Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KBH’de Anemi ve Tedavisi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KBH’de Anemi ve Tedavisi"— Sunum transkripti:

1 KBH’de Anemi ve Tedavisi
Hazırlayan: Dr. Tuba T. Duman Moderatör:Doç.Dr.Muhittin Ertilav ARALIK 2014

2 KBH’de Anemi Anemi, ilerleyici kronik böbrek hastalığında (KBH) komorbid bir durumdur. KBH anemisi, böbreğin eritropoetin üretiminin belirgin oranlarda yetersizliğinden kaynaklanır. Azalmış eritrosit yaşam süresi ve demir eksikliği yardımcı diğer faktörlerdir.

3 KBH’de Anemi Renal fonksiyonlar azaldıkça anemi daha yaygın bir hale gelmektedir. GFR 60 ml/dk/1.73m3 düzeyinden daha az olan hastaların büyük bir kısmında eritropoetin, hemoglobini 12 g/dl üzerinde tutacak kadar yeterli değildir.

4 Anemi ve KVH Gözlemsel çalışmalarda Hb düzeyinin <10-11 g/dl olmasının SVH gelişmesi ve kardiyovasküler mortalitenin artışı ile ilişkili olduğu gösterilmiştir.

5 Anemi ve KVH

6 Anemi ve KVH

7 KBH’da anemi etyolojisi
Epo eksikliği Azalmış ertrosit yaşam süresi Kanama diyatezi Demir eksikliği Hiperparatiroidizm/kemik iliği fibrozisi Kronik inflamasyon Folat ve b12 eksikliği Hemoglobinopati Ko-morbid durumlar:hipo/hipertiroidizm,gebelik,HIV ilişkili hastalık,otoimmün hastalık,immünsüpresif ilaçlar.

8 Anemi tedavisinin yararları

9 KBH ve anemi tedavisi

10 KBH ve anemi tedavisi Hb konsantrasyonu sürekli 11 gr/dl’nin altında olan ve diğer anemi nedenleri dışlanan kronik böbrek hastalıklı bütün hastalara eritropoezi stimüle eden ajanlar verilmelidir.

11 ESA tedavisi Epo-alfa Epo-beta Darbepoetinalfa (DA)
Epo-zeta(EPO-alfa biyobenzeri)

12 EritropoetinAlfa-Beta-Zeta
tedaviye başlama dozu U/kg/hft idame dozu U/kg/hft Darbepoetin tedaviye başlama dozu mcg/kg/hft idame dozu mcg/kg/hft

13 ESA yan etkileri Hipertansiyon Vasküler giriş yolunda pıhtılaşmalar
Hiperpotasemi Konvülsiyonlar Saf eritrosit aplazisi

14

15 ESA doz artımı

16 Epo direnci Yeterli depoları olan bir hastada 6 ay boyunca maksimum dozda* EPO kullanımına rağmen hedef hemoglobin konsantrasyonuna ulaşılamaması *Maksimum doz:300 IU/kg/hafta (SC) 450 IU/kg/hafta (İV)

17 Epo direnç nedenleri Demir eksikliği İnfeksiyon ve inflamasyon
Hiperparatiroidism Hemoglobinopatiler Talasemi Malnutrisyon ve kofaktör eksikliği

18 KBH ve DEA Serum ferritindüzeyi: < 100 μg/dl
Transferrin satürasyonu: <%20 Daha düşük ESA dozları ile hedefe ulaşma Enfeksiyon riski Oksidatif stres KV Hastalık

19

20 SONUÇ Hastalar bireysel olarak ele alınmalı Hb 11-12 g/dL hedeflenmeli
Hb değişkenliğine dikkat edilmeli Gerektiğinde Demir tedavisi ile birlikte ılımlı dozlarda ESA uygulanmalı.

21 Hastalarda ESA tedavisinin başlatılacağı Hb düzeyi ile hedeflenen Hb düzeyi belirlenirken tedavinin hastaya özel potansiyel yarar (yaşam kalitesinin iyileşmesi,transfüzyondan kaçınılması vb) ve potansiyel zarar (yaşamı tehdit edici istenmeyen etkiler) oluşturabilecek etkileri göz önünde bulundurulmalıdır.

22 Hedef Hb değeri 13.0 g/dL’den daha yüksek olmamalıdır.
KDOQI CLINICAL PRACTICE GUIDELINE ANDCLINICAL PRACTICE RECOMMENDATIONS FORANEMIA IN CHRONIC KIDNEY DISEASE:2007 UPDATE OF HEMOGLOBIN TARGET

23 Teşekkürler.


"KBH’de Anemi ve Tedavisi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları