Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Eskişehir Salih Zeki Anadolu Lisesi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Eskişehir Salih Zeki Anadolu Lisesi"— Sunum transkripti:

1 Eskişehir Salih Zeki Anadolu Lisesi
A. İLK TÜRK DEVLETLERİNDE EKONOMİ Eskişehir Salih Zeki Anadolu Lisesi Nurdan Gül KÖKTEN

2 Bu kültürün en önemli gıda maddeleri neler olabilir
Kısrak sütünden üretilen kımız, darıdan yapılan begni-bekni ve boza Türklerin bilinen içecekleriydi Bu kültürün en önemli gıda maddeleri neler olabilir Türklerin bilinen en eski içecekleri nelerdir Bozkır hayatının başlıca ekonomik faaliyetleri neler olabilir Nurdan Gül KÖKTEN

3 Cilalı Tas Devri'nde yiyecek olarak kullanılmak üzere çeşitli bitkiler yetiştirilmeye başlanmış, su kıyılarında birbirine bitişik bahçeli evler yapılmış, taşlardan yapılan alet ve silahlar daha kesici hale getirilmiş, bitki liflerinden giysiler, yiyecekleri saklamak için topraktan çanak çömlek yapılmıştır. Bu açıklamada, Cilalı Tas Devri'nde aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmiş olduğunu gösteren bir kanıt yoktur? A) Yerleşik hayata geçilmesi B) Topraktan eşya yapılması C) Kullanılan silahların geliştirilmesi D) Tarım üretimine geçilmesi E) Yazının bulunması Nurdan Gül KÖKTEN

4 Hangi ürünler yetiştirilirdi Orta Asya’da Tarım nerelerde yapılırdı
Akarsu boylarında Su kanalları Hangi ürünler yetiştirilirdi Orta Asya’da Tarım nerelerde yapılırdı Tarm yapıldığına dair belirtiler nelerdir Un Değirmeni Nurdan Gül KÖKTEN

5 1.  Türkçe’de buğday, arpa, darı gibi tahıl adları ile altın, gümüş, bakır, kurşun, demir gibi metal adlarının bulunması ve kurganlardan kılıç, süngü, bıçak ve balta gibi silahların çıkması, Türklerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine bir kanıt olamaz? A) Tarım ürünlerini tanıdıklarına B) Savunma amacıyla kullanılabilecek araçlar edindiklerine C) Mezarlara kişisel eşyaların da konulduğuna D) Metal eşyalardan yararlandıklarına E) Komşu ülkelerle iyi ilişkiler içinde olduklarına Nurdan Gül KÖKTEN

6   Çin'den   başlayarak   Ön   Asya'ya   ulaşan   İpek Yolu'nun geçtiği yerler zaman zaman değişmiştir. Bu gelişmelerde aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur? A)   Gereksinim    duyulan     maddelerin    çeşitlilik göstermesi B)   Dünya nüfusunun artması C)   Coğrafi keşiflere ara verilmesi D)   Doğu    ile   Batı   arasında   siyasi   ilişkilerin başlaması E)   Güçlü devlet ve kabilelerin tutumlarında değişme olması Tudun Nurdan Gül KÖKTEN

7 Yalnız Ι Yalnız ΙΙ Ι ve ΙΙΙ Ι ve ΙV ΙΙ, ΙΙΙ ve ΙV
Selenga Nehri ile Baykal Gölü kıyılarında yapılan kazılarda, hunlar Dönemi’nde yapılmış, I. Sulama kanalları II. Tahılları saklamak için özel açılmış çukurlar III. Tahılları öğütmek için kullanılan taşlar IV. Saban demirleri ve oraklar bulunmuştur Bu buluntulardan hangileri, Hunlar Dönemi’nde tarım yapıldığının doğrudan kanıtıdır? A Yalnız Ι Yalnız ΙΙ Ι ve ΙΙΙ Ι ve ΙV ΙΙ, ΙΙΙ ve ΙV Nurdan Gül KÖKTEN

8 İslamiyet’ten önce Türk sanatında, hayvanları ve bu hayvanların birbirleriyle mücadelelerini gösteren motifler ön planda olmuştur. Bu motifler kemer tokası, kılıç, hançer kabzası, süs eşyası, koşum takımı gibi taşınabilir malzeme üzerine işlenmiştir. Eski Mısır’da aristokrat mezarlarının duvarlarına yiyecek, içecek, tohum ekimi, ekmek fırını, balık ve kuş avını gösteren resimler yapılmıştır. Bu iki durum aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir? A) Yeraltı zenginlikleri bol olan yörelerde sanatın erken geliştiğinin B) Sanatın, yerleşik yaşama geçtikten sonra başladığının C) Sanatın toplumların yaşam koşullarını yansıttığının D) El sanatlarının gelişmesinde ticaretin önemli bir rolü olduğunun E) Sanata verilen önemin toplumdan topluma değiştiğinin Nurdan Gül KÖKTEN

9 ALDIKLARI SATTIKLARI ipekli dokuma, çini, cam ,kağıt,tahıl,giyim eşyası Canlı hayvan,deri,kürk,hayvan ürünleri,At,kösele,konserve et İpek yolunun geçtiği yerlerde bugün hangi ülkeler bulunmaktadır söyleyiniz Yukarıdaki haritada İpek ve Kürk yollarının güzergahını çizerek Orta Asya'da kurulan Türk devletlerinin kimlerle ticaret yapabileceğini belirtiniz. Türklerin yaşam tarzından hareketle ticarette aldıkları ve sattıkları ürünlere ilişkin yukarıdaki tabloyu tamamlayınız. Nurdan Gül KÖKTEN

10 İpek yolunun geçtiği yerlerdeki Devletleri söyleyiniz
ASYA HUN GÖKTÜRKLER UYGURLAR BİZANS SELÇUKLULAR ÇİN KARAHANLILAR SASANİLER GAZNELİLER İpek yolunun geçtiği yerlerdeki Devletleri söyleyiniz Nurdan Gül KÖKTEN

11 İpek Yolu'nun Asya güzergâhı
Nurdan Gül KÖKTEN

12 Sizce Kürk yolunun ticari malları neler olabilir
sincap, sansar, tilki, samur, kunduz, vaşak vb. hayvan kürkleri … İPEK YOLU BAHARAT YOLU Sizce Kürk yolunun ticari malları neler olabilir Yukarıdaki haritada Türkleri kullandığı ticaret yollarının isimlerini söyleyiniz Nurdan Gül KÖKTEN

13 İpek yolu Kavram Haritasını Hep birlikte tamamlayalım
Kervansaray Han ulaşır Avrupa’ya ulaşır Anadolu’ya konaklar taşır Tüccar Çin’den yapar başlar üretir geliştirir İpek Kumaş Maden Tek. Mal. Ticaret İPEK YOLU taşınır geliştirir etkiler etkiler etkiler Neden olur etkiler etkiler etkiler etkiler Medeniyet Sosyal hayat Siyaset Ekonomiyi İpek yolu Kavram Haritasını Hep birlikte tamamlayalım Savaş etkiler Nurdan Gül KÖKTEN

14 Türkler ticareti geliştirmek için Ne gibi tedbirler almışlardır
Türkler bu yolu daima açık ve güvenlik altında tutmaya yönelik siyaset izlemişlerdir. Bizans ve Çin gibi devletlerle anlaşmalar yapmışlardı. İpek yolu üzerinde pazarlar kurulmuştur Türkler ticareti geliştirmek için Ne gibi tedbirler almışlardır Nurdan Gül KÖKTEN

15 A-İktisadi sıkıntılar ve görüş ayrılığı bölünmeye neden olmuştur
28- Hunların İpek Yolu'nu Çinlilere kaptırmaları ekonomik yönden zayıflamalarına yol açtı. Hun imparatoru Hohanyeh, Çin himayesine girmenin doğru olacağı fikrini savundu. Fakat Hun devlet meclisi bu görüşü utanç verici gördü. Sonunda bu tartışma devleti ikiye böldü. Aşağıdakilerin hangisi, bu ifadelerden çıkarılabilecek bir yargı değildir? A-İktisadi sıkıntılar ve görüş ayrılığı bölünmeye neden olmuştur B-Devlet Meclisi bağımsızlık fikrine bağlı kalmıştır C-Ülkenin geleceğini etkileyecek görüşler mecliste tartışılmıştır D-Bölünmeden sonra Hunların tamamı Çin egemenliğine girmiştir E-İpek yolu ticareti ekonomik gücü belirleyen temel etkendir Nurdan Gül KÖKTEN

16 Baharat ve İpeği Uzak Doğu'dan Avrupa'ya
taşımada kullanılan yolların değişmesi, aşağıdaki devletlerden hangisinin ekonomi sini olumsuz yönde etkilemiştir? A) Osmanlı Devleti B) İhşitoğulları Devleti C) Büyük Selçuklu Devleti D) Altınordu Devleti E) Tulunoğulları Devleti Nurdan Gül KÖKTEN


"Eskişehir Salih Zeki Anadolu Lisesi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları