Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1. Destan, yazıt ve diğer belgelerden yararlanarak, Orta Asya ilk Türk toplumlarının siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1. Destan, yazıt ve diğer belgelerden yararlanarak, Orta Asya ilk Türk toplumlarının siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur."— Sunum transkripti:

1 1. Destan, yazıt ve diğer belgelerden yararlanarak, Orta Asya ilk Türk toplumlarının siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 2.Orta Asya ilk Türk toplumlarının kültürel özellikleriyle yaşadıkları yerlerin coğrafî özelliklerini ilişkilendirir.

2 Orta Asya’da kurulan ilk Türk Devleti hangisiydi hatırlayamadım
Orta Asya’da kurulan ilk Türk Devleti hangisiydi hatırlayamadım. Arkadaşlar sizler biliyor musunuz ? Hunların yaşadığı yerdeki iklimin nasıl olabileceğini tahmin edin? Haritaya göre Hunların Merkezi neresidir ? Hunlar hangi ırmaklar arasında kurulmuştur ?

3 Hunlar ile Çinliler arasındaki mücadelenin temel sebebi nedir?
Hunların bilinen ilk hükümdarı Teoman’dır. Çinliler ile İpek Yolu hakimiyeti için savaşlar yapmıştır Çinliler Türk saldırılarından korunmak amacı ile Çin Seddi’ni yapmıştır Hunlar ile Çinliler arasındaki mücadelenin temel sebebi nedir?

4

5 Hunlarda hükümdarlar hangi ünvanı kullanmıştır?
Niye en önemli derseniz, İlk defa Orta Asya’da yaşayan Türkleri bir bayrak altında toplayarak ülke sınırlarımı genişlettim Çocuklar ben Asya Hun devletinin en önemli Kağanı, Mete Han’ım Hunlarda hükümdarlar hangi ünvanı kullanmıştır?

6 Mete neden Çin’i tamamen almamış sadece vergiye bağlamıştır?
Çinliler ile mücadele ettim. Çinlileri yenerek vergiye bağladım. Mete neden Çin’i tamamen almamış sadece vergiye bağlamıştır?

7 Duyduğuma göre bir çok orduda benim MÖ
Duyduğuma göre bir çok orduda benim MÖ. 209 da yapmış olduğum onluk, yüzlük, binlik sistem kullanılmaktaymış

8 Ülke yönetimine Hatunun girmesi nelerin göstergesi olabilir?
Ben de Hatun’um. Hükümdarın eşine Hatun denirdi ve ülke yönetimine bende katılırdım. Ülke yönetimine Hatunun girmesi nelerin göstergesi olabilir?

9 Devlet yönetiminde Kağan ve Hatun’dan sonra başka kimler vardır?
En önemli Destanımız Oğuz Kağan destanıdır. Herkes Oğuz Kağan’ı ve yaptıklarını bana benzetir. Bir de siz bakın bakalım benziyor muyuz? Oğuz emir verdi ülkesine, halk koştu yanına. Oğuz kırk masa ile kırk sıra dizdirmişti. Halk oturdu sofraya. Tatlılar yenildi kımızlar içildi. Oğuz Kağan buyurdu” Artık size Kağan oldum. Elinizde ok ve yay düşmesin. Yukarıda gök ilimizin çadırı olsun. Dünya devletimiz, halkımızda çok olsun.” Oğuz Kağanın yanında vardı koca bir kişi. Sakalı ak, saçı boz ve çok tecrübeli. Asil bir insan idi, akıllı düşünceli Kağanın veziriydi bu kişi. Uluğ Türk’tü adı, kağanın seçme eri Oğuz Kağan Destanı Devlet yönetiminde Kağan ve Hatun’dan sonra başka kimler vardır?

10 Kaynak: Çin Yıllıkları Hunlara ait buluntulardan çeşitli çizimler.
Hunlar Çin’in kuzey sınırında yaşardı. Otlaklarda at, sığır ve koyun yetiştirirlerdi.Surlarla çevrili şehirleri yoktu. Kaynak: Çin Yıllıkları Hunlara ait buluntulardan çeşitli çizimler. Yine Hunların yaşantısını canlandıran bir çizim. Resimlere ve Çin yıllıklarına göre Türklerin yaşam tarzı nasıldır açıklayınız? 1. Resimdeki kıyafetlere bakarak hangi iklim yaşandığını söyleyebilirmisiniz

11 Demir dövmeyi gösteren bir resim. Hun askerlerinden bir resim.
Hun askerlerinin kullandığı silahlar nelerdir? Hunlar hangi madeni kullanmıştır? Demircilik geliştiğine göre demiri nerede kullanmışlardır?

12 Hun askerleri savaşlarda ok ve yay gibi hafif silahları tercih etmiş, ağır silahları fazlaca kullanmamışlardır. Hunlarla ilgili bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Orduda paralı asker olmaması B) Askeri masrafların azaltılması C) Çin ordusunun örnek alınması D) Ordunun atlı askerlerden oluşması

13 Hunların parçalanma sebebi neymiş?
Bizde yanımızda getirdiğimiz hizmetçiler sayesinde casusluk yaptık, Türkleri birbirine düşürdük. Bende Çinli Prensesim. Mete Handan sonra Hun Hükümdarları bizlerle evlenmeye başladı. Çinli prenseslerin oyunlar yüzünden ülke parçalanmaya başladı. Önce Doğu-Batı diye ikiye bölündü Batı Hunları batıya göç etti. Doğu Hunları ise yine bölünerek Kuzey-Güney diye ikiye ayrıldı. Bir süre sonra ise Çinliler tarafından yıkıldı Hunların parçalanma sebebi neymiş?

14 ÖRNEK CÜMLELER Doğru Yanlış Hunların kurucusu Mete Han’dır
Onlu sistemi geliştiren Mete Han’dan korkan Çinliler hemen Çin Seddi’ni yapmıştır Oğuz Kağan Destanı, Hun hükümdarı Mete Han’ı anlatan bir destandır Orta Asya’daki Türkleri tek bir bayrak altında toplayan Mete Han’dır Devlet yönetiminde Çinli prenseslerin büyük katkıları olmuştur

15 Mete Han’dan sonra tahta geçen Ki-ok (MÖ
Mete Han’dan sonra tahta geçen Ki-ok (MÖ ) Hun Devleti’nin devamını sağlayabilmek için Çinli prensesle evlenmiştir.Bu durum daha sonra Türk toplumlarında gelenek haline gelmiştir. Bu gelenek Türk toplumlarını nasıl etkilemiştir? A) Türklerin Çinlileşmesine sebep oldu B) Çinli prensesler Çin Sarayı’nın entrikalarına alet olarak Türk Devleti’ni zayıflatmaya çalışmışlardır. C) Hunlardan sonra bu gelenek sona ermiştir D) Çin,Türk egemenliğine girmiştir

16 Hun Hükümdarı Ho-Han-Yeg, Çin İmparatorunun yardımıyla tahta çıkınca kardeşi Çi-Çi bu durumu bağımsızlığın feda edilmesi olarak görmüş ve onun hükümdarlığını tanımamıştır. Bu bilgilere dayanarak Türklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir ? A)Teşkilatçı bir ulus oldukları B)Bağımsızlığa düşkün oldukları C)Çin ile ticaretin geliştiği D)Çin'deki iç karışıklardan yararlandıkları

17 Asya Hun Devleti hükümdarlarından Mete Tunghuların ısrarla toprak talebinde bulunmaları karşısında "Toprak Milletindir.Onu kimse başka bir devlete veremez" demiştir. Mete Han'ın bu sözü aşağıdakilerden hangisini göstermektedir ? A) Egemenliğin millete ait olması gerektiğini B) Vatan ve millet duygusunun geliştiğini C) Yönetimde sürekliliğin olması gerektiğini D) Savaşların ticari ilişkileri etkilediğini


"1. Destan, yazıt ve diğer belgelerden yararlanarak, Orta Asya ilk Türk toplumlarının siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları