Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Hayat Boyu Öğrenme Programı’na Genel Bir Bakış

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Hayat Boyu Öğrenme Programı’na Genel Bir Bakış"— Sunum transkripti:

1 Hayat Boyu Öğrenme Programı’na Genel Bir Bakış
NEDEN LLP? HAZIRLAYAN Duygu Arzu AKDEMİR Uluslararası İlişkiler Uzmanı

2 LLP NEDİR ? Genel ve mesleki eğitimin yanısıra eğitimle ilgili tüm alt program ve faaliyetleri bütüncül bir yaklaşımla tek bir programda toplayan Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP), yeni kuralları, basitleştirmeleri ve ülke merkezli faaliyetlerdeki artış nedeniyle özel bir önem taşımaktadır. Avrupa Parlamentosu ve Konseyi'nin LPP'yi yasalaştıran 15 Kasım 2006 ve 1720/2006/EC sayılı Kararı, Hayatboyu Öğrenme Programı'nın genel amacını şöyle ifade etmektedir: 'Hayatboyu öğrenme yoluyla Topluluğu ileri bir bilgi toplumu haline getirmek, daha çok ve daha iyi iş imkanı yaratmak, sosyal bütünlüğü geliştirmek; çevrenin gelecek kuşaklar için daha iyi korunmasını sağlamak; özellikle de dünyada bir kalite referansına dönüşmelerini temin etmek amacıyla Topluluk içindeki eğitim ve öğretim sistemleri arasında karşılıklı değişim, işbirliği ve hareketliliği güçlendirmek".

3 HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI (LLP)
COMENIUS PROGRAMI (Okul Eğitimi) ERASMUS (Yüksek Öğretim) LEONARDO DA VINCI (Mesleki Eğitim) GRUNDTVIG (Yetişkin Eğitimi) Ortak Konulu (Transversal) Program 4 Temel Faaliyet: Politika Geliştirme; Dil Öğrenme; BİT; Örnek Uygulamaların Yaygınlaştırılması Jean Monnet Programı 3 Temel Faaliyet: Jean Monnet Eylemi; Avrupa Kurumları; Avrupa Kuruluşları

4 GENEL HEDEF Topluluk içindeki eğitim sistemleri arasında dünya kalitesinde bir referans olmaları için değişim, işbirliği ve hareketliliği güçlendirmek.

5 ÖZEL HEDEFLER Kaliteli hayatboyu öğrenmenin gelişimine katkıda bulunmak, bu alandaki sistemlerde ve uygulamalarda yüksek performansı, yeniliği ve bir Avrupa boyutunu teşvik etmek Hayatboyu öğrenme için bir Avrupa alanının gerçekleşmesini desteklemek Üye Ülkeler içinde mevcut hayatboyu öğrenme fırsatlarının kalitesini, cazipliğinin ve erişilebilirliğinin iyileştirilmesine yardımcı olmak Hayatboyu öğrenmenin sosyal uyuma, aktif vatandaşlığa, kültürler arası diyaloğa, cinsiyet eşitliğine ve kişisel gerçekleştirmeye katkısını kuvvetlendirmek Girişimciliğin gelişmesini, rekabet gücünü, istihdam edilebilirliği ve yaratıcılığı desteklemek Sosyo – ekonomik özellikleri ne olursa olsun özel ihtiyaca sahip kişiler ve dezavantajlı gruplar dahil her yaştaki insanlar tarafından hayatboyu öğrenmeye katılımın artmasına katkıda bulunmak

6 ÖZEL HEDEFLER Dil öğrenimini ve dil çeşitliliğini desteklemek
Hayatboyu Öğrenme için yenilikçi bilgi iletişim- tabanlı içerik, hizmetler, yöntemler ve uygulamaların gelişimini desteklemek Anlayışa, insan hakları ve demokrasiye saygıya dayalı bir Avrupa vatandaşlığı duygusunun yaratılmasında ve insanlar ve kültürler için hoşgörü ve saygının teşvik edilmesinde Hayatboyu Öğrenmenin rolünü güçlendirmek Avrupa’da mesleki eğitim ve öğretimin (VET) tüm sektörlerinde kalitenin artırılması için işbirliğini desteklemek kullanımını teşvik etmek, Hayatboyu Öğrenme Programı tarafından kapsanan sahada iyi uygulama değişimi yapmak

7 Sunumun Temel İçerikleri
Nereden Geliyoruz Temel Yenilikler LLP ‘nin Amaçları Programın Ana Hatları

8 Hayatboyu Öğrenme Programı
BİR MACERA AB Eğitim ve Mesleki Eğitimde Neden Aktif

9 AB ANLAŞMASI MADDE 149 Üye devletler arasındaki işbirliğini gerekirse destekleme ve ilave faaliyetlerle teşvik ederek eğitim kalitesinin gelişimine katkıda bulunmak MADDE 150 Üye devlelerin faaliyetlerini destekleyen ve bu faaliyetlere ek olabilecek politikasını yürürlüğe koymak

10 BİZ KİMİZ? Her üye devletin eğitim ve öğretim sistemleri faklıdır.
Üye devletler kendi eğitim ve öğretim sistemlerinin denetçisidirler AVRUPA KOMİSYONUNUN destekleyici ve canlandırıcı rolü vardır.

11 AB Politik Hedeflerine Atıf: LİZBON STRATEJİSİ
AB, Dünyanın en rekabetçi bilgi tabanlı ekonomik gücü olmak zorunda Lizbon, Mart 2000 Hayatboyu öğrenme için topluluğun sürdürülebilir ekonomik kalkınmaya, daha fazla ve daha iyi işlere sahip ve daha büyük sosyal uyum taşıyan ileri bir bilgi toplumu olarak gelişimine katkıda bulunmak ve gelecek nesiller için çevrenin iyi korunmasını sağlamaktır.

12 HEDEFLER Topluluk içindeki eğitim sistemleri arasında,
dünya kalitesinde bir referans olmaları için, Değişim, İşbirliği, Ve hareketliliği güçlendirmeyi amaçlar

13 AB LİZBON’A YÖNELİK ÇALIŞIYOR
Üye devletlerle politik çalışmalar programlar Mali yardımlar

14 I- NEREDEN GELİYORUZ(1)
1957 Roma Anlaşması 1987 Erasmus 2007 LLP

15 Bütüncül bir programa doğru… 7 yıllık planlama sürecinin sonu
Geçmişteki deneyimler Ara değerlendirmelerin sonuçları Kamu müzakereleri Devamlılık Basitleştirme Daha çok ülke merkezli

16 Nereden geliyoruz? Temmuz 2004 komisyon teklifi 14 billion € istenen
11/ 11/ kabul(AP+AB Konseyi) bütçe 7 billion (istenilen paranın yarısı) 14/ 12/ programın yürürlüğe girmesi

17 NİÇİN YENİLİK?(2) Farklı isimlerde benzer konuları işleyen programlar
Hizmet içi eğitim kursu- Arion dil projesi- lingua

18 NİÇİN YENİLİK?(3) Aynı tür programlar için farklı kurallar
Hangisi 6 eder? 2*3=? 1+1+4=?

19 NİÇİN YENİLİK? Daha yalın yaklaşım:
Bütüncül bir program içinde, her program kendi yerini daha yalın biçimde buluyor

20 NASIL? Ancak yenilik zorlukla birlikte gelir: Eski kurallar zor ölür
Ve buna mukabil Yeni kuralların doğru anlaşılması gerekir

21 NASIL?(2) Hazırlıklar: Paralel oturumlar
Tarafların işbirliliğine yönelik katılımlı çalışmalar: (parlamento, komisyon, ulusal ajanslar, program komite üyeleri, komisyon,Paydaşlar ve yürütme ajansı…) HEPSİNE TEŞEKKÜRLER

22 2006: zor bir yıl AP ve Konseyin gecikmiş uyumu Paralel süreçler
Çeşitli girift kurumlardan yoğun ve güzel işbirliği ihtiyacı

23 2006: zor bir yıl(2) Yeni kuralların tartışılması ve görüşülmesi
Temel dokümanların hazırlanması ve kabul edilmesi a)Programın yöneticileri için b)Uygulayıcılar için Teklif çağrılarının zamanında yayınlanması 2007 GERÇEK BİR UYGULAMA YILI

24 2006: zor bir yıl OCAK- ARALIK 2006 çağrıların başlaması için hızlı bir süreç ŞUBAT eksiklikler tamamlandı

25 TEMEL YENİLİKLER Aşırı ayrı program karmaşasından 4 temel biçim
23 bütçesel kalem Biçimlendirilmiş bir yaklaşıma doğru 1 temel biçim 3 bütçesel kalem

26 TEMEL YENİLİKLER(2) Faaliyetlerin farklı alanları arasında SİNERJİ
Ahenkli, düzgün ve etkili yönetim Esnek bütçe

27 NELER VAR ? ANAHTAR KELİMELER:
*Basitleştirme (Simplification) *Sonuçları Yaygınlaştırma ve Kullanım (Dissemination and Exploitation of Results) *Değer Artırımı (Volarisation) *Görünürlük (Visibility) *Sinerji

28 NELER VAR ? BASİTLEŞTİRME:
*Başvuru Formlarında ve adımlarında sadeleştirme -Bütçe talebi -Yoğun Programlar dahil hareketlilik götürü bütçe talebi -Sadeleştirilmiş raporlama -Elektronik Başvuru (2008 den itibaren) *Proje Türlerinde Sadeleştirme -İki taraflı-Çok taraflı projeler, Hareketlilik Faaliyetleri *Son Başvuru Tarihlerinde Uyum -Programlar arası -Ülkeler Arası

29 NELER VAR ? SONUÇLARI YAYGINLAŞTIRMA VE KULLANIM:
*Çok taraflı projeler için bir plan dahilinde sunulması zorunlu *Ürünler, Tecrübeler, Yöntemler… *Programların sürdürülebilirliği için temel faaliyet *Sonuçların geniş kitleler tarafından tanınması gösterilmesi ve uygulanması için; -Tanıtım ve bilinçlendirme -Yaygınlaştırma (Kalite, ilgi, etkinlik) -Kullanım; 1-Toplum isteklerini/ihtiyaçlarını karşılamaya dönük sonuçların çıkarılması 2-Sonuçların doğru hedef kitleye, doğru yer ve zamanda ulaştırılması

30 NELER VAR ? DEĞER ARTIRIMI: *Yaygınlaştırma ve kullanım ile aynımıdır?
*Değer Artırımı, elde edilen ürünlerin farklı ürünler ortaya konulmasına yardımcı olmasıdır.

31 NELER VAR ? GÖRÜNÜRLÜK: *İşbirliğinin Yansıması

32 NELER VAR ? SİNERJİ: *Ortakların Yönetimi konusundaki kurumsal tecrübeler ile *Yararlanıcı olarak elde edilen bireysel tecrübelerin (Öğrenci/öğretim elemanı değişimi..vb.) paylaşımı Böylece *Benzer alanlarda yapılacak diğer çalışmalarda gelişim sağlamak, *Mevcut uygulamalardan faydalanarak tasarruf etmek (dolayısı ile Amerika’yı tekrar tekrar keşfetmeye çalışmaktan uzaklaşmak).

33

34

35


"Hayat Boyu Öğrenme Programı’na Genel Bir Bakış" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları