Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DİYETETİK ANABİLİM DALI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DİYETETİK ANABİLİM DALI"— Sunum transkripti:

1 DİYETETİK ANABİLİM DALI

2 VİZYON Beslenme biliminin ilkelerinin sağlık ve hastalık durumlarında uygulanmasını sağlamak, bu doğrultuda eğitim, araştırma yapmak ve sürekli gelişmek.

3 MİSYON Doğuştan ve sonradan oluşan hastalıkların tıbbi ve cerrahi tedavilerine uygun tıbbi beslenme programlarının uygulanması için uluslararası ve akademik standartlara uygun eğitim ve öğretim gören “diyetisyen” ünvanlı meslek mensuplarını yetiştirmek, araştırma olanaklarını sunmak, edinilen bilgi ve deneyimlerin uygulanmasını sağlamak, yayın yapmak ve danışmanlık hizmetlerini yerine getirmek .

4 DİYETETİK ANABİLİM DALI
PROFESÖR 2 DOÇENT 1 YARD. DOÇ 2 ÖĞRETİM GÖR.1 ARAŞ. GÖR 4

5 İlgi Alanları; Hastalıklarda beslenme eğitimi
Klinikte beslenme durumunun saptanması ve değerlendirilmesi Hastalıklarda fiziksel aktivite – beslenme ilişkisi Özel durumlarda beslenme Beslenme ile ilintili hastalıkların biyokimyası Beslenme ile ilintili hastalıkların fizyopatolojisi

6 Hastalık tanısında kullanılan test diyetleri
Hastalıklar, besin ve ilaç etkileşimi Hastalıkların tıbbi beslenme tedavisinde pre-probiyotikler, fitokimyasallar Beslenme hastalıkları epidemiyolojisi Yenidoğan, prematür-postmatür bebek beslenmesi Yenidoğan hastalıkları ve tıbbi beslenme tedavisi

7 Endokrin sistem hastalıkları(diyabet, Cushing, gut vb
Endokrin sistem hastalıkları(diyabet, Cushing, gut vb.) ve diyet tedavileri. Üriner sistem - böbrek hastalıkları, diyaliz hastaları ve tıbbi beslenme tedavisi. Kalp-damar hastalıkları ve tıbbi beslenme tedavisi Doğuştan anatomik bozukluklar ve tıbbi beslenme tedavisi Doğuştan metabolizma hastalıkları ve tıbbi beslenme tedavisi Beslenme yetersizliği hastalıkları ve tıbbi beslenme tedavisi

8 Gebe ve emzikli beslenmesi, gebelik komplikasyonlarında tıbbi beslenme tedavisi
Şişmanlık-zayıflık, malnütrisyon Yeme alışkanlıkları ve yeme bozuklukları Akut ishaller ve beslenme Malabsorbsiyon (laktoz intoleransı, kistik fibrozis, çölyak) Sindirim sistemi hastalıkları (özefajit, gastrit, peptik ülser, dumping sendromu, konstipasyon, spastik kolon, ülseratif kolit vb.) ve tıbbi beslenme tedavisi. Karaciğer hastalıkları (safra kesesi, siroz, pankreatit) ve tıbbi beslenme tedavisi Transplantasyon hastalarının tıbbi beslenme tedavisi Enfeksiyon hastalıkları ve tıbbi beslenme tedavisi Cerrahi hastalıklar ve diyet tedavisi

9 Yanıklar ve tıbbi beslenme tedavisi
Kemik ve eklem hastalıkları ve tıbbi beslenme tedavisi Kas hastalıkları ve tıbbi beslenme tedavisi Nörolojik ve psikiyatrik hastalıklar ve tıbbi beslenme tedavisi Enteral ve total parenteral beslenme Kanser ve tıbbi beslenme tedavisi Menapoz ve beslenme tedavisi Hastalıkların bir veya birkaçının bir arada bulunması durumunda hastanın klinik ve laboratuar bulgularına uygun ve kişiye özel tıbbi beslenme tedavisi planlama, yazma, uygulama, denetleme ve izleme bilgisine sahip olmak

10 YÜKSEK LİSANS DERSLERİ
BDY 600 Özel Konular BDY 601 Bebek Ve Çocuk Beslenmesi BDY 602 Akut ve Kronik Çocuk Hastalıklarında Beslenme BDY 603 Klinik Beslenmede Sorunlar I (Yetişkin) BDY 604 Klinik Beslenmede Sorunlar II (Yetişkin) BDY 605 Klinik Beslenmede Sorunlar I (Çocuk) BDY 606 Klinik Beslenmede Sorunlar II

11 BDY 608 Parenteral Ve Enteral Beslenme
BDY 609 Beslenme Ve Böbrek Hastalıkları BDY 610 Diyetetik Semineri BDY 611 Beslenme Ve Kalp Damar Hastalıkları BDY 613 Beslenme Ve Diabetes Mellitus BDY 614 Şişmanlık Ve Yeme Davranış Bozuklukları BDY 615 Gebe Ve Emzikli Beslenmesi BDY 617 Beslenme Ve Diyetetik Alanında Özel Ürünler

12 BDY 618 Hasta Beslenme Sisteminde Yönetim
BDY 619 Nörolojik Ve Psikiyatrik Hastalıklarda Beslenme BDY 622 Beslenme Ve Sindirim Sistemi Hastalıkları BDY 624 Doğuştan Metabolizma Hastalıklarında Beslenme BDY 625 Beslenme İle İlintili Hastalıklarda Metabolik ve Kimyasal Değişiklikler -I BDY 626 Beslenme İle İlintili Hastalıklarda Metabolik ve Kimyasal Değişiklikler -II

13 DOKTORA DERSLERİ BDY 701 İleri Diyetetik (Yetişkin) BDY 702 Beslenme Ve İmmün Sistem BDY 703 İleri Diyetetik(Çocuk) BDY 704 Besin Öğesi Hormon Etkileşimi BDY 705 Beslenme Ve Kanser BES 700 Özel Konular

14 PERFORMANS GÖSTERGELERİ (1999-2004)
Makaleler - Ulusal 37 - Uluslararası 6 - SCI 3 Bildiriler - Ulusal 30 - Uluslar arası 9

15 Dergi (hakemli) 11 Kitaplar/kitap bölümü ulusal 16 broşür 3 Komisyon Kurulu üyelikleri 4 Düzenlenen top/kurs/seminer 6 Konferanslar 73 Danışmanlık Ulusal 25

16 - Ulusal 8 -Uluslar arası 6 Tezler Bilim uzmanlığı 14 Doktora 4
Projeler - Ulusal 8 -Uluslar arası 6 Tezler Bilim uzmanlığı 14 Doktora 4 Raporlar İdari Görev 4

17 STRATEJİK AMAÇLAR VE HEDEFLER

18 Stratejik amaç 1: Eğitim ve öğretim programlarını uluslararası standartlara uygun şekilde geliştirmek ve uygulamak.

19 Hedef 1: Lisans/Lisansüstü eğitim programlarını geliştirmede ulusal ve uluslar arası üniversitelerle sürekli olarak işbirliği içinde olmak Güncelleşmiş ders notlarını her yıl basılı materyal olarak öğrenciye vermeye devam etmek.

20 Stratejik amaç 2: Hastalıklarda oluşan metabolik ve biyokimyasal değişiklikleri araştırmak, incelemek bu doğrultuda metabolik araştırma laboratuarlarını geliştirmek. Hedef 2: 2010 yılına kadar metabolik çalışma ünite ve laboratuarlarının gelişimini tamamlamak

21 Stratejik amaç 3: Hastalıklarda diyet önerilerini bireyin ve toplumun fizyolojik, sosyolojik, ekonomik, kültürel durum ve beslenme alışkanlıklarına göre modifiye etmek, geliştirmek.

22 Hedef 3: 2006 yılına kadar hastalıklara ilişkin eğitim modüllerini ve materyallerini tamamlamak ve her yıl yenilemek. Uygulamalı beslenme eğitim merkezini, 3 gün/hafta işler hale getirmek

23 Stratejik amaç 4: Mesleki bilimsel eğitim hizmetlerini gerçekleştirmek Hedef 4: İki yılda bir meslek içi eğitim (ana-çocuk beslenmesi, akut ve kronik çocuk hastalıkları, diyabet, kalp damar hastalıkları, böbrek, karaciğer, şişmanlık, kanser, doğuştan metabolizma hastalıklarında beslenme vb.) sempozyum ve kursları düzenlemek.

24 Stratejik amaç 5: Sağlık personelini beslenmede bilinçlendirmek Hedef 5: Sağlık Bakanlığı ve diğer kurum ve kuruluşlar (dernekler vb.) işbirliği ile halen yapılmakta olan (4 kez/yıl) sağlık personelini beslenmede bilinçlendirme eğitim çalışmalarının sürekliliğini devam ettirmek.

25 TV, yazılı basın işbirliğini güçlendirmek ve sürekliliğini sağlamak.
İki yılda bir çeşitli hastalıklarda tıbbi beslenme tedavisine yönelik en az 1 bröşür veya el kitabı hazırlamak. Halkın sağlık ve hastalık durumlarında beslenmeleri konularında bilinçlendirmek için her yıl en az 5 halk eğitim konferanslarını vermek.

26 Stratejik amaç 6: Hastalıkların tıbbi beslenme tedavileri konularında Tıp ve Sağlık bilimleri fakülteleri ile uygulamalı araştırmalar düzenlemek ve devamlılığını sağlamak, Ulusal ve uluslarası degilerde yayın yapmak.

27 Hedef 6: Ekip çalışmasına dayalı her yıl bir araştırma projesi(ulusal ve uluslar arası) hazırlamak ve sürdürmek. Her yıl ulusal ve uluslar arası kongre ve bilimsel toplantılara en az 3 araştırma sunusuyla katılmak, Her yıl en az bir uluslarası araştırma makalesi yayınlamak.

28 Stratejik amaç 7: Özel amaçlı hazırlanmış besinleri incelemek, hastalık hastalık durumlarında kullanımlarını sağlamak. Hedef 7: Diyetetik özel amaçlı besinlerin tıbbi beslenme tedavisine uygun olarak kullanılmasında sektör işbirliğini sürekli sağlamak.


"DİYETETİK ANABİLİM DALI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları