Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kültürümüz ve Din İlköğretim DKAB 7. Sınıf 6. Ünite Sunusu

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kültürümüz ve Din İlköğretim DKAB 7. Sınıf 6. Ünite Sunusu"— Sunum transkripti:

1 Kültürümüz ve Din İlköğretim DKAB 7. Sınıf 6. Ünite Sunusu
7. Sınıf 6. Ünite Kültürümüz ve Din

2 7. Sınıf 6. Ünite Kültürümüz ve Din
ÜNİTENİN KONULARI : 1. Kültür ve Kültürün Ögeleri 2. Dinin Kültürümüz Üzerindeki Etkileri 2.1. Dilimizdeki Dini Motifler 2.2. Örf ve Adetlerimizdeki Dini Motifler 2.3. Musikimizdeki Dini Motifler 2.4. Mimarimizdeki Dini Motifler 3. Laiklik, Din ve Vicdan Özgürlüğünün Garantisi 7. Sınıf 6. Ünite Kültürümüz ve Din

3 7. Sınıf 6. Ünite / KAZANIMLAR
1.Kültürün anlamını ve kültürü oluşturan öğeleri belirtir. 2. Din ile kültür arasındaki ilişkiyi açıklar. 3.Dil, örf, âdet, musiki ve mimarideki dinî motiflere örnekler verir. 4. Kültürel değerleri korumaya özen gösterir. 5. Laiklik kavramını açıklar. 6. Bireyin özgür biçimde herhangi bir dini, inancı seçmede ve o inançla ilgili düşüncelerini ifade etmede laikliğin güvence olduğunu açıklar.

4 1. Kültür ve Kültürün Öğeleri
“Kültürlü insan” deyimi toplumumuzda daha çok kimler için kullanılmaktadır ? 7. Sınıf 6. Ünite Kültürümüz ve Din

5 1. Kültür ve Kültürün Öğeleri
Kültür, bireylerin tarih boyunca ortaya koydukları maddi ve manevi değerlerin bütününe denir. Bilgi, inanç, dil, sanat çalışmaları, örf ve adetler ile anlayış alışkanlıkları, kültürü oluşturan önemli değerlerdendir. 7. Sınıf 6. Ünite Kültürümüz ve Din

6 1. Kültür ve Kültürün Öğeleri
Kültür birliği, toplumdaki yardımlaşma ve dayanışmayı geliştirir. Milli birlik ve beraberliğin sağlanması, öncelikle sevinçte ve tasada aynı duyguları paylaşmakla mümkün olur. 7. Sınıf 6. Ünite Kültürümüz ve Din

7 1. Kültür ve Kültürün Öğeleri
Maddi kültür, insan, hayatı kolaylaştıran bazı değişiklikler ve buluşlar gerçekleştirir. Yollar köprüler, barajlar, fabrikalar inşa eder. Daha çok bilimsel ve teknolojik ürünleri içerisine alan bu değerlere denir.

8 1. Kültür ve Kültürün Öğeleri
Manevi kültür din, dil, sanat, mimari, tarihi, musiki, edebiyat, örf ve adetler ile düşünüş ve yaşayış tarzlarından meydana gelmektedir.

9 Kültürel değerlerine sahip çıkan milletler daha uzun yaşarlar.
1. Kültür ve Kültürün Öğeleri Kültürel değerlerine sahip çıkan milletler daha uzun yaşarlar. 7. Sınıf 6. Ünite Kültürümüz ve Din

10 7. Sınıf 6. Ünite Kültürümüz ve Din
1. Kültür ve Kültürün Öğeleri Ödüllü sorum var çocuklar 7. Sınıf 6. Ünite Kültürümüz ve Din

11 Farklı kültürlerin varlığı dünyamıza ne gibi katkılar sağlar ?
Hep beraber düşünelim. ? ? 7. Sınıf 6. Ünite Kültürümüz ve Din

12 1. Kültür ve Kültürün Öğeleri
Kültürler din, dil, tarih gibi temel öğelerden oluşur. Toplumun fertlerini birbirine bağlar. Milletlerin kendi kültürel birikimleri ve varlıkları, bütün insanlığın ortak kültür mirası olarak kabul edilir. 7. Sınıf 6. Ünite Kültürümüz ve Din

13 Kültürümüzü oluşturan en önemli öğelerden birinin din olduğunu biliyor musunuz?

14 1. Kültür ve Kültürün Öğeleri
Kültürün oluşmasında ve sonraki nesillere aktarılmasında dini inanç ve ahlak değerlerinin etkisi büyüktür. Birçok kültür eseri, kaynağını dinin buyruklarından almıştır. Kültür öğeleri birbiriyle yakından ilişkilidir. Bireyler, ait oldukları milletin inancını, dilini, müziğini, örf ve adetlerini karşılıklı etkileşim içinde benimser ve yaşarlar.

15 Kültüre yansıyan dini motifler
Kaşgarlı Mahmut Uluğ Bey Örf-adetler Astronomi Mimari Musiki Edebiyat Mimar Sinan Buhurizade Mustafa ıtri 7. Sınıf 6. Ünite Kültürümüz ve Din

16 2. Dinin Kültürümüz Üzerindeki Etkileri
2. 1. Dilimizdeki Dini Motifler Dil, insanların birbiriyle anlaşmasını sağlayan en önemli araçtır. Bir Milleti diğer milletlerden ayıran kültürel öğelerin başında dil gelir. Bu yüzden “ Dil, kültürün aynasıdır.” denmiştir. Dil ve din arasında güçlü bir bağ vardır. Dinin dil ve edebiyata etkisi olduğu kadar dilin de dinin aktarılması ve yaşanmasına katkısı vardır. Din, dili zenginleştirir ve ona yeni sözcükler katar. Farklı anlamlarla yeni kavramlar kazandırır. 7. Sınıf 6. Ünite Kültürümüz ve Din

17 Ölüm = Hakkın Rahmetine kavuşmak
Şehit Peygamber Cennet Oruç Yağmur = Rahmet Ekmek = Nimet Namaz Ahiret Melek Ölüm = Hakkın Rahmetine kavuşmak 7. Sınıf 6. Ünite Kültürümüz ve Din

18 Günlük konuşmalarda kullanılan din ve inançla ilgili atasözleri :
Acele işe şeytan karışır. Allah sabırlı kulunu sever. İnsan için sabır en mükemmel huydur. Sabır kulun bir kalkanı gibidir. Hiçbir işi gerekli zamandan daha az bir vakitte yapmamalıyız. Allah herkesin gönlüne göre verir . İyilik yap denize at; balık bilmezse Halik bilir. Kişi gönlünden başkaları için iyilikler isterse Allah da ona iyilikler verir. Sen yeter ki iyilik yap muhakkak karşılığını alırsın. 7. Sınıf 6. Ünite Kültürümüz ve Din

19 Günlük konuşmalarda kullanılan din ve inançla ilgili deyimler :
Tanrı misafiri Davetsiz gelen ve uğurlu olduğuna inanılan kişi. Nuh der peygamber demez Çok inatçı olmak. Düşüncelerini hiçbir zaman değiştiremez. Melek gibi kimse olmak İyi huylu, anlayışlı, sakin, uysal olmak. Allah’a bir can borcu olmak Kimseye borcu olmamak. Dünyada borç olarak Allah’a vereceği canı taşır olmak. 7. Sınıf 6. Ünite Kültürümüz ve Din

20 NİNNİ 2. Dinin Kültürümüz Üzerindeki Etkileri
2. 1. Dilimizdeki Dini Motifler Aşağıdaki şiirde geçen dini motif ve ifadeleri birer cümlede kullanalım.  Hu hu hu Allah La ilahe illallah , Uyusun da büyüsün tıpış tıpış yürüsün , Hu hu hu yavruma ninni, diyeyim büyüsün. Ninni derim özüne uyku gelir gözüne , Melekler yardım etsin benim körpe kuzuma. NİNNİ

21 2. Dinin Kültürümüz Üzerindeki Etkileri
2. 2. Örf ve Adetlerimizdeki Dini Motifler Hiç düğün törenine gittiniz mi bakalım ? 7. Sınıf 6. Ünite Kültürümüz ve Din

22 2. Dinin Kültürümüz Üzerindeki Etkileri
2. 2. Örf ve Adetlerimizdeki Dini Motifler Örf ve adetler, toplumun büyük çoğunluğu tarafından benimsenen ve yazılı olmayan kurallardır. Örf, yasalarla belirlenmemiş olan, halkın kendiliğinden uyduğu davranış kurallarıdır. Adet ise toplumda eskiden beri uyula gelen kurallar demektir. Örf ve adetlerimizin oluşmasında ve yaşanmasında dinimizin ilke ve öğütlerinin önemli ölçüde etkili olduğu görülür. 7. Sınıf 6. Ünite Kültürümüz ve Din

23 2. Dinin Kültürümüz Üzerindeki Etkileri
2. 2. Örf ve Adetlerimizdeki Dini Motifler Kur’an-ı Kerim, ailenin huzuru için büyüklere saygıyı ve küçüklere sevgiyi öğütlemiş, insanları huzursuz eden kötü söz ve davranışlardan sakınmamızı istemiştir. Komşularımıza iyi davranmamız gerektiğini vurgulamıştır. 7. Sınıf 6. Ünite Kültürümüz ve Din

24 2. Dinin Kültürümüz Üzerindeki Etkileri
2. 2. Örf ve Adetlerimizdeki Dini Motifler Peygamberimiz de söz ve davranışları ile sosyal barış ve mutluluk için yardımlaşmayı, hoşgörülü olmayı, davetlere katılmayı, selamlaşmayı ve bayramlaşmayı teşvik etmiştir. İnsanımız bu öğütlerden hareketle, yukarıdaki uygulamaları bir örf olarak kabul etmiş ve yüzyıllardır yaşatarak kültür dünyamızı zenginleştirmiştir. 7. Sınıf 6. Ünite Kültürümüz ve Din

25 Günlük Hayatta Yaşadığımız Gelenekler
Dinin Kültürümüz Üzerindeki Etkileri/ Örf ve Adetler Bebeğin doğmasının ardından babası çevresine ikramda bulunur. Ailenin uygun gördüğü yaşa gelince erkek çocuk sünnet ettirilir. Çocuğa isim konurken sağ kulağına ezan, sol kulağına kamet okunur. Kişinin ölümünde cenazenin yıkanması, kefenlenmesi, namazının kılınması, kabre gömülmesi yerleşik örf ve adetler üzerine yapılır, bütün bunlar aynı zamanda dinimizin birer emri veya tavsiyeleridir. Bayram günü, bayram namazıyla başlar, daha sonra büyüklerin elleri öpülür, çocuklara hediyeler, paralar verilir. Kız istenirken “Allah’ ın emri Peygamber’ in kavliyle” istenir. Evlenen çifte mesut olmaları için dua edilir.

26 Dinimiz toplum içinde yerleşen örf ve adetleri dikkate almış ancak ;
Kan davası Töre cinayetleri SAKINDIRMIŞTIR. Başlık parası Falcılık Türbeler 7. Sınıf 6. Ünite Kültürümüz ve Din

27 2. Dinin Kültürümüz Üzerindeki Etkileri
2.3. Musikimizdeki Dini Motifler Musiki, duygu ve düşüncelerin kulağa hoş gelen seslerle anlatılmasıdır. Müzik ortak bir kültür ve duygunun oluşmasında önemli rol oynar. Musiki sanatının oluşmasında ve gelişmesinde en önemli faktörlerden biri de dindir. 7. Sınıf 6. Ünite Kültürümüz ve Din

28 2. Dinin Kültürümüz Üzerindeki Etkileri
2.3. Musikimizdeki Dini Motifler Hz. Muhammed, Kur’an’ ın anlaşılır şekilde ve güzel bir sesle okunmasını tavsiye etmiştir. 7. Sınıf 6. Ünite Kültürümüz ve Din

29 7. Sınıf 6. Ünite Kültürümüz ve Din

30 2. Dinin Kültürümüz Üzerindeki Etkileri
2.3. Mimarimizdeki Dini Motifler Çevrenizde sizi etkileyen mimari eserler var mı ? Hangi yönleri daha çok sizi etkilemektedir ? 7. Sınıf 6. Ünite Kültürümüz ve Din

31 2. Dinin Kültürümüz Üzerindeki Etkileri
2.3. Mimarimizdeki Dini Motifler Kültürümüz içinde sanat ve mimarinin önemli bir yeri vardır. Kültürümüzün öğelerinden olan mimari eserlerimizde dini motif ve ifadeler açıkça görülür. 7. Sınıf 6. Ünite Kültürümüz ve Din

32 2. Dinin Kültürümüz Üzerindeki Etkileri
2.3. Mimarimizdeki Dini Motifler İslam’da cami yapımının sevap olması ve cemaatle namaz kılmanın teşvik edilmesi cami ve mescitlerin yapımına önemli katkı sağlamıştır. İlim öğrenmeyi teşvik eden, öğrencilere yardımı öğütleyen ayet ve hadisler, medreselerin ve külliyelerin yapılmasında etkili olmuştur. 7. Sınıf 6. Ünite Kültürümüz ve Din

33 2. Dinin Kültürümüz Üzerindeki Etkileri
2.3. Mimarimizdeki Dini Motifler İslam’ın beden ve çevre temizliğine verdiği önemden dolayı hamam, sebil, çeşme ve şadırvanlar inşa edilmiştir. 7. Sınıf 6. Ünite Kültürümüz ve Din

34 Şadırvan

35 Gibi “vakıf kurma” anlayışlarına önem vermiştir.
7. Sınıf 6. Ünite Kültürümüz ve Din Barınak Medrese Kimsesiz ve yetimlere Hastane Öğrencilere İslam Dini Hastalara Yolda kalmışları Yaşlıları Aşevi Darulaceze Gibi “vakıf kurma” anlayışlarına önem vermiştir.

36 7. Sınıf 6. Ünite Kültürümüz ve Din
Darülaceze 7. Sınıf 6. Ünite Kültürümüz ve Din

37 Fatih Camii

38 7. Sınıf 6. Ünite Kültürümüz ve Din
A R ESERLERİMİZ 7. Sınıf 6. Ünite Kültürümüz ve Din

39 Sizce çeşme resminin ayetle ilişkisi ne olabilir ?
“Rableri onlara temiz bir içecek içirecektir. “ (insan suresi 21. ayet)

40 2. Dinin Kültürümüz Üzerindeki Etkileri
2.3. Mimarimizdeki Dini Motifler Yapılan mimari eserlerde estetik ve süslemeye önem vermiştir. Camilerin içi ayet ve hadislerle süslenmiştir. Buda ayrı bir sanat dalı olan “hat sanatı” nın gelişmesini sağlamıştır. Bu yazı ve süslemelerde daha çok ayet ve hadisler kullanılmıştır. 7. Sınıf 6. Ünite Kültürümüz ve Din

41 7. Sınıf 6. Ünite Kültürümüz ve Din
Hat Sanatı 7. Sınıf 6. Ünite Kültürümüz ve Din

42 7. Sınıf 6. Ünite Kültürümüz ve Din
ŞİMDİ NELER ÖĞRENDİK BİR BAKALIM Kültürümüz ve Din…DKAB Dersi (Hermit 43) Youtube’ dan video 7. Sınıf 6. Ünite Kültürümüz ve Din

43 Şimdi eğlenme vakti çocuklar 
7. Sınıf 6. Ünite Kültürümüz ve Din BULMACA Şimdi eğlenme vakti çocuklar  Bilmeceler

44 7. Sınıf 6. Ünite Kültürümüz ve Din
Alttaki harflerde üniteyle ilgili Güzel Bir Cümle gizlidir. “BAŞLA” dan girip, “BİTİR” e ulaşmanız gerekiyor. Kelimelerin ilk harfleri renkli kutucuklarla gösterilmiştir. Yukarı- aşağı,sağa-sola, hareket edebilirsiniz. Çapraz hareket edemezsiniz. BULMACA BAŞLA H A S E İ T L D R Ş P Ü K M B V G Ç N I C Ö Z Ğ Y U O X F J BİTİR 7. Sınıf 6. Ünite Kültürümüz ve Din

45 7. Sınıf 6. Ünite Kültürümüz ve Din
CEVAP ANAHTARI BAŞLA H A S E İ T L D R Ş P Ü K M B V G Ç N I C Ö Z Ğ Y U O X F J BİTİR 7. Sınıf 6. Ünite Kültürümüz ve Din

46 BAYRAK KAHVE Bir baş bin baş devirir? İMAM BAYRAM
Bilmece Bildirmece Bir baş bin baş devirir? Hasretleri kavuşturur, dargınları barıştırır? İMAM BAYRAM Gökten ay ile yıldızı kopardılar? Gökten bir elma düştü, on iki parçaya ayrıldı, on birini yediler, birine hayır dediler? BAYRAK RAMAZAN AYI Ben ne idim ne idim, Yemenli bir bey idim, felek beni şaşırttı, ak fincana düşürttü? Adem peygamberin sahip olmadığı ama çocuklarının sahip olduğu şey nedir? ANNE-BABA KAHVE Hazırlayan: Seda GÖZLÜ Abdestsiz ayak basılmaz, beş vakit namazsız kalmaz? Adem peygamberin sahip olmadığı ama çocuklarının sahip olduğu şey nedir?

47 Ünitemizi Değerlendirelim
A. Aşağıdaki açık uçlu soruları cevaplayalım. 1. Kültür değerlerinin toplum için önemi nedir? Açıklayalım. 2. Kültürün milli birlik ve beraberliğe katkısı nedir? Belirtelim. 3. Dinin kültür içindeki yeri nedir? Açıklayalım. 4. Dinin, örf ve adetlerimiz üzerindeki etkileri nelerdir? Sıralayalım. 5. Musikimizdeki dini motifler nelerdir? Örnekler verelim. 6. Laiklik, din ve vicdan özgürlüğünü nasıl güvence altına alır? Açıklayalım. 7. Sınıf 6. Ünite Kültürümüz ve Din

48 Ünitemizi Değerlendirelim
B. Aşağıdaki boş bırakılan yerleri verilen kelimelerden uygun olanları ile doldurunuz. (kültür, mevlit, örf ve âdet, laiklik, kültür varlıkları.) 1. Toplum bireylerinin tarih boyunca ortaya koydukları maddi ve manevi değerlerin bütününe …………… denir. 2. …………… toplumun aynası gibidir. 3. Toplumun büyük çoğunluğu tarafından benimsenen ve yazılı olmayan kurallara …………… denir. 4. Din ve devlet işlerinin birbirlerinden ayrı olarak yürütülmesine …………… denir. 5. Belli anma günlerinde değişik makamlarda okunan ve içinde dinî motiflerin yer aldığı Peygamberimizi öven şiirin adı …………… tir. kültür Kültür varlıkları örf ve adetler laiklik mevlit

49 4 3 1 2 5 D. Aşağıdaki ifadeleri ilgili resimlerle eşleştiriniz.
1) Temizlik 2) Allah’ın birliği 3) İnananların aynı gök kubbe altında birlik içinde olması 4) Toplu ibadetin önemi 5) Çevreyi koruma, ağaç sevgisi 4 …………………… 3 1 ……………………… …………………. 5 2 ……………………… ………………………


"Kültürümüz ve Din İlköğretim DKAB 7. Sınıf 6. Ünite Sunusu" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları