Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Henüz Hasta Olmadan Hipertansiyon Uzm. Dr. İbrahim AKDAĞ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Henüz Hasta Olmadan Hipertansiyon Uzm. Dr. İbrahim AKDAĞ."— Sunum transkripti:

1 Henüz Hasta Olmadan Hipertansiyon Uzm. Dr. İbrahim AKDAĞ

2  Hipertansiyon dünyadaki erişkin nüfusun %26.4’nü etkilemekte (972 milyon erişkin)  Hipertansiyon yılda yaklaşık 7.1 milyon ölüme sebep olmaktadır.

3  1999-2000 Ulusal Sağlık ve Beslenme inceleme anketlerine göre: %30 Hipertansiyon hastası, farkında değil %11 Hipertansiyon hastası olduğunun farkında, tedavi almıyor %25 Tedavi alıyor,hipertansiyonu kontrol altında değil %34 Tedavi alıyor, hipertansiyonu kontrol altında (AKB <140/90 mmHg)

4  Türkiye’de erişkin nüfusun % 33’ü (12 milyon erişkin) etkilenmekte  TEK HARF çalışması, 31 yaş üzerinde 8.8 milyon kişide şiddetli hipertansiyona işaret etmekte  Halen tedavi alan her 3 erkek ve 4 kadından 1 tanesinde kan basıncı kontrol altında

5  Gelişmiş batı ülkelerinde erişkin nüfusta %20-25 hipertansiyon prevalansı olduğu bildirilmektedir  Yine gelişmiş ülkelerde bu hastaların yaklaşık yarısında tanı konabildiği sanılmaktadır  Tanı konanların ABD’de %27.4’ünde, Almanya’da %22,5’inde yeterli etkinlikte tedavi yapılabildiği bildirilmektedir  Hipertansiyon en sık Kuzey Japonya’da, en az ise Hindistan’da görülmektedir

6 Hipertansiyon *SIK Dünyada her 3-4 erişkinden birisi hipertansif *ARTMIŞ KV RİSK İnme ve KVH 3-4 kat fazla Artmış mortalite *KONTROL ORANI DÜŞÜK JNC 7, %34 TEKHARF, %18 Türk HT Pre. Çalışması %20 (%8)

7 Hipertansiyon Toplumda Sık Görülür… Lancet 2005:365:217 972 milyon1,56 milyar (2000) (2010)

8 Kan Basıncı Sınıflandırması (JNC-7) KB sınıfıSistolik KBDiyastolik KB Normal<120 <80 Prehipertansiyon120-13980-89 Evre 1 HT140-15990-99 Evre 2 HT≥160 ≥110

9 Normal Kan Basıncı (Tanım) Tanım için sayısal bir değer verilebilir mi ? >140/90 = HT Zararlı 139/89 Zararsız mı? Kan Basıncı Tanımı “Doku perfüzyonu sağlayacak kadar yüksek ama zarar vermeyecek kadar da düşük”

10 HİPERTANSİYON BİRİNCİL HİPERTANSİYON Nedeni belli olmayan HİPERTANSİYON Hipertansiyonlu kişilerin %90-%95 ’İ OLUŞTURUR İKİNCİL HİPERTANSİYON Nedeni belli olan HİPERTANSİYON %5 -%10 ’U OLUŞTURUR

11 Sistolik (büyük) tansiyon (mmHg) Diyastolik (küçük) tansiyon (mmHg) Toplantı+20+15 Çalışma+16+13 Seyahat+14+9 Yürüyüş+12+6 Giyinme+11+10 Ev işleri+11+10 Telefon konuşması+10+7 Yemek+9+10 Konuşma+7 Masa işi+6+5 Okuma+2 Televizyon izleme0+1 Uyku-10-8

12  Böbrekle ilgili sorunlar  Hormonal sorunlar  İlaca bağlı sorunlar  Nörojenik sorunlar  Hamileliğe bağlı sorunlar (Gebelik toksemisi)  Aort koarktasyonuna bağlı sorunlar Hipertansiyon Nedenleri

13  Kalıtım  Aşırı tuz kullanma  Yaş artışı (65 yaş üzeri)  Irk (Siyah ırk)  Cinsiyet (Erkekler)  Stres Hipertansiyon Oluşumunu Kolaylaştıran Faktörler

14 Hipertansiyon Oluşumunu Kolaylaştıran Faktörler  Hava kirliliği  Serum kolesterol yüksekliği  Sigara  Diyabet  Şişmanlık

15 Kan Basıncı Ölçümü  Uygun ayarlanmış ve geçerliliği gösterilmiş bir aletle  Oturur pozisyonda, kol kalp hizasında, kolu bir yere dayanmış olarak  5 dakika dinlendikten sonra  Ölçümden önceki 30 dakika içinde sigara, kahve içilmemeli

16 Kan Basıncı Ölçümü  Uygun boyutta manşonla (manşonun şişirilen kısmı kolun en az % 80’i)  En az 2 ölçüm yapılmalı  Ölçülen ve hedef KB değerleri sözlü yazılı olarak hastaya bildirilmeli

17 GFR Proteinüri Aldosterone sekr. Glomerüler skleroz HT & Hedef Organ Hasarı Adapted from Willenheimer R et al. Eur Heart J. 1999;20:997  1008; Dahlöf B. J Hum Hypertens. 1995;9(suppl 5): S37  S44; Daugherty A et al. J Clin Invest. 2000;105:1605  1612; Fyhrquist F et al. J Hum Hypertens. 1995;9 (suppl 5): S19  S24; Booz GW, Baker KM. Heart Fail Rev. 1998;3:125  130; Beers MH, Berkow R, eds. The Merck Manual of Diagnosis and Therapy. 17th ed. Whitehouse Station, NJ: Merck Research Laboratories; 1999: 1682  1704; Anderson S. Exp Nephrol. 1996;4(suppl 1):34  40; Fogo AB. Am J Kidney Dis. 2000;35:179  188. HT Atheroskleroz Vazokonstriksiyon Vasküler hipertrofi Endotel disfonksiyonu LV hipertrofisi Fibrozis Remodeling Apoptozis İnme Ölüm Hipertansiyon MI Kalp yetmezliği Böbrek yetmezliği

18 Türkiye’de Ölüm Nedenleri (DİE 1999) Ölüm Nedenleri Sayı Yüzde Kalp hastalıkları 66 851 41 Kanserler 19 106 12 Serebrovasküler hastalıklar 11 216 7 Pnömoniler 2 496 2 İshaller 961 1 Perinatal ölümler 7892 5 Kazalar ve diğer hastalıklar 40 899 25 Açıklanamayan nedenler 15 113 9 Toplam 164 534 100

19 Değişik çalışmalara göre Türkiye’de erişkin nüfusta bazı kronik hastalıkların prevalansları Hastalık% Hipertansiyon (30 yaş + ) 12.0 – 38.0 İskemik kalp hastalıkları (30 yaş +) 3.0 – 6.6 Diyabetes mellitus (20 yaş+) 3.5 – 5.0 Depresyon (20 – 49 yaş) 23.0 – 27.0 Osteoartrit (50 yaş +) 25.5 – 38.8 Astma (20 yaş +) 5.2 – 10.5 Kronik bronşit (20 yaş +) 7.1 – 17.7

20

21 Hipertansiyon Sadece Yüksek Kan Basıncından Daha Fazlası Metabolik Sendrom Sanayileşmiş popülasyonda, bireylerin %15-20’ni etkiler Kardiyovasküler mortalitede 2-4 kat risk Tip 2 diyabet gelişimi açısından 5-9 kat risk İnsülin direnci DislipidemiHipertansiyon

22 Sistolik kan basıncı Diyastolik kan basıncı Kan Basıncı – Kalp Hastalığına Bağlı Mortalite İlişkisi Mortalite Yaş 80-89 70-79 60-69 50-59 40-49 Yaş 80-89 70-79 60-69 50-59 40-49 Diyastolik kan basıncı mmHg Sistolik kan basıncı mmHg Lancet 2002; 360: 1903–13

23 Sistolik kan basıncı Diyastolik kan basıncı Kan Basıncı–İnmeye Bağlı Mortalite İlişkisi Mortalite Yaş 80-89 70-79 60-69 50-59 40-49 Sistolik kan basıncı mmHg Diyastolik kan basıncı mmHg Yaş 80-89 70-79 60-69 50-59 40-49

24 Am J Med. 2006;119(2):133 Relatif Risk Kan Basıncı – Kardiyovasküler Risk

25 Prehipertansiyon & KVH Riski Normal KB <120/80 mmHg Yüksek KB >140/90 mmHg Artmış KVH riski Pre-HT 120-139/80-89 mmHg KVH risk ? MI riski 3.7 kat fazla (10 yıllık izlem) “The Framingham Study”

26 Am J Med. 2006;119(2):133 Relatif Risk Kan Basıncı – Kardiyovasküler Risk

27 Hipertansiyon ve Renal Hasar Yıllık kreatinin artış sıklığı / 1000 Diyastolik kan basıncı (mmHg) Whelton PK et al. J Hypertens 1992; 10(Suppl): S77–S84 90–104 105–114 >115

28 Epidemik Sorunlar Irk Cinsiyet Akselere ateroskleroz Myokard infarktüsü Kalp yetmezliği Serebrovasküler olaylar Konvansiyonel risk faktörleri Yeni faktörler homosistein CRP tromboz inflamasyon malnütrisyon anemi Ca/PO 4 basınç-volüm KVH Diyabet Hipertansiyon Kronik böbrek hastalığı

29 Ülkemizde Mevcut Durum  Her üç kişiden biri hipertansif  Her dört kişiden biri obezite sınırlarında  Diabeti de işin içinde katarsak  Her yüz kişiden yedisi diabetli, yedisi diabete aday  Bu durumda koruyucu hekimlik adına birinci basamakta yapmamız gereken çok iş var

30 Kan Basıncı Hedefi (JNC VII) Komplike olmayan HT< 140/90 mmHg Diabetes Mellitus< 130/80 mmHg Hedef Organ Hasarı< 130/80 mmHg Proteinüri > 1gr< 125/75 mmHg

31 Sıkı şeker kontrolü Sıkı KB kontrolü *P < 0.05 –50 - –40 - –30 - 0 İnme Tüm Son noktalar Ölüm Mikrovasküler komplikasyonlar Riskte Azalma (%) UKPDS Group. BMJ. 1998:317;703–713. –20 - –10 - Sıkı Kontrol Kan basıncı vs Kan Şekeri

32 Kan Basıncını Nereye Kadar Düşürelim 160/100 mmHg140/90 mmHg 130/80 mmHg 115/75mmHg 1 2

33 Hipertansiflerin Ne Kadarında Kombinasyon Başlanmalı Evre 1 HT ≥ Evre 2 HT 140-159/90-99 ≥160/100 Kombinasyon başlanmalı Türk hipertansiyon prevalans çalışması. J Hypertens 2005

34 AASKOAB <92 Hedef KB (mmHg) Ortalama Antihipertansif İlaç Sayısı 1 UKPDSDKB <85 ABCDDKB <75 MDRDOAB <92 HOTDKB <80 Çalışma 232 IDNT SKB/DKB 135/85 Hedef KB değerlerine ulaşmak için birden fazla antihipertansif ilaç gerekmektedir UKPDS = United Kingdom Prospective Diabetes Study; ABCD = Appropriate Blood Pressure Control in Diabetes; MDRD = Modification of Diet in Renal Disease; HOT = Hypertension Optimal Treatment; AASK = African American Intervention Study of Kidney Disease; IDNT = Irbesartan Diabetic Nephropathy Trial. OAB: Ortalama Arteryel Basınç Bakris GL et al. Am J Kidney Dis. 2000;36:646-661. Lewis EJ et al. N Engl J Med. 2001;345:851-860. 4

35 Hipertansiyonu Önlemek İçin  Fazla kilolardan kaçının  Tuzu kısıtlayın  Fiziki aktiviteleri artırın  Stresten uzak durun  Hayvansal besinlerden kaçının  Bitkisel besinleri daha fazla tüketin  Vitamin ve minerali yeterli alın

36 Tedavi Yaklaşık SKB Azalması Kilo verme5-20 mmHg/10 KG Yeme alışkanlığı8-14 mmHg Tuz kısıtlaması2-8 mmHg Fizik aktivite4-9 mmHg Alkol2-4 mmHg

37 Alkol kullanmayın ya da en aza indirin Tuza dikkat edin Et suları, soslar, salamuralar gibi tuzlu ürünler yerine Taze sebze ve meyveleri tercih edin

38 Bitkisel Yağlar ( Mısırözü, Ayçiçek, Zeytinyağı tercih edin) Yağlar Konusunda Ölçülü Olun  Yağsız süt ürünlerini tüketin (Yarım yağlı süt, yağsız yoğurt)  Yağsız et ürünlerini tüketin (Yağsız et, tavuk eti, balık)  Sosis, pasta gibi yağlı yiyecekleri yemeyin

39 Tedavi Hipertansiyonluların % 60’ı ideal vücut ağırlığından % 20 fazladır

40  Aerobik egzersiz ve fizik aktivite: Her gün (mümkünse) yaş için önerilen maksimal aerobik kapasitenin % 80’ine ulaşan, 30 dak/gün, fizik aktivite Maksimal hedef kalb hızı : (220 – yaş) Kan basıncını artırabilmesi nedeniyle izometrik egzersizden kaçınılmalıdır Tedavi

41  KB’nı arttıran ilaçların kesilmesi: Oral kontraseptifler NSAİİ’lar: Diüretikler, beta blokerler ve ACE inhibitörleriyle etkileşen ilaçlar Antihistaminikler, dekonjestanlar, fenilpropanolamin Kortikosteroidler, minerlaokortikoid ve anabolik steroid Sempatomimetikler ve amfetamin benzeri ilaçlar Tedavi

42  Karbenoksolon ya da meyan kökü  Triskilik antidepressanlar  Mono Amino Oksidaz (MAO) inhibitörleri  Ergot alkaloidleri  Diyet ve enerji hapları  Toksinler: Kurşun, kadmiyum, talyum Tedavi

43 Tedaviyi Zorlaştıran Faktörler  Hastalığını kabul etmemekte veya kabul etmeleri oldukça zaman almaktadır  Hastalığın ömür boyu süreceğini kabulde zorlanmaktadırlar  İlaçların düzenli alınması gerektiğini kabulde zorlanmakta ve tansiyon normale inince ilaçları bırakmak istemektedirler  İlaçların karaciğer böbrek gibi organlarına zarar vereceğini zannetmektedirler

44  Meşhur öyküde olduğu üzere hasta doktoruna sorar: "Doktor bu hafta galiba benim ilacım değişti!"  Doktor şaşırır "Evet" der, "Nereden bildin?"  "Gayet kolay" der hasta: "Geçen hafta ilaçlarımı tuvalete attığımda hemen batıyorlardı, bu hafta ise suyun yüzünde kalıyorlar!" Bir Öykü

45 Hipertansiyon Hastalarının Yaptıkları Hatalar  Sarımsak, maydonoz gibi bitkilerin tansiyonu düşürdüğüne inanmak  Hipertansiyon tedavisinin ömür boyu süreceğini bilmemek  Komşuların ilacını kullanmak  Her sorunun kaynağı kullanılan ilaç değildir  Kullandığınız ilacı iyi tanımalısınız  Doktorunuza danışmadan ilaç değiştirmeyin  Benim bünyem tansiyona dirençlidir

46 Sigarayı bıraktım sıra sizde!…

47 Beyin Kalp Damar Böbrek Göz


"Henüz Hasta Olmadan Hipertansiyon Uzm. Dr. İbrahim AKDAĞ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları