Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Patent Foramen Ovale Kapatılması Alpay Çeliker Hacettepe Üniversitesi Pediatrik Kardiyoloji Ünitesi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Patent Foramen Ovale Kapatılması Alpay Çeliker Hacettepe Üniversitesi Pediatrik Kardiyoloji Ünitesi."— Sunum transkripti:

1 Patent Foramen Ovale Kapatılması Alpay Çeliker Hacettepe Üniversitesi Pediatrik Kardiyoloji Ünitesi

2

3 Patent Foramen Ovale Normal popülasyonda sıklığı % 25 (19-36) Fetal hayatın bir kalıntısıdır Potansiyel olarak tehlike yaratabilir Dinamik bir yapıdır (Valsalva manevrası)

4 PFO: Embriyoloji

5

6 PFO: Patolojik Sonuçlar TİA, kritojenik stroke Dalgıçlarda dekompresyon hastalığı Ortodeksi-platipne sendromu Migren Obstrüktif uyku apnesi

7 Patofizyoloji Paradoksik embolizm Kimyasal mediatörler Venöz kanın sol kalbe geçişi Gaz geçişi

8 PFO&Kriptojenik Stroke Patent foramen ovale inme için bağımsız bir risk faktörü olarak görünmemektedir. Bu bilgi PFO’li hastaların tedavi stratejileri için yol gösterici olmalıdır. yol gösterici olmalıdır.

9 PFO & Stroke Kriptojenik inmeli hastalarda TEE ile PFO ve ASA % 33 olarak bulunmuştur

10 Platipne- Ortodeksi

11 Migren & PFO Migrenli hastalarda PFO insidansı % 37.7’dir.Bu normal popülasyonun 6 katıdır. PFO kapatılması hastaların % 70- 90’ında migrene bağlı baş ağrılarının azalmasına veya kaybolmasına neden olur. MIST çalışması devam etmektedir.

12 PFO Kapatılması: Endikasyonlar Genç Yaşta (<55 yaş) risk taşıyan hastalar:  Hiperkoagulabilite  Medikal tedaviye karşın tekrarlayan stroke  Derin ven trombozu ile birlikte inme  PFO&atriyal septal anevrizma  Uzun tünel PFO  Hemodinamik olarak önemli PFO  Östakian valf ve PFO ? Cevaplandırılamayan gurup: Tek nörolojik olay geçiren PFO

13 Dünyada Uygulamalar ABD: FDA onayı yok, araştırma fazında Avrupa: Ülkelere göre değişik uygulamalar Cihazlar  Amplatzer: 35.000  Starflex: 20.000  İntracept: 6.000

14 D İ KKAT KARD İ YOLOGLAR GÖRÜNDÜ Ğ ÜNDEN DAHA YAKIN OLAB İ L İ RLER !!!

15 Cihazlar Amplatzer PFO Cihazı Cardioseal

16 Helex Biostar

17 Cardia İntrasept St Jude Premere

18 CIERRA PFX System

19 PFO Kapatılması Uygun Hastaların bulunması  Nöroloji klinikleri ile yakın iletişim  Stroke geçiren hastalarda PFO taraması Transkranial Doppler TEE Uygun Endikasyon Girişimsel yöntemle kapatma Hastaların İzlemi

20 Transkranial Doppler Stroke geçiren hastalarda taramada kullanılır. Sensitivitesi oldukça yüksektir (> % 95). Noninvazifdir. Uygulaması kolaydır. Kontrast ajan kullanılmasına gerek yoktur.

21 TKD < 25 buble varsa PFO TEE ile görülemeyebilir > 25 buble varsa PFO TEE ile büyük olasılıkla görülür Çok fazla sayıda buble varsa (perde şeklinde) PFO TEE ile kesinlikle belirlenir.

22 Ekokardiyografi Tanıda oldukça önemlidir Transtorasik ekokardiyografi büyük PFO’larda faydalıdır Transözefagal ekokardiyografi  Tanıda altın standart  Fonksiyonel değerlendirme  Girişimsel yöntem sırasında

23 Kontrast Eko Spontan veya provokasyonla sağ atriyum opasifiye olduktan 4 siklus sonra en az 3 mikrobuble sol atriyuma geçerse pozitif olarak kabul edilir.

24 ASA Değerlendirilmesi

25 Rigatelli ve ark.

26

27 PFO Kapatılması Yöntemler  Genel anestezi, sedasyon  TEE veya İKE  Cihaz seçimi İzlem  Erken dönemde başarı  Kapanma oranı  Rekürren stroke

28 İntrakardiyak Eko 8-10 F transduser Uzunluk 90 cm 5,5-10 mHz frekans 90 derece sektör görüntüleme 64 kristalli transduser 4 yönlü hareket Full Doppler özellikleri

29 İntrakardiyak Eko

30

31

32

33 PFO Kapatılması: Literatür Homojen olmayan bilgiler mevcut  Cihaz tipleri&teknikler  Endikasyonlar, tanımlamalar  İzlem süreleri Sonuçlar  Komplikasyonlar Başarısızlık. % 5 Atriyal fibrilasyon % 5 Trombüs formasyonu % 2-3 Enfeksiyon, cihaz migrasyonu Perforasyon-fistül oluşumu  Kapanma Oranları: % 95  Düşük stroke rekürrens oranı: < %1,5

34 Wahl A, ve ark.

35 Sonuç I Tekrarlayan kriptojenik stroke ve PFO olan tüm hastaların transkateter yöntemle kapatılması endikedir. Transkateter PFO kapatılması komplikasyon olmaksızın uygulanmalıdır. İzlem sonuçları istenilen düzeyde değildir. Uzun süreli izlem sonuçları henüz bilinmemektedir.

36 Sonuç II Girişim erken dönemde ve uzun süreli izlem sonucunda başarılı olmalıdır. Bu uygun tanı ve doğru endikasyonun sağlanmasıyla yakından ilişkilidir. Uygun hastaların bulunması için Nöroloji klinikleri ile birlikte çalışma gereklidir.


"Patent Foramen Ovale Kapatılması Alpay Çeliker Hacettepe Üniversitesi Pediatrik Kardiyoloji Ünitesi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları