Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Patent Foramen Ovale Kapatılması

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Patent Foramen Ovale Kapatılması"— Sunum transkripti:

1 Patent Foramen Ovale Kapatılması
Alpay Çeliker Hacettepe Üniversitesi Pediatrik Kardiyoloji Ünitesi

2

3 Patent Foramen Ovale Normal popülasyonda sıklığı % 25 (19-36)
Fetal hayatın bir kalıntısıdır Potansiyel olarak tehlike yaratabilir Dinamik bir yapıdır (Valsalva manevrası)

4 PFO: Embriyoloji

5

6 PFO: Patolojik Sonuçlar
TİA, kritojenik stroke Dalgıçlarda dekompresyon hastalığı Ortodeksi-platipne sendromu Migren Obstrüktif uyku apnesi

7 Patofizyoloji Paradoksik embolizm Kimyasal mediatörler
Venöz kanın sol kalbe geçişi Gaz geçişi

8 PFO&Kriptojenik Stroke
Patent foramen ovale inme için bağımsız bir risk faktörü olarak görünmemektedir. Bu bilgi PFO’li hastaların tedavi stratejileri için yol gösterici olmalıdır.

9 PFO & Stroke Kriptojenik inmeli hastalarda TEE ile PFO ve ASA % 33 olarak bulunmuştur

10 Platipne- Ortodeksi

11 Migren & PFO Migrenli hastalarda PFO insidansı % 37.7’dir.Bu normal popülasyonun 6 katıdır. PFO kapatılması hastaların % 70-90’ında migrene bağlı baş ağrılarının azalmasına veya kaybolmasına neden olur. MIST çalışması devam etmektedir.

12 PFO Kapatılması: Endikasyonlar
Genç Yaşta (<55 yaş) risk taşıyan hastalar: Hiperkoagulabilite Medikal tedaviye karşın tekrarlayan stroke Derin ven trombozu ile birlikte inme PFO&atriyal septal anevrizma Uzun tünel PFO Hemodinamik olarak önemli PFO Östakian valf ve PFO ? Cevaplandırılamayan gurup: Tek nörolojik olay geçiren PFO

13 Dünyada Uygulamalar ABD: FDA onayı yok, araştırma fazında
Avrupa: Ülkelere göre değişik uygulamalar Cihazlar Amplatzer: Starflex: İntracept: 6.000

14 DAHA YAKIN OLABİLİRLER !!!
DİKKAT KARDİYOLOGLAR GÖRÜNDÜĞÜNDEN DAHA YAKIN OLABİLİRLER !!!

15 Cihazlar Cardioseal Amplatzer PFO Cihazı

16 Helex Biostar

17 St Jude Premere Cardia İntrasept

18 CIERRA PFX System

19 PFO Kapatılması Uygun Hastaların bulunması Uygun Endikasyon
Nöroloji klinikleri ile yakın iletişim Stroke geçiren hastalarda PFO taraması Transkranial Doppler TEE Uygun Endikasyon Girişimsel yöntemle kapatma Hastaların İzlemi

20 Transkranial Doppler Stroke geçiren hastalarda taramada kullanılır.
Sensitivitesi oldukça yüksektir (> % 95). Noninvazifdir. Uygulaması kolaydır. Kontrast ajan kullanılmasına gerek yoktur.

21 TKD < 25 buble varsa PFO TEE ile görülemeyebilir
> 25 buble varsa PFO TEE ile büyük olasılıkla görülür Çok fazla sayıda buble varsa (perde şeklinde) PFO TEE ile kesinlikle belirlenir.

22 Ekokardiyografi Tanıda oldukça önemlidir
Transtorasik ekokardiyografi büyük PFO’larda faydalıdır Transözefagal ekokardiyografi Tanıda altın standart Fonksiyonel değerlendirme Girişimsel yöntem sırasında

23 Kontrast Eko Spontan veya provokasyonla sağ atriyum opasifiye olduktan 4 siklus sonra en az 3 mikrobuble sol atriyuma geçerse pozitif olarak kabul edilir.

24 ASA Değerlendirilmesi

25 Rigatelli ve ark.

26

27 PFO Kapatılması Yöntemler İzlem Genel anestezi, sedasyon TEE veya İKE
Cihaz seçimi İzlem Erken dönemde başarı Kapanma oranı Rekürren stroke

28 İntrakardiyak Eko Uzunluk 90 cm 5,5-10 mHz frekans 4 yönlü hareket
8-10 F transduser Uzunluk 90 cm 5,5-10 mHz frekans 90 derece sektör görüntüleme 64 kristalli transduser 4 yönlü hareket Full Doppler özellikleri

29 İntrakardiyak Eko

30 İntrakardiyak Eko

31

32

33 PFO Kapatılması: Literatür
Homojen olmayan bilgiler mevcut Cihaz tipleri&teknikler Endikasyonlar, tanımlamalar İzlem süreleri Sonuçlar Komplikasyonlar Başarısızlık. % 5 Atriyal fibrilasyon % 5 Trombüs formasyonu % 2-3 Enfeksiyon, cihaz migrasyonu Perforasyon-fistül oluşumu Kapanma Oranları: % 95 Düşük stroke rekürrens oranı: < %1,5

34 Wahl A, ve ark.

35 Sonuç I Tekrarlayan kriptojenik stroke ve PFO olan tüm hastaların transkateter yöntemle kapatılması endikedir. Transkateter PFO kapatılması komplikasyon olmaksızın uygulanmalıdır. İzlem sonuçları istenilen düzeyde değildir. Uzun süreli izlem sonuçları henüz bilinmemektedir.

36 Sonuç II Girişim erken dönemde ve uzun süreli izlem sonucunda başarılı olmalıdır. Bu uygun tanı ve doğru endikasyonun sağlanmasıyla yakından ilişkilidir. Uygun hastaların bulunması için Nöroloji klinikleri ile birlikte çalışma gereklidir.


"Patent Foramen Ovale Kapatılması" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları