Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TOKİ ŞEHİT MUSTAFA DOLUMAY ANAOKULU

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TOKİ ŞEHİT MUSTAFA DOLUMAY ANAOKULU"— Sunum transkripti:

1 TOKİ ŞEHİT MUSTAFA DOLUMAY ANAOKULU

2 OKULÖNCESİ EĞİTİM NEDİR?
OKULÖNCESİ EĞİTİMİN ÖNEMİ NEDİR? OKULÖNCESİ EĞİTİMİN İLKELERİ VE AMAÇLARI NELERDİR?

3 OKULÖNCESİ EĞİTİM NEDİR?
Okulöncesi eğitim; 0-66 ay grubundaki çocukların gelişim düzeylerine ve bireysel özelliklerine uygun, zengin ve uyarıcı çevre olanakları sağlayan; onların bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal yönlerden gelişimlerini destekleyen; toplumun kültürel değerleri doğrultusunda en iyi biçimde yönlendiren ve onları ilköğretime hazırlayan; temel eğitim bütünlüğü içinde yer alan eğitimdir.

4 OKULÖNCESİ EĞİTİMİN ÖNEMİ
Günümüzde okul öncesi eğitim kurumlarının önemi hemen herkes tarafından kabul edilmektedir. Ancak, okul öncesi eğitim kurumlarının işlevini, çalışan annelerin çocuklarını bıraktıkları bir çeşit bakım kurumu gibi değerlendirerek açıklamak doğru değildir. Anneler çalışsın ya da çalışmasın, okul öncesi dönemdeki çocukların tümü, gelecekteki eğitim yaşantılarının ilk basamağında okul öncesi eğitim kurumlarından geçmelidirler.

5 Özellikle gelişmekte olan ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de okul öncesi eğitim kurumları, olumsuz çevresel koşullarda yaşayan dezavantajlı bölgelerdeki çocukların diğer çocuklara göre eksik yöndeki eğitim ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Böylelikle onların ilkokula mümkün olduğunca eşit koşullarda başlamalarını sağlamak konusunda önemli rol oynamaktadır.

6 Okul öncesi eğitim kurumları çocukların bedensel, psiko-motor, sosyal, duygusal, zihinsel ve dil gelişimlerine yardımcı olan, onları ilkokula ve gelecekteki toplumsal yaşama hazırlayan bunu da anne-babaların desteğiyle ve gerektiğinde onları da eğiterek yapan, eğitim kurumları olarak işlevlerini yerine getirmektedirler.

7 Okul öncesi dönem olarak kabul edilen 0-6 yaş
çocuklarına olumlu ya da olumsuz anlamda verilenlerin, onları yetişkinlik yıllarında da etkileyeceği dikkate alındığında, bu dönemde verilen eğitimin gelecekteki toplum sağlığı açısından da ne kadar etkili olduğu gözden kaçırılmamalıdır.

8 Ülkemizde çocukların okul öncesi eğitim
kurumlarına devam etmeleri yasal düzenlemelerle zorunlu tutulmasa da çocuğun sağlıklı kişilik gelişimi açısından bunun, mutlaka gerekli olduğu bilinmelidir. Bu açıdan tüm çocukların okul öncesi eğitim kurumlarından yararlanmaları konusunda daha duyarlı davranılması önemli görülmektedir.

9 Okul öncesi eğitim kurumları; kişiliğin
şekillendiği bu dönemi, çocukların fiziksel, sosyal, duygusal ve bilişsel gelişimleri açısından en sağlıklı şekilde geçirmesini, onları hayata hazırlamayı ve aileyi okul öncesi eğitimi konusunda bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.

10 Çocuk tüm gelişimlerine ilişkin temel bilgi beceri, tutum ve alışkanlıkları ailede kazanmaktadır. Bu açıdan aile, çocuğun bakımı, gelişimi ve eğitiminden sorumlu başlıca kurum olma özelliği taşımaktadır. Aileden sonra, okul öncesi eğitim kurumları çocuğu toplumsal yaşama hazırlamada aileyi destekleyen kurumlar olarak sistem içinde yerlerini almaktadır.

11 Yapılan tüm uluslararası araştırmalar ve
uygulanan testler göstermektedir ki 0-6 yaş grubunda, gelişim düzeyinde okul öncesi eğitimi almış çocukların, akademik programlarda eğitim almamış olanlara göre 1. sınıf başarı düzeyleri daha yüksektir ve okuma yazmaya daha hızlı geçmektedirler.

12 12 yaşında IQ değerleri 5 puan daha yüksektir,
15 yaşında yetenek sınavlarında % arası başarı sağlarlar. % 65’i liseyi, % 45’i üniversiteyi sorunsuz kazanır ve bitirir. Yetişkin olduklarında dış dünyayla kolay ve sağlıklı iletişim kuran, sosyal insanlar olurlar.

13 OKULÖNCESİ EĞİTİMİN AMAÇLARI
Okul öncesi eğitimin amaçları, Türk Millî Eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak;

14 a) Çocukların; Atatürk, vatan, millet, bayrak, aile ve insan sevgisini benimseyen, millî ve manevi değerlere bağlı, kendine güvenen, çevresiyle iyi iletişim kurabilen, dürüst, ilkeli, çağdaş düşünceli, hak ve sorumluluklarını bilen, saygılı ve kültürel çeşitlilik içinde hoşgörülü bireyler olarak yetişmelerine temel hazırlamak amacıyla çaba göstermek,

15 b) Çocukların beden, zihin ve duygu gelişmesini ve iyi alışkanlıklar kazanmasını sağlamak,
c) Çocukların Türkçe'yi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamak,

16 d) Çocuklara; sevgi, saygı, iş birliği, sorumluluk, hoşgörü, yardımlaşma, dayanışma paylaşma gibi değerler kazandırmak,

17 e) Çocuklara hayal güçlerini, yaratıcı ve eleştirel düşünme becerilerini, iletişim kurma ve duygularını anlatabilme davranışlarını kazandırmak, f) Çocukları ilköğretime hazırlamaktır.

18 BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ ?
İlkokul 1. sınıfına okul öncesi eğitimden yararlanmış olarak gelen çocuğun, bu eğitimi almadan gelen çocuktan daha başarılı olduğunu, okuma yazmaya diğer çocuklardan daha erken başladığını ve dil gelişimlerinin olumlu yönde ilerlediğini, problem çözme, iletişim kurma becerisinin geliştiğini,

19 Okul öncesi eğitimin çocuğunuzun anlama ve anlatma becerisini geliştirdiğini,
Okul öncesi eğitimi alan çocuğun duygu ve düşüncelerini daha rahat ifade ettiğini, sosyal yaşama daha rahat uyum sağladığını,

20 Çocuğunuzun yaratıcılığının geliştirilmesinde, okul öncesi eğitimin rolünün çok önemli olduğunu,
Vücudu temiz tutma, diş sağlığı ve diğer tüm öz bakım becerilerinin okul öncesi eğitimle çocuklarınıza kazandırıldığını,

21 Sağlıklı beslenme bilincinin okul öncesi eğitimle daha kolay verilebildiğini,
Çoklu zeka kuramını biliyor musunuz ve çocuğunuzun hangi zekaya/zekalara sahip olduğunu okul öncesi eğitim kurumlarında ortaya çıkarıldığını, Okul öncesi eğitim gören çocukların sınavlarda daha başarılı olduğunu,

22 Zeka gelişiminin %60’ının 0-6 yaş arasında tamamlandığını,
Kişiliğin temelinin atıldığı kritik bir dönem olarak adlandırılan okul öncesi yıllarda verilen eğitimin, tüm eğitim kademelerini, hatta tüm yaşamı etkilediğini, kendine güveninin arttığını,

23 Okul öncesi eğitim kurumlarında verilen eğitimin
çocuğunuzun ilkokula geçişinde hazır bulunuşluğunu sağladığını,                             BİLİYOR MUYDUNUZ?

24 UNUTMAYIN. ÇOCUKLAR BİZİM GELECEĞİMİZDİR
UNUTMAYIN! ÇOCUKLAR BİZİM GELECEĞİMİZDİR. BU SEBEPLE AY ARASI ÇOCUKLARINIZI OKULUMUZA BEKLİYORUZ.


"TOKİ ŞEHİT MUSTAFA DOLUMAY ANAOKULU" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları