Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Tip 2 Diyabette İnsülin Tedavisine Geçiş ve İzlem Doç. Dr. Mehmet Sargın Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Endokrinoloji Bölümü Diyabet.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Tip 2 Diyabette İnsülin Tedavisine Geçiş ve İzlem Doç. Dr. Mehmet Sargın Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Endokrinoloji Bölümü Diyabet."— Sunum transkripti:

1 Tip 2 Diyabette İnsülin Tedavisine Geçiş ve İzlem Doç. Dr. Mehmet Sargın Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Endokrinoloji Bölümü Diyabet Ünitesi ve Aile Hekimliği Bölümü Tip 2 Diyabette İnsülin Tedavisine Geçiş ve İzlem Doç. Dr. Mehmet Sargın Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Endokrinoloji Bölümü Diyabet Ünitesi ve Aile Hekimliği Bölümü

2 Newsweek, September 4, 2000 2000 Newsweek, September 4, 2000 2000 Time, September 4, 2000

3 Diabetes Care, 25(9), 2002: 1551

4 Türkiye Diyabet Epidemiyoloji (TÜRDEP) Çalışması Genel Sonuçları (20 yaş üstü popülasyonda ) Diyabet% 7.2 Yeni DM % 32.3 Bilinen DM % 67.7 BGT% 6.7 *Türkiye Diyabet Prevalans Çalışması : Satman İ, Yılmaz T ve TÜRDEP Çalışma Grubu

5 Türkiye Diyabet Epidemiyoloji (TÜRDEP 2) Çalışması Genel Sonuçları (20 yaş üstü popülasyonda ) Diyabet% 13.7 BGT% 13.9 *TÜRDEP 2 : Satman İ ve TÜRDEP Çalışma Grubu, 2010

6 TÜRDEP 1 (1997) vs. TÜRDEP 2 (2010) TÜRDEP 1TÜRDEP 2Artış oranı Diyabet % 7.2 % 13.7% 90 BGT % 6.7 % 13.9% 110 *TÜRDEP 2 : Satman İ ve TÜRDEP Çalışma Grubu, 2010

7 Satman İ ve TURDEP-II Çalışma Grubu. 32. TEMH Kongresi 13-17 Ekim 2010, Antalya TURDEP-I(1997) v.s.TURDEP-II(2010) Diyabet prevalansındaki değişim

8 Satman İ ve TURDEP-II Çalışma Grubu. 32. TEMH Kongresi 13-17 Ekim 2010, Antalya TURDEP-I(1997) v.s.TURDEP-II(2010) Diyabet prevalansındaki değişim TURDEP-II’de (TURDEP-I’e) standardize DM: %90 artış!.... Genel %13.7 (%95 GA 13.2-14.1), Erkek % 12.4, Kadın %14.6

9 World Health Organization. Country and regional data (uyarlanmıştır). http://www.who.int/diabetes/facts/world_figures/en/. April 14, 2006; King H, et al. Diabetes Care. 1998; 21: 1414–1431. 135 Milyon366 Milyon AfrikaAmerikaBatı Asya AvrupaDoğu Asya Tahmini prevelans (milyon) Pasifik 80 0 10 20 30 40 50 60 70 130 90 100 110 120 Hindistan Çin Pakistan ABD Nijerya Türkiye Kendi bölgelerinde 2030 yılında en yüksek yaygınlığa ulaşacak ülkeler 199520002030

10 Tip 2 Diyabetin Doğal Seyri Yıllar -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 350 300 250 200 150 100 50 Insulin Düzeyi İnsulin Direnci Beta-hücre Yetersizliği 250 200 150 100 50 0 Relatif beta-hücre fonksiyonu (%) Açlık Glukozu Postprandiyal Glukoz (mg/dl) TANI Klinik Bulgular Makrovasküler Değişiklikler Obezite IGT Diyabet Kontrolsüz hiperglisemi Mikrovasküler Değişiklikler Adapted from Type 2 Diabetes BASICS. Minneapolis, MN: International Diabetes Center; 2000.

11 TİP 2 DİABETTE İNSÜLİN TEDAVİ ENDİKASYONU I. RELATİF İNSULİN EKSİKLİĞİ ( C Peptid var ) (Kısa/Uzun Süreli İnsülin Kullanımı) a. İnsülin Sekresyon Azalması OAD Sekonder Yanıtsızlık (Max doz SU ve/veya MET/GLİT ile HbA1C: % 8 üstü olması) b. İnsülin İhtiyacının Artması Enfeksiyon Akut Hastalık ( Mİ,SVA,Pleji vb) Cerrahi Müdahale,Travma Oral kortikostreoid başlanması II. MUTLAK İNSÜLİN EKSİKLİĞİ ( C Peptid Yok ) ( Sürekli İnsülin Kullanımı)

12 Diyabet Tedavisinde Glisemi Hedefleri ADA* ACE/AACE**  A1C<%7≤%6.5  Preprandiyal glukoz 90-130 mg/dl≤110 mg/dl  Pik prandiyal glukoz<180 mg/dl≤140 mg/dl *ADA. Standarts of Medical Care in Diabetes. Diabetes Care 28(Suppl 1):S4-36, 2009. ** AACE Diabetes Guidelines. Endocrine Practice. Vol 8(Suppl 1) Jan/Feb 2002 ADA* ACE/AACE**  A1C<%7≤%6.5  Preprandiyal glukoz 90-130 mg/dl≤110 mg/dl  Pik prandiyal glukoz<180 mg/dl≤140 mg/dl *ADA. Standarts of Medical Care in Diabetes. Diabetes Care 28(Suppl 1):S4-36, 2009. ** AACE Diabetes Guidelines. Endocrine Practice. Vol 8(Suppl 1) Jan/Feb 2002

13 Yılmaz T, Sargın M, et al. World Congress on Controversies in Obesity, Diabetes and Hypertension, 2006. Türkiye’deki Glisemik Kontrol

14 UKPDS Gözlemsel Çalışma: HbA 1c deki Azalma Diyabet ile İlişkili Komplikasyonları Azaltır HbA 1c ’de Her %1 azalma AZALAN RİSK* %1%1 Hastalıkla ilişkili ölümler Miyokard infarktüsü Mikrovasküler komplikasyonlar Periferik vasküler hastalık %21 %14 %37 %43 UKPDS = UK Prospective Diabetes Study (İngiltere Prospektif Diyabet Çalışması) *p<0.0001. Stratton IM et al. UKPDS 35. BMJ. 2000;321:405–412.

15 Ortalama Glukoz – HbA1c ilişkisi  Ort. Glukoz (mg/dl): (28.7 x HbA1c) – 46.7 A1c %Ort. Glukoz mg/dl 5 97 6126 7154 8183 9212 10240 Diabetes Care 2008, 31:1-6.  Ort. Glukoz (mg/dl): (28.7 x HbA1c) – 46.7 A1c %Ort. Glukoz mg/dl 5 97 6126 7154 8183 9212 10240 Diabetes Care 2008, 31:1-6.

16 Ortalama Glukoz – HbA1c ilişkisi  Ort. Glukoz (mg/dl): (28.7 x HbA1c) – 46.7 A1c %Ort. Glukoz mg/dl 5 97 6126 7154 8183 9212 10240 Diabetes Care 2008, 31:1-6.  Ort. Glukoz (mg/dl): (28.7 x HbA1c) – 46.7 A1c %Ort. Glukoz mg/dl 5 97 6126 7154 8183 9212 10240 Diabetes Care 2008, 31:1-6.

17 Tip 2 DM tedavisi için ADA/EASD Algoritması 2009 Nathan et al., Diabetes Care 2008;31:1-11. a Glibenklamid (glibürid) veya klorpropamid hariç sulfonilüreler b Klinik kullanım güvenilirliği desteklemek için yeterli değil. Hipoglisemi yok Kilo kaybı bulantı/kusma Yaşam tarzı ve metformin + intensif insülin Yaşam tarzı ve metformin + bazal insülin Yaşam tarzı ve metformin + sulfonilüre a Teşhiste: Yaşam tarzı + metformin 1 Adım2 Adım3 Adım Yaşam tarzı ve metformin + pioglitazon Hipoglisemi yok Ödem kemik kaybı Yaşam tarzı ve metformin + GLP-1 agonisti b Yaşam tarzı ve metformin + pioglitazon + sulfonilüre a Yaşam tarzı ve metformin + basal insulin Grup 2:Daha az doğrulanmış tedaviler Grup 1: Doğrulanmış temel tedaviler

18 Canadian Diabetes Association - Clinical Practice Guideline (Kanada Kılavuzu - 2008)

19 Tip 2 Diyabetin Klinik Dönemleri Genetik Yatkınlık PreklinikDönem Erken Klinik Dönem İnsülinRezistansı İleri Klinik Dönem Geç Klinik (Komplikasyonlu ) Dönem İnsülin Sekresyonu Asemptomatik DönemSemptomatik Dönem C-Peptid Normal C-Peptid  C-Peptid    C-Peptid (-)

20 Nondiyabetik Bir Bireyde İnsulin- Glisemi Profili

21 Bazal İnsülin  Bazal insülin verilmesinin amacı postabsorptif safha boyunca kan glukozunun diyabetli olmayan kişilerdekine benzer dar sınırlar içinde kalmasının sağlanmasıdır.

22 Bolus İnsülin  Bolus insülin verilmesinde amaç postprandial glukoz yükselmelerini önlemek için öğünler esnasında serum insülin konsantrasyonunda tekrarlanabilir ve hızlı artışın sağlanmasıdır.

23 KLASİK İNSÜLİNLER 1.Regüler insülinler 2. NPH insülinler 1.Regüler insülinler 2. NPH insülinler

24 Etki (saat) Başlama Pik Etki Süresi Etki (saat) Başlama Pik Etki Süresi Regüler insülin 0.5 - 1 2 5 – 6 Regüler insülin 0.5 - 1 2 5 – 6 Regüler İNSAN İNSÜLİNİ 51015 21 51015 20 25 30 S S S S A Zinciri B Zinciri 121624200408 08 saat

25 NPH İNSAN İNSÜLİNİ NPH İNSAN İNSÜLİNİ 51015 21 51015 20 25 30 S S S S A Zinciri B Zinciri Etki (saat) Başlama PikEtki Süresi Etki (saat) Başlama PikEtki Süresi NPH insülin 1 - 3 4 – 10 10 – 16 NPH insülin 1 - 3 4 – 10 10 – 16 121624200408 08 saat

26 İnsulin Analogları 1.Hızlı - Kısa etkili 2.Uzun etkili 1.Hızlı - Kısa etkili 2.Uzun etkili

27 Kullanımdaki Kısa Etkili Analoglar Aspart İnsülin Lispro insülin Glulisine insülin Aspart İnsülin Lispro insülin Glulisine insülin

28 Etki (saat) Başlama Pik Etki Süresi Etki (saat) Başlama Pik Etki Süresi Lispro 0.5 1.0 - 1.5 3 - 4 Lispro 0.5 1.0 - 1.5 3 - 4 Aspart 0.5 1.0 –1.5 3 - 4 Aspart 0.5 1.0 –1.5 3 - 4 Glulisine 0.5 1.0 – 1.5 3 - 4 Glulisine 0.5 1.0 – 1.5 3 - 4 Kısa Etkili ANALOG İNSÜLİN 51015 21 51015 20 25 30 S S S S A Zinciri B Zinciri 121624200408 08 saat

29 Kullanımdaki Uzun Etkili Analoglar Glargine insülin Detemir insülin Glargine insülin Detemir insülin

30 GLARGİN ANALOG İNSÜLİN GLARGİN ANALOG İNSÜLİN 51015 21 51015 20 25 30 S S S S A Zinciri B Zinciri Etki (saat) Başlama PikEtki Süresi Etki (saat) Başlama PikEtki Süresi Glargine 1-2 - ~ 24 Glargine 1-2 - ~ 24 121624200408 08 saat GLARGİN İNSAN A21 GLİ ASP B30 ASP THR THR ASP

31 DETEMİR ANALOG İNSÜLİN DETEMİR ANALOG İNSÜLİN 51015 21 51015 20 25 30 S S S S A Zinciri B Zinciri Etki (saat) Başlama PikEtki Süresi Etki (saat) Başlama PikEtki Süresi DETEMİR 1-2 - ~ 24 DETEMİR ® 1-2 - ~ 24 121624200408 08 saat DETEMİR İNSAN B29 Liz Liz C 14 Yağ asidi Myristic asid

32 Bifazik Human İnsülinler  Premix insülin (Humulin M 30/70)

33 Bifazik İnsülin Analogları  AspartMix30 LisproMix25 LisproMix50  AspartMix30 LisproMix25 LisproMix50

34 İNSÜLİN UYGULAMA TEKNİKLERİ

35 Plazma İnsülin Düzeyi (mU/l) Zaman (dakika) 060120180 İntravenöz pik = 1 dakika İntranazal pik = 10 dakika İntraperitoneal pik = 15 dakika İntramüsküler pik = 60 dakika Ciltaltı pik = 90 dakika

36 İnsülin Absorbsiyonu

37 Sayım Yüzdesi Zaman (dakika) 060120180 125 I- İnsülin 100 Bacak Kol Karın

38 Tip 2 Diyabette OAD + Bazal İnsülin Tedavisi Rejimleri  Metformin + Gece NPH/Bazal insülin analoğu  SU/Glinid + Metformin + Gece NPH/Bazal insülin analoğu  Metformin + Gece NPH/Bazal insülin analoğu  SU/Glinid + Metformin + Gece NPH/Bazal insülin analoğu

39 Tip 2 Diyabette İnsülin Tedavi Rejimleri  Konvansiyonel İnsülin Tedavisi Sabah ve akşam hazır karışım insan insülini/analog insülin  Yoğun İnsülin Tedavisi Regüler/Hızlı etkili analog + NPH/bazal insülin analoğu  Devamlı subkutan insülin infüzyonu (CSII)  Konvansiyonel İnsülin Tedavisi Sabah ve akşam hazır karışım insan insülini/analog insülin  Yoğun İnsülin Tedavisi Regüler/Hızlı etkili analog + NPH/bazal insülin analoğu  Devamlı subkutan insülin infüzyonu (CSII)

40 HUMAN İNSÜLİN ile İNSÜLİN TEDAVİSİNE GEÇİŞ

41 Kanıtlar ne diyor? -1-  Bazal uzun etkili insülin ile birlikte metformin ve/veya SU/Glinid tedavisine devam etmek, insülin monoterapisine göre; –Daha iyi glisemik kontrol –Daha az insülin ihtiyaci –Daha az kilo alimi –Daha az hipoglisemik epizod ile karakterizedir*  Bazal uzun etkili insülin ile birlikte metformin ve/veya SU/Glinid tedavisine devam etmek, insülin monoterapisine göre; –Daha iyi glisemik kontrol –Daha az insülin ihtiyaci –Daha az kilo alimi –Daha az hipoglisemik epizod ile karakterizedir* *Van Avendonk MJP, Gorter KJ, Van den Donk M, Rutten GEH. İnsuline therapy in type 2 diabetes; what is the evidence? Diabetologia 2008; 51(1): S404.

42 Kanıtlar ne diyor? -2-  OAD ile insülin kombinasyon tedavisinde NPH vs. uzun etkili analog insülinler Glisemik kontrol açısından benzer etki –NPH ile daha çok hipoglisemik epizod gösterilmiştir*  OAD ile insülin kombinasyon tedavisinde NPH vs. uzun etkili analog insülinler Glisemik kontrol açısından benzer etki –NPH ile daha çok hipoglisemik epizod gösterilmiştir* *Van Avendonk MJP, Gorter KJ, Van den Donk M, Rutten GEH. İnsuline therapy in type 2 diabetes; what is the evidence? Diabetologia 2008; 51(1): S404.

43 Kanıtlar ne diyor ? -3-  Premix insülin tedavisi tek doz uzun etkili bazal insülin tedavisi ile karşılaştırıldığında; –Daha iyi glisemik kontrol –Daha fazla hipoglisemik epizod ile sonuçlanmaktadır*  Premix insülin tedavisi tek doz uzun etkili bazal insülin tedavisi ile karşılaştırıldığında; –Daha iyi glisemik kontrol –Daha fazla hipoglisemik epizod ile sonuçlanmaktadır* *Van Avendonk MJP, Gorter KJ, Van den Donk M, Rutten GEH. İnsuline therapy in type 2 diabetes; what is the evidence? Diabetologia 2008; 51(1): S404.

44 Kanıtlar ne diyor ? -4-  Analog karışım tedavisi, human premix tedavisi ile karşılaştırıldığında; –A1C üzerinde etki benzer –Hipoglisemik epizod oranı benzer –kilo üzerine etki benzer –Tokluk glisemi kontrol daha üstün bulunmuştur*  Analog karışım tedavisi, human premix tedavisi ile karşılaştırıldığında; –A1C üzerinde etki benzer –Hipoglisemik epizod oranı benzer –kilo üzerine etki benzer –Tokluk glisemi kontrol daha üstün bulunmuştur* *Van Avendonk MJP, Gorter KJ, Van den Donk M, Rutten GEH. İnsuline therapy in type 2 diabetes; what is the evidence? Diabetologia 2008; 51(1): S404.

45 Kanıtlar ne diyor ? -5-  Bazal – bolus insülin rejiminin etkileri ile ilgili çıkarımda bulunmak için yeterince kanıt yok* *Van Avendonk MJP, Gorter KJ, Van den Donk M, Rutten GEH. İnsuline therapy in type 2 diabetes; what is the evidence? Diabetologia 2008; 51(1): S404.

46 OAD - İnsülin Kombine Tedavisi  Tedavi protokolu Oral antidiyabetiklere –Gece NPH insülin 0.1 - 0.2 IU / kg / gün veya 10 IU/gün  1-2 ay içinde hedefe varılamıyorsa konvansiyonel insülin tedavisine geçiniz  Tedavi protokolu Oral antidiyabetiklere –Gece NPH insülin 0.1 - 0.2 IU / kg / gün veya 10 IU/gün  1-2 ay içinde hedefe varılamıyorsa konvansiyonel insülin tedavisine geçiniz

47 İNSULİN TEDAVİSİ Premix human insülin ile  Başlangıç dozu: –Tip 2 Diyabetiklerde: 0.3-0.5 IU/kg/gün  Başlangıç dozu: –Tip 2 Diyabetiklerde: 0.3-0.5 IU/kg/gün

48 İnsülin Dozunun Hesaplanması Fenotip İnsülin dozu (IU/kg/gün) Normal kilolu Fizik aktivitesi yoğun Fizik aktivitesi orta derecede Fizik aktivitesi hafif 0.3 0.4 Obez Fizik aktivitesi yoğun Fizik aktivitesi orta derecede Fizik aktivitesi hafif 0.4 0.5 0.6 Böbrek yetersizliği-0.2 Hipoglisemi riskini artıran hastalık-0.2

49 İNSULİN TEDAVİSİ Premix human insülin ile  Başlangıç dozu: –Tip 2 Diyabetiklerde: 0.3-0.5 IU/kg/gün Örnek: 75 kg’lık bir hastada, 0.4 x 75: 30 IU/gün Sabah: 20 IU (Toplam dozun 2/3’ü) Akşam 10 IU (Toplam dozun 1/3’ü)  Başlangıç dozu: –Tip 2 Diyabetiklerde: 0.3-0.5 IU/kg/gün Örnek: 75 kg’lık bir hastada, 0.4 x 75: 30 IU/gün Sabah: 20 IU (Toplam dozun 2/3’ü) Akşam 10 IU (Toplam dozun 1/3’ü)

50 İNSÜLİN DOZ AYARLAMASI  En az 3 günlük profili izle  O öğünde bulunan glisemi değerini saptayan en önemli faktör bir önceki insülin dozudur  Önce hipoglisemi düzeltilir  En az 3 günlük profili izle  O öğünde bulunan glisemi değerini saptayan en önemli faktör bir önceki insülin dozudur  Önce hipoglisemi düzeltilir

51 Doz Ayarlama Örneği Glisemi Profili-1 Sabah285 294 135 Öğle 153 172 122 Akşam140 150 135 Gece 75 125 80 Sabah285 294 135 Öğle 153 172 122 Akşam140 150 135 Gece 75 125 80 1. GÜN 2. GÜN 3. GÜN mg/dl Tedavi: Humulin M 70/30 Sabah 24 ü Akşam 18 ü Metformin 1000 2X1

52 Sabah Kan Şekeri Yüksekliğinin Olası Nedenleri  Akşam bazal insülin yetersizliği  Somogy fenomeni  Dawn fenomeni  Akşam bazal insülin yetersizliği  Somogy fenomeni  Dawn fenomeni

53 Bu vakada gece saat 3’teki kan şekerine bakmadan önce karar verdiğimizde, Sabah Kan Şekeri Yüksekliğinin Olası Sebebi Olarak Ne Düşünürsünüz? 1. Akşam bazal insülin yetersizliği 2. Somogy fenomeni 3. Dawn fenomeni 4. Hiçbiri 1. Akşam bazal insülin yetersizliği 2. Somogy fenomeni 3. Dawn fenomeni 4. Hiçbiri

54 Doz Ayarlama Örneği Glisemi Profili-2 Sabah125 134 115 Öğle152 250 130 Akşam140 55 125 Gece115 120 160 Sabah125 134 115 Öğle152 250 130 Akşam140 55 125 Gece115 120 160 1. GÜN 2. GÜN 3. GÜN mg/dl Tedavi: Humulin M 70/30 insülin Sabah: 26 ün Akşam: 16 ün Metformin 1000 2X1

55 Doz Ayarlama Örneği Glisemi Profili-1 Sabah125 134 115 Öğle152 250 130 Akşam140 55 125 Gece115 120 160 Sabah125 134 115 Öğle152 250 130 Akşam140 55 125 Gece115 120 160 1. GÜN 2. GÜN 3. GÜN mg/dl Tedavi: Humulin M 70/30 insülin Sabah: 26 ün Akşam: 16 ün Metformin 1000 2X1

56 Öneriniz nedir-1? 1. Akşam insülin dozunu atlarım 2. Akşam insülin dozunu 2 ü azaltırım 3. Sabah insülin dozunu 2 ü azaltırım 4. Hiçbiri

57 Öneriniz nedir-2 ? 1. Önce hipoglisemi düzeltirim, sonra akşam insülin dozunu yaparım 2. O günkü ve genel beslenme programını gözden geçiririm 3. Öğleden sonra egzersiz yapıp yapmadığını sorgularım 4. Hiçbiri 5. Hepsi

58 Gıda Tüketimi Sabah AKŞ: 134 mg/dl  07.30 Bir dilim ekmek, kaşar, zeytin, 2 çay  10.00 1 simit, kaşar Öğlen öğünü öncesi KŞ: 250 mg/dl  12.00 1 parça tavuk, cacık, 1 dilim ekmek  15.30 2 ufak kırıkkırak Akşam öğünü öncesi KŞ: 55 mg/dl 19.00 1 bardak meyva suyu Hipoglisemi tedavisi sonrası KŞ: 105 mg/dl  19.30 6 köfte, 2 dilim ekmek, sebze yemeği, yoğurt, salata, Gece öğünü öncesi KŞ: 120 mg/dl  23.00 1 bardak süt Sabah AKŞ: 134 mg/dl  07.30 Bir dilim ekmek, kaşar, zeytin, 2 çay  10.00 1 simit, kaşar Öğlen öğünü öncesi KŞ: 250 mg/dl  12.00 1 parça tavuk, cacık, 1 dilim ekmek  15.30 2 ufak kırıkkırak Akşam öğünü öncesi KŞ: 55 mg/dl 19.00 1 bardak meyva suyu Hipoglisemi tedavisi sonrası KŞ: 105 mg/dl  19.30 6 köfte, 2 dilim ekmek, sebze yemeği, yoğurt, salata, Gece öğünü öncesi KŞ: 120 mg/dl  23.00 1 bardak süt

59

60 HEDEF GLİSEMİ DEĞERİ SAĞLANAMIYORSA  Genel Değerlendirme yapılmalı,  Diyet - Egzersiz planı tekrar kontrol edilmeli,  İnsülin etkinliği kontrol edilmeli,  Fokal enfeksiyon ya da insülin ihtiyacını artıran olay araştırılmalı  Uygulama yeri ve şekli kontrol edilmeli  Genel Değerlendirme yapılmalı,  Diyet - Egzersiz planı tekrar kontrol edilmeli,  İnsülin etkinliği kontrol edilmeli,  Fokal enfeksiyon ya da insülin ihtiyacını artıran olay araştırılmalı  Uygulama yeri ve şekli kontrol edilmeli

61 Glisemik Kontrolü Etkileyen Durumlar  Obezite/Sedanter Yaşam Tarzı  Puberte  Enfeksiyonlar  Endokrinopatiler  Akromegali  Cushing Sendromu  Tirotoksikoz  Feokromositoma  İlaçlar  Gklukokortikoidler  Beta-Agonistler  Psikiyatrik ve Psikolojik Problemler  Aşırı yeme  Kasıtlı düşük doz insülin uygulanması veya atlanması  Diyabetlinin kendi bakımını anlamada yetersizliği  İnsülinin Farmakokinetiği ve Etkisindeki Defektler  İnsülin-binding antikorları  İnsülin reseptör ya da post-reseptör defektleri

62

63

64

65

66 VAKA 1

67  50, E  9 yıldır tip 2 DM  Glimeprid 4 mg 1x1 + Metformin 2x1000 mg  Ayrıca aspirin 100 mg alıyor.  AKŞ 130-140 mg/dL seyrederken iki-üç aydır 180-220 mg/dl’nin üzerinde seyrediyor.  İnsülin tedavisi daha önce önerilmiş, kabul etmemiş.  50, E  9 yıldır tip 2 DM  Glimeprid 4 mg 1x1 + Metformin 2x1000 mg  Ayrıca aspirin 100 mg alıyor.  AKŞ 130-140 mg/dL seyrederken iki-üç aydır 180-220 mg/dl’nin üzerinde seyrediyor.  İnsülin tedavisi daha önce önerilmiş, kabul etmemiş.

68  82 kg, BKİ: 29 kg/m2  TA:120/80 mmHg  AKŞ: 196 mg/dl, TKŞ: 223mg/dl, HbA1c: %8.6  Total kolesterol: 175 mg/dL  LDL-K: 94 mg/dL  HDL: 44 mg/dL  Trigliserit: 135 mg/dL  Kreatinine: 0.9 mg/dl  82 kg, BKİ: 29 kg/m2  TA:120/80 mmHg  AKŞ: 196 mg/dl, TKŞ: 223mg/dl, HbA1c: %8.6  Total kolesterol: 175 mg/dL  LDL-K: 94 mg/dL  HDL: 44 mg/dL  Trigliserit: 135 mg/dL  Kreatinine: 0.9 mg/dl

69 Amaryl 4 mg 2x1’e çıkıldı Glukofen 1000 2x1 Sabah Aç Tok Öğle Aç Tok Akşam Aç Tok Gece1 23 03 211153152 182201149142170164159 206

70 Glimeprid 4mg/gün veya Repaglinide 1mg 3x1 + Metformin 1g 2x1 + NPH insülin 12 ün ile başlandı. Glimeprid 4mg/gün veya Repaglinide 1mg 3x1 + Metformin 1g 2x1 + NPH insülin 12 ün ile başlandı.

71  NPH insülin 12 Ü, Repaglinid 1mg 3x1 Metformin 1000 2x1 başlandı  Sabah KŞ izlenerek NPH dozu tedricen 20 üniteye çıkıldı  Sabah kan şekerleri sırasıyla; 196 191 162 168 161 143 125  NPH insülin 12 Ü, Repaglinid 1mg 3x1 Metformin 1000 2x1 başlandı  Sabah KŞ izlenerek NPH dozu tedricen 20 üniteye çıkıldı  Sabah kan şekerleri sırasıyla; 196 191 162 168 161 143 125

72 VAKA 2

73  56, E, 72 kg, BKİ: 24 kg/m2  12 yıldır tip 2 DM  Kilo kaybı olduğunu ifade ediyor.  Glimeprid 3 mg 2x1 + Metformin 3x850 mg kullanıyor.  AKŞ: 274 mg/dl, HbA1c: %11.6  56, E, 72 kg, BKİ: 24 kg/m2  12 yıldır tip 2 DM  Kilo kaybı olduğunu ifade ediyor.  Glimeprid 3 mg 2x1 + Metformin 3x850 mg kullanıyor.  AKŞ: 274 mg/dl, HbA1c: %11.6

74 Evde Kan Şekeri Ölçümleri Sabah Aç Tok Öğle Aç Tok Akşam Aç Tok Gece 23 03 254375 242341 238368289

75 Premix human insülin 70/30 + Metformin Premix human insülin 70/30 + Metformin

76 İnsülin Dozunun Hesaplanması Fenotip İnsülin dozu (IU/kg/gün) Normal kilolu Fizik aktivitesi yoğun Fizik aktivitesi orta derecede Fizik aktivitesi hafif 0.3 0.4 Obez Fizik aktivitesi yoğun Fizik aktivitesi orta derecede Fizik aktivitesi hafif 0.4 0.5 0.6 Böbrek yetersizliği-0.2 Hipoglisemi riskini artıran hastalık-0.2 Fazla yemek yiyenler+0.1 Yeni başlayan tip 1 diyabet (<30 yaş)0.3 – 0.4

77  Bifazik karışım insülin uygun görüldü  Tip 2 DM de başlangıç insülin ihtiyacı 0.3-0.5 Ü kg/G  72 kg 0.3 Ü/kg 22 Ü 0.4 Ü/ kg 28 Ü 0.5 Ü/ kg 36 Ü Sabah: 16 ün.Akşam: 12 ün. insülin başlanabilir.  Bifazik karışım insülin uygun görüldü  Tip 2 DM de başlangıç insülin ihtiyacı 0.3-0.5 Ü kg/G  72 kg 0.3 Ü/kg 22 Ü 0.4 Ü/ kg 28 Ü 0.5 Ü/ kg 36 Ü Sabah: 16 ün.Akşam: 12 ün. insülin başlanabilir.

78 Kan şekeri kontrolü sağlandıktan sonra 3 günlük aç-tok ölçüm istendi (Tedavi: Humulin M 70/30 Sabah: 24 ü Akşam: 14 ü Metformin 1000 2x21) Sabah Aç Tok Öğle Aç Tok Akşam Aç Tok Gece1 23 03 12912278134130147 13411290143175136145 12615270185

79 SONUÇ I: DİYABET TEDAVİSİNDEKİ TEMEL SORUNLAR  Diyabeti önlemedeki başarısızlık  Tanı konmamış diyabetliler  Diyabet tanısı konmuş kişilerin tedavi altına alınamaması  Tedavi gören diyabetlilerin optimal tedavi hedeflerinden uzak olması  İnsülin tedavisine geçişteki direnç  Diyabeti önlemedeki başarısızlık  Tanı konmamış diyabetliler  Diyabet tanısı konmuş kişilerin tedavi altına alınamaması  Tedavi gören diyabetlilerin optimal tedavi hedeflerinden uzak olması  İnsülin tedavisine geçişteki direnç

80 SONUÇ II: DİYABET TEDAVİSİNDE I. BASAMAK SAĞLIK SAĞLIK HİZMETİNİN YERİ  Prediyabet ve diyabet toplumda yaklaşık 10 milyon kişi kapsayan önemli bir halk sağlığı sorunudur.  Diyabet ile ilgili temel sorunlar, I. Basamak Sağlık Kuruluşları bu konuda etkin konuma getirilmeden çözülemez.  Prediyabet ve diyabet toplumda yaklaşık 10 milyon kişi kapsayan önemli bir halk sağlığı sorunudur.  Diyabet ile ilgili temel sorunlar, I. Basamak Sağlık Kuruluşları bu konuda etkin konuma getirilmeden çözülemez.

81 SABRINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM


"Tip 2 Diyabette İnsülin Tedavisine Geçiş ve İzlem Doç. Dr. Mehmet Sargın Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Endokrinoloji Bölümü Diyabet." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları