Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

EĞİTİM PSİKOLOJİSİ. ÖZEL EĞİTİM EĞİTİM PSİKOLOJİSİ ERCÖMERT - 2008.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "EĞİTİM PSİKOLOJİSİ. ÖZEL EĞİTİM EĞİTİM PSİKOLOJİSİ ERCÖMERT - 2008."— Sunum transkripti:

1 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ

2 ÖZEL EĞİTİM EĞİTİM PSİKOLOJİSİ ERCÖMERT - 2008

3 TEMEL KAVRAMLAR ZEDELENME – SAPMA : Bireyin psikolojik, anatomik yada fizyolojik özelliklerindeki kalıcı yada geçici kayıp, yapı veya işlev bozukluğudur. Örneğin: el, ayak, kol, bacak gibi organların olmayışı, göz veya kulaklardaki işlev bozukluğu, zeka geriliği gibi durumlardır. EĞİTİM PSİKOLOJİSİ ERCÖMERT - 2008

4 TEMEL KAVRAMLAR YETERSİZLİK : Zedelenme yada sapma sonucu, insanlar için normal kabul edilen bir etkinliğin sınırlanması veya önlenmesidir. Örneğin: Görememe, işitememe, konuşamama, okuyup yazamama, yürüyememe vb. durumlardır. EĞİTİM PSİKOLOJİSİ ERCÖMERT - 2008

5 TEMEL KAVRAMLAR ÖZÜR – ENGEL: Bireyin yaşamın her alanında yapması gereken rol ve etkinlikleri bazı yetersizlikler nedeniyle yerine getirememesi durumudur. Örneğin: Göremeyen bir çocuğun görsel dersleri takip edememesi, işitemeyen birinin işitsel iletişim kuramaması gibi. EĞİTİM PSİKOLOJİSİ ERCÖMERT - 2008

6 TEMEL KAVRAMLAR ÖZEL EĞİTİME MUHTAÇ ÇOCUK: Beden, zihin, sosyal yada duygusal yönden özür veya üstün özellikleri nedeniyle normal eğitim – öğretim imkanlarından yeterince yararlanamayan, bu nedenle özel eğitim imkanlarına gereksinimi olan bireylerdir. EĞİTİM PSİKOLOJİSİ ERCÖMERT - 2008

7 TEMEL KAVRAMLAR ÖZEL EĞİTİM: Özel eğitime muhtaç çocukların eğitimi için, özel olarak geliştirilmiş programlar ve özel olarak yetiştirilmiş personel ile bu bireylerin özelliklerine uygun ortamlarda yapılan eğitim etkinlikleridir. EĞİTİM PSİKOLOJİSİ ERCÖMERT - 2008

8 Özel eğitimin amacı ve önemi EĞİTİM PSİKOLOJİSİ ERCÖMERT - 2008

9 ÖZEL EĞİTİME MUHTAÇ OLANLARIN SINIFLAMASI EĞİTİM PSİKOLOJİSİ ERCÖMERT - 2008

10 A. BEDENSEL ENGELLİLER AÇIDAN : a.ortopedik engelliler b.görme engelliler c.işitme engelliler B. ZİHİNSEL AÇIDAN ENGELLİLER : a.Eğitilebilirler b.Öğretilebilirler c.Klinik bakıma muhtaç olanlar d.Üstün zekalılar C. SOSYAL AÇIDAN ENGELLİLER: a.Davranış bozuklukları b.Duygusal bozukluklar c.Alışkanlık bozuklukları d.Ağır ruhsal bozukluklar EĞİTİM PSİKOLOJİSİ ERCÖMERT - 2008

11 BEDENSEL ENGELLİLER EĞİTİM PSİKOLOJİSİ ERCÖMERT - 2008

12 BEDENSEL ENGELLİLER ORTOPEDİK ENGELLİLER: Bütün düzeltmelere rağmen iskelet, sinir sistemi, kas ve eklemlerindeki özürleri nedeniyle normal eğitim – öğretim imkanlarından yeterince yararlanamayan bireylerdir. EĞİTİM PSİKOLOJİSİ ERCÖMERT - 2008

13 Ortopedik engellerin nedenleri 1. Kalıtım ve doğuştan olan nedenler. 2. Bulaşıcı ve ateşli hastalıklar 3. Metabolizma bozuklukları 4. Kaza ve travmalar 5. Diğer nedenler. EĞİTİM PSİKOLOJİSİ ERCÖMERT - 2008

14 BEDENSEL ENGELLİLER GÖRME ENGELLİLER: AZ GÖREN : Bütün düzeltmelere iki gözle görmesi 1/10 ile 3/10 arasında olan ve görememe nedeniyle normal eğitim – öğretim imkanlarından yeterince yararlanamayan bireylerdir. KÖR : Bütün düzeltmelere iki gözle görmesi 1/10 dan aşağı olan ve görememe nedeniyle normal eğitim – öğretim imkanlarından yeterince yararlanamayan bireylerdir. EĞİTİM PSİKOLOJİSİ ERCÖMERT - 2008

15 Görme engellerin nedenleri 1. Kalıtsal nedenler 2. Doğal körlükler 3. Doğum sonrası nedenler EĞİTİM PSİKOLOJİSİ ERCÖMERT - 2008

16 Görme engellerin eğitimi  YÖNELİM : Görme engeli olan bireyin çevreyi tanıması, anlaması ve çevredeki nesnelerle kendi ilişkisini anlaması.  DOLAŞMA : Özel teknikler, görme kalıntısı ve sağlam olan duyu organlarının yardımıyla bir yerden bir yere gidebilme becerisi. EĞİTİM PSİKOLOJİSİ ERCÖMERT - 2008

17 BEDENSEL ENGELLİLER İŞİTME ENGELLİLER: İŞİTME ENGELİ: İşitme duyarlığının, ( İşitme yeterliği ) kişinin gelişim, uyum ve iletişim görevlerini yeterince yerine getirememesi durumudur. İŞİTME ENGELİ: İşitme duyarlıkları, ( İşitme yeterliği ) gelişim, uyum ve iletişim görevlerini yeterince yerine getirememesi nedeniyle özel eğitime ihtiyaç duyanlar. EĞİTİM PSİKOLOJİSİ ERCÖMERT - 2008

18 İşitme engellerin nedenleri 1. Doğum öncesi nedenler 2. Doğum anı nedenleri 3. Doğum sonrası nedenler EĞİTİM PSİKOLOJİSİ ERCÖMERT - 2008

19 Görme engellerin eğitimi  SÖZLÜ İLETİŞİM YÖNTEMİ  İŞARET YÖNTEMİ  KARMA YÖNTEM EĞİTİM PSİKOLOJİSİ ERCÖMERT - 2008

20 ZİHİNSEL ENGELLİLER EĞİTİM PSİKOLOJİSİ ERCÖMERT - 2008

21 ZİHİNSEL ENGELLİLER 1.EĞİTİLEBİLİRLER 2.ÖĞRETİLEBİLİRLER 3.KLİNİK BAKIMA MUHTAÇ OLANLAR 4.ÜSTÜN ZEKALILAR EĞİTİM PSİKOLOJİSİ ERCÖMERT - 2008

22 Zihinsel engellerin nedenleri 1. Bulaşıcı hastalıklar ve zehirlenmeler 2. Fiziksel etkiler ve travma nedeniyle beyinde oluşan hasar 3. Metabolizma ve beslenme bozuklukları 4. Bebeklik hastalıkları 5. Doğum öncesi belirsiz nedenler 6. Kromozom bozuklukları 7. Gebelik bozuklukları EĞİTİM PSİKOLOJİSİ ERCÖMERT - 2008

23 SOSYAL AÇIDAN ENGELLİLER EĞİTİM PSİKOLOJİSİ ERCÖMERT - 2008

24 UYUMSUZ ÇOCUKLARIN SINIFLAMASI a.Davranış bozuklukları : Hırçın, geçimsiz, sinirli, yalan söyleyen ve hırsızlık alışkanlığı olan çocuklar gibi. b.Duygusal bozukluklar : Korku, kaygı, saplantı, takıntı gibi sorunları olan çocuklar. c.Alışkanlık bozuklukları : Parmak emme, altını ıslatma vb. davranışlar sergileyen çocuklar. d.Ağır ruhsal bozukluklar : gerçeklikle ilişiği kesilmiş ağır ruhsal hastalığı olan çocuklar. EĞİTİM PSİKOLOJİSİ ERCÖMERT - 2008

25 Zihinsel engellerin nedenleri 1. Bulaşıcı hastalıklar ve zehirlenmeler 2. Fiziksel etkiler ve travma nedeniyle beyinde oluşan hasar 3. Metabolizma ve beslenme bozuklukları 4. Bebeklik hastalıkları 5. Doğum öncesi belirsiz nedenler 6. Kromozom bozuklukları 7. Gebelik bozuklukları EĞİTİM PSİKOLOJİSİ ERCÖMERT - 2008


"EĞİTİM PSİKOLOJİSİ. ÖZEL EĞİTİM EĞİTİM PSİKOLOJİSİ ERCÖMERT - 2008." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları