Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Anemi Prof: Dr. Tiraje Celkan.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Anemi Prof: Dr. Tiraje Celkan."— Sunum transkripti:

1 Anemi Prof: Dr. Tiraje Celkan

2 Anemi Kanın hemoglobin konsantrasyonunda ve oksijen taşıma kapasitesinde azalma Hb <11 g/dl Yaşa göre Hb alt sınırları değişken MCV RDW Retikülosit

3 Yaşa göre eritrosit değerleri: ortalama ve normalin alt sınırı
Yaş Hb (g/dl) MCV (fl) Kordon kanı 1 ay 2 ay 3-6 ay yıl 2 - 6 yıl yıl yıl kız erkek Dallman 1977

4 WHO göre anemi kriterleri
Yaş (yıl) Hb (g/dl) MCV (fl) Erişkin K 12 Erişkin E 13 Erişkin K hamile

5 Anemik Çocuğa Yaklaşım
Öykü Fizik muayene Laboratuar

6 Öykü Yaş (YD, 3ay, 4-6ay, 6-24ay, 5-7y, Adolesan)
Cins (G6PD, adet kanaması) Memleket (Akdeniz,Trakya) Anemi süresi (Hızlı,yavaş) Solukluk, sarılık Beslenme (Tahıla dayalı,inek-keçi sütü, kırmızı et, pika) İlaç ( sulfonamid,kloramfenikol,hidralazin,dilantin,) Geçirdiği enfeksiyonlar( parvo virüs, hepatit) Sistemik hastalık ( böbrek yetersizliği, romatizmal hastalıklar Aile öyküsü ( anemi,sarılık,safra taşı,splenektomi)

7 Fizik muayene Deri pigmetasyon peteşi, purpura sarılık, kaşıntı izleri
karotenemi kavernöz hemanjioma alt ekstremitede ülserler Kafa,Yüz Frontal, maksillar çıkıntı Gözler Mikrokornea, retinal damarlarda tortuosite Ağız, dil Glossit, angular stomatit, kırmızı dil, diş eti patolojileri İskelet anomalileri ( baş parmak yokluğu) Organomegali Lenfadenopati Nöropati ( ayağa kalmada baş dönmesi)

8 Öykü ve fizik bakı ile Kanıyor mu? Nutrisyonel mi? Hemoliz mi?
Kronik hastalık anemisi mi? Kalıtımsal mı? Sorularına yanıt bulabiliriz.

9 Laboratuar Tam kan sayımı Eritrosit indeksleri, RDW PY Retikülosit
Özgül testler İdrar, dışkı muayenesi (kan, ürobil) Ozmotik frajilite Seroloji (Coombs) Hb elektroforezi G6PD, PK enzimleri

10 Anemi-klinik Solukluk, halsizlik Baş ağrısı, baş dönmesi
Çabuk yorulma, iştahsızlık, irritabilite Çarpıntı, dispne, ödem Bulantı, kusma, ishal, karın ağrısı Sarılık, ateş, bacak ağrısı, eklem ağrısı Hepatomegali, splenomegali Hemoglobinüri, safra taşı Fiziksel ve mental gelişimde gerileme

11 1

12 Thin concave nails with raised edges may be seen with iron deficiency anemia.

13

14

15

16

17 Anemilerin Sınıflandırılması
Etyolojik Yapım azalması Yıkım Artması Kan kaybı Morfolojik

18 Eritrosit İndeksleri Ortalama eritrosit volümü (OEV, MCV)
Eritrositlerin ortalama büyüklüğünü tanımlar ve birimi fentolitre (fl) olup aneminin morfolojik olarak (mikrositik,..) sınıflandırmasında en önemli parametredir MCV= Hct/ ES ( 70 + yaş, 12 yaşa kadar) Ortalama eritrosit hemoglobini (OEH, MCH) Eritrositlerdeki ortalama hemoglobin miktarını gösterir (normokrom, hipokrom,..) ve birimi pikogramdır (pg) MCH= Hb/ ES Ortalama eritrosit hemoglobin konsantrasyonu (OEHK, MCHC) Eritrositlerdeki ortalama hemoglobin konsantrasyonunu gösterir ve birimi “g/dL RBC” olarak belirtilir MCHC= Hb/ Hct

19 OEV MCV ANEMİ Mikrositik Normositik Makrositik Retikülosit
YAPIM YETERSİZLİĞİ ARTMIŞ YIKIM veya KANAMA

20 Megaloblastosis olmaksızın makrositoz
ANEMİ MCV Normositer Makrositer Mikrositer - Demir eksikliği anemisi -Kronik enflamasyon anemileri (normositik te) -α ve ß talasemi sendr. -Kurşun zehirlenmesi -Sideroblastik anemiler -Bakır ve pridoksin ve Zn eksikliği Megaloblastosis olmaksızın makrositoz -yenidoğan dönemi -retikülostoz -karaciğer hastalıkları -hipotroidi -aplastik anemiler -Pure red cell anemi -MDS Megaloblastosisle makrositoz -B12 eksikliği -folik asit eksikliği -konjenital ve akkiz pürin ve pirimidin metabo. bozuklukları

21 Retikülosit Eritrositin rezidüel RNA materyali içeren en genç formu
RNA materyali supravital boyalar ile boyanarak mavi granüller oluşturur Eritropoezin aktifliği hakkında bilgi veren en önemli parametredir Olayın periferde Kemik iliği aktif

22 Retikülosit Coombs Korpüsküler POZİTİF NEGATİF
Otoimmün hemolitik anemi Primer Sekonder (konnektif doku hast., ilaçlar, vb) Korpüsküler Membran defektleri Morfoloji,osmotik frajilite Hemoglobinopatiler Hemoglobin elektroforezi Enzim eksiklikleri Ekstrakorpüsküler İdiopatik Sekonder: İlaçlar Enfeksiyon Mikroanjiopatik HA (DİC, HÜS, mekanik) İzoimmün hemolitik anemi Rh ABO subgrup uygunsuz kan trans.

23 Yapım azlığı anemileri
Prematüre ve sütçocuğu fizyolojik anemisi Uzun süreli besinsel yetersizlik, enfeksiyon veya dışkıda kan kaybı Bakır eksikliği Megaloblastik ANEMİ Piridoksin eksikliği Hipoplastik ve aplastik anemiler

24 Fe Plazma 16% 4% 15% The great majority of iron in the body is found in red cells where it is incorporated into hemoglobin to function as an oxygen carrier. Smaller amounts are incorporated into myoglobin (muscle) and cytochromes (all tissues). As red cells turnover in the spleen, iron is recycled back to the bone marrow where it is re-incorporated into hemoglobin. Iron is transported through the plasma bound to transferrin and taken up by cells via the transferrin receptor. Iron is concentrated and stored within the cell encased by ferritin. Excess iron is stored primarily in the macrophages of the liver, spleen and bone marrow Very little iron is lost except through bleeding and menstruation. Therefore, homeostasis of total body iron is maintained by regulating intestinal iron absorption. 65%

25 DEA nedenleri 1. Yetersiz alım (süt 0.75mg Fe/litre)
2. Artmış gereksinim (premat.,mültipl doğ.) 3. Kan kaybı Perinatal (plasental,umbilikal) Postnatal (GİS, akc., burun, kalb, böbrek, hemodializ, trauma) 4. Bozuk emilim Malabsorpsiyon sendromları

26 Demir eksikliği yayma Hipokromi Mikrositoz Anülosit Ovalosit
Anizositoz Target hücreleri

27 Demir eksikliği Prelatent Latent Belirgin
demir depoları az Hb normal, Serum Fe normal Serum Fe azalmış TDBK artmış TS azalmış Mikrositoz, Hb azalmış hipokromi

28 Kemik iliğinde demir boyası
Halka sideroblastlar Artmış demir yükü işareti Demir eksikliğinde ise hiç yok !!! En iyi gösterge

29 Dea ayırıcı tanı Hastalık DEA Talasemi minor KHA MCV D D, N Fe N TDBK
TS D,N FEP Ferritin sTFR Kİ Fe - +

30 DEA TEDAVİ Profilaktik Oral Parenteral 3-6mg/kg/gün, 2-3 dozda
3-4 ay süre ile Tedavi Yan etkileri Bulantı Kusma Epigastrik ağrı İshal Kabızlık Dişlerde renk değişimi

31

32

33

34

35

36

37 11

38 2 Target cell

39

40

41 3

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53 Serbest radikaller Protein 4.1 Aktin Spektrin

54 Eritrosit Membran Proteinleri

55

56

57

58 Hepsidin and Iron


"Anemi Prof: Dr. Tiraje Celkan." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları