Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MESLEK TANITIMLARI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MESLEK TANITIMLARI."— Sunum transkripti:

1 MESLEK TANITIMLARI

2 OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİ MESLEK TANIMI: Okul öncesi çocukların sağlıklı bir şekilde yetiştirilip ilkokula hazırlanması amacıyla fiziksel, ruhsal ve sosyal gelişmelerini sağlayan programları hazırlayıp uygulayan kişidir. GÖREV VE İŞLEMLER Bakanlık talimatları doğrultusunda resmi ve özel anaokulu, kreş ve diğer hazırlık okulu kuruluşlarının uygulayacağı yıllık, aylık ve günlük çalışma programlarını hazırlamak, Günlük yemek listesi ile çocukların uyku ve oyun saatlerini belirlemek, Uyku saatlerinde çocukların yatağa yatmalarına nezaret etmek, Çocukların zihinsel yönden gelişmelerini sağlayacak konuları günlük yaşantılarından çocukların anlayacağı örneklerle oyun, müzik, hikaye anlatma, tartışma, şarkı söyleme ve söyletme, çeşitli yarışma ve faaliyetler, dans, çeşitli çizim, resim ve model yapma gibi faaliyetlerle el becerileri ve oyuncaklardan yararlanarak anlatmak, El becerilerini geliştirerek kalem tutmalarını, resim yapmalarını, oyuncakları kullanmalarını, oynamalarını ve bu tür yollarla duygu ve düşüncelerini ifade etmelerine yardımcı olmak, Çocukların ilgi ve yönelişlerini geliştirip uyarmak, Kendine güven, cesaret ve kendi başlarına hareket edebilmelerini sağlamak, Ortak sosyal davranış ile çocukların fiziksel gelişmelerini artırmak üzerefaaliyetler organize etmek, Çocukların itaat ,sabır,tolerans ve sosyal davranışlarıyla diğer unsurlarda eğitilmesine çalışmak, Masal, hikaye, bilmece,şarkı, şiir yoluyla dil gelişmelerini sağlamak, Çocuklar için gözlem dosyaları tutup, velilerine çocuğun dönem içindeki gelişmesi hakkında bilgi vermek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

3 GÖRME ENGELLİLER ÖĞRETMENİ
MESLEK TANIMI: Braille alfabesi yardımıyla körlere ilk ve ortaokulda okutulan ders konularını, baston kullanma teknikleri ile de yaşaması için gerekli olan uygulamaları öğreten kişidir. GÖREV VE İŞLEMLER Özel eğitim öğretim plan ve programına göre görmeyen öğrencilerin eğitim ve öğretimini yapmak, 6 nokta Braille alfabesini ve sistemini öğrencilere öğretmek, Kabartma sistemine uyan özel alfabe ve kalem ile cümle, kelime ve hecelerle okuma ve yazmayı öğretmek, Özel eğitim sistemini normal eğitim programına uygulayarak ilk ve ortaokulda okutulan ders konularını öğretmek, Taylor kasa ve taşlar ile 4 işlem ve kabartma geometrik şekillerle geometri öğretmek, Atölye ve uygulama çalışmaları yaparak öğrencileri eğitmek, Körlerin kullandığı bastonun kullanılışını öğreterek öğrencilerin yardım olmaksızın yürümelerini ve kendilerine güven duygularının gelişmesini sağlamak, Rehberle ve rehbersiz okulu ve çevresini tanımasını öğretmek, Sayı ve şekil egzersizleri ile nelerin nerelerde olduğunu anlaması için zihin geliştirme eğitimleri yapmak, işaretlerden faydalanarak yönleri kavratmak, Topukla açı çizerek yön tayin etmesini, toplum içinde kullanmak üzere sarkaç baston tutma tekniğini öğretmek, Baston açısı ayarlamayı, ayak ve baston arasında ritmik hareket etmeyi, farklı yollarda baston tutma tekniklerini öğretmek, Trafik kurallarını ve trafikte davranış şekillerini teorik ve pratik olarak öğretip, uygulatmak, Görme özürü bulunan öğrencilere özel eğitim ve öğretim yapmakta ve buna bağlı olarak özel müfredat programları uygulamakta uzmanlaşmak vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

4 İŞİTME ENGELLİLER ÖĞRETMENLİĞİ
MESLEK TANIMI: İşitme özrü bulunan ilk ve ortaöğretim düzeyi öğrencilerinin eğitim ve öğretimlerini yapan kişidir. GÖREV VE İŞLEMLER İlk ve ortaokul öğretmenlerine benzer işleri yapmak, İlköğretim çağına gelen işitme özürlü öğrencilere hazırlanmış olan plan ve programa göre eğitim malzemeleri ve özel eğitim tekniği ile okuma ve yazma öğretmek, Özürlü öğrencilerin işitme yolu ile konuları kavrayabilme- leri için ses eğitimi ve film gösterme çalışmaları yapmak, Harflerin ses eğitimlerini yaparak öğrencilerin bu sesleri çıkarmalarına çalışmak, Kelimelerin anlamlarını resim, slayt göstererek yada çizerek ve söyleyerek öğretmek, Dersle ilgili alıştırmalar hazırlamak, Sözlerin dudak hareketleri ile anlaşılmasını sağlayacak çalışmalar yapmak, Jestler, mimikler ve el işaretleri ile konuşmayı ve anlaşmayı öğretmek, Eğitimi yapılan konuların uygulamasını sağlamak, ortaöğretim müfredat programını uygulayarak özürlü öğrencilerin eğitim ve öğretimlerini yaptırmak, Öğrencilerin okul içi ve dışı hareketlerine yön vererek bedensel temizliklerini kontrol etmek, Düzenli ve temiz şekilde yetişmelerini sağlamak, Öğrenciler ile ilgili kayıtları tutup, dersteki başarılarını değerlendirmek, Öğrencilerin sosyal çalışmalara katılmalarını sağlamak, İşitme engellilere özel eğitim ve öğretim yapmakta ve buna bağlı olarak özel müfredat programları uygulamakta uzmanlaşmak vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

5 zihinsel engelliler öğretmenliği
MESLEK TANIMI: Zihinsel özürlü çocuklara okuma yazma, matematik ve basitleştirilmiş ilk öğretim konularını öğreten kişidir. GÖREV VE İŞLEMLER İlk ve ortaokul öğretmenlerine benzer işleri yapmak, İlköğretim çağındaki zihinsel özürlü çocuklara sosyal ve zihinsel durumlarına uygun özel eğitim ve öğretim programları hazırlayıp; bu program doğrultusunda eğitim ve öğretim yapmak, Öğrenci velilerinden öğrencinin durumuyla ilgili bilgiler almak, Eğitim malzemeleri ve özel eğitim tekniği yardımıyla eğitim ve öğretim yaparak toplum içinde yaşayacak bilgi ve beceriyi kazandırmaya çalışıp, bunun için ailelere öğütler vermek, Konu ile ilgili alıştırmalar hazırlayıp, işlenecek konuları kısa oyunlarla anlatmak, Öğrencilerin ilgi alanlarını ve konularını belirleyip konu ile ilgili örnekler vermek, Basit oyunlar, dans ve basit araç gereçler yardımıyla zihin ile beden arasında koordinasyonu geliştirici çalışmalar yaparak çocukların yeteneklerini geliştirmek, Öğrencilerin zihinsel ve sosyal gelişmelerini gözleyip kaydetmek, Zeka testlerinin Rehberlik Araştırma Merkezince yapılmasını sağlamak, Zeka seviyesi bir üst sınıfa geçmeye müsait öğrencileri okul müdürlüğüne bildirmek, Öğrencilerin okul içi ve okul dışı sorunlarıyla uğraşmak, Zihin geriliği olan çocuklara özel eğitim ve öğretim yapmakta ve buna bağlı olarak özel müfredat programları uygulamakta uzmanlaşmak vb. görev ve işlemleri yerine getirir.


"MESLEK TANITIMLARI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları