Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

FRANSIZ DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ 2006 – 2007 PERFORMANS ÖLÇÜM PLANI VE DEĞERLENDİRMESİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "FRANSIZ DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ 2006 – 2007 PERFORMANS ÖLÇÜM PLANI VE DEĞERLENDİRMESİ."— Sunum transkripti:

1 FRANSIZ DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ 2006 – 2007 PERFORMANS ÖLÇÜM PLANI VE DEĞERLENDİRMESİ

2 FRANSIZ DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ PERFORMANS GÖSTERGESİ PLANI STRATEJİK AMAÇ 1 Kamu ve özel sektör kurumlarının yabancı dil alanında nitelikli eleman ihtiyacını karşılamak STRATEJİK HEDEF  Öğrenciyi Fransızca ve İngilizce dışında, İtalyanca, İspanyolca, Almanca, vb.dillerden birine yönlendirmek;  Bölüm içi seçmeli ders çeşitliliğini artırmak ;  Mültidisipliner bir eğitim için, öğrenciyi Bölüm dışı seçmeli derslere yönlendirmek ÖLÇÜLECEK PERFORMANS KRİTERİ Her üç alanda öğrencinin derslere devamı, ilgisi ve not başarısının ölçülmesi VERİ TOPLAMA Yöntemi Ders listeleri üzerinde devamlılık, ilgi ve not kayıtlarının tutulması SıklığıSürekli SorumlusuÖğretim Elemanları ANALİZ Yöntemi Her sömestre sonu üç alanla ilgili genel başarı grafiği SıklığıSömestre sonu SorumlusuProf. Dr. Zeynep Mennan RAPORLAMA PERİYODUSömestre sonu RAPOR EDİLECEĞİ MAKAMProf. Dr. Kemal Özmen

3 Toplam kayıtlı öğrenci sayısı : 107Başarı Oranı : % 97.14 2006 – 2007 Güz Dönemi’nde öğrencilerin seçmeli yabancı dil derslerindeki dağılımı

4 Sunulan seçmeli ders sayısı : 15 Başarı oranı : % 90.30 Kayıtlı öğrenci sayısı: 196 Açılan ders sayısı : 9 2006 – 2007 Güz Dönemi’nde öğrencilerin Bölüm içi seçmeli derslerdeki dağılımı

5 Toplam kayıtlı öğrenci sayısı : 156 Başarı oranı : % 90.38 Açılan ders sayısı: 15 2006 – 2007 Güz Dönemi’nde öğrencilerin Bölüm dışı seçmeli derslerdeki dağılımı

6 2006 – 2007 Güz Dönemi Seçmeli Dersler Başarı Grafiği

7 2006 – 2007 Bahar Dönemi’nde öğrencilerin seçmeli yabancı dil derslerindeki dağılımı Toplam kayıtlı öğrenci sayısı : 97Başarı oranı : %94.84

8 2006 – 2007 Bahar Dönemi’nde öğrencilerin bölüm içi seçmeli derslerdeki dağılımı Sunulan ders sayısı : 14 Başarı oranı : %91.35 Açılan ders sayısı : 13 Toplam kayıtlı öğrenci sayısı: 243

9 2006 – 2007 Bahar Dönemi’nde öğrencilerin bölüm dışı seçmeli derslerdeki dağılımı Açılan ders sayısı : 14 Toplam kayıtlı öğrenci sayısı : 176Başarı oranı : %90.34

10 2006 – 2007 Bahar Dönemi Seçmeli Dersler Başarı Grafiği

11 STRATEJİK AMAÇ I SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 1- Üçüncü bir yabancı dile yönlendirme hedefi 2006 – 2007 yılının Güz döneminde % 97,14, Bahar döneminde ise %94.84 başarı oranıyla gerçekleşmiştir. Bu alanda başarı oranları 2005 – 2006 güz döneminde %95.09, bahar döneminde de %94.73 idi. 2- Bölüm içi seçmeli ders çeşitliliği hedefi 2006 – 2007 yılının Güz döneminde %90.30, Bahar döneminde ise %91.35 başarı oranıyla gerçekleşmiştir. Bu alanda başarı oranları 2005 – 2006 Güz döneminde %86.88, Bahar döneminde de %85.40 idi. Bu alanda başarı oranları 2005 – 2006 Güz döneminde %86.88, Bahar döneminde de %85.40 idi. 3- Bölüm dışı seçmeli ders çeşitliği hedefi 2006 – 2007 yılının Güz döneminde %90.38, Bahar döneminde ise %90.34 başarı oranıyla gerçekleşmiştir. Bu alanda başarı oranları 2005 – 2006 Güz döneminde %86.03, Bahar döneminde de %90.69 idi.

12 FRANSIZ DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ PERFORMANS GÖSTERGESİ PLANI STRATEJİK AMAÇ II Ulusal ve uluslararası düzeyde bilime katkıda bulunmak STRATEJİK HEDEF  Yurtiçi - yurtdışı yayın ve proje sayısını artırmak;  MLA indeksli Frankofoni Ortak Kitabının yayınını sürdürmek;  Üç yılda bir ulusal – uluslararası bilimsel toplantı düzenlemek, bilimsel toplantılara katılmak;  Kitap sayısını artırmak ÖLÇÜLECEK PERFORMANS KRİTERİ  Yıl içinde yayımlanan makale ve kitap sayısı  Yıl içinde düzenlenen ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılara katılım VERİ TOPLAMA YöntemiBölüm öğretim üyelerinden yıllık rapor istenmesi SıklığıYıllık SorumlusuBölüm öğretim üyeleri ANALİZ Yöntemi Yayımlanan kitap, makale sayısı ile düzenlenen ve katılınan bilimsel toplantılarla ilgili tablo SıklığıYıllık SorumlusuYrd. Doç. Dr. Nizamettin Kasap RAPORLAMA PERİYODUYıllık RAPOR EDİLECEĞİ MAKAMProf. Dr. Kemal Özmen

13  * Bölümümüz öğretim üyelerinden Prof. Dr. Sibel Bozbeyoğlu tarafından “Yabancı Dil Öğretimi” üzerine bir proje yürütülmektedir Bilimsel Makale Bildiri ile Katılınan Bilimsel Toplantı Konferans Katılınacak Bilimsel Toplantı ProjeKitap 2005- 2006 2006 - 2007 2005- 2006 2006 - 2007 2005- 2006 2006 - 2007 2005- 2006 2006 - 2007 2005- 2006 2006 - 2007 2005- 2006 2006 - 2007 Türkçe 10839142511-1 Yurtiçi (Fransızca) 3412 - - - - - - - - Yurtdışı (Fransızca) 22-41-12 - - - - Toplam 1514415243711-1

14 STRATEJİK AMAÇ II SONUÇ DE DEĞERLENDİRME 1- Yurtiçi ve yurtdışı yayın ve proje sayısını artırmak hedefinde geçen yılki düzeyimizin biraz üstüne çıkmış durumdayız. 2- Frankofoni Ortak Kitabı’nın (MLA indeksli, Ulakbim) 19. sayısını yayımladık. 3- Bilimsel toplantı düzenlemek ve bilimsel toplantılara katılmak hedefi çerçevesinde ; Ekim 2006 tarihinde uluslararası katılımlı “Frankofon Türk Şairlere Saygı” kolokyumu’nu düzenledik. Üç öğretim üyemiz yurtdışında uluslararası üç bilimsel toplantıya katıldı. Toplam bilimsel etkinliklere katılımda geçen yıl 4 bildirili katılımı bu yıl 15’e çıkardık. 4 - Kitap sayısını artırmak hedefi çerçevesinde 2006 – 2007 yılı içerisinde Bölümümüzden bir öğretim üyesinin kitabı yayımlanmıştır ve bu sayının artırılması konusunda çalışmalar sürdürülmektedir. 5- 2009 yılında Albert Camus üzerine uluslar arası bir kolokyum düzenlenmesi planlanmaktadır.

15 FRANSIZ DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ PERFORMANS GÖSTERGESİ PLANI STRATEJİK AMAÇ III  Ulusal kuruluşlarla aktif işbirliği;  Uluslararası alanda akreditasyonu sağlamak; Avrupa üniversiteleri ile değişim projeleri geliştirmek STRATEJİK HEDEF  Üniversite içindeki çeşitli birimler ile diğer üniversiteler ve kuruluşlarla işbirliğini artırmak;  Erasmus programı etkinliklerini artırarak sürdürmek ÖLÇÜLECEK PERFORMANS KRİTERİ Ulusal ve uluslararası düzeyde gerçekleştirilen etkinlikler ve ortak çalışmalar VERİ TOPLAMA Yöntemi Gerçekleştirilen proje ve işbirliği anlaşmalarının kayıtlarının tutulması SıklığıYıllık Sorumlusu Prof. Dr. Jale Erlat ANALİZ Yöntemi Tüm etkinliklerin sayısal değerlerle bir rapor olarak sunulması SıklığıYıllık SorumlusuProf. Dr. Jale Erlat RAPORLAMA PERİYODUYıllık RAPOR EDİLECEĞİ MAKAMProf. Dr. Kemal Özmen

16 Üniversite içi birimler ve diğer üniversiteler ile yapılan etkinlikler  Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü ile işbirliği protokolümüz devam etmekte olup, öğrencilerimiz Turizm Bölümü’nün öngördüğü temel turizm derslerini almaya devam etmektedir.  Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Opera ve Tiyatro Ana sanat Dalları ile ortak çalışmalar sürdürülmektedir.  Bölümümüz, Üniversitemiz Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ve İnsan Hakları Merkezi Lisansüstü Programı’na öğretim elemanı desteği sağlamaktadır.  35. Madde kapsamında diğer üniversitelerin FDE bölümleriyle işbirliğimiz sürmektedir.

17 Üniversite dışı kurumlarla işbirliği  Belçika Fransız Topluluğu ile Üniversitemiz arasında işbirliği anlaşması çerçevesinde, bir Belçikalı okutman 2005 – 2006 Bahar Dönemi’nde ve 2006- 2007 Güz ve Bahar dönemlerinde Bölümümüzde ders vermiştir; 2007 – 2008 öğretim yılı içerisinde yeni bir okutmanın gelmesi beklenmektedir.  Fransa Büyükelçiliği’nin katkılarıyla “Frankofon Türk Şairlere Saygı Kolokyumu” ile bir tiyatro temsili düzenlenmiştir. Kolokyumu” ile bir tiyatro temsili düzenlenmiştir.  TV 5 MONDE’un sponsorluğunda Bölümümüzde bir opera konseri, bir tiyatro temsili ve bir Fransızca şarkılar konseri düzenlenmiştir.  107 nolu sınıfımız B&M Mobilya adlı özel bir kuruluş tarafından tefriş edilmiş ve Mavi Salon adıyla bir toplantı ve sunu salonuna dönüştürülmüştür.

18 Erasmus Öğrenci ve Öğretim Elemanı Değişimi Programı Çerçevesinde Bölümümüzün Anlaşması Olduğu Üniversiteler  Polonya Gdansk Üniversitesi  Fransa Toulouse Le Mirail Üniversitesi  Fransa Jean-François Champollion Üniversitesi  Fransa Paris Sorbonne IV Üniversitesi (Lisansüstü Programı)  İspanya Cadiz Üniversitesi

19 Erasmus Öğrenci ve Öğretim Elemanı Değişimi Programı çerçevesinde gerçekleştirilen / gerçekleştirilecek etkinlikler 2006 – 2007 Akademik yılında Erasmus programı çerçevesinde karşılıklı öğrenci değişimi: Bölümümüzden,  Polonya Gdansk Üniversitesi’ne 1 öğrenci, 9 ay süreyle,  Fransa Toulouse Le Mirail Üniversitesi’ne 2 öğrenci, 5’er ay süreyle,  Fransa Jean-François Champollion Üniversitesi’ne 3 öğrenci, 9 ay süreyle gitmişlerdir. Bölümümüze,  Polonya Gdansk Üniversitesi’nden: 1 öğrenci, 5 ay süreyle gelmiştir.

20 2007 – 2008 Akademik yılında Erasmus programı çerçevesinde karşılıklı öğrenci değişimi: Bölümümüzden,  Polonya Gdansk Üniversitesi’ne 2 öğrenci, 9 ay süreyle,  Fransa Toulouse Le Mirail Üniversitesi’ne 4 öğrenci, 5’er ay süreyle,  Fransa Jean-François Champollion Üniversitesi’ne 5 öğrenci, 5’er ay süreyle gideceklerdir. Bölümümüze,  Polonya Gdansk Üniversitesi’nden: 1 öğrenci, 5 ay süreyle,  Fransa Toulouse Le Mirail Üniversitesi’nden 1 öğrenci 10 ay süreyle gelecektir.

21 2006 – 2007 Akademik yılında öğretim elemanı değişimi :  Fransa Jean-François Champollion Üniversitesi’nden bir öğretim üyesi 1 hafta süreyle Bölümümüzde ders vermiştir. 2007 – 2008 Akademik yılında öğretim elemanı değişimi :  Fransa Toulouse Le Mirail Üniversitesi’nden bir öğretim üyesi,  Polonya Gdansk Üniversitesi’nden bir öğretim üyesi 1 hafta süreyle Bölümümüzde ders vereceklerdir.  Bölümümüzden bir öğretim üyesi de Toulouse le Mirail Üniversitesi’nde bir hafta süreyle ders verecektir.

22 STRATEJİK AMAÇ III SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 1- Üniversite içindeki çeşitli birimler ile diğer üniversiteler ve kuruluşlarla işbirliğini artırma hedefinde; Üniversitemiz içindeki beş akademik birim ile 35. madde kapsamında bir Üniversiteyle işbirliğimiz aktif olarak sürmektedir. 2- Üniversite dışı kurumlarla işbirliği hedefinde ; Bölüm içindeki çeşitli akademik ve kültürel etkinliklere katkı ile Bölüme yabancı öğretim elemanı desteği bu yıl da sürdürülmüştür. 3- Erasmus öğrenci ve öğretim elemanı değişimi programlarını geliştirme hedefinde ; 2005-2006 : 3, 2006-2007 : 6, toplam 9 öğrencimizi bir Avrupa Üniversitesinde bir sömestre ya da bir yıl süreyle eğitime göndermişken, 2007-2008 öğretim yılında göndereceğimiz öğrenci sayısını 11’e çıkardık.

23 FRANSIZ DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ PERFORMANS GÖSTERGESİ PLANI STRATEJİK AMAÇ IV Sürekli eğitim bağlamında öğrencileri ilgi alanları doğrultusunda mesleki ve kültürel etkinliklere yönlendirmek STRATEJİK HEDEF  Öğrencileri Turizm derslerine yönlendirmek,  Öğrencilere daha fazla kültürel etkinlik ortamı sunmak,  Yurtdışı Gençlik Kampları ve Yaz Kurları’na katılan öğrenci sayısını artırmak ÖLÇÜLECEK PERFORMANS KRİTERİ  Turizm derslerine kayıtlı öğrenci sayısı;  Öğrencilere sunulan kültürel etkinlikler;  Hacettepe Üniversitesi Öğrenci Toplulukları’na kayıtlı öğrenci sayısı VERİ TOPLAMA Yöntemi Turizm derslerine; düzenlenen ve katılınan etkinlikler ve Öğrenci Toplulukları ile ilgili verilerin toplanması SıklığıHer sömestre Sorumlusu Öğr. Gör. Dr. Özlem Kasap ANALİZ Yöntemi Performans kriterinde yer alan 3 madde ile ilgili veri kayıtlarının tutulması ve verilerin sayısal değerlerle rapor olarak sunulması SıklığıSömestre sonu SorumlusuÖğr. Gör. Dr. Özlem Kasap RAPORLAMA PERİYODUHer sömestre sonu RAPOR EDİLECEĞİ MAKAMProf. Dr. Kemal Özmen

24 Öğrencilerimizin Turizm ve Otelcilik derslerine yönelimi 2006-2007 SömestreI. SınıfII. SınıfIII. SınıfIV. SınıfToplam Turizm ve Otel İşletmecilği Bölümü’nden ders alan öğrenciler 2006 – 2007 Güz 37164 73 2006 – 2007 Bahar 4258863 2006 – 2007 Yaz 1113

25 Öğrencilerimize sunulan kültürel etkinlikler  Üniversitemiz 40. Yıl Etkinlikleri çerçevesinde, 30 Kasım 2006 tarihinde “Ataol Behramoğlu Şiir Dinletisi” düzenlenmiştir.  5 Aralık 2006 tarihinde Bölümümüz Mavi Salon’da “Cahit Sıtkı Üzerine Söyleşi” düzenlenmiştir.  Üniversitemiz 40. Yıl Etkinlikleri çerçevesinde, 14 Mart 2007 tarihinde Opera Anasanat Dalı ve Bölümümüz işbirliği ile Edebiyat Fakültesi Tiyatro ve Konferans Salonu’nda ‘Fransız ve Türk Opera Bestecilerinden Seçme Aryalar ve Şarkılar’ Konseri düzenlenmiştir.  28 Mart 2007 tarihinde yazar Burhan Günel’in katılımıyla Bölümümüz Mavi Salon’da “Gerçekçi roman ” konulu bir söyleşi düzenlenmiştir.

26  15 Nisan 2007 tarihinde Fransa Büyükelçiliği 1. Sekreteri Sayın Brice Roquefeuille’ün katılımıyla Bölümümüz Mavi Salon’da “Fransa’da Öğrenci Olmak” konulu bir söyleşi düzenlenmiştir.  Üniversitemiz 40. Yıl Etkinlikleri çerçevesinde, Bölümümüz ve Üniversitemiz Devlet Konservatuarı Tiyatro Anasanat Dalı’nın işbirliği ile 18 öğrencimizin görev aldığı Jean Genet’nin “Balkon” adlı oyunu 8 – 9 Mayıs 2007 tarihlerinde K Salonu’nda geniş bir izleyici katılımıyla sahnelenmiştir.  Üniversitemiz 40. Yıl Etkinlikleri çerçevesinde, 16 Mayıs 2007 tarihinde Üniversitemiz Devlet konservatuarı öğrencilerinin katkısıyla Bölümümüzden 14 öğrencinin görev aldığı “Fransızca Şarkılar Konseri” düzenlenmiştir.  Bölümümüz Mavi Salon’da bu yıl, “Fransız Filmleri Kuşağı” çerçevesinde 10 Fransız Filmi gösterilmiştir.  2007 yılı Yaz Dönemi’nde 16 öğrencimiz Fransa’daki Gençlik Kampları’na, 8 öğrencimiz de Nancy Üniversitesi’nde Yaz Kurları’na katılacaklardır. Bu çerçevede, son üç yılda toplam 70 öğrencimizi yaz döneminde Fransa’ya göndermiş olacağız. Bu çerçevede, son üç yılda toplam 70 öğrencimizi yaz döneminde Fransa’ya göndermiş olacağız.

27 STRATEJİK AMAÇ IV SONUÇ VE DEĞERLENDİRME   Öğrencilerimizin önemli bir bölümünün mezuniyet sonrasında yöneldikleri turizm alanında gerekli altyapıyı oluşturmak amacıyla turizm derslerine ilgisi bu yıl da artarak sürmüş; 2005 – 2006 öğretim yılında bu derslere kayıt yaptıran öğrenci sayısı 114 iken, 2006 – 2007 öğretim yılında bu sayı 139’a yükselmiştir.   Öğrencilere sunulan kültürel etkinliklerde, geçen yıla oranla çeşitlilik açısından büyük bir artış sağlanmış; çok sayıda öğrencimiz gerçekleştirdiğimiz bu kültürel ve mesleki etkinliklerde aktif olarak görev almışlardır.   Geçen yıl yaz aylarında Gençlik kampları ve Yaz Kurları çerçevesinde Fransa’ya gönderdiğimiz sayıda öğrenciyi (25 öğrenci) bu yıl da Fransa’ya gönderiyoruz.   Hacettepe Üniversitesi Öğrenci Toplulukları’na kayıtlı 30 öğrencimiz bulunmaktadır.

28 FRANSIZ DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ PERFORMANS GÖSTERGESİ PLANI STRATEJİK AMAÇ V ÖSS Sınavı’nda Bölümü, öğrencilerin ilk tercihi yapmak STRATEJİK HEDEF  Yan Dal Programı’na işlerlik kazandırmak;  Üçüncü yabancı dilin öğretilmesi;  Öğrencilere sunulan kültürel etkinlikleri artırmak;  Erasmus programı etkinliklerini sürdürmek ve yararlanan öğrenci sayısını artırmak ÖLÇÜLECEK PERFORMANS KRİTERİ Bölümün ÖSS Sınavı’ndaki taban ve tavan puanları VERİ TOPLAMA Yöntemi Bölümün ilgili yıllara ait taban ve tavan puanlarının kayıtlarının tutulması SıklığıYıllık Sorumlusu Araş. Gör. Kadir Bayrakçı ANALİZ Yöntemi Taban ve tavan puanlarının diğer üniversitelerdeki eşdeğer bölümlerle karşılaştırmalı grafiği SıklığıYıllık SorumlusuAraş. Gör. Kadir Bayrakçı RAPORLAMA PERİYODUHer yıl sonu RAPOR EDİLECEĞİ MAKAMProf. Dr. Kemal Özmen

29

30

31 STRATEJİK AMAÇ V SONUÇ VE DEĞERLENDİRME Bölümümüzün 2006 yılı taban puanı ve kontenjan durumundaki gerilemenin nedeni, diğer FDE Bölümlerinin kontenjanı aynı kalırken, YÖK’ün bizim Bölümün kontenjanını 2006 yılı için 50’den 62’e çıkarmış olmasıyla ilgilidir ( %24 artış); bu durum da, 2005’te 348 olan taban puanımızı 320’ye geriletmiştir. Bölümümüzün 2006 yılı taban puanı ve kontenjan durumundaki gerilemenin nedeni, diğer FDE Bölümlerinin kontenjanı aynı kalırken, YÖK’ün bizim Bölümün kontenjanını 2006 yılı için 50’den 62’e çıkarmış olmasıyla ilgilidir ( %24 artış); bu durum da, 2005’te 348 olan taban puanımızı 320’ye geriletmiştir. Bölümümüzün 2006 yılı tavan puanı, kontenjanımızın % 24 artırılması ve tüm FDE Bölümlerindeki genel düşüşe koşut olarak düşmüş; bu çerçevede, FDE Bölümleri arasında, 2005 yılında toplam kontenjanı 20 olan Galatasaray’ın ardından 2. sırada iken, 4.cü sıraya gerilemiştir. Bölümümüzün 2006 yılı tavan puanı, kontenjanımızın % 24 artırılması ve tüm FDE Bölümlerindeki genel düşüşe koşut olarak düşmüş; bu çerçevede, FDE Bölümleri arasında, 2005 yılında toplam kontenjanı 20 olan Galatasaray’ın ardından 2. sırada iken, 4.cü sıraya gerilemiştir.

32 FRANSIZ DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ PERFORMANS GÖSTERGESİ PLANI STRATEJİK AMAÇ VIGenel planda öğrenci memnuniyetinin artırılması STRATEJİK HEDEF İlk beş maddede sözü edilen Stratejik Amaçların hedeflerinin gerçekleştirilmesi ÖLÇÜLECEK PERFORMANS KRİTERİ Genel öğrenci memnuniyetinin anket yoluyla ölçülmesi VERİ TOPLAMA YöntemiÖğrenci memnuniyeti anketi SıklığıYıllık Sorumlusu Araş. Gör. Zahide Günay ANALİZ Yöntemi 2005 – 2006 ile 2006 – 2007 Akademik yıllarına ait anket sonuçlarının karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi SıklığıYıllık SorumlusuAraş. Gör. Zahide Günay RAPORLAMA PERİYODUHer yıl sonu RAPOR EDİLECEĞİ MAKAMProf. Dr. Kemal Özmen

33 STRATEJİK AMAÇ VI SONUÇ VE DEĞERLENDİRME ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ ANKETİ F1: “Öğrenci-Öğretim Elemanı İlişkisi” F2: “Derslerin İçeriği, Niteliği ve Katkısı” F3: “Bölüme Genel Bakış” F4: “Ders Dışı Sosyal Etkinlik, Yaz Okulu, Danışmanlık” F5: “Eğitsel Amaçlı Fiziksel ve Kültürel Ortam ve Materyel Sunumu” 2005 – 2006 ve 2006 – 2007 Öğretim Yılları 1. Sınıf2. Sınıf3. Sınıf4. Sınıf TÜM ÖĞRENCİLER (146 kişi) F1 (20 soru) 3.13 3.55 3.11 3.30 3.06 3.51 3.06 3.53 3.09 3.47 F2 (15 soru) 3.10 3.19 3.31 3.13 3.39 3.29 3.21 3.25 3.23 3.21 F3 (6 soru) 3.62 3.54 3.44 3.31 3.44 3.37 3.28 3.21 3.44 3.36 F4 (9 soru) 3.68 2.68 3.69 2.30 3.53 2.50 3.45 2.44 3.58 2.49 F5 (8 soru) 2.76 3.45 2.83 3.47 2.97 3.47 2.91 3.42 2.86 3.45 GENEL (58 soru) 3.25 3.27 3.11 3.27 3.24 3.18 3.21 3.24 3.21

34 FRANSIZ DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ PERFORMANS GÖSTERGESİ PLANI STRATEJİK AMAÇ VII Mezunlarla ilişkileri canlı tutarak kurumsal aidiyet duygusunu pekiştirmek STRATEJİK HEDEF  FDE Mezunlar WEB Sitesi’nin kurulması ve bir veri merkezinin oluşturulması;  Mezunlarla yılda bir kez toplantı düzenlenmesi;  Mezunlardan Bölüme ve Üniversiteye katkı sağlamak (burs, araç-gereç temini, vb.) ÖLÇÜLECEK PERFORMANS KRİTERİ  Üye sayısı  Mezunların ilgisi ve katkıları VERİ TOPLAMA YöntemiÜyelik, etkinlik ve çeşitli katkıların kaydedilmesi SıklığıSürekli Sorumlusu Araş. Gör. Songül Aslan Karakul ANALİZ Yöntemi Üyelik, etkinlik ve çeşitli katkıların tablo biçiminde gösterilmesi SıklığıYıllık SorumlusuAraş. Gör. Songül Aslan Karakul RAPORLAMA PERİYODUHer yıl sonu RAPOR EDİLECEĞİ MAKAMProf. Dr. Kemal Özmen

35 Mezunlarımızın Mesleklere Göre Dağılımı (1973 – 2006)  Eğitim alanında çalışan mezunlarımızın %51’i Ortaöğretim kurumlarında, %49’u ise Yükseköğretim’de görev yapmaktadır. * Diğer : Satış / Pazarlama ; Otomotiv; Bilişim; Tekstil; Hava Yolları; Grafik / Tasarım, vb..  Bugüne kadar sitemize kaydolan 346 mezunumuzla ilgili bilgileri veri izleme merkezimize kaydedebildik.

36 SRATEJİK AMAÇ VII SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 2006 yılında İnternet ortamında kurmuş olduğumuz FDE Mezunlar Topluluğu Web sitesine kayıt yaptıran 1973 – 2006 dönemleri arası mezunlarımızın sayısının 350’ye yaklaşmış olması, kurum kültürürnün yerleşmesi, Hacettepe’lilik ruhunun yeniden canlanması kadar mesleki dayanışma ve işbirliği olanaklarının geliştirilmesi (muhtaç öğrencilerimize ayni ve nakdi yardım sağlama) açısından da çok önemli bir girişim olduğunu düşünüyoruz. 2006 yılında İnternet ortamında kurmuş olduğumuz FDE Mezunlar Topluluğu Web sitesine kayıt yaptıran 1973 – 2006 dönemleri arası mezunlarımızın sayısının 350’ye yaklaşmış olması, kurum kültürürnün yerleşmesi, Hacettepe’lilik ruhunun yeniden canlanması kadar mesleki dayanışma ve işbirliği olanaklarının geliştirilmesi (muhtaç öğrencilerimize ayni ve nakdi yardım sağlama) açısından da çok önemli bir girişim olduğunu düşünüyoruz. Bu çerçevede, gerek Bölümümüze, gerekse öğrencilerimize eğitsel ve sosyal amaçlı önemli destek sağladık. Bu çerçevede, gerek Bölümümüze, gerekse öğrencilerimize eğitsel ve sosyal amaçlı önemli destek sağladık. Geçen yıl, 170 dolayında eski mezunumuzu eşleriyle birlikte bir araya getirdiğimiz FDE Nostalji Gecesi’ni bu yıl 22 Haziran’da FDE Anılarda Yolculuk adıyla tekrarladık Geçen yıl, 170 dolayında eski mezunumuzu eşleriyle birlikte bir araya getirdiğimiz FDE Nostalji Gecesi’ni bu yıl 22 Haziran’da FDE Anılarda Yolculuk adıyla tekrarladık

37 Teşekkür ederiz.


"FRANSIZ DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ 2006 – 2007 PERFORMANS ÖLÇÜM PLANI VE DEĞERLENDİRMESİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları