Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PEDİATRİK POSTOPERATİF ANALJEZİ. Ağrı Hoş olmayan, gerçek veya potansiyel doku hasarı veya tehdidi ile birlikte bulunan, duyusal ve hissi deneyim IASP.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PEDİATRİK POSTOPERATİF ANALJEZİ. Ağrı Hoş olmayan, gerçek veya potansiyel doku hasarı veya tehdidi ile birlikte bulunan, duyusal ve hissi deneyim IASP."— Sunum transkripti:

1 PEDİATRİK POSTOPERATİF ANALJEZİ

2 Ağrı Hoş olmayan, gerçek veya potansiyel doku hasarı veya tehdidi ile birlikte bulunan, duyusal ve hissi deneyim IASP

3 Postoperatif ağrı Postoperatif ağrı; mevcut patoloji veya cerrahi işlemler yada kombinasyonları ile perioperatif dönemde gelişen, kronikleşme potansiyelide taşıyan bir akut ağrıdır ASA Task Force Anesthesiology 82: 1071-1081, 1995

4 Ağrıyı değerlendirmek Davranışsal Ağlama Yüz ifadesi Vucüt hareketleri Fizyolojik yanıtlar Taşikardi Hipertansiyon Ellerde terleme Hipoksemi

5 Yaş ve ağrı değerlendirmesi 2  Küçüklerde çok zor 2-7 2-7 Ağrıyı ifade edememe, düşüncelerini aktaramama 7-12 Ağrıyı rahatlıkla ifade edebilir 12  Bütün soruları rahatlıkla yanıtlar

6 Çocuğu sorgula Ağrı skoru kullan Davranışı değerlendir Ailenin karışmasını engelle Ağrı olduğunu düşün Harekete geç

7 Yenidoğan Altın standart Yüz ifadesi Altın standart Gözler sımsıkı kapalı Burun kökü geniş ve çatık Nazolabial çizginin belirgin olması Tanımlanmış çok sayıda skorlama

8 Oucher Scale

9 Vizüel Analog Skala (VAS) 0 2 46 810

10 Sözlü ağrı grafik skalası

11 ANALJEZİK TEKNİKLER I. NSAID II. Parasetamol III. Opioidler I. Santral bloklar 1. Spinal 2. Epidural 3. Caudal II. Lokal infiltrasyon III. Topikal Anestezi IV. Periferik sinir blokları 1.Penil blok 2.Aksiller blok 3.İlioinguinal - iliohypogastrik sinir 4.Femoral blok

12 Ağrı tedavisinde temel felsefe WHO kanser ağrı tedavisi Postoperatif ağrı tedavisinde temel felsefe WHO’nun aksine ağrı tedavisi

13 Parasetamol Başlangıç doz Preoperatif Rektal 30-40mg/kg, oral 10-20mg/kg Günlük total doz : 90 mg/kg Doz aralığı 4-6 saat Toksisite: KC deki toksik etki metabolitine bağlı İV parasetamol ülkemize yeni geldi PERFALGAN

14 NSAID NSAID Doz (mg/kg) Mak. gün. doz İbuprufen 1040 İndometazin13 Naproxen7.55 Piroxicam0.40.4 Diklofenac13 Ketorolac0.75-12

15 Acetaminofen 10-15 mg/kg 4sa Rectal 15-20 mg/kg

16 Zayıf Opioid Tramadol 2mg/kg İV 2.5 mg/kg oral damla 1 DAMLA=2.5mg

17 Tramadol Katekolamin reuptake inhibisyonu Opioid benzeri etki Akut ve kronik ağrı tedavisinde endike Tolerans ve bağımlılık riski düşük Epilepsi öyküsü veya riski olanlarda dikkat! En sık yan etki bulantı kusma

18 Opioidler Morfin Fentanil Meperidine Yarı ömrü infantlarda uzayabilir 6-39 sa Normeperidine birikebilir SSS eksitasyon ve konvulziyon Buprenorphine Dilaltı Parsiyel agonist Metadone Uzun etkili Morfin kadar etkili Bulantı-kusma Halüsinasyon İdrar retansiyonu Tolerans Addiction

19 MORFİN İM ve SC uygulamada biyoyararlanım düşüktür İV tek doz 0.1 mg/kg İNFÜZYON İNFÜZYON 0.2mg/kg morfin 20 ml SF içinde 0.5mg/kg morfin 50ml SF içinde HIZ HIZ 0-1 ay :0.4 ml/saat (4 µg/kg/sa) 1-3 ay:1ml/saat (10 µg/kg/ sa) 3aydan büyük: 2-4ml/saat (20-40 µg/kg/sa)

20 Morfin-Fentanil Opioid Etki başlama Pik seviye Eliminasyon Yarı Ömrü MorfinBirkaç dk10-15 dk114 dk Fentanil30 sn3-4 dk185-129 dk

21 Opioidlerin veriliş yolları Oral, sublingual, transdermal, nasal İM İntermittant İV Devamlı İV Kontrollü Analjezi Hasta Kontrollü Analjezi Doktor Kontrollü Ebeveyn kontrollü Rektal

22 Opioidler Erken ve geç solunum depresyonu riski ilk 12 saat sıkı takip Tehlikeyi arttıran en önemli faktörlerin ilave opioid veya sedatiflerin verilmesi

23 A Ğ R I Ç E M B E R İ Ağrı Hasta hemşireyi çağırır Hemşire yanıt verir Değerlendirme yapılır İlaç belirlenir Enjeksiyon hazırlanır Enjeksiyon yapılır Doz emilir Analjezi Sedasyon HKA

24 Hastanın bir infüzör pompa aracılığı ile kendine istediği zaman belirli bir kilitli kalma aralığında, önceden belirlenenen miktarda analjezik enjekte etmesidir 1. İntravenöz 2. Epidural 3. Periferal sinir blok kateteri 4. Subkutan Hasta Kontrollü Analjezi (HKA)

25 Yükleme Dozu: Sistem çalışmaya başladığnda hastanın ağrısını hızla azaltmak için verilen analjezik ilaç miktarıdır Bolus Dozu: Hastanın kendisine belirli aralıkla verebildiği bir bolus dozu içerirler. Kilitli Kalma Süresi: HKA cihazının hastanın devam eden yeni isteklerine cevap vermediği dönemdir Limitler: HKA cihazlarında emniyeti sağlamak için gereklidirler ve bir veya dört saatlik doz sınırına ulaşıldığında devreye girerler Bazal İnfüzyon: HKA’in sabit hızlı bir infüzyonla desteklenmesi önerilmektedir Hasta Kontrollü Analjezi (HKA)

26 HKA AVANTAJLARI Şiddetli ağrıda hızlı bir kontrol sağlar Dozların saatlik ayarlanması ile sürekli infüzyona imkan tanınır İlacın plazma konsantrasyonu süreklidir Ağrılı i.m. enjeksiyon ihtiyacını kaldırır Hemşireye olan ihtiyacı azaltır

27 5 yaşından küçük çocuklar Öğrenme problemleri olan çocuklar Fizik olarak aletin düğmelerini kullanamayacak çocuklar Kafa içi basınç artışı olanlar Şuuru tam açık olmayan çocuklar Havayolu obstrüksiyonları Takip imkanı olmayan ortamlar (monitorizasyon – hemşire) HKA için rölatif kontrendikasyonlar

28 Çocuklarda İV HKA dozları İLAÇ KonsantrasyonLoadingBolusLock-out4 saat limit DOZ mg/mlmg/kg dk mg/kg Morfin 10.030.26-100.25 Meperidin 100.3 0.15 0.2 6-102.5

29 Çocuklarda İV HKA dozları MORFİN Bolus10-30 µg/kg Bazal hız10-30 µg/kg/sa Lock out 6-10 dk FENTANİL Bolus0.5-1.0 µg/kg Bazal hız0.5-1.0 µg/kg/sa Lock out6-10 dk

30 Rejyonal Anestezi ve Analjezi Topikal analjezi Bloklar Santral Bloklar Periferik Bloklar Çocukta özellikler Farmakodinamik ve kinetik farklılıklar Anatomik özellikler İlaçlar LA Adjuvanlar Morfin

31 TOPİKAL ANALJEZİ Damar yolu açma Sünnet EMLA ( 60-90 dk. önce uygulanmalı) dikkat!!!! TOKSİSİTE Lidokain + prilokain

32 Lokal anestetikler Konsantrasyonlar düşük olmalı Yavaş verilmeli Toplam doz bir defada enjekte edilmez zaman içinde yayılarak verilir Daha az oranda kullanabilmek için opioidler ve diğer adjuvanlarla

33 LOKAL ANESTEZİK KONSANT- RASYON (% ) SIKLIKLA KULLANI- LAN DOZ (mg/kg) MAKSİMUM DOZ (mg/kg) ADRENALİN-Lİ MAK- SİMUM DOZ (mg/kg) Maksimum Pediyatrik İnfüzyon (mg/kg/saat) TEK DOZ UYGULAMA-DA ETKİ SÜRESİ (saat) AMINO- ESTERLE Prokain 1-2710 0.3-1 Klorprokain 1-3715 5mg/kg0.5-1 AMINO- AMIDLER Lidokain0.5-2 5 7.5100.75-2 Prilokain0.5-1.55710 0.75-2 Mepivakain 0.5-1.55-7810 1-1.25 Bupivakain 0.125-0.25 2 2.5 30.42.5-6 Ropivakain 0.25-12.5-3 3.753 %0.1-0.2 kons 6-9 Tetrakain0.1-0.25222.5 Etidokain13-557 2-5

34 Çocuklarda anatomik farklılıklar Yenidoğan Spinal kord L 3 Subaraknoid alan S 3 -S 4 ’ de sonlanır. Epidural aralık yağ dokusu oranı erişkine göre fazla Yaş, boy ve kiloya göre cilt epidural aralık mesafesi ve epidural aralık ÇOK FARKLI

35 Yenidoğan 1 yaş L1L3L3 L1L1 S4S4 S2S2 Spinal cord Dural sac

36 L 4 -L 5 ARALIĞINDA

37 L4L4 L5L5 S1S1 Adult Children Infants Intercristal çizgi

38 Santral bloklar Epidural girişimde rezistans kaybı metodunda hava kullanılmamalı Serum fizyolojik kullanılmalıdır

39 Çocuklarda periferik bloklarda malzeme ve uygulama özellikleri Kullanılan iğnelerin uçları kısa olmalı İğne boyları kısa olmalıdır Stileli iğneler kullanılmalı Sinir stimulatörü kullanılmalı

40 İlioinguinal iliohipogastrik blok

41 Kaudal Blok

42

43 Aksiller blok Genel anestezi altında Kas gevşetici kullanmadan Sinir stimülatörü ile

44 Cerebral palsy Spazm Postoperatif ağrı tedavisi Epidural kateter Genel anestezi altında Skolyoz Kaudal kateter Enfeksiyon Morfin iv 0.05-0.15 mg/kg İV BUPİVAKAİN Konsantrasyon : %0.1 Bupi Doz: 0.2 mg/kg/sa. Bupi FENTANİL Konsantrasyon :1-2.5 µg/ml Doz: 0.5- 1.0. µg/kg/sa MORFİN Konsantrasyon : 20-30µg/ml Doz: 3-9 µg/kg/sa Epidural-Kaudal

45 Multimodal (Dengeli) Analjezi Farklı mekanizma ile veya farklı yerlere etki eden analjeziklerin kombine edilmesidir Daha iyi analjezik etki Opioid yan etkilerinin azaltılması  Opioidler Reseptör  NSAID’s COX inhibisyonu  L.A. Ağrının modülasyonu

46 Sonuç Temel insan hakkıdır Yeterli ve etkin bir postoperatif analjezi hastanın fizyolojik parametrelerini olumlu etkiler Günümüzde en etkin yöntem HKA’dir Bir ekip işidir(multidisipliner) Opioidlerle ilgili kaygılar (bağımlılık) abartılı olup hastaların yeterli analjezi almalarını engellemektedir Rejyonal analjezi teknikleri endike olduğu zaman mutlaka kullanılmalıdır

47 Akut Ağrı Ekibi-Ağrı Hemşiresi Monitorizasyon- SpO 2 Yakın takip

48 TEŞEKKÜRLER


"PEDİATRİK POSTOPERATİF ANALJEZİ. Ağrı Hoş olmayan, gerçek veya potansiyel doku hasarı veya tehdidi ile birlikte bulunan, duyusal ve hissi deneyim IASP." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları