Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DOKUZ EYLÜL ÜN İ VERS İ TES İ İ KT İ SAD İ VE İ DAR İ B İ L İ MLER FAKÜLTES İ KAMU YÖNET İ M İ BÖLÜMÜ BOLOGNA SÜREC İ ÇALIŞMALARI İ Ç PAYDAŞ ANKET SONUÇLARI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DOKUZ EYLÜL ÜN İ VERS İ TES İ İ KT İ SAD İ VE İ DAR İ B İ L İ MLER FAKÜLTES İ KAMU YÖNET İ M İ BÖLÜMÜ BOLOGNA SÜREC İ ÇALIŞMALARI İ Ç PAYDAŞ ANKET SONUÇLARI."— Sunum transkripti:

1 DOKUZ EYLÜL ÜN İ VERS İ TES İ İ KT İ SAD İ VE İ DAR İ B İ L İ MLER FAKÜLTES İ KAMU YÖNET İ M İ BÖLÜMÜ BOLOGNA SÜREC İ ÇALIŞMALARI İ Ç PAYDAŞ ANKET SONUÇLARI PROGRAM ÇIKTILARI 07.05.2010

2 M İ SYONUMUZ Yönetim, hukuk, kentleşme ve çevre, siyaset ve sosyal bilimler alanlarında ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyet gösterebilecek donanıma sahip, mevzuatla belirlenen ilkelere uygun idealist kamu görevlisi, yönetici, bilim insanı ve araştırmacı yetiştirmek.

3 V İ ZYONUMUZ Türkiye genelinde kamu sektöründe istihdam edilenler arasında mezunlarımızın oranını artırmak, çeşitli kurumlara üst düzey yönetici yetiştirmek; ulusal ve uluslararası düzeyde akademik işbirli ğ ini geliştirmek.

4 İç Paydaş Anketleri Ö ğ renci Sayıları Toplam; 250 1. Sınıf: 65 kişi 2. Sınıf: 69 kişi 3. Sınıf: 53 kişi 4. Sınıf: 48 kişi Yüksek Lisans ve Doktora Ö ğ rencileri:15 kişi

5 E ğ itiminizden öncelikle bekledi ğ iniz özellikler nelerdir? Lütfen önceli ğ ine göre seçeneklerden sadece 5’ini (varsa “Di ğ er” dâhil) 1’den 5’e kadar numaralayarak sıralayınız 16. Sosyal İlişkilere Yatkınlık25,64 Bilgiye Erişebilme Becerisi13,0 Takım Çalışmasına Yatkınlık 5,1 Problem Çözebilirlik14,4 Takdir Yetkisi / İnisiyatif Kullanabilme11,8 Mevzuata Hâkimiyet24,76 Liderlik41,71 Etik Davranış25,55 Stratejik Düşünme19,37 Hızlı Karar Alma8,5 Muhakeme Gücü11,0 Entelektüel Birikim13,8 Akademik Bilgi Birikimi37,12 Kuruma Adaptasyon31,63 Örgütsel Davranış Becerisi16,78 Alanındaki Yenilikleri İzleme ve Uygulama 13,0 Diğer……………………………………Konular?

6 Öncelikli ilk 8 program çıktısı Liderlik41,71 Akademik Bilgi Birikimi37,12 Kuruma Adaptasyon31,63 Sosyal İlişkilere Yatkınlık25,64 Etik Davranış25,55 Mevzuata Hâkimiyet24,76 Stratejik Düşünme19,37 Örgütsel Davranış Becerisi16,78

7 Öncelikli ilk 8 program çıktısı Liderlik Akademik Bilgi Birikimi Kuruma adaptasyon Sosyal İ lişkilere Yatkınlık Etik Davranış Mevzuata hakimiyet Stratejik Düşünme Örgütsel Davranış Becerisi

8 Öncelikli ilk 8 program çıktısı (elimizdeki derslere karşılık gelen program çıktıları nelerdir? Liderlik Akademik Bilgi Birikimi Kuruma adaptasyon Sosyal İ lişkilere Yatkınlık Etik Davranış Mevzuata hakimiyet Stratejik Düşünme Örgütsel Davranış Becerisi

9 Eğitiminizden öncelikle beklediğiniz özellikler nelerdir? sadece 5’ini (varsa “Diğer” dâhil) 1’den 5’e kadar numaralayarak sıralayınız Öğretim Elemanları -16. Sosyal İlişkilere Yatkınlık43 Bilgiye Erişebilme Becerisi2 Takım Çalışmasına Yatkınlık1 Problem Çözebilirlik43 Takdir Yetkisi / İnisiyatif Kullanabilme2 Mevzuata Hâkimiyet62 Liderlik2 Etik Davranış3 Stratejik Düşünme43 Hızlı Karar Alma2 Muhakeme Gücü71 Entelektüel Birikim1 Akademik Bilgi Birikimi43 Kuruma Adaptasyon1 Örgütsel Davranış Becerisi1 Alanındaki Yenilikleri İzleme ve Uygulama-

10 Öncelikli ilk 8 program çıktısı (öğretim elemanları-11 kişi) Muhakeme Gücü Mevzuata Hakimiyet Sosyal ilişkilere yatkınlık, problem çözebilirlik, stratejik düşünme, akademik bilgi birikimi

11 Eğitiminizden öncelikle beklediğiniz özellikler nelerdir? sadece 5’ini (varsa “Diğer” dâhil) 1’den 5’e kadar numaralayarak sıralayınız Öğretim Üyeleri-16. Sosyal İlişkilere Yatkınlık1 Bilgiye Erişebilme Becerisi3 Takım Çalışmasına Yatkınlık52 Problem Çözebilirlik43 Takdir Yetkisi / İnisiyatif Kullanabilme- Mevzuata Hâkimiyet43 Liderlik1 Etik Davranış1 Stratejik Düşünme43 Hızlı Karar Alma- Muhakeme Gücü3 Entelektüel Birikim3 Akademik Bilgi Birikimi61 Kuruma Adaptasyon- Örgütsel Davranış Becerisi- Alanındaki Yenilikleri İzleme ve Uygulama 43

12 Öncelikli ilk 8 program çıktısı (öğretim üyeleri- 8 kişi) Akademik Bilgi Birikimi Takım Çalışmasına Yatkınlık Problem Çözebilirlik, Mevzuata Hakimiyet, Stratejik Düşünme, Alanındaki Yenilikleri İzleme ve Uygulama

13 DIŞ PAYDAŞ 35 dış paydaş Kamu 20 (Bakanlıklar ve kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler) Karma Örgüt : Kalkınma ajansı 2 Özel 13 (Şirket, Banka, odalar)

14 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Mezunlarının Uzmanlık Alanlarından İlk Aklınıza Gelen Hangisidir İktisatİşletmeKamu Y ö netimi Maliye Ç alışma Ekonomisi Ekonometri 12101221- 34,328,634,35,72,90,0

15 Kurumunuzda “Kamu Yönetimi Mezunu” çalıştırıyorsanız alanıyla ilgili bir birimde mi çalışıyor? EvetHayır 1321 38,261,8

16 Kamu Yönetimi mezunlarını, yönetici pozisyonları için tercih ediyor musunuz? EvetHayır 2314 67,632,4

17 Kamu Yönetimi Bölümü mezunlarının, kurumunuzda hizmetin gerektirdiği nitelikte eleman olduğunu düşünüyor musunuz? EvetHayırFikrim Yok 2366 65,717,1

18 Personelinizden öncelikle beklediğiniz özellikler nelerdir? Lütfen önceliğine göre seçeneklerden sadece 5’ini (varsa “Diğer” dâhil) 1’den 5’e kadar numaralayarak sıralayınız. Sosyal İlişkilere Yatkınlık 192 Bilgiye Erişebilme Becerisi 135 Takım Ç alışmasına Yatkınlık 231 Problem Çö zebilirlik 144 Takdir Yetkisi / İnisiyatif Kullanabilme 107 Mevzuata Hâkimiyet 8 Liderlik 126 Etik Davranış 135 Stratejik D ü ş ü nme 6 Hızlı Karar Alma 163 Muhakeme G ü c ü 8 Entelekt ü el Birikim 2 Akademik Bilgi Birikimi 3 Kuruma Adaptasyon 4 Ö rg ü tsel Davranış Becerisi 2 Alanındaki Yenilikleri İzleme ve Uygulama 98 Diğer …………………………………… --

19 Öncelikli ilk 8 program çıktısı Takım Çalışmasına Yatkınlık Sosyal İlişkilere Yatkınlık Hızlı Karar Alma Problem Çözebilirlik Etik Davranış, Bilgiye Erişebilme Becerisi Liderlik Takdir Yetkisi/İnsiyatif Kullanabilme Alanındaki yenilikleri izleme ve uygulama

20 Kamu yönetimi mezunlarından öncelikle beklediğiniz özellikler nelerdir? Lütfen önceliğine göre seçeneklerden sadece 5’ini (varsa “Diğer” dâhil) 1’den 5’e kadar numaralayarak sıralayınız. Sosyal İlişkilere Yatkınlık201 Bilgiye Erişebilme Becerisi4 Takım Ç alışmasına Yatkınlık 152 Problem Çö zebilirlik 133 Takdir Yetkisi / İnisiyatif Kullanabilme124 Mevzuata Hâkimiyet106 Liderlik115 Etik Davranış97 Stratejik D ü ş ü nme 133 Hızlı Karar Alma97 Muhakeme G ü c ü 106 Entelekt ü el Birikim 6 Akademik Bilgi Birikimi5 Kuruma Adaptasyon2 Ö rg ü tsel Davranış Becerisi 2 Alanındaki Yenilikleri İzleme ve Uygulama78 Diğer …………………………………….. --

21 Öncelikli ilk 8 program çıktısı Sosyal İlişkileri Yatkınlık Takım Çalışmasına Yatkınlık Problem Çözebilirlik,Stratejik Düşünme Takdir Yetkisi/inisiyatif kullanabilme Liderlik Mevzuata Hakimiyet, muhakeme gücü Hızlı karar alma, Etik Davranış Alanındaki Yenilikleri İzleme ve Uygulayabilme

22 Mukayeseli analiz( ilk üç öncelik program çıktısı) ÖğrenciÖğretim Elemanı Öğretim Üyesi Dış Paydaş -Liderlik -Akademik Bilgi Birikimi -Kuruma adaptasyon -Muhakeme Gücü -Mevzuata Hakimiyet -Sosyal ilişkilere yatkınlık, problem çözebilirlik, stratejik düşünme, akademik bilgi birikimi -Akademik Bilgi Birikimi -Takım Çalışmasına Yatkınlık -Problem Çözebilirlik, Mevzuata Hakimiyet, Stratejik Düşünme, Alanındaki Yenilikleri İzleme ve Uygulama -Takım Çalışmasına Yatkınlık -Sosyal İlişkilere Yatkınlık -Problem Çözme ve Stratejik Düşünme

23 Lisans e ğ itiminde “bilimsel yöntem ve araştırma teknikleri” dersinin yer almaması bir eksiklik midir? EvetHayırFikrim Yok Toplam 74.318.17.6100.0

24 Aşa ğ ıda yer alan iletişim kanallarından en çok hangi aracı kullanıyorsunuz? (önemine göre sıralayınız) Ders sırasında39,4 Eposta30,8 Diğer20,0 Telefon14,3 Öğretim elemanlarıyla yüzyüze 11,7 Tanıdıklar yoluyla4,2

25 Programda yer alacak “seçimlik ders” havuzunu di ğ er bölümlerin derslerinden kendiniz için oluşturmak ister misiniz? EvetHayırToplam 86,014,0100.0

26 Ders paralelinde aldı ğ ınız ödevler “dersin farkındalı ğ ının artmasına” katkı vermekte midir?odak gruplara sorulacak, yüzyüze EvetHayırToplam 51,948,1100.0

27 De ğ işim programlarına katılma konusunda(barınma, burs, referans vb.)kurumunuzca teşvik ediliyor musunuz?Fakülte birim teklifi EvetHayırFikrim Yok Toplam 10,882,66,6100.0

28 Yüzyüze Görüşmeler(dersler, ö ğ retim üyeleriyle de ğ erlendirme) 3.sınıf:30 kişi (2.04.2010 ) 4 sınıf: 27 kişi (5.04.2010) Seçmeli derslerde karar verici olma ve danışmanlık deste ğ i Derslerin Teorik Yapısı net de ğ il (arttırılması veya azaltılması) KPSS odaklı düşünme, kurs yaklaşımı İ statistik, Matematik, İ ktisat…

29 Yüzyüze Görüşmeler(verimlilik). Ders programlarında anabilim dalı dengesi kurulmadı ğ ı için a ğ ırlıklı anabilim dalına yönelme e ğ ilimi Ders zorlu ğ u nedeniyle Bölüm misyonu ve vizyonu dışında ders arama e ğ ilimi Araştırmalara ve eylem e dayalı çalışmaların artması Ders programı ö ğ rencinin ders analizlerine katılımını sa ğ layacak şekilde planlanmalı Sınav sorularının dengeli ve bilgiyi ölçecek şekilde planlanması

30 Fakülteye öneriler Yaz okulu kalksın, bütünleme sınavları konulsun Bütünleme sınavları ile final sınavları arasında makul bir süre olmalı Diplomaların zamanında alınması, geçici mezuniyet belgesi uygulamasının kaldırılması Yoklamaların kaldırılması ( seçimlik veya zorunlu ders takibi) Kütüphane kayna ğ ının yetersizli ğ i Okuma salonlarının yetersizli ğ i Fakülte düzeyinde KPSS Rehberlik Birimi Mezunlar derne ğ inin aktif kılınması Staj komisyonunun aktif kılınması (ö ğ renciye bilgilendirme) Sınıflardaki sıralar ve ışık ergonomik de ğ il Yeni Kulüpler kurulmasının teşvik edilmesi, Ö ğ renci Bürosunun Ö ğ renci ile olan ilişkileri ve iletişiminin olumluya gidecek şekilde gözden geçirilmesi, Ö ğ retim üyelerimiz yanında staj yapma imkanı sa ğ lanması

31 EYLEMLER Ö ğ rencilerin KPSS için hedeflerini ve çalışmaları gereken dersleri göstermek amacıyla, Bölüm kılavuzu hazırlanarak, Şimdilik 3. ve 4. sınıf ö ğ rencilerinin erişimine sunulmuştur. Ayrıca ö ğ renciye bu konuda yazılı bilgilendirme yapılmıştır.

32 İ lginize Teşekkür Ederiz…


"DOKUZ EYLÜL ÜN İ VERS İ TES İ İ KT İ SAD İ VE İ DAR İ B İ L İ MLER FAKÜLTES İ KAMU YÖNET İ M İ BÖLÜMÜ BOLOGNA SÜREC İ ÇALIŞMALARI İ Ç PAYDAŞ ANKET SONUÇLARI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları