Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Esansiyel Hipertansiyon Bir Böbrek Hastalığıdır Dr. Şehsuvar Ertürk Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Prof. Dr. Nuri Kamel Anısına.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Esansiyel Hipertansiyon Bir Böbrek Hastalığıdır Dr. Şehsuvar Ertürk Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Prof. Dr. Nuri Kamel Anısına."— Sunum transkripti:

1 Esansiyel Hipertansiyon Bir Böbrek Hastalığıdır Dr. Şehsuvar Ertürk Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Prof. Dr. Nuri Kamel Anısına 2. Hipertansiyon ve Adrenal Bez Hastalıkları Sempozyumu 5 Haziran 2010, Ankara

2 Hedef Esansiyel (primer) hipertansiyonda böbreğin temel rolünü anımsamak.

3 Sunum planı Hipertansiyon patojenezi hipotezleri - tarihçe Böbreğin temel rolünün deneysel ve klinik kanıtları Böbreğin temel rolünün mekanizmaları GFH azalması Sodyum transport mekanizmaları Böbrek iskemisi (Vazokonstriksiyon-Oksidatif stres-İnflamasyon) Özet ve Sonuç

4 Hipertansiyon bir vasküler hastalıktır, Hipertansiyon bir endokrin hastalıktır, but Allah., There is no god

5 Hipertansiyon bir vasküler hastalıktır. Böbrek yalnızca vasküler bir organdır.

6 Hipertansiyon bir endokrin hastalıktır. Böbrek yalnızca endokrin bir organdır.

7 Kan basıncının normal fizyolojisi Kalbin atım volümü artışı (SV) Kalbin atım sayısında artış (f) Çevresel damar direnci artışı (TPR) KB = CO x TPR = (SV x f) x TPR

8 Hipertansiyon patojenezi-hipotezler Böbrek hastalığı Sistemik vasküler hastalık Dolaşkan faktörler Genetik faktörler Çevresel faktörler Nöral mekanizmalar Diğer vazoaktif sistemler Uygunsuz RAS aktivasyonu Endotel disfonksiyonu-NO azalması İntrarenal AII, ET1 artışı Kallikrein-bradikinin azalması

9 Hipertansiyon patojenezi-hipotezler Bright-1836 Hipertansiyon böbrek hastalığının erken bir göstergesidir.

10 Hipertansiyon patojenezi-hipotezler Arteriyoler hasar Kalp ve böbrekte yüklenme Periferik damar direnci artışı Küçük damar lümen daralması Hipertansiyon Gull, Sutton-1872Folkow-1987

11 Mahomed-1874 Kanda bulunan toksin (Ürik asit, Kurşun) HİPERTANSİYON Böbrek, Kalp, Damar hastalığı

12 Volhard-1914 HİPERTANSİYON Kırmızı Benign Soluk Malign Renal-Sistemik Arteriyoloskleroz Sempatik sinir sistemi aktivasyonu Böbrek kaynaklı vazokonstriktörler

13 Hipertansiyon böbrek hastalığının erken bir göstergesidir. Bright-1836 Hipertansiyon-Böbrek

14 Traube-1856 BÖBREK HASARIHİPERTANSİYON İdrar miktarında azalma Arteriyel sistemde sıvı volümü artışı

15 Total vücut sodyum ve su dengesi renal arteriyel perfüzyon basıncı sayesinde ayarlanır. Starling-1909

16 Goldblatt-1934 Çift böbrek-tek darlık Hipertansiyon Hipertansiyon böbrekteki mikrovasküler hastalığa bağlıdır. Esansiyel HT’li bireylerin %90’ından fazlasında iskemik tübüler değişiklikler ve arteriyoloskleroz saptanır. Böbrek biyopsilerin %10 kadarında tübüler hasar olmakla birlikte, arteriyoler hasarın belirgin olmayışı. Renal arteriyoler hasarın kendiliğinden gelişme mekanizması??

17 Toplumlarda tuz alımı hipertansiyon sıklığı ilişkili KBY’de HT sık (sodyum atılımı bozuk) Tuz kısıtlaması kan basıncını düşürür Tuz kısıtlaması kardiyovasküler olumlu etkili Bazı bireylerde tuz kısıtlamasına daha iyi kan basıncı yanıtı (Tuz duyarlı-Tuz dirençli) Tuz-hipertansiyon ilişkisi Allen-1920, Dahl-1960, Guyton-1972

18 Arthur C. Guyton (1919-2003 50100150 Ortalama arteriyel kan basıncı (mmHg) 5432154321 Na Alım/ Atılım (xnormal) Normal Tuz duyarsız Tuz duyarlı Basınç-Natriüretik yanıt Hipertansif

19 2000’ler Navar, Johnson, Vaziri, Rodriguez-Iturbe, Crowley… İntrerenal RAS İskemi İnflamasyon Oksidatif stres Renal mikrovasküler, tübülointersitisyel hasar FizyolojikMoleküler genetik

20 Böbreğin rolü-deneysel kanıtlar Spontan hipertansif Dahl tuz duyarlı Milan HT Prague HT Normotansif sıçanlara böbrek transplantasyonu Normal sıçan Spontan hipertansiflere böbrek transplantasyonu HipertansiyonKB normalleşmesi Kan basıncı düzeyini böbreğin genetik özellikleri belirler. Sistemik vasküler hastalık hipertansiyonun temel sebebi olamaz.

21 Böbreğin rolü-klinik kanıtlar Ailesinde HT öyküsü olan donörlerden yapılan böbrek transplantasyonunda, ailede HT öyküsü olmayanlardan yapılanlara göre kan basıncı düzeyi daha yüksek, HT donörlerden renal greft alan hastalarda, normotansif donörlerden alanlara göre kan basıncı düzeyi daha yüksek, Normotansif donörlerden renal greft alan primer hipertansiyonlu zenci hastalarda kan basıncı normalleşiyor. Kan basıncı düzeyi greft böbreğin intrensek özelliklerine bağlıdır.

22 Böbrek-hipertansiyon ilişkisi mekanizmalar 1.Glomerüler filtrasyon hızı azalması 2.Sodyum transportu 3.Böbrek iskemisi

23 1. GFR bağımlı (renoprival) mekanizma Nefrektomili ve böbrek hasarı olan hayvanlarda hipertansiyon gelişir. İnsanlarda hafif GFR azalmasında (<90) bile hipertansiyon sıklığı artar. Etkin olduğu durumlar: ABY, KBY, DM, Yaşlanma GFRRenal hasar Renal SSS Vazokonst. Vazodilatör Sodyum-Sıvı HİPERTANSİYON

24 Williams SS. Curr Opin Pediatr 19: 192-98, 2007 İdrarKan Toplayıcı kanal esas hücre 2. Sodyum transport mekanizmaları Toplayıcı kanallardan reabsorpsiyon artışı Kanİdrar ENaC gen polimorfizmi ENaC sunusunda artış Aldosteron artışı Mineralokortikoid reseptör aktivasyonu

25 Renal kan akımının otoregülasyonu Renal kortikal kan akımı dar sınırlar içinde tutulurken, medüller kan akımı perfüzyon basıncı ile daha fazla değişim gösterir. (80’den 160 mmHg’ya yükselme ile %5-10 artar) Bu durum, vasa recta basıncı artışı, intersitisyel basınç artışı sonucunda natriürezde artışa yol açar. Medüller kan akımının otoregülasyonunda bozulma (RAAS aktivasyonu), basınç-natriüretik yanıtı bozarak, hipertansiyona sebep olabilir. (SHR’larda medüller kan akımı yavaşlaması kan basıncı yükselmesine öncülük eder)

26 Sodyum birikimi ROS Hipertansiyon Afferent vazokonstriksiyon AII NO Trbxn Sempatik aktivasyon Oksidatif stres RAS aktivasyonu Endotel disfonksiyonu Hipokalemi İlaçlar 3. Böbrek iskemisi Vazokonstrüksiyon-Oksidatif stres-İnflamasyon Tübüler iskemi / İnflamasyon Renal arteriyoler hastalık İntersitisyel infiltrasyon (T hücre/Makrofaj)

27 Azalmış nefron sayısı Düşük doğum ağırlığı Konjenital oligonefropati Nefron sayısı Hipertansiyon Glomerüloskleroz Afferent arterioler hastalık İntersitisyel inflamasyon Filtrasyon yüzey alanı

28 Nefron sayısı-hipertansiyon Trafik kazası sonucu ölen 20 olgu-otopsi 10 primer hipertansif, 10 normotansif Yaş: 35-59 y Nefron sayısı (median) 702,379 – 1,429,200 Glomerül hacmi (median) 6.5x10 -3 – 2.79x10 -3 mm 3 (p<0.001) Keller G, et al. New Eng J Med 348: 101-8, 2003

29 Nefron heterojenitesi İskemik nefronlar Afferent konstriksiyon/lümenin intrensek darlığı Hipertansiyon RAS Normal nefronlarca sodyum atılımında bozukluk

30 Maternal protein alımı Nefron sayısında azalma Renal gelişim bozukluğu İntrarenal Renin, AII Hipertansiyon Woods LL. Curr Opin Nephrol Hypertens 9:419-25, 2000 İntrauterin çevre etkisi Sıçanlarda nefrojenez sırasında protein kısıtlaması

31 Edinsel tübülointersitisyel hasar Sıçanlarda AII infüzyonu (iki hafta) Fenilefrin Yaşlanma Kronik hipokalemi Mikrovasküler +Tübülointersitisyel hasar ve tuz duyarlı hipertansiyona yol açar.

32 Normotansif Hipertansif Normotansif Hipertansif Normotansif Yüksek Na diyet Düşük Na diyet Anjiotensin II Dinlenim Biyopsi: Arteriolopati TI Hasar Johnson RJ, et al. New Eng J Med 346:913-23, 2002 Edinsel tübülointersitisyel hasar-HT

33 Renal inflamasyon/oksidatif stres tedavisi Hipertansiyonun önlenmesi Deneysel Model Dahl tuz duyarlı Spontan hipertansif NOS inhibisyonu AII infüzyonu Angtn transjenik Tedavi Vitamin C, E MMF Dexamethasone Vaziri ND, et al. Nature Clin Pract Nephrol 2:582-93, 2006

34 Yiğit Özgür

35 AT 1A reseptör knock-out böbrek transplantasyon modeli Crowley SD, et al. J Clin Invest 115:1092-99, 2005 Normal kan basıncı ayarlanmasında hem böbrek, hem de sistemik dokulardaki AT1r eşit etkinliğe sahiptir.

36 Kan basıncının RAS yolu ile regülasyonunda böbrek ve sistemik dokuların rolleri farklıdır. Hipertansiyonda temel rolü böbrek oynamaktadır (sodyum reabsorpsiyonu ile). SSS ve aldosterondan bağımsızdır. Crowley SD, et al. Proc Natl Acad Sci USA 103:17985-90, 2006

37 Sol ventrikül hipertrofisi hipertansiyonun sonucudur. Kardiyak AT1r’lerle ilişkisi yoktur. Crowley SD, et al. Proc Natl Acad Sci USA 103:17985-90, 2006 Böbrek devre dışı olduğunda sistemik, böbrek dışı AT1r’ler hipertansiyon ve SVH oluşturamaz.

38 İntrarenal RAS Prieto-Carrasquero MC, et al. J Am Soc Hypertens 3:96-104, 2009

39 İntrarenal RAAS mı / SSS aktivitesi artışı mı? İntrarenal AII hem innerve, hem de denerve böbreklerde eşit miktarda bulunur. AII infüzyonu ile oluşturulan hipertansiyon renal denervasyondan etkilenmez. AII aracılıklı hipertansiyon modelinde, önceden renal denervasyon yapılması hipertansiyon gelişimini engelleyemez. Navar LG. J Appl Physiol. doi:10/1152 japplphysiol.00182.2010

40 Özet Primer hipertansiyon, genetik, çevresel ve intrauterin çevresel faktörlere bağlı olarak, böbreğin normal kan basıncı düzeylerinde su ve sodyumu vücuttan uzaklaştırmasındaki primer ya da sekonder yetersizlik sonucu gelişir. Böbrek-hipertansiyon ilişkisinde iskemi, oksidatif stres ve inflamasyona bağlı yapısal ve işlevsel böbrek bozuklukları rol oynar.

41 Hipertansiyon bir vasküler hastalıktır. Böbrek bir vasküler organdır. Hipertansiyon bir böbrek hastalığıdır. Hipertansiyon bir endokrin hastalıktır. Böbrek bir endokrin organdır. Sonuç

42 Hipertansiyonda kalbi böbrek kırar. Son söz


"Esansiyel Hipertansiyon Bir Böbrek Hastalığıdır Dr. Şehsuvar Ertürk Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Prof. Dr. Nuri Kamel Anısına." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları