Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Hazırlayanlar: Mustafa Safa Horpan Özlem Çetin Sibel Temizel

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Hazırlayanlar: Mustafa Safa Horpan Özlem Çetin Sibel Temizel"— Sunum transkripti:

1 Hazırlayanlar: Mustafa Safa Horpan Özlem Çetin Sibel Temizel
Bologna Süreci Hazırlayanlar: Mustafa Safa Horpan Özlem Çetin Sibel Temizel

2 Bologna Süreci Nedir? 2012 yılına kadar avrupa yükseköğretim alanı yaratmayı hedefleyen bir avrupa reform sürecidir. Pek çok uluslararası kuruluşun işbirliğiyle 46 üye ülke tarafından oluşturulan ve sürdürülen, alışılmışın dışında bir süreçtir.

3 Bologna Sürecinin Amacı
Yükseköğretim sistemlerinin kendilerine özgü farklılıkları korunarak birbirleriyle karşılaştırılabilir ve uyumlu hale getirilmesinden ibarettir. Bu şekilde, bir ülkeden ya da yükseköğretim sisteminden değerine geçiş kolaylaşması ve böylece öğrenciler ve öğretim görevlilerin hareketliliği ve istihdamının artırılması planlanmaktadır.

4 NEDEN BOLOGNA SÜRECİ? Bilişim, eğitim ve teknoloji alanlarında yaşanan gelişmeler, toplumun değişen ihtiyaçları her alanda olduğu gibi yüksek öğretim alanında da eğitim sistemlerinin ve programlarının gözden geçirilmesini ve geliştirilmesini gündeme getirmiştir. Yaşam boyu öğrenme, öğrenci merkezli eğitim, yeterliliklere dayalı eğitim yaklaşımları giderek önem kazanmıştır.

5 Bologna Sürecinin Özetlenmesi
Yeterlilikler Çerçevesi Kalite Güvencesi Eğitim Planı Tasarlama Öğrenme Çıktıları Öğrenci iş yükü Tanınma Öğrenme çıktıları Öğrenci iş yükü Derecelerin karşılaştırılabilirliği (I, II, III) Öğrenim dönemleri Ortak dereceler APEL

6 Bologna Süreci İçin Öncelikle Ne Yapılması Gereklidir?
Sonuç olarak: Üniversiteler, ulusal yeterlilikler çerçevesinde alan yeterliliklerini dikkate alarak tüm programlarda “program çıktılarını” tanımlamalı ve her bir ders için “öğrenme çıktılarını” belirlemelidir.

7

8 Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi:Bir ülkenin eğitim sistemi içerisinde yeterlilik düzeylerinin öğrenme kazanımları ile tanımlandığı ve belirli bir düzen içerisinde bir birleri ile ilişkilendirildiği bir sistemdir. Bu sistem aracılığıyla, eğitim sistemi bir bütün olarak anlamlı bir şeklide yapılandırılabilir, geliştirilebilir ve yönetilebilir. Avrupa Yeterlilikler Çerçeveleri: Ulusal Yeterlilikler Çerçevelerinin ilgi tutulabileceği ve bu sayede farklı ülkelerin yeterliklerini birbirleriyle ilişkilendirilebileceği şemsiye (üst) çerçevelerdir.

9 U.Y.Ç. NEDEN ÖNEMLİDİR? Düzeyler arasında öğrenme çıktılarına dayalı açık tanımlamalar ve ilişkiler ile yeterliliklerin amaç ve çıktılarını açık hale getirir, Farklı yeterlilikler arasındaki bütünlüğü ve örtüşmeyi ortaya çıkararak, yeterliliklerin bir bütün sistem içerisinde birbirleri ile ilişkilendirilebilmelerini ve bu sayede düzeyler arasında ilerlemeyi ve geçişi sağlar, Paydaşların katılımı ile kabul edilmiş, eğitime rehberlik eden ulusal çağdaş bir çevçeve sunar.

10 Tanınma Ve AKTS/DE Diploma Eki (DE),öğrencilerin beceri ve yeteneklerini daha iyi anlatabilmelerine yardımcı olmak amacıyla oluşturulmuş bir belgedir. Diplomaya ek olarak mezuniyette İngilizce, Almanca, Fransızca dillerinden birinde verilir. Transkript değildir! •Diplomaların ve öğrenim sürelerinin ülkelerarası tanınabilir olmasını sağlar. •Böylelikle eğitimini başka bir ülke ve kurumda devam ettireceklerinden süre kaybetmelerinin önüne geçilmiş olur.

11 Tanınma Ve AKTS/DE Öğrenciler üniversite yıllarında ders çalışmanın dışında kişisel gelişimlerine katkıda bulunacak faaliyetler gerçekleştirmeye zaman bulabilecekler •Üniversiteler öğrencilere yalnızca meslek kazandırma kurumu değildir! Öğrencilerin sosyal boyutta desteklemesi gerekmektedir.

12 HAREKETLİLİK Öğrencilerin özgüven duygusunu geliştirir.
Bologna Süreci temelde hareketliliğe katkı sağlar. Hareketlilik ise; Öğrencilerin özgüven duygusunu geliştirir. Yeni kültürler tanımasına olanak sağlar. Öğrencilerin ekonomik durumlarını gözetmeksizin aynı eğitimi almasını hedefler.

13 BOLOGNA SÜRECİNİN ÖĞRENCİLERE SUNDUĞU FIRSATLAR
Özet olarak Bologna süreci öğrencilere, İstihdam edilebilirlik Akademik tanınma ve hareketlilik Karar alma süreçlerinde eşit paydaşlar olarak yer almak Üye ülkelerdeki akademik ve kültürel ortamı tanımak Öğretilen değil; öğrenen birey olmak konularında önemli fırsatlar sunar.

14 TEŞEKKÜRLER…


"Hazırlayanlar: Mustafa Safa Horpan Özlem Çetin Sibel Temizel" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları