Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TÜRKİYE’DE EĞİTİMİN FİNANSMANI VE EĞİTİM HARCAMALARI BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ PROJESİ (TEFBİS) 12 NİSAN 2009 BU PROJE KAMU KURUMLARI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TÜRKİYE’DE EĞİTİMİN FİNANSMANI VE EĞİTİM HARCAMALARI BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ PROJESİ (TEFBİS) 12 NİSAN 2009 BU PROJE KAMU KURUMLARI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME."— Sunum transkripti:

1 TÜRKİYE’DE EĞİTİMİN FİNANSMANI VE EĞİTİM HARCAMALARI BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ PROJESİ (TEFBİS) 12 NİSAN 2009 BU PROJE KAMU KURUMLARI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME PROJELERİNİ DESTEKLEME PROGRAMI (1007) KAPSAMINDA YÜRÜTÜLMEKTEDİR Destekleyici kuruluş ORHAN ERGÜN

2 2  Taraflar: Müşteri kurum: Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Yürütücü: Hacettepe Üniversitesi Yürütücü: BNB LTD. ŞTİ.  Planlanan proje bitirme süresi:25 ay  Başlangıç tarihi:31/12/2006  Bitiş tarihi:01/01/2009 Proje Bilgileri

3 3  Projenin konusu, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’na proje kapsamındaki eğitim-öğretim kurumları için ağ tabanlı bir gelir ve gider yönetim bilgi sisteminin tasarlanarak, kurulmasıdır. Projenin Konusu

4 4 TEFBİS Sistemi TEFBİS sistemi, hanehalkından Milli Eğitim Bakanlığı’na kadar geniş bir yelpazede bilgi toplayarak veri, rapor ve çıktı oluşturacak sistemdir. Sistemin temel amacı Türkiye’de eğitime yapılan ayni ve nakdi desteklerin belirlenmesi ve doğru yönlendirme ile ihtiyaç duyulan bölgelerde kullanılmasıdır.

5 5 Sistemin Proje Kapsamında Hedefleri  Milli Eğitim Bakanlığı kapsamında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların eğitime etkisinin belirlenmesi  Ortak çalışma platformunun sağlanması ile Türkiye genelinde standartların oluşturulması  Ortak platform kullanılması ile kurumlar arasında hızlı iletişimin sağlanması  Eğitim kurumlarının şeffaflaştırılması  Türkiye’de Eğitime Yapılan Harcamaların tespiti  Türkiye’de Eğitimin Finansmanının tespiti  Öğrenci Başına Eğitim Harcamalarının tespiti.

6 6 Neden TEFBİS?  Sağlıklı yönetim kararlarının verilmesi ve eğitim politikalarının belirlenmesi için bu verilerin derlenmesi ve her yıl sistematik olarak güncelleştirilerek kullanılabilir ve karşılaştırılabilir göstergelere dönüştürülmesi gerekmektedir.

7 7  Özetlenen nedenler doğrultusunda MEB’in yanı sıra, tüm paydaşların da bu konudaki gereksinimlerinin ayrıntılı bir şekilde incelenmesini, hukuki ve idari süreçlerin geliştirilmesini ve geliştirilecek olan süreçlerin yürütülmesini sağlayacak ağ (web) tabanlı bilişim altyapısının geliştirilmesini ve devreye alınmasını kapsayan bir araştırma ve geliştirme projesinin yapılması planlanmıştır. Neden TEFBİS?

8 8 Proje Yaklaşımı Araştırma Tasarım Geliştirme Pilot Uyarlama Uygulama Yaygınlaştırma

9 9  Hazırlık-Araştırma Literatür çalışması Kapsam araştırması Yöntem araştırması Sistem ve Süreç Araştırması  Tasarım Süreç tasarımı  Mali ve hukuki boyutlar  İş süreçleri ve akışlar Sistem tasarımı Tasarım onayı  Geliştirme Süreç tanımları ve mevzuat uyarlamaları Sistemin geliştirilmesi Sistem testleri Sistemin devreye alınması İLSİS ile deneme entegrasyonu Uygulama sürecin başlatılması  Pilot İl ve kurumların belirlenmesi Uygulama süreci  Uyarlama Pilot bölgelerden dönüt alınması Gerekli süreç ve sistem değişikliklerinin yapılması  Uygulama Sistemin devreye alınması İLSİS entegrasyonu  Yaygınlaştırma Eğitimlerin verilmesi Uygulamanın ülke çapında başlatılması Uygulamanın izlenmesi  Görünürlük çalışmaları Basılı materyal Seminer /çalıştay Basın toplantıları İş paketleri

10 10 Projenin ana aşamaları

11 11 Paydaşlar Yerel Yönetimler

12 12 Sistem Bileşenleri

13 13 Proje Kapsamı Milli Eğitim Bakanlığı İl Milli Eğitim Müdürlükleri Okul Öncesi Eğitimi İlköğretim Okulları Ortaöğretim Okulları Mesleki Ortaöğretim Okulları Okul Aile Birlikleri Döner Sermaye İşletmeleri Yatılı Okullar Yurtiçi Kurum ve Kuruluşlar Uluslararası Kurum ve Kuruluşlar

14 14 1.Okul Aile Birliği Modülü 2.Döner Sermaye İşletmeleri Modülü 3.Pansiyon/Yatılı Okullar Modülü 4.Okul Önceği Eğitimi Modülü 5.Okullar Modülü 6.İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Modülü 7.Genel Müdürlükler Modülü 8.Strateji Geliştirme Başkanlığı Modülü 9.Yönetim Modülleri Planlanan Sistem Modülleri ve Kullanıcı Profili

15 15 Planlanan Sistem Modülleri ve Kullanıcı Profili (MEB) Kullanıcı Profili Strateji Geliştirme Başkanlığı 12 Genel Müdürlük 81 İl Milli Eğitim Müdürlüğü 924 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 56.388 Okul 56.388 Okul Aile Birliği 877 Döner Sermaye İşletmesi 1824 Pansiyon/Yatılı Okul Toplam 116.495 kullanıcı Yaklaşık Yıllık 200 Milyon Kayıt

16 16 WEB Tabanlı Yazılım Mimarisi C Sharp Yazılım Dili AJAX Uygulamaları Modüler Yapı Veritabanı Mimarisi Çoklu Ortam Bilgi Havuzu Birim Bazında Kayıt Takibi Oracle İlişkisel Veritabanı Yönetim Sistemi Raporlama Yapısı Türkiye Çapında İstatistik Raporlar Birim Bazında İstatistik Raporlar Birim Bazında Listeleme/Baskı İşlemleri Yazılım Teknolojisi

17 17 Kamu Standartlarına Uyum Analitik Bütçe Sınıflandırması Kurumsal Kodların Uyumu Fonksiyonel Kodların Uyumu Finansal Kodların Uyumu Ekonomik Kodların Uyumu Mevcut Kod Yapısının Geliştirilmesi

18 18  Gereksinim çözümlemeleri  Var olan mali, idari ve hukuki süreçlerin çözümlemesi Yeni merkezi izleme, raporlama, denetim, planlama ve işbirliği süreçlerinin tasarlanması ve devreye alınması  Merkezi idare transferlerinin kullanımının izlenmesi  Vatandaşların okullara nakdi katkılarının etkin kullanımının izlenmesi  Okulların, personelin ve öğrencilerin performans analizlerinin zamanında ve hızlı yapılması  MEB sisteminde tüm kaynaklardan öğrenci başına yapılan harcama rakamlarının doğru ve güncel olarak üretilmesi  Ağ tabanlı gelir, gider ve bilgi yönetimi sisteminin kurulması ve devreye alınması  MEB bünyesindeki araştırmacıların çözümlenebilir verilere ulaşma olanağı  TÜİK ve uluslararası kurumlara istatistiki amaçlı veri aktarımı Milli Eğitim Bakanlığı açısından Proje Çıktıları

19 19 Diğer kurumlar açısından Proje Çıktıları  Paydaşların ilgili verilerinin sistem üzerinden alınabilmesi  Bakanlık ile yürütülen ortak çalışmalarda süreçlerin tanımlanmış olması  Ağ tabanlı sistem sayesinde işlem kolaylığı  İlgili kamu kurumlarının planlama amaçlı veriye güncel ve kaliteli olarak ulaşma olanağı Yerel kurum ve kuruluşların bilgiye ulaşım ve sorgulama olanağı

20 20 Bağış/katkı sahipleri açısından Proje Çıktıları  Katkılarının yerinde kullanılmasını izleme olanağı  Katkılarını ihtiyaç sahibi okullara yönlendirme olanağı  Ağ tabanlı sistem yardımıyla işlem yapma ve izleme olanağı  Vergi muafiyet ve diğer bürokratik işlemleri sistem üzerinden gerçekleştirme olanağı

21 21 TEŞEKKÜR EDERİZ TEFBİS


"TÜRKİYE’DE EĞİTİMİN FİNANSMANI VE EĞİTİM HARCAMALARI BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ PROJESİ (TEFBİS) 12 NİSAN 2009 BU PROJE KAMU KURUMLARI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları