Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ME.Ü. EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRKÇE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ STRATEJİK PLANLAMA RAPORU 2008-2012.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ME.Ü. EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRKÇE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ STRATEJİK PLANLAMA RAPORU 2008-2012."— Sunum transkripti:

1 ME.Ü. EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRKÇE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ STRATEJİK PLANLAMA RAPORU 2008-2012

2 1. BÖLÜM VİZYONMİSYONDEĞERLER

3 Bölümümüzün vizyonu: Ulusal dil bilincine sahip, Türkçeyi güzel konuşan ve öğreten öğretmenler yetiştirmektir. Bölümümüzün misyonu: Öğretmenlik mesleğini benimsemiş, mesleğini severek yapan, tanımlanmış Türkçe öğretmenliği yeterliliklerine sahip öğretmenler yetiştirmektir.

4 DEĞERLERİMİZ Atatürk İlke ve Devrimlerine Bağlı Olmak Akademik mükemmellik ( Üstünlük, seçkinlik ) Dürüstlük ( Kişisel, akademik veya profesyonel ) Akademik özgürlük ( Eğitim, araştırma,ve ifade özgürlüğü ) Adalet Şeffaflık Sorumluluk bilinci Yaratıcılık Yenilikçilik İşbirliğine açık olmak Liderlik Takım bilinci Türkçe sevgisi ve dil bilinci Katılımcılık

5 DEĞERLERİMİZ Saygılı olmak Sürekli eğitim – öğretim Toplumsal sorumluluk Hesap verebilirlik Etik değerlere bağlı olmak Liyakat İdealist olmak Kurum aidiyeti Hoşgörülü olmak Çevre bilinci Veriye ve bilgiye dayalı karar almak Eleştirel düşünme bilinci Çalışkanlık

6 PAYDAŞLARIMIZ

7 Paydaşlar Hizmet alanlar Çalışanla r Temel Ortak Stratejik Ortak Bölümümüz Akademik Personeli  ME.Ü.Eğitim Fakültesi Dekanlığı  İdari Personel  Lisans Öğrenciler (yerli ve yabancı)  Lisansüstü Öğrenciler   Veliler (yerli ve yabancı)  YÖK Milli Eğitim Bakanlığı  o : BAZILARI  : TAMAMI Üniversitelerarası Kurul  Öğretmen Sendikaları  

8 Paydaşlar Hizmet alanlar Ç alışanlar Temel Ortak Stratejik Ortak Resmi ve Özel Okullar  Mezunlar Bilimsel Araştırma Kuruluşları  Yazılı ve Görsel Basın (Kamu-Özel)  Dershaneler Toplum Üniversitemizin Diğer fakülteleri  Bilimsel Dergi Editörleri   Fakültemizin Diğer Bölümleri   Üniversitemizin Enstitüleri   Üniversitemizin Araştırma merkezleri   MEÜSEM  o : BAZILARI  : TAMAMI

9 HİZMET VE ÜRÜNLER

10 HİZMETLER  Eğitim-Öğretim  Mezunlar  Eğitim Danışmanlığı  Bilimsel Danışmanlık  Hizmet İçi Eğitim  Bilimsel Yayınlar  Ders Kitapları  Bilimsel Toplantılar ÜRÜNLER

11 DURUM ANALİZİ

12 Eğitim Altyapısı Derslikler: Derslikler: Derslerimiz Fakültemiz dersliklerinde yürütülmektedir.

13 Bilgisayar Laboratuvarında Bulunan Donanım Bilgisayar Laboratuvarında Bulunan Donanım Bilgisayar20 Adet Bilgisayar20 Adet DONANIM

14 AKADEMİK PERSONEL Anabilim Dalımızda Öğretim üyesi Prof. Dr.- Doç. Dr.- Yrd. Doç. Dr.1 Öğretim görevlisi1 Okutman2 Ar. Gör.2 olmak üzere 6 akademik personel bulunmaktadır.

15 YARDIMCI AKADEMİK PERSONEL 35. Madde Kapsamında Başka Üniversitelerde Bulunan Personel Başka üniversitelerde öğretim elemanı bulunmamaktadır.

16 İDARİ PERSONEL Bölüm Sekreteri1 Hizmetli2 İdari personel bölümümüzün kadrolu elemanları olmayıp fakülte bünyesinde görev yapmaktadır.

17 Öğretim Programları

18 LİSANS PROGRAMI ( I.Ö ve II.Ö. ) Ders Grubu KrediOran% Alan Dersleri 7855 Genel Kültür Dersleri 2820 Öğretmenlik Meslek Bilgisi Dersleri 3625 TOPLAM142100 Toplam ders saati :142 Toplam ders saati :142 Toplam öğretim elemanı sayısı : 4+17 Toplam öğretim elemanı sayısı : 4+17 Öğretim elemanı başına düşen ders saati : 7 Öğretim elemanı başına düşen ders saati : 7

19 ULUSLAR ARASI İLİŞKİLER Bölümümüzde Erasmus Programından yararlanan öğrenci bulunmamaktadır Bölümümüzde Erasmus Programından yararlanan öğrenci bulunmamaktadır

20 Bilimsel Etkinlikler

21 ARAŞTIRMA ve BİLİMSEL FAALİYETLER (Konferans ve Seminerler) Bölümümüz tarafından 2005-2006 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında, tüm öğrenci ve öğretim elemanlarına yönelik “Bahar Konferansları” başlığı altında bir dizi konferans düzenlenmiştir.

22 BİLİMSEL YAYINLAR 2003: 3 2003: 3 2004: 2 2004: 2 2005: 4 2005: 4 2006: 2 2006: 2

23 SWOT Analizleri

24 HEDEF KİTLEMİZ Dış Hedef Kitle: Öğrenciler (Lisans + Yüksek Lisans) Öğrenci Velileri MEB ve okullar Öğretmenler Diğer Eğitim fakülteleri Özel Okullar Özel Dershaneler Üniversiteler Sivil Toplum Örgütleri ( TEV, AÇEV, Öğretmen Sendikaları…) Diğer Kamu Kuruluşları İç Hedef Kitle: Bölüm çalışanları Öğrenci toplulukları

25 GÜÇLÜ YÖNLERİMİZ SWOT analizi sonuçlarına göre Sorun çözmede öğretim elemanları arasında dayanışma sağlanması. Öğretim elemanı-öğrenci ilişkileri istenilen ölçülerde Öğretim elemanları nitelik olarak iyi durumda Dersleri etkileşimli ve aktif olarak yapıyoruz. Öğrencilerimizin giriş puanları ve genel kültür düzeyleri yüksek. Yeterince staj ve uygulama yapabiliyoruz. Ders programlarımız yeni ve güncel. Bilgisayar teknolojilerini kullanabilme becerisi yüksek. Mezunlarımız kolayca iş bulabiliyorlar.

26 ZAYIF YÖNLERİMİZ SWOT analizi sonuçlarına göre Öğretim elemanı eksikliği. İdari personel ve hizmetli sayısının yetersizliği. Dersliklerin fiziki durumlarının ve donanımlarının yetersizliği. İnternet erişim olanaklarının yetersizliği.

27 KURUM DIŞI FIRSATLAR 1. Eğitime talep giderek artıyor, bu da yeni çalışma alanları yaratıyor. 2. Bilgiye ulaşma yolları çeşitleniyor ve hızlanıyor. 3. Hızlı gelişen bir kentte bulunmamız nedeniyle Türkçe öğrenmeye yönelik kursların ve etkinliklerin sayısı artıyor.

28 KURUM DIŞI TEHDİTLER Milli Eğitim Bakanlığının öğretmen atamalarında adayların Türkçeyi kullanma becerilerini dikkate almaması YÖK ve MEB arasındaki sorunlar eğitim politikalarının geliştirilmesini engelliyor. Mesleğe giriş sınavları (KPSS) eğitim kalitemizi olumsuz etkiliyor. Öğretmenlerden beklentiler giderek artıyor. Çok fazla müfredat ve sistem değişikliği uyum sorunu yaratıyor. Bütçe kısıtlamaları gelişmemizi yavaşlatıyor.

29 Stratejik Amaç ve Hedefler

30 AMAÇLAR VE HEDEFLER I. STRATEJİK AMAÇ: Lisans programlarında çağdaş eğitim ve öğretim düzeyini sürdürmek ve daha da geliştirmek için teknolojik donanımı zenginleştirmek ve eğitim ortamlarının kalitesini yükseltmek. HEDEFLER: Dershanelerimizi görsel ve işitsel öğretim teknolojisinin ürünleri ile donatmak, buralarda internet altyapıları oluşturmak.

31 AMAÇLAR VE HEDEFLER II. STRATEJİK AMAÇ: Öğretim elemanı yetersizliğini gidermek amacıyla çalışmalar yapmak. HEDEF: Türkçe öğretimi alanında uzmanlaşmış öğretim üyesi temin etmek.

32 AMAÇLAR VE HEDEFLER III. STRATEJİK AMAÇ: Öğrencilerimizin üyesi oldukları toplumun gelişimine katkı yapmasını sağlamak amacıyla 2007 yılından itibaren bütün lisans programlarımızda başlatılacak olan Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi’ni projeler bazında yaygınlaştırmak. HEDEFLER: Öğrencilerin bireysel ya da grup olarak projeler yapmasını sağlamak amacıyla proje planlama, hazırlama ve gerçekleştirme yeteneklerini geliştirmek.

33 AMAÇLAR VE HEDEFLER IV. STRATEJİK AMAÇ: Uluslararası tanınırlığı artırmak, Erasmus programını yaygınlaştırmak. HEDEFLER: 1. İkili anlaşmaları çoğaltmak 2. Öğrencileri programa katılmaya teşvik etmek 3. Konuk öğretim elemanlarını davet etmek. 4. Öğretim elemanlarımızın Erasmus programlarına katılımını teşvik etmek.

34 AMAÇLAR VE HEDEFLER V. STRATEJİK AMAÇ: Bilimsel aktiviteleri her alanda artırarak sürdürmek. HEDEFLER: 1.Ulusal ve uluslararası kongrelere ve sempozyumlara katılmak. 2.Eğitim alanında gerçekleştirilen çalıştaylara aktif olarak katılmak. 3.Ders kitapları ve ders notları yayınlamak suretiyle öğrenim kalitesini yükseltmek. 4.Araştırma makalelerinin sayısını artırmak.

35 AMAÇLAR VE HEDEFLER VI. STRATEJİK AMAÇ: Öğrencilerimizin bilimsel ve eleştirel düşünme becerileri kazanması ve bu becerilerini öğretmenlik mesleğinde uygulaması. HEDEFLER: Bu amacın gerçekleştirilmesine yönelik öğretim elemanı ve teknik donanımın sağlanması.

36 Performans Ölçütleri

37 Kontenjanlar ProgramÖğretimKontenjan Türkçe Öğretmenliği I40+1 II.40+1

38 ÖSS Puanları ProgramÖğretim En az – En çok En az – En çok Türkçe Öğretmenliği I. 325.727- 355.262 325.727- 355.262 Türkçe Öğretmenliği II. 326.624 – 332.982 326.624 – 332.982.

39 LİSANS PROGRAMINDA GENEL BAŞARI ORANI Program Başarı Oranı (%) Türkçe Öğretmenliği ( I.Ö. ) 98 Türkçe Öğretmenliği ( II.Ö. ) 97


"ME.Ü. EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRKÇE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ STRATEJİK PLANLAMA RAPORU 2008-2012." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları