Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Çocuklarda Rejyonel Anestezi - Analjezi RAD Sempozyumu İstanbul 2006 İstanbul 2006 Dr Güner Kaya.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Çocuklarda Rejyonel Anestezi - Analjezi RAD Sempozyumu İstanbul 2006 İstanbul 2006 Dr Güner Kaya."— Sunum transkripti:

1 Çocuklarda Rejyonel Anestezi - Analjezi RAD Sempozyumu İstanbul 2006 İstanbul 2006 Dr Güner Kaya

2

3 Çocukta Ağrının Erişkinden Farkı Endojen ağrı inhibitör sistemi Endojen ağrı inhibitör sistemi az gelişmiş az gelişmiş Gelişmekte olan sistemlerin Gelişmekte olan sistemlerin plastisitesi yüksek plastisitesi yüksek Sonuç :Eşit doku hasarı Sonuç :Eşit doku hasarı çocuklarda çocuklarda daha güçlü ağrıya neden olur daha güçlü ağrıya neden olur !Ağrı Deneyimi = sonraki yaşamda daha şiddetli ağrı!

4 Ağrı Değerlendirilmesi Kişisel ifadeye dayalı Kişisel ifadeye dayalı Biyolojik ve davranış biçimini kombine Biyolojik ve davranış biçimini kombine eden eden Davranış biçimine dayalı Davranış biçimine dayalı

5

6 Çocuklarda RAA Endikasyonları Stres cevabı Stres cevabı Ağrı tedavisi Ağrı tedavisi Yüzeyel anestezi Yüzeyel anestezi Ağır sedatif ve analjeziklerden kaçınma Ağır sedatif ve analjeziklerden kaçınma Sonuç= yoğun bakım gereksinimi Sonuç= yoğun bakım gereksinimi kronik ağrıyı engelleme kronik ağrıyı engelleme Klasik endikasyonlar Klasik endikasyonlar

7 Çocuk Rejyonel AA Önemli Noktalar 1) Endikasyon !!! 1) Endikasyon !!! Anestezi mi ? – Analjezi mi ? 2)Anatomik Farklılıklar Anestezi mi ? – Analjezi mi ? 2)Anatomik Farklılıklar 3)Farmakolojik Farklılıklar 3)Farmakolojik Farklılıklar 4) Uygulama ? 4) Uygulama ? Genel Anestezi- Ağır Sedasyon Genel Anestezi- Ağır Sedasyon 5) Hücre Taşınması 5) Hücre Taşınması 6) Additifler 6) Additifler 7) Araç Gereç 7) Araç Gereç

8 Anatomik Farklılıklar Dural Kese: Doğumda S4 Dural Kese: Doğumda S4 1. Yaş S2 1. Yaş S2 İnterkistal Çizgi: Doğumda L5 İnterkistal Çizgi: Doğumda L5 Bebekte L5-S1 Bebekte L5-S1 Sakral vertebral füzyonu 18 yaşlarında Sakral vertebral füzyonu 18 yaşlarında sakral intervertabral girişim mümkün sakral intervertabral girişim mümkün Epidural saha daha az yağlı,az yoğun: Epidural saha daha az yağlı,az yoğun: Rostral yayılma, kateter ilerletilmesi Rostral yayılma, kateter ilerletilmesi Myelinizasyon tam değil: Myelinizasyon tam değil: Düşük kons. LA etkin Düşük kons. LA etkin

9

10

11

12

13 Farmakolojik Farklılıklar Ester grubu : süre uzayabilir Ester grubu : süre uzayabilir Amid grubu : Amid grubu : YD da *P450, Dealkilasyon, YD da *P450, Dealkilasyon, hidroksilasyon, konjugasyon ?? hidroksilasyon, konjugasyon ?? YD : LA T1/2 uzun YD : LA T1/2 uzun YD : DV Bup Cl ( Cl: 1. ay = 2/3 6.ay, 1/3 erişkin) YD : DV Bup Cl ( Cl: 1. ay = 2/3 6.ay, 1/3 erişkin) Bebeklerde LA kan plazma düzeyi hızlı yükselebilir: Bebeklerde LA kan plazma düzeyi hızlı yükselebilir: -kalp debisi yüksek, hızlı absorb. -kalp debisi yüksek, hızlı absorb. - serbest fraksiyon yüksek - serbest fraksiyon yüksek -dokuya az bağlanma -dokuya az bağlanma -metabolizma yavaş, eliminasyon yavaş -metabolizma yavaş, eliminasyon yavaş

14 Farmakolojik Farklılıklar Farmakolojik Farklılıklar mg/kg bazında daha büyük doz ve volüm mg/kg bazında daha büyük doz ve volüm - Distribüsyon V büyük - Distribüsyon V büyük - Peak plazma seviyesi düşük - Peak plazma seviyesi düşük - Bup< 3 mg/kg lidok<10 mg/kg - Bup< 3 mg/kg lidok<10 mg/kg 3ay> YD ve bebek 3ay> YD ve bebek - Hepatik met. az - Hepatik met. az - Alb ve AAG düşük - Alb ve AAG düşük *Peak plazma seviyesi yüksek *Peak plazma seviyesi yüksek *Drog serbest fraksiyon artmış *Drog serbest fraksiyon artmış *Maks amid dozu % 50 az *Maks amid dozu % 50 az

15

16

17 Farmakoloji Toksisite Çocuklarda Toksik kan seviyeleri ! Çocuklarda Toksik kan seviyeleri ! * çocuklarda bilgi azlığı * çocuklarda bilgi azlığı * erişkinlerden referans * erişkinlerden referans * absorbsiyon hızı * absorbsiyon hızı * metabolizma * metabolizma * klirens * klirens * total doz * total doz

18 Farmakoloji Toksisite Kan-beyin bariyeri immatür Kan-beyin bariyeri immatür Serbest fraksiyon yüksek Serbest fraksiyon yüksek -Alfa-1 asidglikoprotein,albumin az -Alfa-1 asidglikoprotein,albumin az -Protein yapısı farklı -Protein yapısı farklı -LA protein bağlanması iyi değil -LA protein bağlanması iyi değil Kons. plazmada hızlı artar Kons. plazmada hızlı artar Sedatif ve depresan ilaçlar birlikte kullanılır Sedatif ve depresan ilaçlar birlikte kullanılır * Asidoz, Hipoksi toksisiteyi arttırır * Asidoz, Hipoksi toksisiteyi arttırır

19 Toksisite Semptomları Test dozuna güven ? Test dozuna güven ? Genel anestezi ile maskelenebilir Genel anestezi ile maskelenebilir Özellikle SSS irritasyon bulguları olmaz Özellikle SSS irritasyon bulguları olmaz KVS toksisite : KVS toksisite : EKG değişiklikleri: P, QRS, T EKG değişiklikleri: P, QRS, T Hemodinami : Hemodinami : Bazal değerlerden sapma Bazal değerlerden sapma

20 Toksisiteden Korunma 1 Sivri iğne !!!! ??? Sivri iğne !!!! ??? Düşük negatif basınçla, sık aspirasyon Düşük negatif basınçla, sık aspirasyon Epinefrinli test dozu !!! Epinefrinli test dozu !!! EKG takibi EKG takibi Analjezi sağlayacak en düşük doz Analjezi sağlayacak en düşük doz ve 0.5-1 ml/kg volüm ve 0.5-1 ml/kg volüm Vital belirtileri izleyerek doz artırma Vital belirtileri izleyerek doz artırma Kontinü infüzyona dikkat !!! Kontinü infüzyona dikkat !!! Daima kg bazında doz hesaplama !!! Daima kg bazında doz hesaplama !!! Toksisitesi düşük ajan kullanma Toksisitesi düşük ajan kullanma

21 Toksisiteden Korunma 2 Tedavi Sevo, barbitürat, klonidin: Sevo, barbitürat, klonidin: Myokard has. azaltır Myokard has. azaltır Temel yaşam desteği Temel yaşam desteği Asidoz, hipoksi tedavisi Asidoz, hipoksi tedavisi SSS tosisitesi: diazepam, midazolam SSS tosisitesi: diazepam, midazolam ! Proteine bağlanmada yarışma ile kötü etkileşim ! ! Proteine bağlanmada yarışma ile kötü etkileşim ! ! Hipoksiye sebep olma ! ! Hipoksiye sebep olma ! ! Tedavi edici özellik ! ?? ! Tedavi edici özellik ! ??

22 Bloklar

23 Yüzeyel Anestezi EMLA EMLA Lignokain + prilokain Lignokain + prilokain Minimum 1 saat süre Minimum 1 saat süre Sıkı pansuman Sıkı pansuman Yenidoğanda – methemoglobinemi !! Yenidoğanda – methemoglobinemi !!

24

25 İlioinguinal-iliohipogastrik Sinir Blokajları (İİNB) Endikasyon Endikasyon * inguinal herniorafi * inguinal herniorafi * Orşiopeksi * Orşiopeksi İlaç: 1mg/kg/taraf İlaç: 1mg/kg/taraf %025-05 Bup %025-05 Bup

26 İlioinguinal-iliohipogastrik Sinir Blokajları (İİNB) Anatomi Anatomi İlioinguinal sinir: Lumbar pleksus 1. dal İlioinguinal sinir: Lumbar pleksus 1. dal Transvers ve internal oblik arasından Transvers ve internal oblik arasından Skrotum innervasyonu sağlar Skrotum innervasyonu sağlar İliohypogastrik İliohypogastrik T12-L1 lomber pleksus dalı T12-L1 lomber pleksus dalı Süperfisyal inguinal kaslar-ASİS Süperfisyal inguinal kaslar-ASİS İng. Ligament üstü cilt innervasyonu İng. Ligament üstü cilt innervasyonu

27 İlioinguinal-iliohipogastrik Sinir Blokajları (İİNB) Teknik-1 : 25 G iğne 25 G iğne ASİS 1cm inferior 1 cm medial ASİS 1cm inferior 1 cm medial 3 POP cilt, eksternal, internal 3 POP cilt, eksternal, internal 3 yöne yelpaze şeklinde 3 yöne yelpaze şeklindeTeknik-2 Ekspoze sinirlere serpme Ekspoze sinirlere serpme

28 Aksiller Blok Drog Drog hızlı etki başlama hızlı etki başlama 0.5 cc/kg % 1 lidokain+ % 01 tetrakain 0.5 cc/kg % 1 lidokain+ % 01 tetrakain uzun etki: uzun etki: bupivakain : 0.5 cc /kg % 0.25 bupivakain : 0.5 cc /kg % 0.25 Teknik: Brakial pleksus yüzeyeldir Teknik: Brakial pleksus yüzeyeldir 25G kelebek 25G kelebek 23G eğimli uçlu 23G eğimli uçlu arter pulsasyonuna yakın arter pulsasyonuna yakın İlacın 1/2 si arter önüne, 1/2 si arkasına İlacın 1/2 si arter önüne, 1/2 si arkasına

29 Cerrahpaşa Aksiller Blok n:55 yaş: 1-11 n:55 yaş: 1-11 İlaç ve doz: Bup %025 2mg/kg İlaç ve doz: Bup %025 2mg/kg A) cerrahi öncesi A) cerrahi öncesi B) cerrahi bitiminde B) cerrahi bitiminde Analjezi: 20 hastada 24 saat 35 hastada 13 saat 35 hastada 13 saat Preemptif analjezi üstünlüğü gösterilemedi

30 Penil Blok Anatomi: Distal 2/3 Bölüm: Distal 2/3 Bölüm: * Buck fasyası ile örtülü * Buck fasyası ile örtülü * Bilateral dorsal sinirlerle * Bilateral dorsal sinirlerle innerve innerve * Dorsal arter ve ven komşuluğu * Dorsal arter ve ven komşuluğu Proksimal Bölüm: Proksimal Bölüm: * Genitofemoral ve ilioinguinal * Genitofemoral ve ilioinguinal sinirlerle innerve sinirlerle innerve

31 Penil Blok Teknik Penisi ayağa doğru retrakte et Penisi ayağa doğru retrakte et İğne senfiz pubis altından İğne senfiz pubis altından cilt ile 90 derece açı cilt ile 90 derece açı Buck fasyası geçerken POP Buck fasyası geçerken POP Doz 2 cc % 05 Bup. Doz 2 cc % 05 Bup. ½ doz orta hattın iki tarafına ½ doz orta hattın iki tarafına * 11 ve 13 hizasına * 11 ve 13 hizasına * 1cc subkütanöz alt tarafa * 1cc subkütanöz alt tarafa

32 Cerrahpaşa Cerrahpaşa Siyatik veya Siyatik+Femoral Bloğun Ameliyat Sonrası Ağrı Üzerine Etkisi Siyatik veya Siyatik+Femoral Bloğun Ameliyat Sonrası Ağrı Üzerine Etkisi Yaş : 4-15 Yaş : 4-15 n : 15 7 siyatik, n : 15 7 siyatik, 8 siyatik + femoral 8 siyatik + femoral Ropivakain:%05 0.5ml/kg (tek sinire) Ropivakain:%05 0.5ml/kg (tek sinire) Sonuç; Sonuç; n=4 24 saat ağrı(-) 2 S, 2 S+F n=4 24 saat ağrı(-) 2 S, 2 S+F n=11 analj. gereks. 8.3 saat n=11 analj. gereks. 8.3 saat

33 Santral Bloklar

34 Kaudal Bup. Doz-cevap 1.9-2.6 kg X 3.6-7.0 kg bebekler

35 LA maksimal dozları Tek doz infüz. İnfüz<6 ay Tek doz infüz. İnfüz<6 ay mg/kg mg/kg/s mg/kg/s mg/kg mg/kg/s mg/kg/s Bupivakain 3 0.4-0.5 0.2-0.25 Levobupivakain 3 0.4-0.5 0.2-0.25 Ropivakain 3 0.4-0.5 0.2-0.25 Lidokain 5 1.6 0.8 Lidokain + Epin 7 - -

36 Kaudal ve Epidural Doz Önerileri ( Bupi, Levo, Ropi ) Kaudal ve Epidural Doz Önerileri ( Bupi, Levo, Ropi ) Kons % Doz Add. Kons % Doz Add. Tek doz kaudal 0.175-0.5 0.75-1.25 ml/kg Epi. 2.5-5mcg/ml Clonid. 1-2 mcg/kg Clonid. 1-2 mcg/kg Morfin 30-70 mcg/kg Morfin 30-70 mcg/kg Kontinü kaudal veya Lomber veya Lomber Epidural kateter 0.1-0.25 0.4ml/kg/s veya Fentanyl 2-5 mcg/ml veya Fentanyl 2-5 mcg/ml 0.2-0.4mg/kg/s Hydromorphone 5-10 mcg/ml 0.2-0.4mg/kg/s Hydromorphone 5-10 mcg/ml Kontinü torasik Epidural 0.1-0.25 0.3ml/kg/S veya Fentanyl 2-5 mcg/ml veya Fentanyl 2-5 mcg/ml 0.1-0.2 mg/kg/s Hydromorphone 5-10 mcg/ml 0.1-0.2 mg/kg/s Hydromorphone 5-10 mcg/ml

37 Kaudal Blok Endikasyon Endikasyon Diyafragma altı cerrahi Diyafragma altı cerrahi Kontrendikasyon Kontrendikasyon Anormal anatomi, ciltte rush, sepsis Anormal anatomi, ciltte rush, sepsis İlaç ve doz İlaç ve doz Armitage formülü Armitage formülü 0.5 ml / kg: sakral 0.5 ml / kg: sakral 1.0 ml / kg: alt toraks ( T6 ) 1.0 ml / kg: alt toraks ( T6 ) 1.25 ml / kg: orta toraks 1.25 ml / kg: orta toraks

38

39

40

41 Kaudal Blok Anatomi: Anatomi: Eşkenar üçgen Eşkenar üçgen * 2 PSİS=sakral korn * 2 PSİS=sakral korn * Sakral hiatus * Sakral hiatus Daima intergluteal kıvrım üzerinden Daima intergluteal kıvrım üzerinden

42

43

44 Kaudal Blok Single shut teknik Prone,lateral, kalçalar fleksiyonda Prone,lateral, kalçalar fleksiyonda Sakral hiatus ve kornular palpasyonu Sakral hiatus ve kornular palpasyonu İğne :23 G eğimli uç, 22 veya 20 g İV kanül İğne :23 G eğimli uç, 22 veya 20 g İV kanül 23 G kelebek 23 G kelebek Teknik: Teknik: Sakral hiatus üzerinde cilt ile 45 0 açı Sakral hiatus üzerinde cilt ile 45 0 açı Sakrokoksigeal lig geçişi: POP Sakrokoksigeal lig geçişi: POP Açıyı 20 dereceye daralt Açıyı 20 dereceye daralt 1-2 mm ilerle 1-2 mm ilerle

45 Kaudal Blok !!! Single shut teknik Single shut teknik Tekrar tekrar aspirasyon Tekrar tekrar aspirasyon Test dozu ? Test dozu ? Fraksiyonel ve yavaş enjeksiyon Fraksiyonel ve yavaş enjeksiyon

46 Kaudal Blok Kontinü teknik Kontinü teknik Standard erişkin kateteri Standard erişkin kateteri Özel kateterler Özel kateterler *20 G iğne- 24 G kateter *20 G iğne- 24 G kateter *Kısa 18 G Touhy iğne ve 20 G kateter *Kısa 18 G Touhy iğne ve 20 G kateter İnfüzyon İnfüzyon Büyük bebek Bup: 0.4-0.5 mg/kg/saat Büyük bebek Bup: 0.4-0.5 mg/kg/saat Yenidoğan Bup: 0.2-0.25mg/kg/saat Yenidoğan Bup: 0.2-0.25mg/kg/saat Lidokain 1.25 mg/kg /saat Lidokain 1.25 mg/kg /saat

47 Kaudal Anestezi Bupivakain X Ropivakain X L-Bupi n=60 ilaç : B ve L %025, R :%02 n=60 ilaç : B ve L %025, R :%02 1ml/kg 1ml/kg Takip 24 saat Takip 24 saat Postop ağrı? OPS > 5, ilk analjezik Postop ağrı? OPS > 5, ilk analjezik Motor blok? 3 lü skala Motor blok? 3 lü skala OPS>5 her grupta 5/20 hasta OPS>5 her grupta 5/20 hasta İlk analjezik süresi eşit İlk analjezik süresi eşit Motor blok : Ropivakain ile daha az Motor blok : Ropivakain ile daha az B X L ile fark yok B X L ile fark yok G İvani, Reg Pain Med 2002 G İvani, Reg Pain Med 2002

48 Kaudal Ropivakain-Postop Analjezi 1,2,3 mg/ml 1ml/kg n=110 ing cerrahi n=110 ing cerrahi Tolerasyon iyi Tolerasyon iyi Analjezik zamanı : 1 mg/ml = 3.3 s Analjezik zamanı : 1 mg/ml = 3.3 s 2 mg/ml = 4.5 s 2 mg/ml = 4.5 s 3 mg/ml = 4.2 s 3 mg/ml = 4.2 s İlk 4 saatte ağrı skorları 1 mg/ml de İlk 4 saatte ağrı skorları 1 mg/ml de Duyu Bloku 1 s sonra T12 Duyu Bloku 1 s sonra T12 Motor blok: 3mg : %28, Motor blok: 3mg : %28, 2mg : %13 2mg : %13 1 mg : 0 1 mg : 0 Bosenberg,A : Paediatr. Anesth. 2002 Bosenberg,A : Paediatr. Anesth. 2002

49 Lomber Epidural Blok Endikasyon : Diyafragma altı cerrahi Endikasyon : Diyafragma altı cerrahi Kontrendikasyon : Anormal anatomi Kontrendikasyon : Anormal anatomi ciltte rush, sepsis ciltte rush, sepsis İlaç/doz: Bup % 0.25 0.5 cc/kg İlaç/doz: Bup % 0.25 0.5 cc/kg Teknik: 5cm Touhy iğne Teknik: 5cm Touhy iğne * derinlik : 2-3 cm / 2-8 yaş * derinlik : 2-3 cm / 2-8 yaş * derinlik mm: 18+ 1.5 yaş * derinlik mm: 18+ 1.5 yaş * 6 ay – 10 yaş: 1mm/kg (Bösenberg) * 6 ay – 10 yaş: 1mm/kg (Bösenberg)

50 Prematüre doğmuş bebeklerde Lomber infüzyon Yaş: 4 saat- 35 gün Yaş: 4 saat- 35 gün n= 14 yenidoğan n= 14 yenidoğan Gestasyon yaşı:25-29 hafta Gestasyon yaşı:25-29 hafta Operasyon anında yaş:2-5 ay Operasyon anında yaş:2-5 ay n= 6 bebek n= 6 bebek Lomber epidural kateter Lomber epidural kateter %025 Bup. 0.8 ml/kg + 1-2 micg Fent. %025 Bup. 0.8 ml/kg + 1-2 micg Fent. Postop 48 saat infüzyon Postop 48 saat infüzyon Murrel D,GibsonPR 1993 Murrel D,GibsonPR 1993

51 Cerrahpaşa lomber ep. morfin postop. analjezi Enjektör iğnesi Enjektör iğnesi Lomber epidural Lomber epidural Morfin :0.1 mg/kg/0.2 ml izotonik SF içinde Morfin :0.1 mg/kg/0.2 ml izotonik SF içinde Analjezi: hastaların % 76 sında 24 saat Analjezi: hastaların % 76 sında 24 saat % 24 ünde 10.9 saat % 24 ünde 10.9 saat Kompl %: Kompl %: * bulantı 33.9 * bulantı 33.9 * kusma 42.9 * kusma 42.9 * kaşıntı 9 * kaşıntı 9 * üriner retansiyon 12.5 * üriner retansiyon 12.5

52 Spinal Anestezi Endikasyon Endikasyon Diyafragma altı cerrahi Diyafragma altı cerrahi Yüksek riskli yenidoğan Yüksek riskli yenidoğan Kontrendikasyon Kontrendikasyon Anormal anatomi, ciltte rush, sepsis Anormal anatomi, ciltte rush, sepsis İlaç/Doz İlaç/Doz hiperbarik hiperbarik Lidokain,Tetrakain, Bupivakain Lidokain,Tetrakain, Bupivakain Tetrakain : 0.8- 1 mg /kg Tetrakain : 0.8- 1 mg /kg T2-T4 seviye T2-T4 seviye

53 Spinal Anestezi Teknik Teknik Oturur pozisyon Oturur pozisyon Baş desteklenmeli Baş desteklenmeli Maksimal fleksiyon Maksimal fleksiyon 22G-3.5 cm veya 25G – 2.25 cm 22G-3.5 cm veya 25G – 2.25 cm Şeffaf drape Şeffaf drape İnsülin enjektörü İnsülin enjektörü

54 Cerrahpaşa- spinal anestezi n: 34 yaş: 9 ay-13 yaş n: 34 yaş: 9 ay-13 yaş İlaç ve doz : Bupivakain İlaç ve doz : Bupivakain 0-1 yaş:0.8mg/kg 0-1 yaş:0.8mg/kg 1-5 yaş:0.6 mg/kg 1-5 yaş:0.6 mg/kg > 5 yaş:0.5 mg/kg > 5 yaş:0.5 mg/kg Sensoryel blok: Sensoryel blok: preop –T8, postop-T10 preop –T8, postop-T10 Motor blok Motor blok Preop n:22 3(0-3) postop n:24 0(0-3) Preop n:22 3(0-3) postop n:24 0(0-3) n:12 2 n:12 2 Hemodinami : stabil Hemodinami : stabil

55 Sonuç Çocuklar erişkinlerden daha çok analjeziyi hakeder Çocuklar erişkinlerden daha çok analjeziyi hakeder Sadece LA ile RA ve tam analjezi riskli olabilir Sadece LA ile RA ve tam analjezi riskli olabilir Kombine teknikler Kombine teknikler Additifler Additifler Multimodal analjezi Multimodal analjezi DÜŞÜNÜLMELİDİR DÜŞÜNÜLMELİDİR

56

57

58

59

60

61 Farmakoloji Hızlı absorbsiyon ve redistribüsyon Hızlı absorbsiyon ve redistribüsyon Yavaş eliminasyon fazı Yavaş eliminasyon fazı T 1/2 T 1/2 Lidokain : 2 saat Lidokain : 2 saat Bupivakain : 4 saat Bupivakain : 4 saat

62 Kaudal ve Epidural Doz Önerileri ( Bupi, Levo, Ropi ) Kaudal ve Epidural Doz Önerileri ( Bupi, Levo, Ropi ) Kons % Doz Add. Kons % Doz Add. Tek doz kaudal 0.175-0.5 0.75-1.25 ml/kg Epi. 2.5-5mcg/ml Clonid. 1-2 mcg/kg Clonid. 1-2 mcg/kg Morfin 30-70 mcg/kg Morfin 30-70 mcg/kg Kontinü kaudal veya Lomber veya Lomber Epidural kateter 0.1-0.25 0.4ml/kg/s veya Fentanyl 2-5 mcg/ml veya Fentanyl 2-5 mcg/ml 0.2-0.4mg/kg/s Hydromorphone 5-10 mcg/ml 0.2-0.4mg/kg/s Hydromorphone 5-10 mcg/ml Kontinü torasik Epidural 0.1-0.25 0.3ml/kg/S veya Fentanyl 2-5 mcg/ml veya Fentanyl 2-5 mcg/ml 0.1-0.2 mg/kg/s Hydromorphone 5-10 mcg/ml 0.1-0.2 mg/kg/s Hydromorphone 5-10 mcg/ml

63

64 Ağrı Değerlendirilmesi * Kişisel ifadeye dayalı * Kişisel ifade Kişisel ifade * 5 yaş altı: 1-4 iskambil * 5 yaş altı: 1-4 iskambil * 4-5 yaş üzeri: yüz skalası * 4-5 yaş üzeri: yüz skalası * 5 yaş üzeri: VAS, * 5 yaş üzeri: VAS, ağrı termometresi ağrı termometresi * 6-7 yaş: kelime, grafik bazlı skala * 6-7 yaş: kelime, grafik bazlı skala

65 Ağrı Değerlendirilmesi * Biyolojik ve davranış parametrelerini kombine eden skalalar * Objektif Ağrı Skalası Objektif Ağrı Skalası kan basıncı, ağlama,hareket, ajitasyon, verbal değerlendirme veya vücut hareketi kan basıncı, ağlama,hareket, ajitasyon, verbal değerlendirme veya vücut hareketi COMFORT skala COMFORT skala CRİES CRİES Prematür ve Bebek Ağrı Profili Prematür ve Bebek Ağrı Profili

66 Ağrı Değerlendirmesi Davranış Biçimine Dayalı Ses tonu Ses tonu Yüz ifadesi Yüz ifadesi Vücut hareketleri, ağlama,yüz ifadesi,vücut pozisyonu,motor aktivite Vücut hareketleri, ağlama,yüz ifadesi,vücut pozisyonu,motor aktivite Yenidoğan ağlama spektrografik analizi Yenidoğan ağlama spektrografik analizi CHEOPS CHEOPS TODDLER postop ağrı skalası TODDLER postop ağrı skalası

67

68

69


"Çocuklarda Rejyonel Anestezi - Analjezi RAD Sempozyumu İstanbul 2006 İstanbul 2006 Dr Güner Kaya." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları