Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

7. Sınıf 6. Ünite Kültürümüz ve Din İlköğretim DKAB 7. Sınıf 6. Ünite Sunusu.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "7. Sınıf 6. Ünite Kültürümüz ve Din İlköğretim DKAB 7. Sınıf 6. Ünite Sunusu."— Sunum transkripti:

1 7. Sınıf 6. Ünite Kültürümüz ve Din İlköğretim DKAB 7. Sınıf 6. Ünite Sunusu

2 7. Sınıf 6. Ünite Kültürümüz ve Din ÜNİTENİN KONULARI : 1. Kültür ve Kültürün Ögeleri 2. Dinin Kültürümüz Üzerindeki Etkileri 2.1. Dilimizdeki Dini Motifler 2.1. Dilimizdeki Dini Motifler 2.2. Örf ve Adetlerimizdeki Dini Motifler 2.2. Örf ve Adetlerimizdeki Dini Motifler 2.3. Musikimizdeki Dini Motifler 2.3. Musikimizdeki Dini Motifler 2.4. Mimarimizdeki Dini Motifler 2.4. Mimarimizdeki Dini Motifler 3. Laiklik, Din ve Vicdan Özgürlüğünün Garantisi

3 1.Kültürün anlamını ve kültürü oluşturan öğeleri belirtir. 2. Din ile kültür arasındaki ilişkiyi açıklar. 2. Din ile kültür arasındaki ilişkiyi açıklar. 3.Dil, örf, âdet, musiki ve mimarideki dinî motiflere örnekler verir. 3.Dil, örf, âdet, musiki ve mimarideki dinî motiflere örnekler verir. 4. Kültürel değerleri korumaya özen gösterir. 4. Kültürel değerleri korumaya özen gösterir. 5. Laiklik kavramını açıklar. 5. Laiklik kavramını açıklar. 6. Bireyin özgür biçimde herhangi bir dini, inancı seçmede ve o inançla ilgili düşüncelerini ifade etmede laikliğin güvence olduğunu açıklar. 6. Bireyin özgür biçimde herhangi bir dini, inancı seçmede ve o inançla ilgili düşüncelerini ifade etmede laikliğin güvence olduğunu açıklar. 1.Kültürün anlamını ve kültürü oluşturan öğeleri belirtir. 2. Din ile kültür arasındaki ilişkiyi açıklar. 2. Din ile kültür arasındaki ilişkiyi açıklar. 3.Dil, örf, âdet, musiki ve mimarideki dinî motiflere örnekler verir. 3.Dil, örf, âdet, musiki ve mimarideki dinî motiflere örnekler verir. 4. Kültürel değerleri korumaya özen gösterir. 4. Kültürel değerleri korumaya özen gösterir. 5. Laiklik kavramını açıklar. 5. Laiklik kavramını açıklar. 6. Bireyin özgür biçimde herhangi bir dini, inancı seçmede ve o inançla ilgili düşüncelerini ifade etmede laikliğin güvence olduğunu açıklar. 6. Bireyin özgür biçimde herhangi bir dini, inancı seçmede ve o inançla ilgili düşüncelerini ifade etmede laikliğin güvence olduğunu açıklar. 7. Sınıf 6. Ünite / KAZANIMLAR

4 7. Sınıf 6. Ünite Kültürümüz ve Din 1. Kültür ve Kültürün Öğeleri “Kültürlü insan” deyimi toplumumuzda daha çok kimler için kullanılmaktadır ? “Kültürlü insan” deyimi toplumumuzda daha çok kimler için kullanılmaktadır ?

5 7. Sınıf 6. Ünite Kültürümüz ve Din 1. Kültür ve Kültürün Öğeleri Kültür, bireylerin tarih boyunca Kültür, bireylerin tarih boyunca ortaya koydukları maddi ve ortaya koydukları maddi ve manevi değerlerin bütününe manevi değerlerin bütününe denir. Bilgi, inanç, dil, sanat çalışmaları, örf ve adetler ile çalışmaları, örf ve adetler ile anlayış alışkanlıkları, kültürü oluşturan önemli değerlerdendir. değerlerdendir. Kültür, bireylerin tarih boyunca Kültür, bireylerin tarih boyunca ortaya koydukları maddi ve ortaya koydukları maddi ve manevi değerlerin bütününe manevi değerlerin bütününe denir. Bilgi, inanç, dil, sanat çalışmaları, örf ve adetler ile çalışmaları, örf ve adetler ile anlayış alışkanlıkları, kültürü oluşturan önemli değerlerdendir. değerlerdendir.

6 Kültür birliği, toplumdaki yardımlaşma ve dayanışmayı geliştirir. Milli birlik ve beraberliğin sağlanması, öncelikle sevinçte ve tasada aynı duyguları paylaşmakla mümkün olur. Kültür birliği, toplumdaki yardımlaşma ve dayanışmayı geliştirir. Milli birlik ve beraberliğin sağlanması, öncelikle sevinçte ve tasada aynı duyguları paylaşmakla mümkün olur. 7. Sınıf 6. Ünite Kültürümüz ve Din 1. Kültür ve Kültürün Öğeleri

7 Maddi kültür, insan, hayatı kolaylaştıran bazı değişiklikler ve buluşlar gerçekleştirir. Yollar köprüler, barajlar, fabrikalar inşa eder. Daha çok bilimsel ve teknolojik ürünleri içerisine alan bu değerlere denir.

8 1. Kültür ve Kültürün Öğeleri Manevi kültür din, dil, sanat, mimari, tarihi, musiki, edebiyat, örf ve adetler ile düşünüş ve yaşayış tarzlarından meydana gelmektedir.

9 7. Sınıf 6. Ünite Kültürümüz ve Din 1. Kültür ve Kültürün Öğeleri Kültürel değerlerine sahip çıkan milletler daha uzun yaşarlar. Kültürel değerlerine sahip çıkan milletler daha uzun yaşarlar.

10 7. Sınıf 6. Ünite Kültürümüz ve Din 1. Kültür ve Kültürün Öğeleri

11 7. Sınıf 6. Ünite Kültürümüz ve Din Farklı kültürlerin varlığı dünyamıza ne gibi katkılar sağlar ? ? ? ? ? ? ? ? Hep beraber düşünelim.

12 7. Sınıf 6. Ünite Kültürümüz ve Din 1. Kültür ve Kültürün Öğeleri Kültürler din, dil, tarih gibi temel öğelerden oluşur. Toplumun fertlerini birbirine bağlar. Milletlerin kendi kültürel birikimleri ve varlıkları, bütün insanlığın ortak kültür mirası olarak kabul edilir.

13 Kültürümüzü oluşturan en önemli öğelerden birinin din olduğunu biliyor musunuz?

14 1. Kültür ve Kültürün Öğeleri Kültürün oluşmasında ve sonraki nesillere aktarılmasında dini inanç ve ahlak değerlerinin etkisi büyüktür. Birçok kültür eseri, kaynağını dinin buyruklarından almıştır. Kültür öğeleri birbiriyle yakından ilişkilidir. Bireyler, ait Kültürün oluşmasında ve sonraki nesillere aktarılmasında dini inanç ve ahlak değerlerinin etkisi büyüktür. Birçok kültür eseri, kaynağını dinin buyruklarından almıştır. Kültür öğeleri birbiriyle yakından ilişkilidir. Bireyler, ait oldukları milletin inancını, dilini, müziğini, örf ve adetlerini karşılıklı etkileşim içinde benimser ve yaşarlar. Kültürün oluşmasında ve sonraki nesillere aktarılmasında dini inanç ve ahlak değerlerinin etkisi büyüktür. Birçok kültür eseri, kaynağını dinin buyruklarından almıştır. Kültür öğeleri birbiriyle yakından ilişkilidir. Bireyler, ait Kültürün oluşmasında ve sonraki nesillere aktarılmasında dini inanç ve ahlak değerlerinin etkisi büyüktür. Birçok kültür eseri, kaynağını dinin buyruklarından almıştır. Kültür öğeleri birbiriyle yakından ilişkilidir. Bireyler, ait oldukları milletin inancını, dilini, müziğini, örf ve adetlerini karşılıklı etkileşim içinde benimser ve yaşarlar.

15 7. Sınıf 6. Ünite Kültürümüz ve Din Kaşgarlı Mahmut Mimar Sinan Mimar Sinan Buhurizade Mustafa ıtri Uluğ Bey Örf-adetlerAstronomi Mimari Musiki Edebiyat

16 7. Sınıf 6. Ünite Kültürümüz ve Din 2. Dinin Kültürümüz Üzerindeki Etkileri 2. 1. Dilimizdeki Dini Motifler 2. Dinin Kültürümüz Üzerindeki Etkileri 2. 1. Dilimizdeki Dini Motifler Dil, insanların birbiriyle anlaşmasını sağlayan en önemli araçtır. Bir Milleti diğer milletlerden ayıran kültürel öğelerin başında dil gelir. Bu yüzden “ Dil, kültürün aynasıdır.” denmiştir. Dil, insanların birbiriyle anlaşmasını sağlayan en önemli araçtır. Bir Milleti diğer milletlerden ayıran kültürel öğelerin başında dil gelir. Bu yüzden “ Dil, kültürün aynasıdır.” denmiştir. Dil ve din arasında güçlü bir bağ vardır. Dinin dil ve edebiyata etkisi olduğu kadar dilin de dinin aktarılması ve yaşanmasına katkısı vardır. Din, dili zenginleştirir ve ona yeni sözcükler katar. Farklı anlamlarla yeni kavramlar kazandırır. Dil ve din arasında güçlü bir bağ vardır. Dinin dil ve edebiyata etkisi olduğu kadar dilin de dinin aktarılması ve yaşanmasına katkısı vardır. Din, dili zenginleştirir ve ona yeni sözcükler katar. Farklı anlamlarla yeni kavramlar kazandırır.

17 7. Sınıf 6. Ünite Kültürümüz ve Din PeygamberPeygamber Ekmek = Nimet Şehit Cennet Oruç NamazNamaz AhiretAhiret Yağmur = Rahmet Melek Ölüm = Hakkın Rahmetine kavuşmak

18 7. Sınıf 6. Ünite Kültürümüz ve Din Hiçbir işi gerekli zamandan daha az bir vakitte yapmamalıyız. İnsan için sabır en mükemmel huydur. Sabır kulun bir kalkanı gibidir.  İyilik yap denize at; balık bilmezse Halik bilir.  Allah herkesin gönlüne göre verir. Kişi gönlünden başkaları için iyilikler isterse Allah da ona iyilikler verir. Sen yeter ki iyilik yap muhakkak karşılığını alırsın.  Acele işe şeytan karışır.  Allah sabırlı kulunu sever. Günlük konuşmalarda kullanılan din ve inançla ilgili atasözleri :

19 7. Sınıf 6. Ünite Kültürümüz ve Din Günlük konuşmalarda kullanılan din ve inançla ilgili deyimler : Tanrı misafiri Nuh der peygamber demez Allah’a bir can borcu olmak Melek gibi kimse olmak Davetsiz gelen ve uğurlu olduğuna inanılan kişi. Kimseye borcu olmamak. Dünyada borç olarak Allah’a vereceği canı taşır olmak. İyi huylu, anlayışlı, sakin, uysal olmak. Çok inatçı olmak. Düşüncelerini hiçbir zaman değiştiremez.

20 Hu hu hu Allah La ilahe illallah, Uyusun da büyüsün tıpış tıpış yürüsün, Hu hu hu yavruma ninni, diyeyim büyüsün. Ninni derim özüne uyku gelir gözüne, Melekler yardım etsin benim körpe kuzuma. Hu hu hu Allah La ilahe illallah, Uyusun da büyüsün tıpış tıpış yürüsün, Hu hu hu yavruma ninni, diyeyim büyüsün. Ninni derim özüne uyku gelir gözüne, Melekler yardım etsin benim körpe kuzuma. NİNNİ 2. Dinin Kültürümüz Üzerindeki Etkileri 2. 1. Dilimizdeki Dini Motifler 2. Dinin Kültürümüz Üzerindeki Etkileri 2. 1. Dilimizdeki Dini Motifler

21 7. Sınıf 6. Ünite Kültürümüz ve Din 2. Dinin Kültürümüz Üzerindeki Etkileri 2. 2. Örf ve Adetlerimizdeki Dini Motifler 2. 2. Örf ve Adetlerimizdeki Dini Motifler 2. Dinin Kültürümüz Üzerindeki Etkileri 2. 2. Örf ve Adetlerimizdeki Dini Motifler 2. 2. Örf ve Adetlerimizdeki Dini Motifler

22 7. Sınıf 6. Ünite Kültürümüz ve Din 2. Dinin Kültürümüz Üzerindeki Etkileri 2. 2. Örf ve Adetlerimizdeki Dini Motifler 2. 2. Örf ve Adetlerimizdeki Dini Motifler 2. Dinin Kültürümüz Üzerindeki Etkileri 2. 2. Örf ve Adetlerimizdeki Dini Motifler 2. 2. Örf ve Adetlerimizdeki Dini Motifler Örf ve adetler, toplumun büyük çoğunluğu tarafından benimsenen ve yazılı olmayan kurallardır. Örf, yasalarla belirlenmemiş olan, halkın kendiliğinden uyduğu davranış kurallarıdır. Adet ise toplumda eskiden beri uyula gelen kurallar demektir. Örf ve adetlerimizin oluşmasında ve yaşanmasında dinimizin ilke ve öğütlerinin önemli ölçüde etkili olduğu görülür.

23 7. Sınıf 6. Ünite Kültürümüz ve Din Kur’an-ı Kerim, ailenin huzuru için büyüklere saygıyı ve küçüklere sevgiyi öğütlemiş, insanları huzursuz eden kötü söz ve davranışlardan sakınmamızı istemiştir. Komşularımıza iyi davranmamız gerektiğini vurgulamıştır. iyi davranmamız gerektiğini vurgulamıştır. Kur’an-ı Kerim, ailenin huzuru için büyüklere saygıyı ve küçüklere sevgiyi öğütlemiş, insanları huzursuz eden kötü söz ve davranışlardan sakınmamızı istemiştir. Komşularımıza iyi davranmamız gerektiğini vurgulamıştır. iyi davranmamız gerektiğini vurgulamıştır. 2. Dinin Kültürümüz Üzerindeki Etkileri 2. 2. Örf ve Adetlerimizdeki Dini Motifler 2. 2. Örf ve Adetlerimizdeki Dini Motifler 2. Dinin Kültürümüz Üzerindeki Etkileri 2. 2. Örf ve Adetlerimizdeki Dini Motifler 2. 2. Örf ve Adetlerimizdeki Dini Motifler

24 7. Sınıf 6. Ünite Kültürümüz ve Din Peygamberimiz de söz ve davranışları ile sosyal barış ve mutluluk için yardımlaşmayı, hoşgörülü olmayı, davetlere katılmayı, selamlaşmayı ve bayramlaşmayı teşvik etmiştir. İnsanımız bu öğütlerden hareketle, yukarıdaki uygulamaları bir örf olarak kabul etmiş ve yüzyıllardır yaşatarak kültür dünyamızı zenginleştirmiştir. Peygamberimiz de söz ve davranışları ile sosyal barış ve mutluluk için yardımlaşmayı, hoşgörülü olmayı, davetlere katılmayı, selamlaşmayı ve bayramlaşmayı teşvik etmiştir. İnsanımız bu öğütlerden hareketle, yukarıdaki uygulamaları bir örf olarak kabul etmiş ve yüzyıllardır yaşatarak kültür dünyamızı zenginleştirmiştir. 2. Dinin Kültürümüz Üzerindeki Etkileri 2. 2. Örf ve Adetlerimizdeki Dini Motifler 2. 2. Örf ve Adetlerimizdeki Dini Motifler 2. Dinin Kültürümüz Üzerindeki Etkileri 2. 2. Örf ve Adetlerimizdeki Dini Motifler 2. 2. Örf ve Adetlerimizdeki Dini Motifler

25 7.6.2. Dinin Kültürümüz Üzerindeki Etkileri/ Örf ve Adetler Bebeğin doğmasının ardından babası çevresine ikramda bulunur. Günlük Hayatta Yaşadığımız Gelenekler Çocuğa isim konurken sağ kulağına ezan, sol kulağına kamet okunur. Ailenin uygun gördüğü yaşa gelince erkek çocuk sünnet ettirilir. Kız istenirken “Allah’ ın emri Peygamber’ in kavliyle” istenir. Evlenen çifte mesut olmaları için dua edilir. Kişinin ölümünde cenazenin yıkanması, kefenlenmesi, namazının kılınması, kabre gömülmesi yerleşik örf ve adetler üzerine yapılır, bütün bunlar aynı zamanda dinimizin birer emri veya tavsiyeleridir. Bayram günü, bayram namazıyla başlar, daha sonra büyüklerin elleri öpülür, çocuklara hediyeler, paralar verilir.

26 7. Sınıf 6. Ünite Kültürümüz ve Din Dinimiz toplum içinde yerleşen örf ve adetleri dikkate almış ancak ; Başlık parası Töre cinayetleri Falcılık Kan davası TürbelerTürbeler SAKINDIRMIŞTIR.

27 7. Sınıf 6. Ünite Kültürümüz ve Din 2. Dinin Kültürümüz Üzerindeki Etkileri 2.3. Musikimizdeki Dini Motifler 2.3. Musikimizdeki Dini Motifler 2. Dinin Kültürümüz Üzerindeki Etkileri 2.3. Musikimizdeki Dini Motifler 2.3. Musikimizdeki Dini Motifler Musiki, duygu ve düşüncelerin kulağa hoş gelen seslerle anlatılmasıdır. Müzik ortak bir kültür ve duygunun oluşmasında önemli rol oynar. Musiki sanatının oluşmasında ve gelişmesinde en önemli faktörlerden biri de dindir. Musiki, duygu ve düşüncelerin kulağa hoş gelen seslerle anlatılmasıdır. Müzik ortak bir kültür ve duygunun oluşmasında önemli rol oynar. Musiki sanatının oluşmasında ve gelişmesinde en önemli faktörlerden biri de dindir.

28 7. Sınıf 6. Ünite Kültürümüz ve Din 2. Dinin Kültürümüz Üzerindeki Etkileri 2.3. Musikimizdeki Dini Motifler 2.3. Musikimizdeki Dini Motifler 2. Dinin Kültürümüz Üzerindeki Etkileri 2.3. Musikimizdeki Dini Motifler 2.3. Musikimizdeki Dini Motifler Hz. Muhammed, Kur’an’ ın anlaşılır şekilde ve güzel bir sesle okunmasını tavsiye etmiştir.

29 7. Sınıf 6. Ünite Kültürümüz ve Din

30 2. Dinin Kültürümüz Üzerindeki Etkileri 2.3. Mimarimizdeki Dini Motifler 2.3. Mimarimizdeki Dini Motifler 2. Dinin Kültürümüz Üzerindeki Etkileri 2.3. Mimarimizdeki Dini Motifler 2.3. Mimarimizdeki Dini Motifler Çevrenizde sizi etkileyen mimari eserler var mı ? Hangi yönleri daha çok sizi etkilemektedir ? Hangi yönleri daha çok sizi etkilemektedir ?

31 7. Sınıf 6. Ünite Kültürümüz ve Din 2. Dinin Kültürümüz Üzerindeki Etkileri 2.3. Mimarimizdeki Dini Motifler 2.3. Mimarimizdeki Dini Motifler 2. Dinin Kültürümüz Üzerindeki Etkileri 2.3. Mimarimizdeki Dini Motifler 2.3. Mimarimizdeki Dini Motifler Kültürümüz içinde sanat ve mimarinin önemli bir yeri vardır. Kültürümüzün öğelerinden olan mimari eserlerimizde dini motif ve ifadeler açıkça görülür.

32 7. Sınıf 6. Ünite Kültürümüz ve Din 2. Dinin Kültürümüz Üzerindeki Etkileri 2.3. Mimarimizdeki Dini Motifler 2.3. Mimarimizdeki Dini Motifler 2. Dinin Kültürümüz Üzerindeki Etkileri 2.3. Mimarimizdeki Dini Motifler 2.3. Mimarimizdeki Dini Motifler İslam’da cami yapımının sevap olması ve cemaatle namaz kılmanın teşvik edilmesi cami ve mescitlerin yapımına önemli katkı sağlamıştır. İlim öğrenmeyi teşvik eden, öğrencilere yardımı öğütleyen ayet ve hadisler, medreselerin ve külliyelerin yapılmasında etkili olmuştur.

33 7. Sınıf 6. Ünite Kültürümüz ve Din İslam’ın beden ve çevre temizliğine verdiği önemden dolayı hamam, sebil, çeşme ve şadırvanlar inşa edilmiştir. 2. Dinin Kültürümüz Üzerindeki Etkileri 2.3. Mimarimizdeki Dini Motifler 2.3. Mimarimizdeki Dini Motifler 2. Dinin Kültürümüz Üzerindeki Etkileri 2.3. Mimarimizdeki Dini Motifler 2.3. Mimarimizdeki Dini Motifler

34 Şadırvan

35 Barınak 7. Sınıf 6. Ünite Kültürümüz ve Din Hastalara Yolda kalmışları Kimsesiz ve yetimlere Öğrencilere İslam Dini Aşevi Medrese Hastane Darulaceze Yaşlıları Gibi “vakıf kurma” anlayışlarına önem vermiştir.

36 7. Sınıf 6. Ünite Kültürümüz ve Din Darülaceze

37 Fatih Camii

38 7. Sınıf 6. Ünite Kültürümüz ve Din M İ M A R İ ESERLERİMİZ

39 “Rableri onlara temiz bir içecek içirecektir. “ ( insan suresi 21. ayet) “Rableri onlara temiz bir içecek içirecektir. “ ( insan suresi 21. ayet) Sizce çeşme resminin ayetle ilişkisi ne olabilir ?

40 7. Sınıf 6. Ünite Kültürümüz ve Din 2. Dinin Kültürümüz Üzerindeki Etkileri 2.3. Mimarimizdeki Dini Motifler 2.3. Mimarimizdeki Dini Motifler 2. Dinin Kültürümüz Üzerindeki Etkileri 2.3. Mimarimizdeki Dini Motifler 2.3. Mimarimizdeki Dini Motifler Yapılan mimari eserlerde estetik ve süslemeye önem vermiştir. Camilerin içi ayet ve hadislerle süslenmiştir. Buda ayrı bir sanat dalı olan “hat sanatı” nın gelişmesini sağlamıştır. Bu yazı ve süslemelerde daha çok ayet ve hadisler kullanılmıştır.

41 7. Sınıf 6. Ünite Kültürümüz ve Din Hat Sanatı

42 7. Sınıf 6. Ünite Kültürümüz ve Din Kültürümüz ve Din…DKAB Dersi (Hermit 43) Youtube’ dan video

43 7. Sınıf 6. Ünite Kültürümüz ve Din

44 HASEİTLİSADE ERŞPŞÜŞÜKİMB KVAGKDÇNSAHİ İPHSINACÜCDA ŞÜILÖCZEVİĞN YAZCERATURGV ESTEKAKHNİDE RETİŞKLÜOZXV BİTRYİRRNÖOZ ADIĞEÜASDFGİ FJÖKTİNEAZER EGUTKILHUTRY HİNFIKKAETUA İŞLİVÖFÜŞRJZ RIDRANIUDABŞ BAŞLA BİTİR BULMACA Alttaki harflerde üniteyle ilgili Güzel Bir Cümle gizlidir. “BAŞLA” dan girip, “BİTİR” e ulaşmanız gerekiyor. Kelimelerin ilk harfleri renkli kutucuklarla gösterilmiştir. Yukarı- aşağı,sağa-sola, hareket edebilirsiniz. Çapraz hareket edemezsiniz.

45 7. Sınıf 6. Ünite Kültürümüz ve Din HASEİTLİSADE ERŞPŞÜŞÜKİMB KVAGKDÇNSAHİ İPHSINACÜCDA ŞÜILÖCZEVİĞN YAZCERATURGV ESTEKĞDHNİDE RETİŞKLÜOZXV BİTRYİRRNÖOZ ADIĞEÜASDFGİ FJÖKTİNEAZER EGUTŞALHUTRY HİNFIKKAETUA İŞLİVÖFÜŞRJZ RIDRANIUDABŞ BAŞLA BİTİR CEVAP ANAHTARI

46 Adem peygamberin sahip olmadığı ama ç ocuklarının sahip olduğu şey nedir? Abdestsiz ayak basılmaz, beş vakit namazsız kalmaz? Bir baş bin baş devirir? Gökten ay ile yıldızı kopardılar? Adem peygamberin sahip olmadığı ama çocuklarının sahip olduğu şey nedir? Hasretleri kavuşturur, dargınları barıştırır? G ö kten bir elma d ü şt ü, on iki par ç aya ayrıldı, on birini yediler, birine hayır dediler? Ben ne idim ne idim, Yemenli bir bey idim, felek beni şaşırttı, ak fincana d ü ş ü rtt ü ? BAYRAM KAHVE BAYRAK İMAM RAMAZAN AYI ANNE-BABA Hazırlayan: Seda GÖZLÜ

47 7. Sınıf 6. Ünite Kültürümüz ve Din A. Aşağıdaki açık uçlu soruları cevaplayalım. 1. Kültür değerlerinin toplum için önemi nedir? Açıklayalım. 2. Kültürün milli birlik ve beraberliğe katkısı nedir? Belirtelim. 3. Dinin kültür içindeki yeri nedir? Açıklayalım. 4. Dinin, örf ve adetlerimiz üzerindeki etkileri nelerdir? Sıralayalım. 5. Musikimizdeki dini motifler nelerdir? Örnekler verelim. 6. Laiklik, din ve vicdan özgürlüğünü nasıl güvence altına alır? Açıklayalım.

48 B. Aşağıdaki boş bırakılan yerleri verilen kelimelerden uygun olanları ile doldurunuz. (kültür, mevlit, örf ve âdet, laiklik, kültür varlıkları.) 1. Toplum bireylerinin tarih boyunca ortaya koydukları maddi ve manevi değerlerin bütününe …………… denir. 2. …………… toplumun aynası gibidir. 3. Toplumun büyük çoğunluğu tarafından benimsenen ve yazılı olmayan kurallara …………… denir. 4. Din ve devlet işlerinin birbirlerinden ayrı olarak yürütülmesine …………… denir. 5. Belli anma günlerinde değişik makamlarda okunan ve içinde dinî motiflerin yer aldığı Peygamberimizi öven şiirin adı …………… tir.

49 D. Aşağıdaki ifadeleri ilgili resimlerle eşleştiriniz. 1) Temizlik 2) Allah’ın birliği 3) İnananların aynı gök kubbe altında birlik içinde olması 4) Toplu ibadetin önemi 5) Çevreyi koruma, ağaç sevgisi ……………………… …………………. …………………… ………………………


"7. Sınıf 6. Ünite Kültürümüz ve Din İlköğretim DKAB 7. Sınıf 6. Ünite Sunusu." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları