Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Beslenme ve Diyetetik Bölümü Toplu Beslenme Sistemleri ABD Stratejik Planlama Sunumu Prof.Dr.Yasemin Beyhan.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Beslenme ve Diyetetik Bölümü Toplu Beslenme Sistemleri ABD Stratejik Planlama Sunumu Prof.Dr.Yasemin Beyhan."— Sunum transkripti:

1 Beslenme ve Diyetetik Bölümü Toplu Beslenme Sistemleri ABD Stratejik Planlama Sunumu Prof.Dr.Yasemin Beyhan

2 Toplu Beslenme Sistemleri ABD SUNUM PLANI •TANIM •İLGİ ALANLARI •MİSYON •VİZYON •VAROLAN DURUM •STRATEJİK AMAÇLAR •HEDEFLER •PERFORMANS GÖSTERGELERİ

3 Toplu Beslenme Sistemleri ABD Stratejik Planlama Ekibi

4 Toplu Beslenme Sistemleri ABD Toplu Beslenme (TB) insanların çağın gerektirdiği yaşam koşulları nedeniyle, ev dışında, başkalarınca planlanan ve organize edilen yiyecek-içecek hizmetlerinden yararlanması ile ilgili tüm süreçleri inceleyen ve bu süreçlerle ilgilenen bir bilim dalıdır.

5 Toplu Beslenme Sistemleri ABD

6

7 •TBS'de çalışan personelin eğitimi ve iletişim teknikleri, •Toplu beslenmeden yararlanan tüketicilere kaliteli ve ekonomik beslenme eğitimi, •TBS'de hijyen /HACCP uygulamaları ve yeni yaklaşımlar, •Besin kalitesi/yiyecek satın alma yöntemleri,

8 Toplu Beslenme Sistemleri ABD •Yiyecek muhafaza ve depolama teknikleri, •TBS'de mutfak ve yemekhane planlama : Restorasyon ve Modernizasyon ilkeleri, •Toplu beslenmede özelleştirme: Hizmet teknik şartnameleri, •Menü yönetim ve denetimi,

9 Toplu Beslenme Sistemleri ABD •Menülerde yer alan yemeklerin değişik hizmet gruplarına yönelik bir porsiyon gramajlarının geliştirilmesi, •Yiyecek ve içecek maliyet kontrolü, •Geniş çapta hazırlama ve pişirme, •TBS'de yiyecek içecek servis yöntemleri. •Toplu beslenme sistemlerinde iş sağlığı ve güvenliği.

10 Toplu Beslenme Sistemleri ABD •Toplu beslenme sistem tipleri, yeni üretim teknikleri, •Toplu beslenme sistemlerinde insan kaynakları yönetim ve organizasyonu, •TBS'de kalite güvence sistemleri ve ISO 9000 kalite standartları, •Toplu beslenme hizmet aşamalarında Check-List’ ler (denetim listeleri)

11 Toplu Beslenme Sistemleri ABD

12 Evrensel düşünce ve değerlere sahip, ülke ve dünya kültürüne saygılı, toplu beslenme alanında donanımlı, üstün nitelikli Yönetici Diyetisyen yetiştirilmesine katkı sağlamak, eğitim, öğretim, araştırma ve danışmanlık hizmetleri vermektir. Uluslararası standartlar çerçevesinde ülkemizde kaliteli ve güvenilir Toplu Beslenme Hizmetlerinin sağlanabilmesi amacıyla ;

13 Toplu Beslenme Sistemleri ABD

14 Toplu Beslenme alanında donanımlı mezunları, Yaptığı bilimsel çalışmalar ve danışmanlık hizmetleri ile; Ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan, tercih edilen, sürekli gelişen, örnek ve lider bir anabilim dalı olmak, TBS ABD’nı, Bölümümüzü ve Üniversitemizi en üst düzeyde temsil etmek.

15 Toplu Beslenme Sistemleri ABD

16

17 Öğretim Üyesi 2 Kişi Prof.Dr.Yasemin Beyhan ABD Başkanı Prof.Dr.Fatma Sağlam Öğretim Üyesi Uzm.Dyt.Saniye Bilici Araştırma Görevlisi Dyt.M.Fatih UYAR Araştırma Görevlisi Araştırma Görevlileri2 KişiYardımcı Araştırma Görevlisi Dyt.Ç.Tuba Günabak Araştırma Görevlisi Öğretim üyesi başına düşen ders yükü (L+YL): 20 teorik/hafta 23 pratik/hafta

18 Toplu Beslenme Sistemleri ABD

19 LİSANS : BES 344 Toplu Beslenme Yapılan Kurumlarda Beslenme-II BES 343 Toplu Beslenme Yapılan Kurumlarda Beslenme-I BES 441 Kurum ve Hastanede Beslenme Stajı TOPLAM:3 Mezuniyet tez çalışması, Seminer dersleri ve Halk Sağlığında Beslenme Stajı da yürütülmektedir. Öğretim Üyesi Başına Ders Yükü:

20 Toplu Beslenme Sistemleri ABD YÜKSEK LİSANS: BTS 600 Özel Konular BTS 601 Toplu Beslenme Sistemleri Semineri BTS 602 Yiyecek ve İçecek Servis Yöntemleri BTS 603 Toplu Beslenme Sistemlerinde Yönetim ve Organizasyon BTS 605 Satın Alma ve Depolama Teknikleri BTS 606 Toplu Beslenme Sistemlerinde Sanitasyon Öğretim Üyesi Başına Ders Yükü:

21 Toplu Beslenme Sistemleri ABD BTS 607 Toplu Beslenme Sistemlerinde Fizik Koşullar Araç ve Gereçler BTS 609 Menü Planlama BTS 613 Toplu Beslenme Sistemlerinde Besin Hazırlama ve Pişirme Yöntemleri BES 700 Özel Konular TOPLAM :10

22 Toplu Beslenme Sistemleri ABD Biten yüksek lisans tez sayısı:8 Bitirilen doktora tez sayısı:1

23 Toplu Beslenme Sistemleri ABD

24 •Ders notlarında güncelleştirme (Her yıl). •Ders notlarının öğrenciye dağıtımı EĞİTİM YÖNTEMİ: • Anlatım,beyin fırtınası, proje çalışmaları, soru - cevap, demonstrasyon, yaratıcı drama/oyun EĞİTİM GEREÇLERİ : •Barko-vizyon, tepegöz, poster, broşür, video kamera

25 Toplu Beslenme Sistemleri ABD

26

27 2002 de : % 85 (yoklama,sınıfa geç gelenler, 3 saat teorik dersin üst üste oluşu) Çözüm: Öğrencilerle birlikte, 3. ders saatinde konularla ilgili kaynak kişi ve konuklar 2003’de : % 88 ( Uygulama yetersizliği) Çözüm: Proje çalışmaları, teorik konuların video kamera gösterimleri 2004’ de : % 86 (Sınav sisteminin değişmiş olması- yorum ve problem çözmeye yönelik olması Çözüm: Neden böyle bir sınav sistemi uygulandığının açıklanması ve bu tür sınav sisteminin öğrencilerce onaylanması

28 Toplu Beslenme Sistemleri ABD

29 Toplu beslenme yapılan çeşitli kurum ve kuruluşlara toplu beslenme standartları konusunda ilgililerin bilinçlendirilmesi amacıyla eğitim ve danışmanlık hizmetleri verilmektedir.

30 Toplu Beslenme Sistemleri ABD

31 •Milli Prodüktivite Merkezi, •Orman Bakanlığı, •Kültür Bakanlığı, •Adalet Bakanlığı, •Milli Eğitim Bakanlığı, •Sağlık Bakanlığı •Tarım Bakanlığı •Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı,

32 Toplu Beslenme Sistemleri ABD •Merkez Bankası, •İş Bankası, •Kalkınma Bankası, •Emniyet Gn. Md., •Ankara Adliyesi, •SHÇEK, •TSK,

33 Toplu Beslenme Sistemleri ABD •BOTAŞ, •TÜGSAŞ, •Sümer Holding, •Kütahya Şeker Fabrikası, •Aksaray Mercedes-Benz Fabrikası, •TCDD, •Profilo Fabrikası, •TTB, •Türk-İş •H.Ü Beytepe Kampüsü Kafeteryaları •TDD •Kredi ve Yurtlar Kurumu TOPLAM: 27 SON BEŞ YILDA : 14

34 Toplu Beslenme Sistemleri ABD

35 Adalet Bakanlığı F tipi cezaevi aşçılarına (200 kişi) verilen hizmet içi eğitim sonrası Bakanlık bünyesinde yetkililerce 200 Diyetisyenin istihdamına gerek duyulmuştur (2001). TTB İşyeri Hekimliği sertifika programlarında 1997’den bu yana en az 30 ilde 6000’in üzerinde işyeri hekimi adaylarına eğitim verilmiş ve yönetici Diyetisyenin iş yerlerinde önemi vurgulanmıştır.

36 Toplu Beslenme Sistemleri ABD Türk-İş tarafından en az 20 ilde gerçekleştirilen işçi sağlığı ve güvenliği eğitimleri ile 2000’in üzerinde işçi,işçi temsilcileri ve ailelerine ulaşılmıştır (1995- 2000). •Tarım Bakanlığı Koruma Kontrol Gn. Müdürlüğü ile yapılan yazışmalar ve iletişim sonucu Diyetisyenlerinde ---yönetmelik---- üretimden sorumlu yönetici olabilecekleri maddesinin eklenmesi sağlanmıştır.

37 Toplu Beslenme Sistemleri ABD Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Gn. Müdürlüğü ‘Hastane Mutfak Standartları ve Beslenme Hizmetleri Yönergesi’ ABD’mızın başkanlığında gerçekleştirilmiştir (2000). Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ÇASGEM iş birliği ile hekimlere iş yeri hekimliği sertifika programlarında eğitimcilik görevi yürütülmektir (2004).

38 Toplu Beslenme Sistemleri ABD Üniversitemiz Beytepe Kampusunda yer alan kafeteryalarda yemek yiyen idari personel için tüketici memnuniyeti çalışması yapılmış, kafeterya yetkilileri ve çalışanlarına Toplu Beslenme konularında katılım belgeli hizmet içi eğitimler verilmiştir(Ağustos 2004).

39 Toplu Beslenme Sistemleri ABD TSE’nin meslek standardı çalışmalarında ABD ile ilgili tanım ve standartlar yapılmıştır(2004)

40 Toplu Beslenme Sistemleri ABD

41

42

43

44

45

46 •TMMOB MM odasınca 2 yılda bir düzenlenen ‘İş Sağlığı ve Güvenliği’ KONGRESİ BİLİMSEL DANIŞMA KURULU (1999’dan bu yana) •Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongre Yürütme Kurul Üyeliği •2000’li yıllarda TSK’de ‘Beslenme ve Kontrol Sistemleri’ ÇALIŞMA KOMİSYONU •TTB akademik kurulu •Asgari Ücret Tespit Komisyonu

47 Toplu Beslenme Sistemleri ABD •T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ‘ULUSLARARASI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ BÖLGESEL KONFERANSLARI BİLİM KURULU (2002-2003). •T.C. Çalışma ve Sosyal G. Bak. Gemi Adamlarının Yiyecek-İçecek İaşesine Yönelik Yönetmelik Çalışma Kurulu TOPLAM:7 (Son Beş Yılda)

48 Toplu Beslenme Sistemleri ABD

49 ULUSAL : •TTB Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi yazı kurulu •Akademik Gıda Yayın Kurulu •Beslenme ve Diyetetik Dergisi Hakemliği TOPLAM: 3

50 Toplu Beslenme Sistemleri ABD

51 ULUSAL: 8 SCI : 3 Adet ( ABD kurulduğundan bu yana) MAKALELER

52 Toplu Beslenme Sistemleri ABD BİLDİRİLER •ULUSAL: 18 •ULUSLAR ARASI :16

53 Toplu Beslenme Sistemleri ABD TAM METNİ VEYA ÖZETİ YAYINLANMIŞ BİLDİRİLER ULUSAL: 8 ULUSLAR ARASI : 14

54 Toplu Beslenme Sistemleri ABD DÜZENLENEN KURS,HİE VE SEMİNERLER : 4

55 Toplu Beslenme Sistemleri ABD ÇAĞRILI KONFERANSLAR : ULUSAL:11 ULUSLAR ARASI:3

56 Toplu Beslenme Sistemleri ABD KATKIDA BULUNULAN ULUSAL PROJE SAYISI : 2

57 Toplu Beslenme Sistemleri ABD

58 TOPLAM:10 kitap, 3 broşür (İkisi basımda) Son Beş Yılda: 5 kitap, 3 broşür

59 Toplu Beslenme Sistemleri ABD

60 KATILINAN TOPLANTILAR ULUSAL : 30 ULUSLAR ARASI : 5

61 Toplu Beslenme Sistemleri ABD

62 Stratejik Amaç - I Toplu Beslenme Sistemleri alanında lisans ve yüksek lisans düzeyinde verilen çağdaş eğitimi sürdürmek ve geliştirmek.

63 Toplu Beslenme Sistemleri ABD Hedefler •Ders notlarını güncelleştirmeye devam etmek (her yıl), •Öğrenci memnuniyet anketlerini uygulamaya devam etmek ve değerlendirerek memnuniyet düzeyini arttırmak (her yıl),

64 Toplu Beslenme Sistemleri ABD Hedefler •Toplu Beslenme alanında uygulamaya yönelik video kamera çekimleri sayısını arttırmak (1 konu/yıl), •Yazımı devam etmekte olan Toplu Beslenme Sistemleri (TBS) kitabını basıma hazır hale getirmek (2 yıl),

65 Toplu Beslenme Sistemleri ABD Hedefler •2003-2004 öğretim yılında üniversitemiz kütüphanesinden talep edilmiş olan TBS alanındaki kitap ve süreli yayınların tamamının teminini sağlamak, •Çözümleyici, veri ve bilgiye dayalı, karar vermeye yönelik ölçüm ve değerlendirme yöntemlerini sürdürmek ve geliştirmek (her yıl),

66 Toplu Beslenme Sistemleri ABD Hedefler •Yürütülmekte olan teorik ve pratik dersleri zevkli, sevilen, cazip hale getirme çabalarını sürdürmek, •ABD ile ilintili lisans düzeyinde en az bir seçmeli ders açmak (3 yıl),

67 Toplu Beslenme Sistemleri ABD PERFORMANS GÖSTERGELERİ - I • Güncelleştirilen ders notu sayısı • Memnuniyet anketi sonuçları ve memnuniyet düzeyi • Eğitim konularına ilişkin video kameraya çekilen konu sayısı • Basıma hazır hale gelen konu sayısı • Kütüphaneye sağlanan kitap ve süreli yayın sayısı • TBS ABD ile ilgili lisans düzeyinde açılan seçmeli ders sayısı

68 Toplu Beslenme Sistemleri ABD Stratejik Amaç - II •Ülkemizde Toplu Beslenme alanındaki mevcut sorunları saptamaya ve çözüm üretmeye yönelik ulusal ve uluslararası düzeyde yapılan çalışmaları arttırmak

69 Toplu Beslenme Sistemleri ABD Hedefler •Ulusal ve uluslararası yayın sayısını arttırmak (ulusal 2/1yıl, uluslararası 2/2yıl) –(Revizyon (ulusal ve/veya uluslararası 2/yıl) •Ulusal ve uluslararası düzeyde sunulan bildiri sayısını artırmak (2/1yıl)

70 Toplu Beslenme Sistemleri ABD Hedefler Toplu Beslenme hizmeti alan tüm gruplara ve kuruluşlara (işçiler, yaşlılar, öğrenciler, okul kantinleri, huzur evleri, hastaneler vb) yönelik: •Proje sayısını arttırmak (2adet/2yıl), •Yapılacak çalışmalara destek amaçlı besin mikrobiyolojisi laboratuarı kurmak (3 yıl),

71 Toplu Beslenme Sistemleri ABD Hedefler •Toplu Beslenme alanında bilimsel toplantılar düzenlemek (2adet/yıl). •-Revizyon (1adet/yıl)

72 Toplu Beslenme Sistemleri ABD PERFORMANS GÖSTERGELERİ-II • Ulusal ve uluslararası yapılan yayın sayısı • Ulusal ve uluslararası bildiri sayısı • Düzenlenen bilimsel toplantı sayısı • Proje sayısı

73 Toplu Beslenme Sistemleri ABD Stratejik Amaç III Üniversitemiz ve Bölümümüze kaynak sağlayıcı eğitim ve danışmanlık hizmetlerini arttırmak Revizyon:Çeşitli kurum, kuruluşlara ve mezunlara eğitim ve danışmanlık hizmetlerini arttırmak

74 Toplu Beslenme Sistemleri ABD Hedefler •Besin mikrobiyolojisi laboratuarı destekli HACCP danışmanlığı faaliyetlerini gerçekleştirmek (3 yıl), •Çeşitli kurum ve kuruluşlara ve mezunlara Toplu Beslenme alanında danışmanlık ve eğitim hizmetlerini yürütmek (1adet/yıl),

75 Toplu Beslenme Sistemleri ABD PERFORMANS GÖSTERGELERİ- III • Verilen eğitim ve danışmanlık hizmet sayısı.

76 Toplu Beslenme Sistemleri ABD Stratejik Amaç - IV Toplu Beslenme Sistemleri ABD’daki akademik kadroyu güçlendirmek.

77 Toplu Beslenme Sistemleri ABD Hedefler •Toplu Beslenme Sistemleri ABD’nın araştırma görevlisi sayısını arttırmak (2 adet / 5 yıl), •Mevcut araştırma görevlilerinin akademik gelişimine destek olmak için çeşitli bilimsel toplantılara katılımlarını sağlamak (3 adet/yıl).

78 Toplu Beslenme Sistemleri ABD PERFORMANS GÖSTERGELERİ-IV •ABD’na alınan araştırma görevlisi sayısı (2adet / 5 yıl). •Araştırma görevlilerine katılım desteği verilen toplantı, kurs, vb sayısı.

79 Toplu Beslenme Sistemleri ABD Stratejik Amaç - V •Anabilim dalında var olan coşkuyu, verimliliği arttırarak pekiştirmek.

80 Toplu Beslenme Sistemleri ABD Hedefler •Anabilim dalı toplantılarına devam etmek (1 kez/15 gün), •Sosyal içerikli toplantıları sürdürmek (4 kez/yıl).

81 Toplu Beslenme Sistemleri ABD PERFORMANS GÖSTERGELERİ-V •ABD bünyesinde gerçekleştirilen toplantı sayısı. Üniversitemiz yönetici diyetisyenleri ile yapılan görüşme ve danışmanlık sayısı. •Revizyon: Çeşitli kurum, kuruluş ve mezunlara verilen danışmanlık sayısı Kafeterya çalışanlarına verilen H.İ.E sayısı.

82 Toplu Beslenme Sistemleri ABD Stratejik Amaç - VI Üniversitemizde Toplu Beslenme Hizmeti veren kafeterya, hastane vb. yöneticileri ile iletişimi sürdürmek ve güçlendirmek

83 Toplu Beslenme Sistemleri ABD Hedefler •Üniversitemizin Toplu Beslenme Hizmeti veren alanlarında staj uygulamalarını sürdürmek (her dönem) •Üniversitemiz kafeteryalarında çalışan Yönetici Diyetisyen meslektaşlarımıza destek olmak, danışmanlık yapmak (Başlanmıştır) •Üniversitemiz kafeteryalarında çalışan personele hizmet içi eğitimleri sürdürmek (4 kez/ yıl)

84 Toplu Beslenme Sistemleri ABD PERFORMANS GÖSTERGELERİ-VI • Üniversitemiz kafeterya yönetici diyetisyenleri ile yapılan işbirliği sayısı •Üniversitemiz kafeteryalarında çalışanlara verilen HİE sayısı

85 Toplu Beslenme Sistemleri ABD

86 ABD Tanıtım faaliyetleri yoğunluğu daha çok ABD’mızın gelişmeye açık yönleri olarak saptadığımız proje, uluslar arası yayın ve kaynak sağlayıcı eğitim/danışmanlık faaliyetlerine aktarıldı (2005)

87 Toplu Beslenme Sistemleri ABD 1. Proje sunuldu (2005)

88 Toplu Beslenme Sistemleri ABD 2. Atina’da düzenlenen “Traditional Mediteranian Diet:Past-Present- Future Secon International Conference” isimli kongreye gönderilen sözel bildiri kabul edildi

89 Toplu Beslenme Sistemleri ABD 3. Kredi Yurtlar Kurumunun yurt müdürleri için ABD’mıza yapmış olduğu hizmet içi eğitim teklifi ‘HÜSEM’e yönlendirildi ve eğitim protokolü imzalandı (8.000 YTL).

90 Toplu Beslenme Sistemleri ABD BİREYSEL VE KURUMSAL GELİŞİMİMİZE OLANAK SAĞLADIKLARI, ÇALIŞMA VE BAŞARILI OLMA COŞKUSU VEREBİLDİKLERİ İÇİN:

91 Toplu Beslenme Sistemleri ABD ÜNİVERSİTEMİZ VE BÖLÜMÜMÜZ YÖNETİMİNE ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUZ…. ……VE TABİİ Kİ KENDİMİZE DE……


"Beslenme ve Diyetetik Bölümü Toplu Beslenme Sistemleri ABD Stratejik Planlama Sunumu Prof.Dr.Yasemin Beyhan." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları