Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

“Gastroözofageal Reflü Hastalığında Güncel Tedavi”

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "“Gastroözofageal Reflü Hastalığında Güncel Tedavi”"— Sunum transkripti:

1 “Gastroözofageal Reflü Hastalığında Güncel Tedavi”

2 ABD’deki insanların yaklaşık %50 den fazlasında reflü yakınmaları olurken bu hastalarda özofajit bulunma oranı sadece %3’dür. Yani insanların çoğunda GÖRH olmasına karşın doktora başvuran hasta oranı yaklaşık % 3 civarındadır.

3 Quigley E M. M., Am J Gastroenterol, 2003;98:526

4 GÖRH’da tedavi kararını etkileyen parametreler
Semptomatik GÖRH GÖRH+Dispepsi Atipik GÖRH Ekstraözofagial GÖRH Semptom Analizi NÖRH Eroziv Ezofajit Barret ENDOSKOPİ Anormal AET Normal AET “Fonksiyonel Heartburn” 24 saat pH monitörü GÖRH’da tedavi kararını etkileyen parametreler

5 24 saatlik pH kayıtlarına göre noneroziv reflü hastalığı olanlarda üç farklı grub vardır.
Anormal “acid exposure time” olanlar; “Minimal özofajit”. Tedaviye yanıtları iyidir. Normal “acid exposure time” i olanlar; “Sensitiv özofagus”. Tedaviye orta derecede yanıt verirler. Tipik reflü semptomları olan hastalar; “Fonksiyonel heartburn”. Tedaviye oldukça dirençli hastalardır. (Quigley , EMM Am J Gastroenterol 2003) (Fass R, et al. Am J Gastroenterol 2001)

6 GÖRH’nın tedavisindeki asıl amaç:
Hastalığa neden olan durumun ortadan kaldırılması Komplikasyonların gelişiminin önlenmesi Hastanın semptomsuz yaşamasının sağlanması Yaşam kalitesinin bozulmamasıdır.

7 GÖRH’da TEDAVİ YAKLAŞIMI
Evre I: Basit önlemler; Hafif olgular Evre II: İlaç tedavisi; Orta-ağır olgular Evre III: Endoskopik Tedavi-Cerrahi Tedavi

8 Evre I: HAFİF OLGULAR da Tedavi Yaklaşımı
Semptomlar diyetle ilişkili ise diyeti değiştir Aşırı kilolu ise zayıflat Sigara ve alkol kullanımını azalt yada kes Noktürnal semptomlar var ise yatağın başucunu yükselt Semptomlarla ilişkili ise bazı ilaçlardan kaçın. (Nitratlar, kalsiyum kanal antagonistleri, antikolinerjikler vs.) Antasidler-Aljinik asid

9 EVRE II: İLAÇ TEDAVİSİ Antasidler Aljinik asid Sukralfat Prokinetikler
H2 reseptör antagonistleri PROTON POMPA İNHİBİTÖRLERİ: Kısa ve uzun süreli tedavide tercih edilen en uygun seçenektir. Orta ve şiddetli olgularda genellikle hastanın durumuna göre değişmekle birlikte ortalama 12 haftalık tam doz PPI tedavisi uygulanır. Daha sonra doz yarıya düşürülerek tedaviye devam edilir.

10 Yeni İlaçlar İlaprazol : Omeprezole göre daha güçlü
Tenataprozol : Asit kontrol zamanı daha uzun Baklofen : Asit salınımı normal olanlarda denenebilir. FDA onayı yok. Tegaserod : Prokinetik. Kullanımdan kaldırıldı. Revaprazon, Soraprazon: H-K ATPaz inhibitörleri. Gece- gündüz asid salınımını inhibe ediyor. Çalışılıyor. Sukralfat : Safra reflüsü olanlarda tercihi. H3 antagonistleri : R-alfa-metilhistamin. Mukoza koruyucu+ asid salınım kontrolünü sağlar. Aşı, İtriglutimid : Antigastrin ajanlar. Mukoza koruyucu etki sağlayacak. TGF α, mukozin : Protektif faktörler.

11 Bu üç farklı grub hastada da medikal tedavinin vazgeçilmez ajanı proton pompa inhibitörleridir.
PPI’leri bugün için kısa ve uzun süreli tedavide en uygun seçenektir.

12  Günümüzde reflü özofajitin medikal tedavisinin esasını proton pompa inhibitörleri (PPI) ile yapılan asid süpresyonu teşkil eder. Ancak reflü özofajitli hastaların %79’dan fazlasında günde iki kez PPI almalarına rağmen gece asid salınımı (“nocturnal acid breakthrough”) görülmektedir.

13 Kısa süreli uygulamalarda ilâve H2 reseptör antagonistleri
(H2RA ) gece asid salınımını kontrol etmektedir. Ancak uzun süreli tedavilerde H2RA’nin bu etkileri açık değildir. Bu tip olgularda H2RA’ni aralıklı tedavi şeklinde vermek daha uygun olabilir. (Fackler WK, et al. Gastroenterology : )

14 Barret özofagusunda displazi mevcut ise PPI tedavisi ile bunu geriye döndürmek mümkün değildir. Ancak PPI’lar ağır özofajitlilerde ülser yada striktür gibi komplikasyonların gelişimini engeller.

15 Noneroziv reflü hastalığının doğal seyri konusunda tam bir ortak fikir olmamasına rağmen bu grub hastaların genelde bening seyirli olduğu hakkında fikir birliği mevcuttur.

16 Reflü özofajitli hastaların büyük çoğunluğunda (>%80) medikal tedavi ile etkili bir iyileşme sağlanabilmekle beraber tedaviye yanıt verenlerin %60-90’da uzun süreli idame tedavisine gereksinim duyulmaktadır.

17 PPI yanıtı olmayan GER (Refrakter GERD)
Nocturnal acid breakthrough Yemeklerin etkisi Etkili doz aralığı Metabolizmadaki değişiklikler: Hepatik sitokrom CYP2C izoenziminde ki gen mutasyonları Gastrik asid hipersekresyonu İlaç rezistansı Helikobakter pylori

18 GÖRH ile birlikte peptik ülser varsa
H. Pylori pozitif olan GÖRH’larında eradikasyon gerekli midir? Bu sorunun yanıtı tam açık olmamakla birlikte eğer GÖRH ile birlikte peptik ülser varsa GÖRH ile birlikte atrofik gastrit varsa GÖRH ile birlikte eşlik eden dispeptik yakınmaların Hp’ye bağlı olduğu düşünülüyor ise, Ailede mide kanseri öyküsü varsa eradikasyon gereklidir. Bunların dışında H.pylori eradikasyonu hekimin tercihine bağlıdır. (Noriaki Manabe, et al. J Gastroenterol Hepatol. 2002)

19 %25 %26 %11 %38 Standart PPI tedavisine yeterli cevap alınamayan tipik reflü semptomlu hastalarda pH ve Bilitec monitorizasyonu sonuçları (n=65). Tack J, et al. Am J Gastroenterol 2004

20 Aynı şartlarda aynı tip asid-pepsin salınımına (acid-exposure) maruz olan kimselerin bir kısmında semptomatik (non-eroziv) reflü hastalığı, bir kısmında eroziv özofajit bir kısmında ise Barret özofagusu gelişmektedir. Acaba niçin böyle olmaktadır?

21 Bu sorunun yanıtı tam bilinmiyor
Bu sorunun yanıtı tam bilinmiyor. Ancak ileri sürülen ve son zamanlarda oldukça kabul gören hipoteze göre; Her insanda farklı olan bir “GÖRH fenotipi” vardır. Kişilerdeki GÖRH fenotipinin özelliğine göre mevcut zeminde GÖRH’nın subtiplerinden birisi gelişmektedir. (Fass R, Am J Gastroenterol 2003)

22 Eğer gerçekten GÖRH fenotipi mevcut ise; tedavi perspektifide ona göre yönlendirilecektir. Yani örneğin noneroziv reflü hastalığı olan bir hastada eroziv özofajit yada Barret progresyonu önceden belirlenebilecektir. (Lagergren J. et al. N Engl J Med 1999)

23 Tüm GÖRH olanlarda tedavi öncesi endoskopi ve pH çalışması gerekli midir? Hayır.
Bu hem pratik değil hem de gerekli değildir. Buna alternatif; PPI testi yapılabilir.

24 GÖRH’nın Endoskopik Tedavisinde
Uygulanan Yöntemler Gastrik valvüloplasti (Gastroplasty) (Endochinc) Radiofrekans enerji uygulaması (Stretta) Alt özofagus sfinkterinin çeşitli maddelerin injeksiyonu ile güçlendirilmesi * Etylen vinyl alcool polymer injection (Enteryx) * Plexiglas microspher implantasyonu * Expandable hydrogen prosthesis (Galmiche JP, Lancet 2003)

25 Kardia ve skuamokolumnar bileşkeye radyofrekans enerji uygulaması (Stretta)

26 Endoskopik gastrik valvuloplasti (EndoChine)

27 Enteryx prosedürü

28

29 Kronik ilaç kullanımını azaltmaya yada ortadan kaldırmaya yönelik endoskopik yeni tekniklerin bazılarının tek bir seansta uygulanabilmeleri ve işlem sonrası komplikasyon riskinin çok düşük olması GÖRH tedavisinde yeni endoskopik tekniklerin kullanımını giderek daha çekici hâle getirmektedir. Ancak bu yeni teknikler henüz rutin kullanıma girmediğinden dolayı sonuçlar hakkında sağlıklı yorum yapmak pek olası gözükmemektedir. (Johnson DA, et al. Am J Gastroenterol 2003)

30 GÖRH’da Terapötik Yaklaşım (2003)
Devamlı Asid süpressif tedavi Aralıklı İhtiyaç halinde Fundoplikasyon Komple (Nissen) Parsiyel (Toupet) Gastropilikasyon Endoskopik Tedavi Radyofrekans enerji uygulaması Ethylen vinyl alcool polymer injection (Enteryx) Plexiglas microspher İmplantasyonu Expandable hydrogen prosthesis AÖS içine madde injeksiyonu (Quigley EMM, Am J Gastroenterol 2003)

31 GÖRH’da Gastroenterolog Yaklaşımı
Endoskopi Normal Hafif-orta (grade I-II) özofajit Şiddetli (grade III-IV) özofajit veya Barrett Non-GÖRH tanısı Ambulatuar pH Uzun süreli tedavi H2RA PPI Cisapride Cerrahi Yoğun tedavi Yüksek doz PPI PPI plus Cerrahi Uygun tedavi -GÖRH +GÖRH Diğer tanıları araştır Katz PO, Am J Gastroenterol 1999

32 GÖRH’da CERRAHİ YAKLAŞIM
Devamlı ilaç tedavisi gereksinimi İlaç dozunda artış Genç hasta Finans sorunu İlaca uyumsuzluk Hastanın cerrahi tercihi 24 saatlik özofagial pH monitorizasyonu Özofagial manometri Endoskopi -GÖRH +GÖRH Antireflü cerrahi Diğer tanıları araştır (Katz PO, Am J Gastroenterol 1999)

33 SONUÇ 1) Günümüzde Reflü özofajitin medikal tedavisinin esasını PPI’leri teşkil eder. Kısa ve uzun süreli tedavide en uygun tedavi seçeneğidir. Uzun süreli idame tedavisi hastaların %60-90’da gerekli olmaktadır. 2) Hastalığın şiddetine bağlı olarak basamaklı tedavi şemaları uygulamak daha rasyoneldir. 3) İleride “GÖRH fenotipi” tayini yapılarak tedavi ona göre yönlendirilecek ve olası komplikasyonların (Barret gibi) önceden tedbirini almak mümkün olabilecektir.

34 4) Medikal tedaviye yanıtı iyi olmayan sorunlu olgularda “Acid exposure time”, tespit etmek tedavi yanıtı ve prognoz yönünden önemlidir. 5) Non eroziv reflü hastalığının doğal seyri konusunda tam bir konsensus olmamasına rağmen bu grup hastaların genelde bening seyirli olduğu hakkında fikir birliği mevcuttur. 6) Yeni endoskopik teknikler henüz rutin kullanıma girmediğinden dolayı sonuçlar hakkında sağlıklı yorum yapmak pek olası gözükmemektedir. Ancak bunlardan en az bir tanesinin yakında cerrahiye alternatif olarak rutin kullanıma gireceği tahmin edilmektedir.


"“Gastroözofageal Reflü Hastalığında Güncel Tedavi”" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları