Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

.Çocuğumu okula nasıl hazırlamalıyım?

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: ".Çocuğumu okula nasıl hazırlamalıyım?"— Sunum transkripti:

1 .Çocuğumu okula nasıl hazırlamalıyım?
GÜLBAHAR HATUN ANAOKULU .Çocuğumu okula nasıl hazırlamalıyım?

2 konu içeriği * İlköğretime hazırlık ve etkileyen faktörler. * Okula başlayacak çocukların sahip olması gereken yeterlilikler * Çocuğunuzu nasıl desteklemelisiniz. Okul öncesi eğitimin temel özellikleri. Okul öncesi dönemdeki çocukların genel özellikleri Okula alışma. Okul başarısında anne babanın rolü.

3 Okul Öncesi Eğitimin Temel Özellikleri

4 Okul Öncesi Eğitimin Temel Özellikleri
• Grup etkileşimi fazladır. • Süreç önemlidir. • Esnek bir programdır. • Ders yoktur. • Etkinlik süreleri standardize edilmemiştir. • Kurallar gruba ve grubun özelliğine göre oluşturuluyor. • Öğretmen rehberdir. • Sınıf düzenindeki farklılık çocukları programda değişik düzeylerde aktif kılar • Çocuklar deneyerek yaşayarak öğrenirler.

5 Okul ÖNCESİ DÖNEMDEKİ ÇOCUKLARIN GELİŞİM ÖZELLİKLERİ
2-6 Yaş(İlk Çocukluk) Yaşam becerileri,taklit Dikkat süresi azdır Temel alışkanlıkları(tuvalet,yemek,uyku)edinir. Başkalarının yanında utandırmamak,keşfetmesine izin vermek,hayal ürünü anlattıklarına yalan şeklinde yaklaşmamak,ceza vermemek(önceden söylemek),sorularını cevapsız bırakmamak(kime soruyorsa),tuvalet eğitiminde baskıcı ve serbest olmamak

6 İlköğretime Hazırlık Nedir?
İlköğretime Hazırlığı Etkileyen Faktörler Fiziksel faktörler Zihinsel faktörler Duygusal faktörler Sosyal faktörler

7 İlköğretime başlamadan bir dönem önce, matematik ve çizgi çalışmalarının yapılması değil, 5-6 yaş grubu çocukların bütünsel gelişimlerinin desteklenerek, ilköğretim için gerekli becerilerin kazandırıldığı sistemli çalışmalar bütünüdür. Fiziksel faktörler (Bedensel gelişim, büyüme, hastalıklar) Zihinsel faktörler (Zeka, dil) Duygusal faktörler (Duygularını ifade etme, anneden ayrılık, kırıklık duygusu) Sosyal Faktörler (Ailedeki yetişkinlerin çocukla birliktelik kalitesi, sosyal çevrenin çocuğa sağladığı olanaklar)

8 İlköğretim 1.Sınıfa Başlayacak Olan Çocukların Sahip Olması Gereken Yeterlilikler
ÖĞRENME BOYUTU Bir ders süresince sırasında oturarak dikkatini derse verebilmesi Aşağı-yukarı, büyük-küçük, ilk baştaki-en sondaki... gibi nitelik nicelik bildiren kavramları öğrenmiş olması . El ve göz koordinasyonunun yazmaya- çizmeye yetecek kadar gelişmiş olması. Dil gelişiminin kendini ifade etmeye yeterli olması, Sayıları 10’a kadar sayması, tanıması, yazabilmesi, Objeler arasında benzerlik ve farklılıkları bulabilmesi, Eksikleri görebilmesi, Birbirini tamamlayan resimleri mantık zinciri kurarak sıraya sokabilmesi, Hikaye tamamlayabilmesi, Renkleri doğru tanıyabilmesi, Verilen sıralı yönergeleri anlayıp yerine getirebilmesi, Gerçekçi bir benlik saygısı ve özgüven. Anneden bağımsızlaşmış olma. Öz bakım becerilerini kendi başına rahatlıkla karşılayabilmesi. Yaşına uygun verilen sorumlulukları yerine getirebilmesi. Bazı eşya ve bilgisini arkadaşlarıyla paylaşabilmesi ve birlikte oynayabilmesi. Uygun zaman ve mekanda uygun tepkiler verebilmesi, Okulda ki yetişkinler ve öğrencilerle iyi bir iletişim halinde olması. Değişen okul kurallarına ve düzenine uyabilmesi, Eşyalarına sahip çıkabilmesi.  Yaşının gerektirdiği hız ve beceriye sahip olması gerekir. Öğrenmede zorluk,  Başarıda düşüklük,   Okula gitmede isteksizlik,   Verilen sorumlulukları üstlenememe,   Öğretmenlerin yönergelerine uygun davranmama,  Ders saatlerinde beklendiği şekilde davranmayıp çevreyle aşırı ilgili olma, ve diğer öğrencilerin dikkatini dağıtacak davranışlar gösterme,  Arkadaşlarıyla geçinememe, onları sürekli şikayet etme, Dikkat süresi (ders süresi 40 dak.) Kendi kendine giyinme (fermuarını çekme, düğmesini ilikleme, ayakkabı bağlama vb.) Sırada dik ve belli bir mesafede oturma Tuvalet kontrolü Kendi temizliğini yapabilme Sırasını bekleme, sebat gösterme Teneffüslerde kendisini koruma, dengeli hareket etme Kendi sorumluluğunu taşıma Anneden ve evden kolay ayrılabilme Anneden ayrı olduğu için kırıklık duymama Öğretmen ile iletişim kurabilme Öğretmenin verdiği talimatlara uyma Diğer çocukların varlığına katlanabilme ve onlarla baş edebilme Kendini ifade etme Arkadaşlık ilişkileri ve iletişim

9 İlköğretim 1.Sınıfa Başlayacak Olan Çocukların Sahip Olması Gereken Yeterlilikler
• Kendi kendine giyinme (fermuarını çekme, düğmesini ilikleme, bağlama vb.) • Sırada dik ve belli bir mesafede oturma • Tuvalet kontrolü • Kendi temizliğini yapabilme • Sırasını bekleme, sabır gösterme • Teneffüslerde kendisini koruma, dengeli hareket etme • Kendi sorumluluğunu taşıma • Anneden ve evden kolay ayrılabilme • Anneden ayrı olduğu için kırıklık duymama • Öğretmen ile iletişim kurabilme • Öğretmenin verdiği talimatlara uyma • Diğer çocukların varlığına katlanabilme ve onlarla baş edebilme • Kendini ifade etme • Arkadaşlık ilişkileri ve iletişim

10 Nasıl Desteklemeliyiz?
Özbakım Becerileri İle İlgili Çalışmalar Duygusal Alanda Yapılacak Çalışmalar Sosyal Alanda Yapılacak Çalışmalar Psikomotor Alanda Yapılacak Çalışmalar Zihinsel Alanda Yapılacak Çalışmalar Dil Alanında Yapılacak Çalışmalar

11 Öz bakım Becerileri İle İlgili Çalışmalar
– Kendi işini yardımsız olarak yapma – Tuvalet, el-yüz temizliğini yardımsız yapma – Giysilerini yardımsız giyip çıkarma – Eşyalarını toplama – Kendi sorumluluğunu üstlenme

12 Duygusal Alan… – Kendi duygularını tanıma ve ifade etme – Başkalarının duygularını anlama – Duygusal tepkilerini kontrol etme

13 Sosyal Alan… – Başkalarıyla iletişim kurma – Toplumsal kurallara uyma (sosyal kurallar, nezaket kuralları, saldırganlık vb.) – Yeni bir gruba adapte olma, bir grubun üyesi olma – Paylaşma, yardımlaşma, işbirliği – Sorumluluk alma, aldığı sorumluluğu yerine getirme – Sırasını bekleme, izin isteme

14 Psikomotor Alan… -Beden dengesini sağlama -Dengeli yürüme, koşma- -Farklı hareketler yaparken beden dengesini koruma -Koordineli hareket etme -Engellerle karşılaştığında seri ve çabuk hareketler yapma -Vücut organları arasında koordinasyonu sağlama -El-göz koordinasyonu ve ince motor beceriler -Nesneleri bir kaptan diğerine aktarma, makas tutma vb. -Düzgün kalem tutma -Çizgileri birleştirme -Çizgileri kopya etme

15 Zihinsel Alan… – Dikkat ve hafıza becerileri – Matematik becerileri • Nesne sayma, rakam tanıma • Nesnelerle arttırma, eksiltme yapma • Renk, şekil setleri – Bilimsel düşünme becerileri • Gözlem yapma • Tümevarım, tümdengelimsel düşünme • Neden-sonuç ilişkisi kurma • Problem çözme - Dil Alanında Yapılacak Çalışmalar – Kelime hazinesini zenginleştirme – Türkçeyi düzgün kullanma – Kelimeleri doğru telaffuz etme – Sesinin tonunu ve hızını ayarlama – Aynı sesle başlayan-biten kelimeler üretme – Anlatma ve ifade etme becerileri

16 EL, KOL, VE PARMAK KASLARINI GELİŞTİRMEK İÇİN; YAPABİLECEKLERİNİZ:

17 Hamur ve çamur ile oynaması,
Yere dökülen bir avuç mercimek, düğme, boncuk gibi ufak şeyleri tek tek toplaması, Düğme ilikleyip açması, Resim yapması, Çizgi çalışmaları, Bir leğene su ve içine biraz şampuan konulur, Avuçlarına alabileceği büyüklükte iki tane sünger verilir. Avuçlarını açıp kapayarak süngerleri sıkması böylece köpük üretmesi istenilir. Bunlar el kaslarını geliştirmede yararlı olur.

18 ÖNERİLER

19 Her çocuğun okula uyum süreci diğerinden farklıdır.
Bizler çocuklarımıza bu yeterlilikler kazandırmış olsak da çocuk okulun ilk günlerinde ağlayıp sınıfa girmek istemeyebilir. Bu, her çocuğun gösterebileceği normal bir tepkidir. Anne-babanın panik olmasını gerektirecek bir durum söz konusu değildir. Önemli olan anne-babanın çocuğa kendi duygusallığını yansıtarak bu durumu daha güç hale getirmemesidir. Anne-babanın kararlılığı çok önemlidir. Onu anladığımızı belirtmek, ancak bununla baş edebileceğini de vurgulamak önemlidir. Eğer çocuğumuz ilköğretime iyi bir şekilde hazırlandıysa bu dönemi çok kısa sürede atlatacaktır.

20 Biz İstiyoruz ki; Öğrenmeye istekli,
Düşüncelerini, bilgilerini rahat ifade edebilen, Çevresiyle olumlu ilişkiler kurabilen, Kendine güvenen, Mutlu, başarılı çocuklar yetiştirelim.

21 Veli olarak Sizler; Bu sorumluluğu küçümsememeli ancak gereğinden
ÇOCUKLARIN BAŞARISINDA YA DA BAŞARISIZLIKLARINDA ANNE VE BABALARIN TUTUMLARI ÖNEMLİ BİR YER ALIR. Veli olarak Sizler; Bu sorumluluğu küçümsememeli ancak gereğinden fazla da büyütmemelisiniz.

22 Çocuğunuzu, ne arkadaşı, ne diğer çocuğunuz, ne kendi çocukluğunuz, ne de olmasını istediğiniz, zihninizde canlandırdığınız o, ‘harika çocukla’ asla kıyaslamayın.Çocuğunuzu olduğu gibi tanıyın, kabul edin, saygı duyun.

23 Katıldığınız ve beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.


".Çocuğumu okula nasıl hazırlamalıyım?" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları