Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ORTOPEDİK ÖZÜRLÜLER.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ORTOPEDİK ÖZÜRLÜLER."— Sunum transkripti:

1 ORTOPEDİK ÖZÜRLÜLER

2 Temel Kavramlar Bedensel yetersizlikler söz konusu olduğunda, kas-iskelet sistemi işlevlerini yeterli düzeyde yerine getirememektedir. Dolayısıyla devinimsel becerilerde yetersizlikler gözlenmektedir.

3 I. Sinir Sistemi Sinir sistemi olmaksızın çevreden uyaranlara tepkide bulunulamaz. Kaslarımızı hareket ettiremeyiz. Hatta yaşayamayız.

4 A. Merkezi Sinir Sistemi
Merkezi sinir sistemi beyin ve omur ilikten oluşmaktadır.Merkezi sinir sistemi tüm bedeni işleyiş ve düzenini kontrol eder.

5 1. Beyin Beyin bedenin tüm davranışlarını çok hassas bir şekilde düzenlemektedir. Duyu organlarından gelen bilgileri düzenleyerek, çevrenin algılanmasını ve devimler arasında eşgüdümü sağlar.

6 2. Omurilik Omurganın içinde, beyinden kuyruk sokumuna kadar uzanan tüptür.

7 B. Çevresel Sinir Sistemi
Çevresel sinir sistemi merkezi sinir sisteminden başlayıp vücudun her yanına uzanan sinirlerden oluşmaktadır.

8 Tanım Ortopedik Özürlü: Bütün düzeltmelere rağmen iskelet, sinir sistemi, kas ve eklemlerindeki özürlerinden dolayı normal eğitim öğretim çalışmalarında yeterince yararlanamayanlar, şeklinde tanılanmaktadır (1991)

9 Bedensel Yetersizlikler
I. Merkezi sinir sisteminin zedelenmesi sonucu ortaya çıkan bedensel yetersizlikler II. Kas-iskelet sisteminin zedelenmesi so-nucu ortaya çıkan bedensel yetersizlikler III. Doğuştan oluşan bedensel yetersizlikler ve süreğen hastalıklar. IV. Diğer bedensel hastalıklar ve süreğen hastalıklar.

10 I. Merkezi Sinir Sisteminin Zedelenmesi Sonucu OÇBY
Merkezi sinir sisteminin zedelenmesi; zihinsel gerilik, algısal problemler, eş güdüm yoksunluğu, dikkat dağınıklığı ve konuşma bozukluğu şeklinde kendini göstermektedir.

11 A. Beyinsel İnme-Cerebral Palsy
Bu gruba giren öğrenciler bazen spastikler olarak ifade edilirler. Beyinsel inme hastalık değildir. Bulaşıcı ve ilerleyici olmayıp, düzeltmekte mümkün değildir.

12 1. Nedenleri Doğum öncesinde, sırasında ve sonrasında beyinde zedelenmeye yol açan herhangi bir durum beyinsel inmeye neden olabilir.

13 2. Beyinsel İnme Türleri A) Beyinsel inmenin el veya ayaklarda yol açmış olduğu yetersizliklerin derecesine göre B) Devinimsel yetersizliklerin ortaya çıktığı yerlere göre yapılan sınıflandırma.

14 a) Devinimsel Yetersizliğin Derecesine Göre Beyinsel İnme
i. Spastik ii. Athetoid iii. Ataksia iv. Rijiditi v. Teremor

15 b) Devinimsel Yetersizliğin Oluştuğu Yere Göre Beyinsel İnme
i. Monopleji ii. Hemipleji iii. Parapleji iv. Tripleji v. Kuadrapleji vi. Dipleji

16 3. Yaygınlık Yaygınlığını tam olarak belirlemek çok zor. Çünkü anne babalar çocuklarını saklamaktadır. Yaklaşık olarak (%0.15) olduğu tahmin edilmektedir. Ayrıca kızların erkeklere oranla daha az etkilendikleri tahmin edilmektedir.

17 B. Konvülziyon Bozukluklar
Beyin hücrelerinin olağan elektrik akımı örüntüsünün, beyin işlevlerini etkileyecek kadar bozulması konvülziyonu oluşturmaktadır. Nöbetler konvülziyonun belirgin özelliğidir.

18 Nöbet Türleri a) Büyük Nöbet B) Küçük Nöbet C) Psikodevimsel Nöbet
D) Jacksonian Nöbet

19 Konvülziyon Bozukluk Nedenleri
Beyinde zedelenmeye yol açabilecek, oksijen yetmezliği, zehirlenmeler, doğum güçlükleri, tümörler ve diğer etmenler olası konvülziyon bozukluklarına yol açabilmektedir.

20 C. Bel Çatlağı Felci (Spinal Bifida)
Hamilelik döneminde omurga yeterince kapanmamaktadır. Doğumdan sonrada omurganın kemikli kısmının yeterince kapanmamasından dolayı omurilikteki sinirler dış etkilere açık durumda kalırlar. Ayaklar işlevini yitirseler de koltuk değnekleri ve korselerle dolaşabilirler.

21 Ç. Polio - Çocuk Felci Sindirim yoluyla kana karışan virüslerin omurilikteki hareket hücrelerini yok etmesi durumudur.

22 D. Çoklu Sklerosis Sinir hücrelerini koruyan miyelin kılıfının kütleşmesi yada çatlamaların oluşması sonucunda ortaya çıkar.

23 II. Kas İskelet Sisteminin Etkilenmesi Sonucu OÇBY
Kemik ve adalelerin hastalıklardan yada zedelenmelerden etkilenmesi sonucu, sinir sistemleri etkilenmemiş olmasına rağmen, hareket etmeleri etkilenmiştir. Yürümesi, ayakta durması, konuşması yada ellerini kullanması çok güçtür veya imkansızdır.

24 III. Doğuştan Olan BY Kalça çıkığı: Kemik ve eklem bozukluklarına yol açabilen bir durumdur. Doğuştan amputasyon: Çocuğun parmağı, eli, kolu yada bacağının bir bölümünün olmadan doğması durumudur.

25 IV. Kazalar Ve Diğer Hastalıklar Sonucunda OÇBY
Düşme, yanma, zehirlenme ve trafik kazalarının sonucunda çocuklar bedensel yetersizlikler kazanabilirler. Kanser, tüberküloz, ateşli romatizma ve şeker sayılabilir.

26 Ortopedik Özürlülerde Yaygınlık
Okul yaşındaki çocukların yaklaşık olarak (%0.5) binde beşinin bedensel yetersizliği olduğu tahmin edilmektedir.

27 Özellikleri I Okul Başarıları II. Kişisel Ve Sosyal Uyumları

28 Eğitimleri Bedensel yetersizliği olan çocuklarda, bu yetersizliğin yol açtığı sınırlılıklara bakılacak olursa sınırlılıkların daha çok devimlerle ilgili olması nedeniyle bu çocuklar normal ve özel eğitim okullarına devam edebilirler.

29 I. Program Ve Eğitim Süreçlerinde Değişikliği Gerektiren Koşullar
A. Yetersizliğin düzeyi ağır ve sürekli olduğunda, B. Okula devamsızlığından dolayı normal yaşantılar sağlanamadığında, C. Çocukta zihinsel ve öğrenme güçlüğü gözlendiğinde,

30 A. Yerleştirmede dikkat edilecek hususlar
II. Bedensel Yeterliliği Olan Öğrencilerin Normal Sınıflara Yerleştirilmesi A. Yerleştirmede dikkat edilecek hususlar B. Normal okulun bina donatımı C. Öğretmenlerin ve öğrencilerin uyumu

31 A. Yerleştirmede Dikkat Edilecek Hususlar
1. Bedensel yetersizlikten etkilenme düzeyleri hafif geçici düzelebilir yada kontrol edilebilir olanlar. 2. Normal sınıflarda kullanılması düşünülmeyen ek öğretim süreçlerini gerektirecek keder öğrenme güçlüğü ve zihinsel yetersizliği olmayanlar 3. Bina ve donanımda aşırı düzeltme gerektirmeyenler 4. Programda çok fazla değişiklik gerektirmeyenler

32 B . Normal Okulun Bina Donatımı
Tekerlekli sandalye veya koltuk değnekleri ile yürüyebilecekleri kısa rampalar. Tahtada ve tuvaletlerde elleriyle tutunabilecekleri yerlerin yapılması. Tekerlekli sandalyeyi yerleştirebilmek için sıraların kaldırılması yada aralanması. Korse takanlar için sıralarda değişiklik yapılması Kaygan zeminler için önlem alınması

33 C. Öğretmenlerin Ve Öğrencilerin Uyumu
Bedensel yetersizliği olan çocuğun normal sınıfta olması, çocuk için ve sınıftaki diğer çocuklar için zararlı olmadığı gibi öğretmene de ek bir yük getirmez.

34 III. B. Y. Olan Çocukların Özel Eğitim Okullarına Yerleştirilmesi
Dikkat edilmesi gereken husus: normal okulda gerekli olan özel araç, gereçlerle hizmetlerin sağlanamayacağı anlaşıldığında, özel eğitim kurumu düşünülmelidir. Diğer öğrencilere zaman ayırmada öğretmen açısından problem olmaya başladığında Öğrenci birtakım duygusal problemler yaşarsa düşünülmelidir.

35 Bedensel Yetersizliğin Önlenmesi
Bedensel yetersizliğe yol açan nedenlerin önlenmesi ve bir kez bedensel yetersizlik oluştuktan sonra yetersizliğin özüre dönüşmesi için önleyecek önlemler üzerinde durmak gerekir.

36 I. Yetersizliğin Önlenmesi
Tıbbi alanlardaki ilerlemelerin yetersizliğin ortaya çıkmasını önlemede önemli rolü vardır. Örneğin, oksijen yetersizliğinin zedeleyici etkisini azaltmada, doğum uygulamalarındaki değişmeler ve geliştirilen tekniklerle oksijen yetmezliği belirlene bilmekte ve beyin zedelenmeleri önlene bilmektedir.

37 Özrün Önlenmesi Bedensel yetersizliğin, bedensel özüre dönüşmesinin özürleyebilmek için etkili erken tanılama ve düzeltme programlarının oluşturulması ve değişik disiplin alanlarında uzmanların bedensel yetersizliği olan çocuk için ortaklaşa eğitim süreçlerini planlamaları gereklidir.


"ORTOPEDİK ÖZÜRLÜLER." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları