Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

A GrubuB Grubu Soru TablosuHunlarGöktürklerUygurlar Karahanlılar Gazneliler Selçuklular 100 200 300 400 500 Başla.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "A GrubuB Grubu Soru TablosuHunlarGöktürklerUygurlar Karahanlılar Gazneliler Selçuklular 100 200 300 400 500 Başla."— Sunum transkripti:

1

2 A GrubuB Grubu Soru TablosuHunlarGöktürklerUygurlar Karahanlılar Gazneliler Selçuklular 100 200 300 400 500 Başla

3 A GrubuB Grubu Soru Tablosu Türk adıyla kurulan ilk Türk Devleti Hunlardır 100 Yanlış Hunlar

4 A GrubuB Grubu Soru Tablosu Hunlar Hunların en önemli Hükümdarı Teoman’dır 200 Yanlış

5 A GrubuB Grubu Soru Tablosu Hunlar Hunlar Orta Asya’daki Türkleri ilk defa bir çatı altında toplamıştır 300 Doğru

6 A GrubuB Grubu Soru Tablosu Hunlar MÖ 209 da başa geçen Mete Han kendi adıyla efsane yazdırmıştır 400 Yanlış

7 A GrubuB Grubu Soru Tablosu Hunlar Hun Hükümdarlarından Çi-çi Çin hakimiyetine girmektense göç etmeyi tercih etmiştir 500 Doğru

8 A GrubuB Grubu Soru Tablosu Göktürkler Göktürkler kendi adıyla bir alfabeye sahiptir 100 Doğru

9 A GrubuB Grubu Soru Tablosu Göktürkler Göktürkler yerleşik yaşama geçişi başlatan Türk devletidir 200 Yanlış

10 A GrubuB Grubu Soru Tablosu Göktürkler Göktürklerin merkezi Ötüken’dir 300 Doğru

11 A GrubuB Grubu Soru Tablosu Göktürkler Orhun yazıtlarının yazarı Tonyukuk’tur 400 Yanlış

12 A GrubuB Grubu Soru Tablosu Göktürkler Göktürklere ait olan Orhun Yazıtları günümüzde Rusya toprakları içindedir 500 Yanlış

13 A GrubuB Grubu Soru Tablosu Uygurlar Yerleşik hayata geçen ilk Türk devletidir 100 Doğru

14 A GrubuB Grubu Soru Tablosu Uygurlar Ergenekon destanı ile Uyguların Ergenekon’dan çıkışı ve yerleşik hayata geçişi anlatılmaktadır 200 Yanlış

15 A GrubuB Grubu Soru Tablosu Uygurlar Uygurlar surlarla çevrili şehirlere balık ismini vermiştir 300 Doğru

16 A GrubuB Grubu Soru Tablosu Uygurlar Uygurların manihezim dinini seçmesi savaşçılık kabiliyetlerinin artmasına neden olmuştur 400 Yanlış

17 A GrubuB Grubu Soru Tablosu Uygurlar Uygurlar 32 harften oluşan alfabeye sahiptirler 500 Yanlış

18 A GrubuB Grubu Soru Tablosu Karahanlılar ve Gazneliler Karahanlılar Türk kültürünü vebenliğini kaybetmemek amacı ile Türkçe’yi resmi dil ilan etmiştir 100 Doğru

19 A GrubuB Grubu Soru Tablosu Karahanlılar ve Gazneliler Kaşgarlı Mahmut Türkçe’nin Arapça’dan üstün olduğunu belirtmek için Divan-ı Lügat’t Türk adlı eseri yazmıştır 200 Doğru

20 A GrubuB Grubu Soru Tablosu Karahanlılar ve Gazneliler Kaşgarlı Mahmut Sultan ünvanını kullanan ilk Türk Hükümdarıdır 300 Yanlış

21 A GrubuB Grubu Soru Tablosu Karahanlılar ve Gazneliler Gazneliler Türklerin yoğun olarak yaşadığı bir coğrafi bölgede kurulmuştur 400 Yanlış

22 A GrubuB Grubu Soru Tablosu Karahanlılar ve Gazneliler Gazneliler, Selçuklular ile yaptığı Dandanakan savaşından sonra yıkılmıştır 500 Yanlış

23 A GrubuB Grubu Soru Tablosu Selçuklular Selçukluların kurucusu Selçuk Bey’dir 100 Yanlış

24 A GrubuB Grubu Soru Tablosu Selçuklular Tuğrul ve Çağrı bey dönemlerinde yurt arama amacı ile Anadolu’ya seferler yapılmıştır 200 Doğru

25 A GrubuB Grubu Soru Tablosu Selçuklular 1048 Pasinler savaşından sonra Türkler Anadolu’ya yerleşmeye başlamıştır 300 Yanlış

26 A GrubuB Grubu Soru Tablosu Selçuklular Selçuklu Veziri Nizam-ül Mülk, devlet yönetimindeki tecrübelerini Kutadgu Bilig adlı eserinde toplamıştır 400 Yanlış

27 A GrubuB Grubu Soru Tablosu Selçuklular Nizam-ül Mülk hem Alparslan döneminde hem de Melikşah döneminde vezirlik yapmıştır 500 Doğru

28 Yarışma sona ermiştir


"A GrubuB Grubu Soru TablosuHunlarGöktürklerUygurlar Karahanlılar Gazneliler Selçuklular 100 200 300 400 500 Başla." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları