Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T. C. ANKARA VALİLİĞİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ Eğitim Şube Müdürlüğü www.asm.gov.tr T. C. ANKARA VALİLİĞİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ Eğitim Şube Müdürlüğü www.asm.gov.tr.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T. C. ANKARA VALİLİĞİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ Eğitim Şube Müdürlüğü www.asm.gov.tr T. C. ANKARA VALİLİĞİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ Eğitim Şube Müdürlüğü www.asm.gov.tr."— Sunum transkripti:

1 T. C. ANKARA VALİLİĞİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ Eğitim Şube Müdürlüğü www.asm.gov.tr T. C. ANKARA VALİLİĞİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ Eğitim Şube Müdürlüğü www.asm.gov.tr

2 ÜREME ORGANLARI VE CİNSEL SAĞLIK

3 AMAÇ : Erkek ve kadın üreme sistemi ve cinsel sa ğ lık hakkında bilgi kazandırmak. Ö Ğ REN İ M HEDEFLER İ Kadın ve erkek dı ş üreme organlarının ismini sayabilmeli, Kadın ve erkek iç üreme organlarının ismini sayabilmeli, Kadın ve erkek üreme organlarının i ş levini açıklayabilmeli, Cinsel sa ğ lı ğ ın önemini açıklayabilmelidir.

4 KADIN DIŞ GENİTAL (ÜREME) ORGANLARI

5 KADIN İÇ GENİTAL (ÜREME) ORGANLARI:

6 ERKEK ÜREME ORGANLARI

7 KADINDA CİNSEL SAĞLIK Islanma (Kayganla ş ma ) Vajinismus Kadınlarda elle doyum (Mastürbasyon) Kadınlarda bo ş alma Kadınlarda ilk ili ş ki Kadınlarda ilk ili ş kide kanama Kızlık zarının yırtılmasına ba ğ lı kanama

8 ERKEKTE CİNSEL SAĞLIK Penisin Sertle ş mesi Elle Doyum (Mastürbasyon, Otuz bir çekme) Normal Bo ş alma Erken Bo ş alma Cinsel Birle ş mede Penis Boyu

9 Sünnet Sünnet; penis ba ş ını örten deri kısmın kesilerek çıkarılması i ş lemidir. Ba ş ta bizim toplumumuz olmak üzere bazı toplumlarda yapılır, bazılarında ise yapılmaz. Çocu ğ un sünnet ettirilmesine karar verildiyse bunun ya do ğ umdan sonraki ilk 2 yıl içinde veya 7 ya ş ından sonra yapılması en uygun zamandır. Sa ğ lıklı bir sünneti, bu konuda uzman sa ğ lık personelinin yapması gerekir. Böylece, cinsel gücün azalmasından idrar tutamamaya kadar de ğ i ş en birçok sünnet hatasının önüne geçilmi ş olur.

10 Varikosel Varikosel; testislerdeki (torbalardaki) kanı bo ş altan toplardamarın geni ş leyip varisle ş mesidir. Kısırlık ş ikâyeti olan erkeklerin yakla ş ık %40’ında mevcuttur. Her iki testiste de görülebilir, hiçbir belirti vermeyebilir. Testislerde a ğ rı, küçülme, dolgunluk hissi, kısırlık, gözle görülebilen veya ele gelen geni ş lemi ş damarlar görülebilir. E ğ er erkekte; kısırlık, ş iddetli a ğ rı, testislerden biri di ğ erine göre belirgin derecede küçük ise mutlaka üroloji uzmanına gitmesi gerekir.

11 Üreme organlarının sağlığı için dikkat edilmesi gerekenler Testislerin ş eklinde ve büyüklü ğ ünde her hangi bir düzensizlik olup olmadı ğ ına dikkat edilir. Üreme organları kuru ve temiz tutulur. Pamuklu iç çama ş ırları tercih edilir ve günlük olarak de ğ i ş tirilir. Cinsel ili ş kiden önce ve sonra banyo yapılarak hem vücudun hem de dı ş üreme organlarının temiz olması sa ğ lanır. Banyo yapma fırsatı ya da olanakları yoksa en azından dı ş üreme organları temiz su ve sabunla yıkanır.

12 İlk ilişkide erkeğin yapması gerekenler Sorunsuz bir ili ş ki için erkek, e ş inin cinsel ili ş kiyi isteyip istemedi ğ ini anlamalıdır. Kadının kendisinden farklı do ğ asını kabul etmeli, bir kadının cinsel ili ş kiye hazır olmasının erkekten daha uzun sürdü ğ ü gerçe ğ ini göz önünde bulundurmalıdır. Kadının gev ş emesi ve rahatlaması için anlayı ş lı ve sabırlı olmalıdır. İ lerideki cinsel hayatı da göz önünde bulundurarak erkek ilk ili ş kide zorlayıcı davranı ş lardan kaçınmalıdır. İ lk ili ş ki, bir erkek için de son derece gerginlik yaratabilecek bir durum olabilir.

13 Kişisel Temizlik Mikropların kolayca üremelerini önlemek için dı ş üreme organları temiz ve kuru tutulur. İ ç çama ş ırları her gün de ğ i ş tirilir. Naylon yerine pamuklu iç çama ş ırları tercih edilir. Haznenin kendini koruyan yapısını bozmamak için haznenin içi hiçbir zaman yıkanmamalıdır (vajinal du ş ). Çünkü enfeksiyon görülme sıklı ğ ını artırır. Tuvalet sonrası temizlik yaparken önce üreme organlarının, sonra makatın temizli ğ i yapılır. Böylece dı ş taki mikropların hazneye ve idrar kanalına bula ş ması önlenmi ş olur.

14 Cinsel İlişki Sırasında Dikkat Edilmesi Gerekenler Cinsel ili ş ki kadın ve erke ğ in birlikte ya ş adıkları özel anlardır. Bu beraberlikten her iki tarafın da keyif alması en güzelidir. Zorlayıcı davranmamak gerekir. Tamhazırolmadan (yeterlikayganlık olu ş madan)ili ş kiye ba ş lanmamalıdır. Bu önlem, haznenin tahri ş ine meydan vermemek açısından çok önemlidir. Özellikle ili ş ki sonrasında ve di ğ er tüm zamanlarda, idrar yapma ihtiyacı ortaya çıktı ğ ında hemen yapılmalıdır. Çünkü idrar ihtiyacı ertelendi ğ inde mikroplar üremek için “zaman” bulurlar. Hâlbuki idrar yapılması mikropların idrarla birlikte atılmasını sa ğ lar.

15 Muayene İ çin Hekime Gitme Tüm kadınlar hiçbir sorunu olmasa bile yılda bir kez hekime giderek muayene olmalı ve kanserde erken tanı için tetkik yaptırmalıdır. Düzensiz kanama, âdet gecikmesi, kötü kokulu akıntı, ka ş ıntı gibi bir sorunu oldu ğ unda hiç ertelemeden muayene olmalıdır.

16


"T. C. ANKARA VALİLİĞİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ Eğitim Şube Müdürlüğü www.asm.gov.tr T. C. ANKARA VALİLİĞİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ Eğitim Şube Müdürlüğü www.asm.gov.tr." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları