Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

UZAKTAN EĞİTİM Prof.Dr.Petek Aşkar Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Hacettepe Üniversitesi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "UZAKTAN EĞİTİM Prof.Dr.Petek Aşkar Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Hacettepe Üniversitesi."— Sunum transkripti:

1 UZAKTAN EĞİTİM Prof.Dr.Petek Aşkar Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Hacettepe Üniversitesi

2 BTÖ 305 - Uzaktan Eğitim ile İlgili Kavramlar2 ANAHATLAR 1.Uzaktan Eğitim Nedir? 2.Neden Uzaktan Eğitim? 3.Uzaktan Eğitim Hangi İhtiyaçlarla Başladı? 4.Uzaktan Eğitime Kuramsal Bakmak 5.Uzaktan Eğitimde Farklı Yaklaşımlar 6.Uzaktan Eğitimde Öğrenen Olmak Kolay Mı? 7.Uzaktan Eğitim bir Yenilenme mi? 8.Uzaktan Eğitimde Güçlükler

3 BTÖ 305 - Uzaktan Eğitim ile İlgili Kavramlar3 UZAKTAN EĞİTİM NEDİR? Uzaktan Eğitim: Farklı mekanlardaki öğrenci, öğretmen ve öğretim materyallerinin iletişim teknolojileri aracılığıyla bir araya getirildiği kurumsal bir eğitim faaliyetidir.

4 BTÖ 305 - Uzaktan Eğitim ile İlgili Kavramlar4 UZAKTAN EĞİTİM NEDİR? Uzaktan Eğitim: Farklı biçimlerle, Farklı ortamlarda, Birden fazla öğretmenin olduğu ya da olmadığı Farklı eğitim örgütlerinde, Değişik öğrenme seviyesi ve yaşlarda, Değişik teknolojilerle, Farklı öğretim yöntem ve yaklaşımlarıyla, Farklı felsefi ve stratejik motivasyonlarla gerçekleşebilir.

5 BTÖ 305 - Uzaktan Eğitim ile İlgili Kavramlar5 UZAKTAN EĞİTİM NEDİR? Senkron ( Aynı zaman) Asenkron ( Farklı zaman) Aynı Mekan Geleneksel eğitim Kendi hızında Okulda Farklı Mekan Uydu yoluyla, tele konferans Kendi hızında, esnek, bağımsız

6 BTÖ 305 - Uzaktan Eğitim ile İlgili Kavramlar6 NEDEN UZAKTAN EĞİTİM? Yaşam boyu öğrenme Geleneksel eğitimden yararlanmama Teknolojilerin yayılması Bilgi ve becerilerin artması, değişmesi ve çeşitlenmesi

7 BTÖ 305 - Uzaktan Eğitim ile İlgili Kavramlar7 UZAKTAN EĞİTİM 1800’lerden bu yana gelişiyor. 1. Evre: Mektupla Eğitim Modeli 2. Evre: Çoklu Ortam Modeli 3. Evre: Teleöğrenme ( Senkron) Modeli 4. Evre: Esnek Öğrenme Modeli

8 BTÖ 305 - Uzaktan Eğitim ile İlgili Kavramlar8 BAZI UYGULAMALAR Eğitim Televizyonu (yayın,dokümanlar, özel olarak hazırlanmış eğitim programları) World Wide WEB www sayfalarını araştırma, materyalleri alma,başka birine mesaj gönderme Bilgisayar destekli iletişim e-posta, mesaj, bireylerin gön- derdiklerini okuma, cevap verme Etkileşimli Televizyon Etkileşimli video, video konferansı Basılı malzemeleri ve telefonla iletişim kurma

9 BTÖ 305 - Uzaktan Eğitim ile İlgili Kavramlar9 KAVRAMLAR Burada olurken başka bir yerde olmak Küresel öğrenme Öğrenme Merkezi Zaman ve mekandan bağımsız öğrenme Sınırları olmayan öğrenme Sanal kütüphaneler WWW Duvarları olmayan okul

10 BTÖ 305 - Uzaktan Eğitim ile İlgili Kavramlar10 YENİ ÖĞRENME Aktif, Katılımcı, Amaca yönelik, Birikimli, Durumsal, Yansıtan, Stratejik, Kendi kendini değerlendirme Kendi kendini yönlendirme, Öğrenmeyi öğrenme

11 BTÖ 305 - Uzaktan Eğitim ile İlgili Kavramlar11 UZAKTAN EĞİTİME KURAMSAL BAKMAK Bağımsızlık Sanayileşme İletişim ve Etkileşim Denklik

12 BTÖ 305 - Uzaktan Eğitim ile İlgili Kavramlar12 BAĞIMSIZLIK Öğrencinin öğrenme sorumluluğunun artması Kendi kendine çalışma % 50 Ödevler ve uygulamalar % 50 Öğrencinin kendi hızında çalışabilmesi Öğretmenden ve arkadaşlardan daha az yardım Öğrenciye ihtiyaçlarına uygun seçenekler sunması

13 BTÖ 305 - Uzaktan Eğitim ile İlgili Kavramlar13 SANAYİLEŞME Eğitim ve öğretimin sanayileşmesi Öğretim materyallerinin üretimi, Rasyonelleşme, İşgücü bölümü, makineleşme Kitle üretimi, Planlama, Organizasyon, Kontrol Pazarlama, Standartlaşma, Nesnelleşme

14 BTÖ 305 - Uzaktan Eğitim ile İlgili Kavramlar14 İLETİŞİM ve ETKİLEŞİM Öğretimin temeli, öğrenen ve öğretenin etkileşimine dayanmaktadır. Duygusal katılım önemlidir. Öğrenme memnuniyeti motivasyonu artırır. Karar süreçleri motivasyonu artırır. Arkadaşça ve dostça bir ortam öğrenmeyi olumlu yönde etkiler.

15 BTÖ 305 - Uzaktan Eğitim ile İlgili Kavramlar15 BİR SENTEZ Herhangi bir şeyi öğretmek için herhangi bir ortam kullanabilir. Uzaktan eğitim geleneksel eğitimden daha ucuz olabilir. Geleneksel eğitimde ulaşılamayan gruba erişebilir. Öğretimde etkileşim önemlidir. Çoklu ortam tek ortamdan daha iyi sonuç verir. Zaman zaman yüz yüze kullanılması motivasyonu artırır.

16 BTÖ 305 - Uzaktan Eğitim ile İlgili Kavramlar16 DENKLİK Bir uzaktan eğitim sistemi, öğrenci ne kadar uzakta olursa olsun, hangi teknolojiyi kullanırsa kullansın, öğrenci yaşantılarını ve hizmetin denkliğini sağlamak durumundadır.

17 BTÖ 305 - Uzaktan Eğitim ile İlgili Kavramlar17 UE YOLU İLE İLGİLİ ONBİR ÖZELLİK Sistem;  öğrencinin her yerden ulaşabilme ve dersi işleyebilme özelliğine sahip olmalıdır  öğrencinin öğrenme sorumluluğuna daha fazla yer vermelidir  öğretim elemanlarının eğitsel görevlerine daha fazla zaman ayırmalarını sağlamalıdır

18 BTÖ 305 - Uzaktan Eğitim ile İlgili Kavramlar18 Uzaktan Eğitim Sistem;  öğrenenlere geniş seçenekler sunabilmelidir  etkili olduğu bilinen tüm öğretim yöntem ve teknolojileri sunabilmelidir  değişik ortam ve yöntemleri birlikte kullanabilmelidir  derslerin geliştirilmesine ve yeniden tasarlanmasına olanak tanımalıdır.

19 BTÖ 305 - Uzaktan Eğitim ile İlgili Kavramlar19 Uzaktan Eğitim Sistem;  bireysel farklılıklara uyarlanabilmelidir  öğrenci başarısını izlemeleri ve değerlendirmelidir  öğrencinin kendi hızında, istediği zaman başlatma ve bitirmesine olanak vermelidir  gerektiğinde ve yeterli düzeyde etkileşim sağlamalıdır.

20 BTÖ 305 - Uzaktan Eğitim ile İlgili Kavramlar20 Başarıla r


"UZAKTAN EĞİTİM Prof.Dr.Petek Aşkar Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Hacettepe Üniversitesi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları