Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Hayatboyu Öğrenme Programı (ERASMUS). Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Gençlik Programları Sokrates (genel eğitim) Erasmus Comenıus Comenıus.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Hayatboyu Öğrenme Programı (ERASMUS). Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Gençlik Programları Sokrates (genel eğitim) Erasmus Comenıus Comenıus."— Sunum transkripti:

1 Hayatboyu Öğrenme Programı (ERASMUS)

2 Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Gençlik Programları Sokrates (genel eğitim) Erasmus Comenıus Comenıus Grundtving Mınerva Lingua Gözlem ve yenilikler Ortak Faaliyetler Destek Faaliyetler Leonardo Da Vinci (mesleki eğitim, yaşam boyu eğitim) A Tipi Projeler B ve C tipi Projeler Gençlik (15-25 yaş Eylem 1 Eylem 2 Eylem 3 Eylem 4 Eylem 5

3 Hayatboyu Öğrenme Programı Gençlik Programları Kültür Avrupa için vatandaşlar Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları(2007-2013)

4 HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI(LLP) Sektörel Programlar Ortak Konulu Programlar Jean Monnet Programı Leonardo Da Vinci

5 Ortak Konulu ProgramlarOrtak Konulu Programlar –Politika Geliştirme –Dil öğretimi –Yaşam boyu öğrenme ve daha önceki iyi uygulamalı programların sonuçlarını yaygınlaştırıcı faaliyetler Jean Monnet Programı –Amaç Türkiye'nin Avrupa Birliğine entegrasyonunu hızlandırmak – En önemlisi Jean Monnet bursu ayrıntılara www.jeanmonnet.org.tr www.jeanmonnet.org.tr – Öğretim üyeleri,öğrenciler ve diğer bireylere yurt dışında kariyer

6 Hayat boyu Öğrenme Programı nedir? Toplumun her kesiminden bireylere hitap eder İlk-Orta öğretim öğrencileri, Üniversiteden öğrencileri, Mesleki eğitim stajyerleri v.b bireylere olanak sağlar Yaşlılar,işsizler, memurlar,işçiler Bu bireylerin eğitim ve öğretimlerinin geliştirilmesine olanak sağlar,mali katkıda bulunur

7 COMENIUS PROGRAMI Okul öncesi eğitim, ilköğretim,ortaöğretim ve eğitim fakültelerinin yanı sıra eğitim ile ilgili tüm kamu ve özel kuruluşları kapsar Amaç, eğitim öğretim kalitesini artırmak eğitimde Avrupa boyutunu güçlendirmektir dil öğrenmeyi teşvik etmektir. Ayrıcalıklı hedefi, çok kültürlü ortamlarda öğrenme, dezavantajlı grupların desteklenmesi, okullardaki düşük başarı problemleri ve dışlanma/yabancı düşmanlığı ile mücadele edilmesi

8 COMENIUS PROGRAMI FAALİYET ALANLARI  Comenius 1: Okul Ortaklıkları: Üç tip projeyi kapsar. Okul projeleri, dil projeleri, okul gelişim projeleri.  Comenius 2 :Okul Eğitim Kadrosunun Eğitimi: İki tür projeyi içerir.Çok yönlü işbirliği, bireysel yurtdışı eğitim desteği  Comenius 3: Comenius Ağları: Vatandaşlık, çevre eğitimi, kültürler arası eğitim gibi özel konularda Comenius projelerinde deneyim kazanmış ve uzmanlık oluşturmuş kuruluşlar tarafından hazırlanır

9 LdV Mesleki Eğitim Programı Leonardo da Vinci programı nedir? Temel mesleki eğitimle ilgili bireylerin ülkeler arası hareketliliğini artırmak, yenilikleri desteklemek ve eğitim kalitesini arttırmak için eğitim kuruluşları, üniversiteler, işletmeler, ticaret odaları gibi mesleki eğitim alanında yer alan değişik paydaşlar arasındaki işbirliğine dayanan projelere destek veren mesleki eğitim programıdır.

10 LdV Mesleki Eğitim Programı Faaliyet Alanları Hareketlilik (Mobility) Projeler Meslekî eğitim almakta olan ve/veya meslekî eğitimden sorumlu olan kişilerin organize faaliyetlerle AB üyesi ülkelere gönderilmesi ile ilgili projeler …. Bu projeler yeni dönemde Erasmusa devredilmiştir

11 LdV Mesleki Eğitim Programı Faaliyet Alanları PILOT PROJELER (B ve C Tipi) Amaç, Mesleki eğitimde bilgi ve iletişim teknolojileri ile dil yeterlilikleri de dahil olmak üzere her alanda meslek eğitimini geliştirmek, Mesleki eğitimde kalite ve yeniliklerin transferine yönelik ülkelerarası pilot projeleri desteklemek Mesleki yeniliklere ve yapısal değişikliklere uyum sağlama konusunda mesleki eğitimde bilgi sağlanması ve danışmanlık için yenilikçi araçların geliştirilmesini teşvik etmek.

12 LdV’de Değişiklikler

13 GRUNDTVING  Grundtving nedir? Yetişkin eğitim programıdır. Eğitimin yaşam boyu sürmesi gerekliliğini destekleyen bir programdır.  Amaç ; Yetişkinlere temel eğitim nitelikleri kazandırmayı ve öğrenmeyi öğretmek için yapılan girişimleri destekleyen, ve bu girişimleri geliştirmeyi ve bunun için eğitim yollarını aramak

14 Grundtving Faaliyetleri  Avrupa İşbirliği projeleri Yetişkin eğitiminde yer alan kurumlar arasında yenilikçi, ürün merkezli projeler  Öğrenme Ortaklıkları Kolay erişim,yetişkin eğitiminde süreç merkezli işbirliği projeleri  Eğitim Hibeleri Yetişkin eğitimcileri ve Avrupa kursları ve diğer eğitim faaliyetleri alanındaki diğer yetişkin eğitim personeli için bireysel destekler  İşbirliği ve iletişim ağları Genel yetişkin eğitimi alanında tematik bir alanda geniş çaplı Avrupa ağı

15 ERASMUS Buna göre; Üniversiteler arasında, ülkelerarası işbirliğini teşvik etmek, Üniversiteler arasında, ülkelerarası işbirliğini teşvik etmek, Öğrencilerin ve öğretim elemanlarının Avrupa'da karşılıklı değişimini sağlamak, Avrupa Birliği ülkelerindeki çalışmaların ve alınan derecelerin akademik olarak tanınmasını sağlamak, Şeffaflığın gelişmesine katkıda bulunarak, Avrupa boyutunu gerçekleştirmeye çalışmaktadır. Avrupa'da üniversiteler arasındaki çağdaş eğitim farkını azaltmak Avrupa'da yüksek öğretimin kalitesini arttırmak ve Avrupa boyutunu güçlendirmektir. Avrupa'da yüksek öğretimin kalitesini arttırmak ve Avrupa boyutunu güçlendirmektir.

16 2007-2013 yeni dönem neler getiriyor? KALİTE ve HACİMDE ARTIŞ Öğrenci ve Personel Hareketliliği Öğrenci ve Personel Hareketliliği Yükseköğretim Kurumları Arasında Yükseköğretim Kurumları Arasında Çok Taraflı Ortaklıklar Çok Taraflı Ortaklıklar Yükseköğretim Kurumları ile İş Dünyası İşbirliği Yükseköğretim Kurumları ile İş Dünyası İşbirliği ŞEFFAFLIK VE UYUM

17 Erasmus Faaliyetleri 1 Avrupa İşbirliği Projeleri Avrupa İşbirliği Projeleri Müfredat Geliştirme Programları Yoğun Programlar

18 Müfredat Geliştirme Programı Nedir? Nedir? Yüksek öğretim kurumları arasında ortak müfredat gelişimi ve uygulamalarını destekleyen alt Erasmus programıdır. Müfredat geliştirme projeleri 2 çeşittir; lisans ve lisansüstü düzeyde ortak ders programları geliştirmek için projeler lisans ve lisansüstü düzeyde ortak ders programları geliştirmek için projeler özel dil modüllerini de içeren ortak Avrupa modülleri geliştirmek için projelerdir. Amacı: Amacı: Yüksek öğretim kurumlarının birbirleriyle tecrübelerini paylaşmaları dolayısıyla Avrupa'da yüksek öğretimin kalite düzeyini ve Avrupa boyutunu arttırmaktır

19 Müfredat Geliştirme Programı En az 3 farklı ülkeden yüksek öğretim kurumu (biri mutlaka AB üyesi olmalı) (biri mutlaka AB üyesi olmalı) Katılım şartları Katılım şartları Projenin bütçesi yıllık 30.000 - 80.000 Avro arasında olmalı Bu kapsamda Avrupa modülleri geliştirilmesi için yazılan projeler,tam müfredat geliştirilmesi için yazılan projeler,tam müfredat geliştirilmesi için yazılan projeler sene desteklenir. yazılan projeler sene desteklenir. Başvurular her yıl komisyonun ilan ettiği tarihten 1 mart gününe kadar Avrupa Birliği Eğitim ve Kültür Genel Müdürlüğüne yapılmalıdır. 2 3

20 Yoğun Programlar Nedir? Nedir? Avrupa'daki en az yüksek öğretim kurumlarından öğrenci ve Avrupa'daki en az yüksek öğretim kurumlarından öğrenci ve öğretim elemanlarının bir araya geldiği, aktif sınıf ortamında işlenen öğretim elemanlarının bir araya geldiği, aktif sınıf ortamında işlenen kısa süreli ders programlarıdır. kısa süreli ders programlarıdır. Amacı: Başka türlü öğretilemeyen veya yaygın olarak öğretilmeyen uzmanlık Başka türlü öğretilemeyen veya yaygın olarak öğretilmeyen uzmanlık alanlarında çok uluslu ve verimlilik düzeyi yüksek bir eğitimi teşvik alanlarında çok uluslu ve verimlilik düzeyi yüksek bir eğitimi teşvik etmek etmek Öğrenci ve öğretim elemanlarına çok uluslu bir grupta birlikte Öğrenci ve öğretim elemanlarına çok uluslu bir grupta birlikte çalışmakla, tek bir kurumda mevcut olmayan özel öğrenme ve öğretme çalışmakla, tek bir kurumda mevcut olmayan özel öğrenme ve öğretme metotlarından faydalanmalarına imkan tanımak ve çalışılan akademik metotlarından faydalanmalarına imkan tanımak ve çalışılan akademik konuda yeni bakış açıları kazandırmak konuda yeni bakış açıları kazandırmak Öğretim elemanlarına öğretilen konunun içeriği ve yeni müfredat Öğretim elemanlarına öğretilen konunun içeriği ve yeni müfredat yaklaşımları konusunda görüş alışverişi ve uluslararası sınıf yaklaşımları konusunda görüş alışverişi ve uluslararası sınıf ortamında öğretim metotlarını deneme imkanı tanımaktır ortamında öğretim metotlarını deneme imkanı tanımaktır 3

21 Yoğun Programlar Katılım Şartları Katılım Şartları Programın yapılacağı ev sahibi ülkeye programa katılan diğer Programın yapılacağı ev sahibi ülkeye programa katılan diğer ülkelerden gelecek öğrenci sayısı en az on olmalıdır. ülkelerden gelecek öğrenci sayısı en az on olmalıdır. Bir Yoğun Programın süresi 2 – 10 hafta olmalıdır Bir Yoğun Programın süresi 2 – 10 hafta olmalıdır IP projeleri araştırma faaliyeti veya konferanstan ibaret olamaz, aktif IP projeleri araştırma faaliyeti veya konferanstan ibaret olamaz, aktif sınıf ortamında ders işlenmesi zorunludur. sınıf ortamında ders işlenmesi zorunludur. Destek projenin toplam maliyetinin %75'ini geçemez. Destek projenin toplam maliyetinin %75'ini geçemez. Destek, doküman veya kullanılacak eğitim araçlarının üretimi, idari Destek, doküman veya kullanılacak eğitim araçlarının üretimi, idari görevler, organizasyon masraflarını karşılamaya olduğu kadar öğrenci görevler, organizasyon masraflarını karşılamaya olduğu kadar öğrenci ve öğretim elemanlarının YP ye katılımlarına bağlı seyahat, iaşe ve ibate ve öğretim elemanlarının YP ye katılımlarına bağlı seyahat, iaşe ve ibate giderlerini karşılamaya yöneliktir. giderlerini karşılamaya yöneliktir.

22 Yoğun Programlar Başvuru ve Yönetim Başvuru ve Yönetim Başvurular önceki gibi Yürütme ajansına( executive agency) değil, Başvurular önceki gibi Yürütme ajansına( executive agency) değil, Ulusal Ajans’a yapılmalıdır. Ulusal Ajans’a yapılmalıdır. Projelerin yönetim ve yürütülmesi de Ulusal Ajansa bırakılmıştır Projelerin yönetim ve yürütülmesi de Ulusal Ajansa bırakılmıştır

23 Erasmus Faaliyetleri 2 Ülke Merkezli Faaliyetler Ülke Merkezli Faaliyetler Öğrenci-Öğretim Elemanı,İdari Personel Hareketliliği Avrupa Kredi Transfer ve Biriktirme Çalışmaları(AKTS) Değişim Organizasyonu Erasmus Yoğun Dil Kursları

24 Erasmus ne değildir?…. Bir ‘ yabancı dil öğrenme’ programı değildir… Bir ‘ yabancı dil öğrenme’ programı değildir… Karşılıksız bir ‘burs’ programı değildir… Karşılıksız bir ‘burs’ programı değildir… bir ‘diploma’ programı değildir… bir ‘diploma’ programı değildir…

25 Öğrenci Hareketliliği Değişim(Mobility)Yerleştirme(Placement)

26 Öğrenci Değişimi Programa katılan ülke vatandaşları ve bu Programa katılan ülke vatandaşları ve bu ülkelerde mülteci, vatansız ve daimi ikamet sahibi ülkelerde mülteci, vatansız ve daimi ikamet sahibi EÜB sahibi kurumda tam zamanlı öğrenci EÜB sahibi kurumda tam zamanlı öğrenci EÜB sahibi kurumda lisans,yüksek lisans veya EÜB sahibi kurumda lisans,yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı olmak doktora programına kayıtlı olmak (tez dönemleri de dahil) (tez dönemleri de dahil) Yararlanıcılar

27 Öğrenci Değişimi Öğrenci Değişimi Öğrencisi olunan bölüme ait ikili anlaşma(lar) Öğrencisi olunan bölüme ait ikili anlaşma(lar) bulunması. bulunması. UA‘nın her yıl akademik yıl başlamadan önce UA‘nın her yıl akademik yıl başlamadan önce belirlediği ulusal öncelikler ve kriterlere uygun belirlediği ulusal öncelikler ve kriterlere uygun olunması olunması Lisans öğrencileri için 1. yılın tamamlanması. Lisans öğrencileri için 1. yılın tamamlanması. (2+ sınıf) (2+ sınıf) ŞARTLAR 3-12 ay arasında 3-12 ay arasında Akademik tanınma (öğrenim anlaşması, transkript v.b.) Akademik tanınma (öğrenim anlaşması, transkript v.b.)

28 Öğrenci Hareketliliği (Yerleştirme) Nedir? Yerleştirme, bir yararlanıcının başka bir katılımcı ülkede ortak bir işletme veya organizasyon bünyesinde mesleki eğitim alma ve/veya çalışma deneyimi kazanma sürecidir. Yararlanıcılar? Meslek Yüksek Okulları Meslek Yüksek Okulları Öğretim programları gereği, staj yapma zorunluluğu bulunan 4 Öğretim programları gereği, staj yapma zorunluluğu bulunan 4 yıllık lisans eğitimi veren yüksek öğretim kurumları yıllık lisans eğitimi veren yüksek öğretim kurumları ( yüksek lisans ve doktora öğrencileri dahil) ( yüksek lisans ve doktora öğrencileri dahil) İşletmeler İşletmeler

29 Öğrenci Hareketliliği (Yerleştirme) Ev Sahibi Kuruluşlar Kimler olabilir? Yararlanıcılar? Meslek Yüksek Okulları Meslek Yüksek Okulları Öğretim programları gereği, staj yapma zorunluluğu bulunan 4 Öğretim programları gereği, staj yapma zorunluluğu bulunan 4 yıllık lisans eğitimi veren yüksek öğretim kurumları yıllık lisans eğitimi veren yüksek öğretim kurumları ( yüksek lisans ve doktora öğrencileri dahil) ( yüksek lisans ve doktora öğrencileri dahil) İşletmeler İşletmeler Eğitim Merkezleri Eğitim Merkezleri Araştırma merkezleri Araştırma merkezleri Diğer kuruluşlar Diğer kuruluşlar

30 Öğrenci Yerleştirme İşletme nedir? Büyüklükleri,yasal statüleri ve faaliyet gösterdikleri sektör ne olursa olsun, özel veya kamuya ait her tür kurum/kuruluş ile sosyal ekonomi dahil her tür ekonomik faaliyette bulunan girişim Avrupa kurumları ile, Avrupa kurumları ile, AB programlarını yürüten kuruluşlar, AB programlarını yürüten kuruluşlar, ev sahipliği yapamazlar

31 Öğrenci Yerleştirme Yerleştirme 3-12 ay arasında olmalı Yerleştirme 3-12 ay arasında olmalı (Ön Lisans Öğrencileri için en az 2 ay olmalı) (Ön Lisans Öğrencileri için en az 2 ay olmalı) 30 Mart 2007 tarihine kadar her kurum/kuruluş kendi 30 Mart 2007 tarihine kadar her kurum/kuruluş kendi Ulusal ajansına başvurmalı Ulusal ajansına başvurmalı Akademik Tanınma ( Transkript, eğitim anlaşması) Akademik Tanınma ( Transkript, eğitim anlaşması) Destek miktarı en çok kişi başı 5000 Euro ’ dur Destek miktarı en çok kişi başı 5000 Euro ’ dur Şartlar İkili Anlaşma ( Interinstitutional Agreement) İkili Anlaşma ( Interinstitutional Agreement)

32 Öğrenci Değişimi- Yerleştirme Lisans öğrencileri için 1. yılın tamamlanması. Lisans öğrencileri için 1. yılın tamamlanması. (2+ sınıf) (2+ sınıf) Toplam süre 3-12 ay arası Toplam süre 3-12 ay arası en az 1 ay yerleştirme + 2 ay öğrenim Faaliyet dönemleri birbirini takip edecek Faaliyet dönemleri birbirini takip edecek (yerleştirme ve öğrenim arasında zaman farkı olmamalı) (yerleştirme ve öğrenim arasında zaman farkı olmamalı) Yerleştirme misafir olunan kurumun idaresinde olacak Yerleştirme misafir olunan kurumun idaresinde olacak

33 Personel Hareketliliği Öğretim Elemanı Değişimi Akademik-İdari Personel Değişimi

34 Personel Hareketliliği Yararlanıcılar Programa katılan ülke vatandaşları ve bu Programa katılan ülke vatandaşları ve bu ülkelerde mülteci, vatansız ve daimi ikamet sahibi ülkelerde mülteci, vatansız ve daimi ikamet sahibi EÜB sahibi kurumun akademik ve idari personeli EÜB sahibi kurumun akademik ve idari personeli İşletmeler İşletmeler

35 Öğretim Üyesi Değişimi Şartlar Kurum/Kuruluşlar arası Anlaşma Kurum/Kuruluşlar arası Anlaşma Öğretim Programı(teaching programme) Öğretim Programı(teaching programme) 1- 6 hafta arasında 1- 6 hafta arasında Haftada en az 5 saat iş yükü(seminer,ders verme v.b) Haftada en az 5 saat iş yükü(seminer,ders verme v.b) Günlük/haftalık hibe + seyahat masrafları Günlük/haftalık hibe + seyahat masrafları Destek

36 Öğretim Üyesi Değişimi Teaching Programme( Öğretim Programı) Değişim amacı, katma değeri Değişim amacı, katma değeri Öğretim programının amacı ve beklenen hedefleri Öğretim programının amacı ve beklenen hedefleri Öğretim Programı iki tarafça da onaylanmalı

37 Akademik- İdari Personel Değişimi Karşı kurumdan gönderen üniversiteye davetiye Karşı kurumdan gönderen üniversiteye davetiye Çalışma programı ( iki taraftan da onaylanmalı) Çalışma programı ( iki taraftan da onaylanmalı) Şartlar Üniversitelerarası Anlaşma Üniversitelerarası Anlaşma Üniversite-İşletme arasında ise anlaşmaya gerek yok.. Günlük/haftalık hibe + seyahat masrafları Günlük/haftalık hibe + seyahat masrafları Destek 1- 6 Hafta 1- 6 Hafta

38 Akademik- İdari Personel Değişimi İşletmelerden: kurs v.b eğitimi almak İşletmelerden: kurs v.b eğitimi almak Destek Kapsamı İşletmelere ; seminer, ‘workshop’, kurs vermek İşletmelere ; seminer, ‘workshop’, kurs vermek Yapılacaklarla ilgili genel amaç ve hedefler Yapılacaklarla ilgili genel amaç ve hedefler Çalışma Programı Verilecek veya alınacak eğitimden beklenenler Verilecek veya alınacak eğitimden beklenenler Faaliyet planı, program özeti Faaliyet planı, program özeti Çalışma Programı iki tarafça da onaylanmalı

39 İkili Anlaşmanın Önemi Erasmus Faaliyetleri kapsamında hareketlilik (değişim) ancak ikili anlaşmanın olması sonucu gerçekleşebilir İki yüksek öğretim kurumu veya yüksek öğretim kurumu-İşletme arasında Erasmus programı kapsamında imzalanan, tarafların beklentilerinin belirtildiği niyet mektubu niteliğinde yazılı dokümandır. Eski adı ‘ Bilateral Agreement’ yeni adı Interinstitutional Agreement Karşı üniversitenin bir merkezine veya herhangi bir kuruluş( araştırma merkezleri, sanayi kuruluşları,

40 partnerlik için… Öneriler…… Avrupa'da çeşitli üniversitelerdeki iletişimde oldukları öğretim üyeleri ile anlaşma yapmak üzere kendilerini teşvik etmek. Yurtdışında çeşitli dönemlerde doktora veya çeşitli çalışmalarda bulunan akademisyenlerde konuyla ilgili farkındalık yaratmak Kongre, Konferans ve yurtdışı organizasyonlarda aktif kişisel girişimlerde bulunmak İkili anlaşma imzalatılarak değişimin başlatılması sadece kendi bölüm ve üniversitemize değil ülke yararına yapılan en büyük katkıdır.

41 İmza aşamasında…. Anlaşmayı imzalayacak kişi için unvan (Yrd.Doç, Doç Dr. veya Prof. Dr) gibi bir kısıtlama yoktur. Öğretim görevlisi veya akademik personel olmak yeterlidir. Eğer anlaşma kabul edildiyse mutlaka gerekli mercilerin anlaşmadan haberdar edilmesi gerekir. (Bölüm Başkanlığı,Enstitü Müdürlüğü, Dekanlık v.b.) Kuruluşun güvenilir olmasına dikkat…

42 Değişim Organizasyonu Hangi faaliyetler için kullanılır? Giden değişim öğrencileri Giden değişim öğrencileri Giden Akademik ve İdari Personel Giden Akademik ve İdari Personel İşletmelerden Gelen Eğiticiler İşletmelerden Gelen Eğiticiler Giden yerleştirme öğrencileri Giden yerleştirme öğrencileri

43 Değişim Organizasyonu Hangi faaliyetlerde kullanılır? Öğrenci ve personel hareketliliğini(gelen-giden) Öğrenci ve personel hareketliliğini(gelen-giden) destekleyecek her türlü çalışmalar destekleyecek her türlü çalışmalar Kırtasiye Kırtasiye Bilgilendirme Toplantıları Bilgilendirme Toplantıları Oryantasyon haftası Oryantasyon haftası Dil hazırlığı Dil hazırlığı Akademik tanınırlık çalışmaları Akademik tanınırlık çalışmaları

44 Erasmus Yoğun Dil Kursları İngiltere,Fransa,Almanya, İspanya hariç 3-6 hafta aralığında(minimum 60 ders saati) Sadece Erasmus Öğrencileri için Akademik yıl veya dönem başlamadan Herhangi bir yoğunlaştırılmış dil programı değildir.

45 TEŞEKKÜRLERTEŞEKKÜRLER


"Hayatboyu Öğrenme Programı (ERASMUS). Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Gençlik Programları Sokrates (genel eğitim) Erasmus Comenıus Comenıus." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları