Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Children Are Not Small Adults !!! - ABD’de 1.ci sırada çocuk ölüm sebebi,çocukluk çağı yaralanmalar (1-18 yaş )2oo4 yılında %59.6 - 1996’da yapılan.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Children Are Not Small Adults !!! - ABD’de 1.ci sırada çocuk ölüm sebebi,çocukluk çağı yaralanmalar (1-18 yaş )2oo4 yılında %59.6 - 1996’da yapılan."— Sunum transkripti:

1

2

3 Children Are Not Small Adults !!!

4 - ABD’de 1.ci sırada çocuk ölüm sebebi,çocukluk çağı yaralanmalar (1-18 yaş )2oo4 yılında %59.6 - 1996’da yapılan bir araştırmada ; Çocukluk çağı yaralanmaları nedeniyle yıllık maliyet; Medikal harcamalar14 milyar $ Diğer kaynak maliyetleri1 milyar $ Sakatlık nedeni ile iş gücü kaybı66 milyar $ Toplam 80 milyar $ DOI: 10.1542/peds.2008-0094 Pediatrics 2008;121;849-854 PEDIATRIC ORTHOPAEDIC SOCIETY OF NORTH AMERICA on Transport Medicine, Committee on Pediatric Emergency Medicine and Pediatric Emergency Medicine, Section on Critical Care, Section on Surgery, Section AMERICAN ACADEMY OF PEDIATRICS, Section on Orthopaedics, Committee on Management of Pediatric Trauma

5 Önlemler; Hastane öncesi yardımın daha profesyonel olarak yapılması Sürekli personel eğitimi Basic Trauma Life Support Prehospital Trauma Life Support Pediatri hastanelerinde pratik gelişimi DOI: 10.1542/peds.2008-0094 Pediatrics 2008;121;849-854 PEDIATRIC ORTHOPAEDIC SOCIETY OF NORTH AMERICA on Transport Medicine, Committee on Pediatric Emergency Medicine and Pediatric Emergency Medicine, Section on Critical Care, Section on Surgery, Section AMERICAN ACADEMY OF PEDIATRICS, Section on Orthopaedics, Committee on Management of Pediatric Trauma

6 ABD’de ; 16.614.000 çocuk (%27) yaralanma nedeni ile medikal yardım (1996)(Adölesanlar hariç) % 44 evde % 19 okulda % 55 kısa / uzun süreli sakatlanmalar Kafa travmalı çocuklar, en yavaş iyileşme süresi İyi bir ilk müdahale ile mortalite azaltılabilir Initial management and stabilization of pediatric trauma patients ROBERT M. ARENSMAN, MD MARY BETH MADONNA, MD  Fall 1997

7 Epidemiyoloji > 1 y çocuklarda en sık travmatik ölüm/sakatlık nedeni Motorlu araç kazaları Tüm ölümlerinin % 18 i Travmaya bağlı ölümlerin % 37 i Bu kazaların %25’i alkollü sürücüler nedenli < 1 y En sık ölüm, havayolu tıkanması (boğulma) Diğer ölüm şekilleri; 1. Suda boğulma, 2. Yanık, 3. Ateşli silah yaralanması. Öldürülme(homicide) ped. ölümlerin % 25’i

8 Epidemiyoloji Travmatik ölümlerin %80’i kaza yerinde Kafa travması Olay esnasındaki en sık ölüm nedeni (% 80) Multi-sistem yaralanmaları Hospitalizasyon sonrası ölümler azalmaktadır En önemli önlenebilir ölüm nedeni Güvenli havayolu sağlamada yetersizlik

9 Çocuk yaralanmaları

10 Çocuk muayenesindeki zorluklar… Konuşmaz Kooperasyon zordur Korkmuş ve ajite Anne/baba travma oluşumundan sorumlu ise, yaralanmanın büyüklüğünü gizlemeye çalışabilirler. (child abuse)

11 Travma resusitasyon öncelikleri Erişkin yaralanmalarından farklı değil. Primer bakı; Hayat kurtarıcı müdahaleler tanı, tedavi et Sekonder bakı; diğer koşullar değerlendir Hastanın tekrarlanan değerlendirilmesi ile geç bulgu veren yaralanmalar ve komplikasyonları en aza indir

12

13 Primer Bakı A irway C ervikal kontrol B reating C irculation D isability E xposure

14 irway Çocuklardaki travma bakımının en önemli aşamasıdır. Havayolu sağlama becerisi Çocuk havayolu anatomisi Temel havayolu açma teknikleri Pediatrik entüb. prensipleri Cerrahi havayolu açma metodu

15 ÇocukErişkin Dil Göreceli büyükNormal Epiglottis Gevşek,, poteriora açılanmış sert Vocal cord angle EğimliDüz Glottis C3-C4 seviyesindeC5 seviyesinde Cricothyr. Membrane küçükNormal Trake küçük, mobil, toraks içine posteriora yerdeğiştirmiş geniş, sabit, toraks içine aşağıya inmiş

16

17 irway Baş büyük Kısa boyun Küçük çene Büyük ve posterior yerleşimli dil Gevşek dişler Büyük tonsil/adenoidler Boynun aşırı extansiyonu, büyük dil nedeni ile obstruksiyona neden olabilir !!!

18 irway Head-tild/chin lift Servikal travma ?(jaw thrust) Oral kaviteyi temizle Oral airway Larengeal maske Orotrakeal entübasyon (RSI kriterleri) Krikotiroidotomi < 8 yaş ……. İğne > 8 yaş ……. Cerrahi

19

20

21 irway Hipoksi, çocuklardaki kardiak arrestin en sık sebebidir

22 Entübasyon endikasyonları Havayolu açıklığının sağlanması Kardiopulmoner arrest Obstruksiyon SSS yaralanması (GKS<8) Akciğer yaralanması Ciddi pulmoner kontüzyon Şok Transport 9 YAŞIN ALTINDAKİLERE NADİREN BALONLU ( KAFLI ) ENDOTRAKEAL TÜP GEREKMEKTEDİR

23 RSI (pediatrik) Premedikasyon ( 1-5 dk. öncesi ) - ATROPİN ( 0.015 mg – 0.2 mg/kg i.v. - min. 0.1 mg ) - LİDOKAİN ( 1.5 mg/kg ) Anestezi indüksiyonu ( SEDASYON ) - Ketamine (1-2 mg/kg) - Etomidat ( 0.3 mg/kg ) - Midazolam Hipovolemikse 0.1 mg/kg Normovolemikse 0.3 mg/kg) Sellick manevrası ( cricoid basısı) Nöromusküler blokaj entübasyon Tüpün doğrulanması, krikoid basının kaldırılması

24 Kafa travmalı çocuklarda ketamin kullanılmaz, serebral kan akımını arttırırak kafa içi basıncını arttırır.

25 Endotrakeal tüp Genişlik > 1 yaş Yaş / 4 + 4 Cuff 1 / 2 genişlik !

26 ervical spine Kafa travması ? aksi ispat edilene kadar boyun immobilizasyonu Uygun collar Tek başına yeterli mi ? + Yuvarlanmıs havlu paketleri YETİŞKİNDEN FARKLI DEĞİL !!!

27 reathing O2 tedavisi Bilinen bir pnmtx →tüp torakostomi

28 reathing Oskultasyon Ventilasyon - Takipne, burun kanatlarının katılması, hırıltılı solunum, retraksiyon, stridor ve wheezing Oksijenizasyon - Siyanoz, bradikardi, zayıf kapiller dolaşım, saturasyon ↓

29 reathing FARKLILIKLAR Toraks daha çok kartilaginoz dokudan oluşur İnterkostal yapılar tam olarak gelişmemiş – Diafragmatik solunum – Karın içi organlar sık etkilenir Alveoller daha az ve kapasitesi düşük – Hipoventilasyon Küçük rezerv ile daha fazla O 2 tüketimi – Hipoksi….. Kolay bradikardi…..kolay kardiak arrest

30 reathing Hayatı tehdit eden toraks yaralanmaları Tansiyon pnomotoraks Tansiyon hemotoraks Pulmoner kontüzyon Travmatik asfiksi Büyük damar yaralanması Kardiak tamponad Flail chest Diafragma rüptürü

31 reathing Pulmoner kontüzyon En sık torakal injuri V/P bozukluğu Kompliansta azalma Hipoksemi Hipoventilasyon Tedavi – O 2 – Düşük basınçlı ventilasyon – Sıvı resüsitasyonu – Ağrı kontrolü

32 reathing Travmatik asfiksi Nadir Künt/kompresyon tipi travmalarda Yüksek basınca bağlı olarak Havayolu obstruksiyonu VCS’da retrograt yüksek basınç PROGNOZ İYİ Klinik Servikal veya facial peteşi / siyanoz Subkonjuktival hemoraji Komplikasyonu Havayolunda ödem SSS yaralanması Pulmoner kontüzyon İntr-abdominal hasar

33 reathing Kosta fraktürü Nadir Daha çok çocuk abuse ! Posterior kosta fx 1.ci kosta fx’de vasküler hasar ? Multible fx Ciddi yaralanma ? Yüksek mortalite Hepatik/splenik yaralanma riski yüksek

34 reathing Diafram hasarı 2/3 sol diafram / posterior Yüksek yerleşimli diafram Abdominal organlar, diafram üzerinde NG tüp hemitoraksta % 40-50 akut dönemde tanı konulamaz Meme çizgisi altındaki penetran travmalarda diyafram laserasyonu !!!

35 reathing Göğüs tüpü endikasyonları Etkili havayoluna rağmen, respiratuar distres Asimetrik ventilasyon Açıklanamayan hemodinamik instabilite X-ray’de pnomo / hemotoraks

36 reathing Torakotomi endikasyonları Massif kanama >20 cc/kg kan drenajı >2 cc/kg/h (2 saat içinde) Massif hava kaçağı Kardiak tamponad genellikle çocuklarda tercih edilmez

37 Penetre göğüs veya abdominal travmalı çocukta eğer vital bulgular yeni kaybolduysa resusitatif torakatomi hayat kuratarıcı olabilir. Çocukta, künt travmaya bağlı gelişen arrest durumu her zaman ölümle sonuçlanır*. * sheikh AA,culbertson CB:Emergency department thoracotomy in children:Rationale for selective application.J Trauma 34:322,1993.

38 Tansiyon pnomotoraks? İpsilateral solunum seslerinin yokluğu İpsilateral timpanik ses varlığı Hipotansiyon Juguler venöz dolgunluk Görüntüleme beklenmez Acil kateter dekompresyon uygula (pr. Bakı) Tüp torakostomi

39 Masif hemotoraks İpsilateral solunum seslerinin yokluğu İpsilateral matite varlığı Hipotansiyon İpsilateral gögüs duvarı hareketlerinde azalma, yokluk Tüp torakostomi Başlangıç drenajı 20 ml/kg veya saatte 2 ml/kg drenaj varsa operativ torakotomi Dolaşım hacmi düşük olduğundan BVD olmayabilir

40 Açık pnomotoraks Deri 3 kenarı vazelinli bez ile kapatılır. “Ashermann chest seal®” Tam kapamada TA pnmtx gelişebilir! Primer bakı sonrası tüp torakostomi

41 Ashermann chest seal

42

43 olaşım Şok tablosu, vital bulgular ! Travma ölümlerinin 2.ci sık sebebi Hipovolemik şok(sık) Hemorajik şok Kardiyojenik şok (nadir) Norojenik şok (nadir) Taşikardi Soğuk ekstremite Mental durum boz. Zayıf distal nabız Düşük idrar outputu Kapiller dolum zamanının uzaması (3 sn üstü)

44 olaşım Kural olarak, izole kafa travması şok nedeni değildir & Soğuk/takipneik tüm yaralı çocuklar, aksi ispat edilene kadar şok olarak kabul ve tedavi edilmelidir.

45

46 olaşım

47 Kardiyojenik şok Kardiak tamponad Kardiak kontüzyon Sternal kontüzyon/penetr an toraks yaralanmaları Norojenik şok Spinal kord yaralanması Taşikardisiz dirençli Hipotansyon / vazodilatasyon Septik şok Taşikardi + periferal dilatasyon (warm shock)

48 olaşım IV yol Periferal İnterosseöz yol İki başarısız girişim ! Tuberositas tibia lateral-altından Distal femur üzerinden ! Mümkün olduğunca kırık alanın distaline açılmamalı ! Sellülit, osteomyelit, kompartman sendromu ve iatrojenik fraktür gibi komplikasyonlar ! Santral yol

49

50 olaşım Sıvı resusitasyonu Kristaloid izotonik solusyon RL veya N/S 20 ml/kg 3 :1 kuralı Kaybedilen her 100 cc kan için 300 ml N/S İdrar output monitorizasyonu Hedef 1-2 ml/kg/saat

51 olaşım Hızlı sıvı replasmanı (ısıtılmış !!!) 3 x 20 ml/kg kristaloid (%25 kan kaybı) ( Total vücut kanı : 80 ml/kg ) Kendi kan grubu / 0 Rh(-) kan replasmanı 10 ml/kg Vazopresör, steroid veya sodyum bikarbonatın, hipovolemik şokun başlangıç tedavisinde yeri yoktur.

52 olaşım 5 y Darp pneumo- pericardium Kardiyojenik şok

53 olaşım 8 y Yataktan düşme ? Paraplejik Düzenli sıvı tedavisine rağmen hipotansif C6-C7 subluksasyonu

54 Kardiak Arrest Standart ACLS protokolleri geçerli. Maalesef çocuklarda, travmatik kardiak arrestlerin çoğu asistoli veya NEA ya bağlıdır.

55 Kardiak tamponad ve Aort rüptürü Nadir Çoğunlukla penetran/şiddetli künt travmayla Kardiak tamponad = Beck Triadı 1. Hipotansiyon 2. J. Venöz Distansiyon 3. Derinden gelen kalp sesleri

56 Başlangıçta bolus sıvı düşünülebilir Perikardiyosentez veya resusitatif torakotomi hayat kurtarıcı

57 isability Norolojik muayene Bilinç durumu Pupil genişliği / ışık refleksi A-V-P-U GKS skoru

58 isability GKS, Travmada sık olarak kullanılır < 8 entübasyon endikasyonu < 8 mortalite hızı yüksek.

59

60 Modified GCS for Children MOTOR RESPONSE >1 Year  Komutlara uyuyor  Ağrıyı lokalize ediyor  Fleksiyon cevap  Dekortike  Deserebre  Cevapsız < 1 Year  Spontan hareketli  Ağrıyı lokalize ediyor  Fleksiyon cevap  Dekortike  Deserebre  Cevapsız Score654321

61 Modified GCS for Children VERBAL RESPONSE > 5 years  Oryante  Oryantye değil  uygunsuz kelimeler  Anlamsız sesler  Cevapsız 2-5 years  Düzenli kelimeler  Uygunsuz kelimeler  Persistent ağlıyor  Hırıltı  Cevapsız 0-23 mos  gülüyor  Ağlıyor  Persistent Ağlıyor  Hırıltı, ajitasyon, rahatsız, huzursuz  Cevapsız Score54321

62 lert Responds to erbal stimuli ainful stimuli nresponsive AHA, kullanım kolaylığı sebebiyle AVPU sistemini öneriyor*. *Textbook of pediatrik Advanced life sport.Dallas:American Heart association,2002.

63 isability Bilinç durumu Kranyal sinir ve pupil yanıtı Motor güce Spinal kord hasarından şüpheleniyorsan IV steroid düşün. ?

64 xposure Tüm giysileri çıkar Kütük çevirme Vücut ısısını kontrol et Çocuklar hipotermiye çok hassastır Hipotermik ise tedavi et Aktif kanama Penetran yaralanma Deforme ekstremite

65 Sekonder bakı Ayrıntılı Hikaye AAllerji M (medication) İlaç P(past medical history)Tıbbi öykü L(Last meal) son yemek E(Events preceding the injury)yaralanma mekanizması Komple fiziksel muayene X-ray Laboratuvar testleri

66 İkincil Bakı Sonrası Stabilizasyon Pediatrik travma merkezine yönlendirme; Travma merkezi yapısı Travma skorları PTS: pediatrik travma skoru RTS: revize edilmiş travma skoru

67

68

69 RTS: < 12 & PTS: < 8 Travma merkezine gönder

70 Pediatrik travma merkezi endikasyon Yaralanma araçtan fırlama mekanizması alçaktan veya yüksekten düşme mekanizması alçaktan veya yüksekten düşme uzamış kurtarma uzamış kurtarma araçta ölüm olması araçta ölüm olması Anatomik multıple ciddi yaralanma yaralanma >3 uzun kemik kırığı vertebra kırığı spinal yaralanma vertebra kırığı spinal yaralanma amputasyon olması amputasyon olması ciddi kafa veya fasial travma ciddi kafa veya fasial travma penetran kafa, göğüs ve penetran kafa, göğüs ve abdominal yaralanma olması abdominal yaralanma olması

71 Alçak ( 0.68 m veya 27 inc.) veya yüksekten sert zemine düşme vakaları, ileri merkeze transferi yapılır. Deneyimli pediatrik transfer takımı tarafından mümkünse hastanenin pediatristi/hemşiresi ile birlikte yapılması en iyi yoldur.

72

73 ÖNEMLİ PEDİATRİK YARALANMALAR

74 Çocuklarda … Vücut kitle indeksi küçük Karaciğer ve dalak önde yerleşimli Kas ve yağ dokusu az, iç organ yaralanma riski fazladır. Böbrek daha mobil Göreceli olarak geniş vücut alanı, ısı kaybı fazla Esnek kemik yapısı, iskelet fraktürleri olmadan ciddi organ hasarı !

75 Kafa travması Kafa / gövde oranı yüksek ! Subaraknoid mesafe daha az koruyuculuk az Beyinde myelin az, su fazla Kraniyal kemikler daha ince … DAHA CİDDİ KAFA TRAVMASI !!!

76 Kafa travması Intrakranial basınç artışı Bulantı, kusma Baş ağrısı Amnezi Bilinç değişikliği (AVPU, GKS) Pupil muayenesi Retinal hemoraji (Shaken baby syndrome) Fontanel muayenesi Geç belirti verir Hiperventilasyon (PCO2 30-34mm/hg) Uygun sıvı tedavisi Baş elevasyonu 20-30˚ Mannitol 0,5-1,0 g/kg Frusemide 1,0 mg/kg ıv Steroid ???

77 Kafa travması Post travmatik nöbetler, Nadir Nöbetin, tekrarlama oranı %50 GKS < 8 olan çocuklarda profilaksi Fenitoin yükleme 10-20 mg/kg Nöbet varlığında benzodiazepine Epidural

78 Hypotansiyon, Hiperkarbi ve Hipoksi… kafa travmalı beyin hasarı olan pediyatrik hastalarda, artmış mortalite ile birlikte

79

80 Spinal travma Servikal travma > torasik / lomber travma (lap- belt syndrome) En sık; motorlu araç kazası, düşme, spor kazaları Kırık/dislokasyon nadir (esnek yapı) servikal vertebralarda dislokasyon sık (C1-C2) Kord yaralanması !!!!! Ağrı, Parestezi, Paralizi Travma seviyesine göre nörolojik bulgu Paralizi 4.cü günden sonra görülebilir

81

82 Spinal travma X-ray endikasyonları yetişkinle aynı Çocuklarda ajitasyon ve uyumsuzluk nedeniyle NEXUS kriterleri uygulanamayabilir  %66 radyolojik bulgu yok  % 80 norolojik defisit yok

83 Spinal travma Tedavi, İmmobilizasyon, Nörolojik bulgu var ise steroid, 30 mg/kg yükleme (15/dk) (metilprednizolon)(ilk 8 h) İdame dozu 5,4 mg/kg/h (45 dk sonra) 23 saat

84 Abdominal travma En sık travma Künt karın travmaları 1.ci En sık karaciğer ve dalak yaralanması Relatif olarak organların büyüklüğü Kostal arkın yüksekte olması Abdominal kasların zayıf olması Değerlendirme yetişkin ile aynı

85 Abdominal Travma Dalak (kalın kapsül, geç bulgu) Karaciğer (yüksek mortalite) Barsak (ileum>çekum>duodenal hemotom) Kızlarda labial hemotom ve laserasyon da sexuel abuse dikkat!! Pelvik ve GÜS -Pelvik kırıklar erişkinlere göre daha mortal - Hematüri >20 RBC/hpf ve unstabil ise operasyon, IVP, - Hematüri >10 RBC/hpf ve stabil ise BT - Üretral çıkışta kan, pelvik kırık, yüksek prostat ise sistoüretrografi

86 Ekstremite travmaları Periferik nabızlar Deri rengi ve ısısı Kapiller geri dolum Motor ve duyu muayenesi En sık, nörovasküler yaralanmalar Humerus ve femur suprakondiler kırıkları sık Epifizial kırıklar, büyümeyi etkileyebilir

87 Kemik kırıklarında Abuse Kırığın geç getirilmesi Tutarsız hikaye Metafizial-epifizial kırıklar (metafizial parlaklık) Posterior kosta kırığı Avulsion kırığı (klavikula, akromion kırığı)

88 Kemik kırıklarında Abuse Kafatasında birden fazla çökme kırığı Zorlama belirtisi olmadan pelvik ve spinal kırıklar 2 yaşın altında femur kırığı Non suprakondiler humerus kırığı

89 Abuse ( non accidental trauma )SSS İnterhemisferik(falx kanaması), subdural hematom, bazal ganglia ödemi, artmış BOS miktarı Oftalmolojik Retinal hemoraji, makuler katlantı, vitreus kanaması Yüz bölgesi Bukkal, palatal, gingival kontuztyon, frenilum yırtığı, iç ve dış kulak yolunda peteşi(tin ear syndrom), kulak yaralanması aynı taraf beyin yaralanması ve retinal hemoraji GIS Duodenal/jejunal perforasyon, sol lob KC ve pankreatik yaralanma Deri Yanık: genital, axillar, posterior göğüs duvarı Zedelenmeler: yüz, genital, axillar

90

91

92


"Children Are Not Small Adults !!! - ABD’de 1.ci sırada çocuk ölüm sebebi,çocukluk çağı yaralanmalar (1-18 yaş )2oo4 yılında %59.6 - 1996’da yapılan." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları