Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İÜ.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARI Prof.Dr. Ahmet Dobrucalı TEDAVİDE IV PPI KULLANIMININ YERİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İÜ.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARI Prof.Dr. Ahmet Dobrucalı TEDAVİDE IV PPI KULLANIMININ YERİ."— Sunum transkripti:

1 İÜ.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARI Prof.Dr. Ahmet Dobrucalı TEDAVİDE IV PPI KULLANIMININ YERİ

2 1a 3 1b 2a 2b FORREST Endoskopik görünüm Prevalans(%) Tekrar kanama (%) Ülser tabanı temiz 30 3 Ülser tabanında pigmentasyon 20 10 Ülser tabanında pıhtı 15 25 Ülser tabanında görünür damar 20 35-50 Aktif kanayan ülser 15

3 Peptik ülser kanamasında mide içi pH nın önemi nedir? Endoskopik tedavi sonrasında İV PPI tedavisine başlanması tekrar kanama riskini azaltabilirmi? PÜ kanamasında İV PPI tedavisi ile birlikte oral PPI tedavisine başlanması ve tedaviye oral yolla devam edilmesi aynı etkinliği gösterebilirmi? Endoskopi öncesinde İV PPI tedavisine başlaması bir fayda sağlarmı? Parenreal PPI tedavisinin maliyeti nedir?

4 Peptik ülser kanamasında mide içi pH nın önemi nedir?

5 Trombüs oluşumu Trombolizis (Fibrinolizis) Doku plazminojen aktivasyonu H.pylori? Makrofaj aktivasyonu HCL Pepsin Trypsin Mide suyunun fibrinolitik aktivitesi (Proteolizis) Mukozanın fibrinolitik aktivitesi pH > 5- 6 Plazminden bağımsız Asit supresif tedavi (PPI) Normal pH < 4 (1-2) Plazmine bağımlı pH <4 pH >4 PAI-1 aktivitesind e artma

6 Mide mukoza örneklerinde fibrinolitik aktivite FPLA : Fibrin plate lysis area P<0.05 2000 0 -1000 D - Dimer Vreeburg EM.Aliment Pharmacol Ther 2001

7 2000 0 -1000 D - Dimer p<0.05 FPLA : Fibrin plate lysis area (n= 12 ve 15) Vreeburg EM.Aliment Pharmacol Ther 2001 Asit supresiv tedavinin mide mukozasında fibrinolitik aktivite üzerindeki etkisi

8 PAA: Plazminogen activator avtivity PAI-1 : Plasminogen inhibitor type -1 activator Vreeburg EM.Aliment Pharmacol Ther 2001 Gastroduodenal ülserli hastalarda asit supresiv tedavinin mukoza PPA ve PAI-1 düzeylerine etkisi P<0.05 IU / L 20 -10 0 IU / L

9 Parietal cell Acid Related Disease, Biology and Treatment.Eds: Modlin I,Sachs G.Schnetzor-Verlag,Milano,1998,pp:257-262 PPI

10 PPI’ lerinin farmakokinetikleri İlaçBiyoyararlılık Yarılanma ömrü (saat) Tmax (saat) Üriner atılımAUC (mgxh/L) Omeprazole%40-650.5-10.5-3.5%770.2-1.2 Esomeprazole%50-891.21.5? 4.2 (20mg) 12.6 (40mg) Lansoprazol%80-901.3-1.71-1.7%15-251.7-5 Pantoprazole%771.2-1.91.5-4%70-802-5 Rabeprazole%520.7-21-5%30-350.8 (AUC:Area under curve, T max: Maksimum plazma konsantrasyonuna ulaşma süresi)

11 Acid Related Disease, Biology and Treatment.Eds: Modlin I,Sachs G.Schnetzor-Verlag,Milano,1998,pp:257-262 Oral

12 Değişik dozlarda pantoprazolün iv verilmesinden sonra mide asit sekresyonu Acid Related Disease, Biology and Treatment.Eds: Modlin I,Sachs G.Schnetzor-Verlag,Milano,1998,pp:257-262 İnfüzyon

13 Endoskopik tedavi sonrasında İV PPI tedavisine başlanması tekrar kanama riskini azaltabilirmi?

14 Endoskopik tedavi sonrasında İV pantoprazol (80mg bolus ve 8mg/saat perf.) n= 102 n= 101 p= 0.01 p= 0.12 p= 0.45 A Zargar S, J Gastroenterol Hepatol 2006

15 Endoskopik tedavi sonrasında İV pantoprazol (80mg bolus ve 8mg/saat perf.) Transfüzyon sayısı / Hastanede kalım süresi (gün) p= 0.003 p= 0.0003 A Zargar S, J Gastroenterol Hepatol 2006

16 Endoskopik tedavi sonrasında İV omeprazol (80mg bolus ve 8mg/saat perf.) n= 120 Hasta sayısı (%) p= 0.001 p= 0.13 p= 0.14 James YW,. N Eng J Med 2007

17 Endoskopik tedavi sonrasında tekrarlanan dozlarda İV omeprazol ve cimetidin Lin Jeng H, Am J Gastroenterol 2006 ( Her gurup için n = 67 )

18 Endoskopik tedavi sonrasında uygulanan İV omeprazol ve ranitidinin tedavisinden sonra tekrar kanama oranları n=72 n= 77 p = 0.50 p = 0.44 p = 0.19 O: 80mg bolus + 8mg/saat infüzyon R: 50mg bolus + 6.25mg/ saat infüzyon Jensen DM Am J Gastroenterol 2006

19 Değişik doz aralıklarında iv verilen omeprazolün mide asit sekresyonu üzerindeki etkisi. Tseng GY, Hepatogastroenterology 1999 p < 0.0001) Her gurup için n = 20 Tekrar Kanama,transfüzon ihtiyacı, hastanede kalma ve mortalite oranları arasında fark yok !

20 PÜ kanamasında İV PPI tedavisi ile birlikte oral PPI tedavisine başlanması ve tedaviye oral yolla devam edilmesi aynı etkinliği gösterebilirmi?

21 Endoskopik tedavi sonrasında bolus İV omeprazol verilmesini takiben oral omeprazol ile tedaviye devam edilmesi ( Her iki gurup için n = 80 ) Omeprazol 80mg IV + 2x 20mg oral ( p = 0.032 ) ( p = 0.022 ) ( p = 0.029 ) Kaviani MJ, Al Pharmacol Therap 2003

22 Endoskopik tedavi sonrasında oral omeprazol ile tedaviye devam edilmesi p = 0.02 p = 0.001 Hastanede kalma süresi 4.6 + 1,1 / 6 + 0.7 (p = 0.001) Javid G,Am J Med 2001 Her iki gurup için n = 82

23 Oral ve iv omeprazolün mide asit sekresyonu üzerindeki etkisi n = 9 Cederberg C,Scand J Gastroenterol 1993

24 Endoskopi öncesinde İV PPI tedavisine başlaması bir fayda sağlarmı?

25 Endoskopi öncesinde iv PPI tedavisi uygulanması ( n = 57 ) ( n =109 ) p = 0.01 Andrews CH,CanJ Gastroenterol 2005 Tekrar kanama, cerrahi tedavi gereksinimi ve ölüm oranları arasında fark yok 24 (9,5-35) saat sonra endoskopi 11,3 (3,7-17,2) saat sonra endoskopi

26 80mg iv bolus + 8mg/saat perfüzyon 24 saat 80mg iv bolus + 8mg/saat perfüzyon 48 saat 80mg iv bolus + 8mg/saat perfüzyon 72 saat 24 saatlik iv tedavi sonrasında 2x1 oral tedavi 48 saatlik iv tedavi sonrasında 2x1 oral tedavi P veya L 105 YTL P veya L 176 YTL P veya O 250 YTL P: 173 YTL L: 118YTL P: 245 YTL L: 192 YTL (P: Pantoprazol, 40mg L: Lanspoprazol, 30mg, sadece ilaç maliyeti verilmiştir). Üst GİS kanamasında iv PPI tedavisinin maliyeti

27 Sonuç (1) Kanayan peptik ülserde endoskopik tedavi sonrasında etkin dozda uygulanacak iv PPI tedavisi kanama tekrarının önlenmesinde etkili bir yömtemdir. Oral tedavi sonrasında optimal etkinin elde edilmesi için geçen süre uzun olduğundan tekrar kanama ve mortalite olasılığı yüksek olan hastalarda tedaviye iv yolla başlanması uygun bir yaklaşımdır. ( Yaşlı, komorbid hastalığı bulunan, aspirin veya NSAEİ kullanan, endoskopide aktif olarak kanayan ülseri veya görünür damar saptanan hastalar)

28 Sonuç (2) Endoskopide tekrar kanama riski düşük olduğu görülen hastalarda iv tedavi kesilerek oral tedaviye geçilebilir. 24 veya 48 saatlik iv tedavi sonrasında yeterli dozla oral tedaviye geçilmesi tedavi etkinliğini azaltmadan maliyeti düşürebilmektedir. Oral alımı kısıtlı veya imkansız hastalarda parenteral tedavi süresi uzatılabilir. Endoskopik tedavinin gecikebileceği hallerde önceden iv PPI tedavisine başlanması endoskopide aktif kanama görülme olasılığını azaltmaktadır.

29 İzlediğiniz için teşekkürler


"İÜ.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARI Prof.Dr. Ahmet Dobrucalı TEDAVİDE IV PPI KULLANIMININ YERİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları