Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

GELECEK ODTÜ’DEN BAŞLAR 2008 - 2012 13 Haziran 2008 1.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "GELECEK ODTÜ’DEN BAŞLAR 2008 - 2012 13 Haziran 2008 1."— Sunum transkripti:

1 GELECEK ODTÜ’DEN BAŞLAR 2008 - 2012 13 Haziran 2008 1

2 Orta Doğu Teknik Üniversitesi: toplumun inandığı ve güvendiği bir kurum  Bilgi ve teknoloji üreterek Türkiye’nin dünyada hak ettiği yeri kazanması için öncülük,  Demokratik ve laik cumhuriyetin değerlerini korumak ve savunmak,  Toplumun gelişmesi için gereksinim duyduğu nitelikli insanı yetiştirmek,  Toplumsal ve bilimsel politikaların ve projelerin geliştirilmesinde proaktif bir rol oynamak,  Öncü projelerle yeni açılımlar yaratmak ve bu açılımları toplumla paylaşmak. 2

3 Yönetimde  İnsan odaklı  Şeffaf ve katılımcı  Meslekdaşlık anlayışı ve disipliner farklılığa duyarlı Eğitimde  Eğitim ve araştırmaya eş önem veren uluslararası araştırma üniversitesi  Eğitim ve öğretimde yenilikçi ve öncü  Disiplinlerüstü eğitimi destekleyen Araştırmada  Türkiye’yi teknoloji bağımlılığından kurtararak teknoloji sahipliğine geçiren  Araştırmada yerel kültür ve değerleri, evrensel kültür ve değerlerle bağdaştıran  Yenilikçi ve disiplinlerüstü bir yaklaşım ile bilgi ve teknoloji üreten ve toplumla paylaşan 3 YAKLAŞIMLARIM

4  Yönetime katılım  Akademik birimlerin yetkilendirilmesi  Karar destek komiteleri  Atama terfi performans kriterlerinin gözden geçirilmesi  Disipliner çeşitlilik ve farklılığa duyarlı  Uygulamada şeffaf  Belirsizliklerden arındırılmış ve kazanılmış hakları gözeten  Kategorik olmaksızın nitelikli adayların ODTÜ’ye kazandırılması  Yurt dışı  Araştırma görevliliğinin ODTÜ insan gücü planlamasının parçası yapılması  Hizmette etkililik ve iş süreçlerinin basitleştirilmesi 4 Genişletilmiş yöneticiler toplantılarının başlatılması Finansal Planlama, Altyapı ve Mekan Planlama Komitelerinin oluşturulması Atama ve Terfi Çalışma Grubunun kurulması Aday Belirleme Komitesinin kurulması Doktora Mobilite Programı çalışmalarının başlatılması Bütünleşik bilişim sistemi, e-üniversite çalışmalarının başlatılması YÖNETİMDE ÖNCELİKLERİM:AĞUSTOS – ARALIK 2008

5  Yeni paradigmalara uygun bir eğitim anlayışı  Dünyadaki gelişmelere bağlı olarak müfredatın düzenli olarak gözden geçirilmesi  Teknoloji destekli eğitim yaklaşımları  Araştırmada yetkin öğrenci  İlk yıldan başlayarak, öğrencinin araştırmaya katılmasının özendirilmesi  Uluslararası ortak lisansüstü programların artması  Öğrenme ve Öğrenci Gelişim Birimi  İletişim köprüsü  Toplumsal Sorumluluk Laboratuvarları  Sosyal girişimcilik 5 Müfredat geliştirme süreçlerinin belirlenmesi Birimlerin ihtiyaçlarını önceliklendirmesi Disiplinlere özgü modellerin araştırılması “İkili ve Çok Taraflı Uluslararası İlişkiler Ofisi” nin kurulması Mimari projenin hazırlanması Bölüm müfredatlarının bu amaçla gözden geçirilmesi EĞİTİMDE ÖNCELİKLERİM:AĞUSTOS – ARALIK 2008

6  Araştırma alt yapısı:  Araştırma örgütlenmesinin yeniden yapılandırılması  Araştırma destek birimlerinin daha verimli hale getirilmesi  Merkezi Laboratuvarların sürekliliği, bölüm laboratuvarlarının güçlendirilmesi  Yükseköğretim politikalarının ve eğitim yöntemlerinin geliştirilmesinde öncülük  Araştırma sonuçlarının ekonomik değer yaratması  Araştırma çıktılarında çeşitliliğin desteklenmesi 6 “Araştırmalar Yönetim Birimi” nin oluşturulması Süreç analizlerinin başlatılması “Yüksek Öğretim Araştırma Merkezi” ön çalışmalarının başlatılması Teknoloji Transfer Ofisi’nin güçlendirilmesi Farklılaşmış teşvik sistemlerinin oluşturulması ARAŞTIRMADA ÖNCELİKLERİM:AĞUSTOS – ARALIK 2008 Bölüm laboratuvarları ihtiyaç analizlerinin başlatılması

7 GELECEK ODTÜ’DEN BAŞLAR Araştırmalarıyla Türkiye’nin dünyadaki yerini pekiştiren ve küreselleşme sonrası düzenin etkili bir aktörü olan ODTÜ için odak projelerim. 7

8  İnovasyon Merkezleri  Enerji ve Çevre Araştırmaları Merkezi  Sosyo-park ODAK PROJELERİM 8

9 İNOVASYON MERKEZLERİ Üniversiteyi teknoloji sahibi yapacak, sanayi ile işbirliğini güçlendirecek:  Nano teknolojiler  Agro-kimyasal ve genetik tarım  Biyo teknolojiler  MEMS  Bilişim teknolojileri  Bütünleşik tasarım Ürün odaklı, disiplinler üstü birimler 9

10 ENERJİ VE ÇEVRE ARAŞTIRMALARI MERKEZİ ODTÜ-kamu-sektör işbirliği ile kurulacak  Enerji ve çevre politikalarının oluşmasına destek verecek  Enerji ve çevre alanlarında yeni bilgi ve teknolojilerin üretilmesinde etkili olacak Disiplinlerüstü bir araştırma merkezi modeli 10

11 SOSYO-PARK ODTÜ’yü Türkiye’nin toplumsal stratejilerinin geliştirilmesinde etki merkezi yapan  Üniversite, kamu ve sivil toplum işbirliğini güçlendiren  Sosyal sorunlara paydaşlarla birlikte çözüm üreten  Araştırma sonuçlarını kamuoyu ile paylaşan  Karar vericileri yönlendiren  Toplumla yeni buluşma noktaları yaratan Yeni bir disiplinlerüstü yapılanma modelidir 11

12 GELECEĞİ BİRLİKTE KURALIM ÇÜNKÜ GELECEK ODTÜ’DEN BAŞLAR 12


"GELECEK ODTÜ’DEN BAŞLAR 2008 - 2012 13 Haziran 2008 1." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları