olu ş an ölümler Anne ölüm hızı= ------------------------------------------------------- Aynı yıldaki canlı do ğ umlar Belli bir sürede olan ölüm sayısı Kaba ölüm hızı= --------------------------------- Toplam nüfus Belli bir sürede hastalıktan ölenlerin sayısı Olgu-fatalite hızı= ------------------------------------------------- Hastalı ğ a yakalananların sayısı Bir ya ş ından küçük çocuklarda 1 yıldaki ölümlerin sayısı Bebek ölüm hızı= ----------------------------------------------------------------- Aynı yıl içerisinde olan canlı do ğ um sayısı Orantı ORAN

11 Hastalık ölçütleri İ nsidans Prevalans

12 İnsidans Belli bir dönemde ortaya çıkan yeni olgular Aynı dönemde risk altındaki toplum X 1000

13 Prevalans Belli bir dönemdeki eski ve yeni olgular Aynı dönemde risk altındaki toplum X 1000

14 Kaynaklar 1. Aktürk Z, Acemo ğ lu H. Sa ğ lık Çalı ş anları İ çin Ara ş tırma ve Pratik İ statistik. Anadolu Ofset: İ stanbul, 2011.


"Doç. Dr. Turan SET Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimli ğ i Anabilim Dalı TÜRETİLMİŞ VERİLER VE HASTALIK ÖLÇÜTLERİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları