Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SEMİNER Leonardo da Vinci Programının Tanıtımı ve Proje Hazırlama Esasları Fırat Üniversitesi Bahaeddin Ögel Konferans Salonu Elazığ 06/03/2007:13.00.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SEMİNER Leonardo da Vinci Programının Tanıtımı ve Proje Hazırlama Esasları Fırat Üniversitesi Bahaeddin Ögel Konferans Salonu Elazığ 06/03/2007:13.00."— Sunum transkripti:

1 SEMİNER Leonardo da Vinci Programının Tanıtımı ve Proje Hazırlama Esasları Fırat Üniversitesi Bahaeddin Ögel Konferans Salonu Elazığ 06/03/2007:13.00

2 Fırat Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Birimi Dr. Cevdet Emin Ekinci Yapı Eğitimi Bölümü cevdeteminekinci@firat.edu.tr cee@newwsa.com info@newwsa.com 0424.237 00 00/4263 0535. 849 84 68 international@firat.edu.tr 0424.237 00 00/3007

3 Fırat Üniversitesi  Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Prof.Dr. Yusuf Atıcı (Dahili:3760) FEF Fizik Bölümü  Uluslararası İlişkiler Ofisi Uz. Duygu Arzu Akdemir (Dahili:3007) Rektörlük Binası 2. Kat

4 Ulusal Ajans T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı www.ua.gov.tr Hüseyin Rahmi Sok. No:2 06680 Çankaya ANKARA

5 Hizmetleri  2000-2006 Birinci Dönem  2007-2013 Lifelong Learning Programme  Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP)  Comenius  Erasmus  Grundtvig  Leonardo  Gençlik Programı (Youth)

6 Hayatboyu Öğrenme …  Öğrenciler, eğitim alanlar ve yetişkin öğreniciler,  Öğretmenler, eğiticiler ve hayatboyu öğrenmenin herhangi bir yönünde yer alan diğer personel,  İş piyasasında bulunan kişiler,  Hayatboyu Öğrenme Programı bağlamında veya alt programların sınırları içerisinde öğrenim fırsatları sağlayan kurumlar veya organizasyonlar,  Yerel, bölgesel ve ulusal düzeyde hayatboyu öğrenmenin herhangi bir yönü ile ilgili sistemler ve politikalardan sorumlu kişi ve kurumlar,

7 … devam  Ticaret ve Sanayi Odaları dahil tüm düzeylerde işletmeler, sosyal ortaklar ve organizasyonlar,  Hayatboyu öğrenmenin herhangi bir yönü ile ilgili rehberlik, danışma ve bilgi hizmetleri sağlayan organlar,  Öğrenci, öğretmen, veli ve yetişkin öğrenci birlikleri dahil hayatboyu öğrenme alanında çalışan birlikler,  Hayatboyu öğrenme konuları ile ilgili araştırma merkezleri ve organlar,  Kar amacı gütmeyen kuruluşlar, gönüllü organlar, sivil toplum kuruluşları (STK’lar)

8 Comenius  Amacı, "Okul Eğitimi" alanında Avrupa ülkeleriyle işbirliği yapmak suretiyle eğitimde kaliteyi artırmak ve kültürel diyalogu sağlayarak dil öğrenimini teşvik etmektir. Bu program;  Okul Öncesi Eğitim,  İlköğretim ve  Ortaöğretim alanlarını kapsamaktadır.  Doç.Dr. Fatih Töremen (Dahili:4833)

9 Erasmus  Avrupalı yüksek öğretim kurumlarının birbirleri ile işbirliği yapmalarını teşvik etmeye yönelik bir Avrupa Birliği programıdır. Yüksek öğretim kurumlarının birbirleri ile ortak projeler üretip hayata geçirmeleri, kısa süreli öğrenci ve akademik personel değişimi yapabilmeleri için hibe niteliğinde karşılıksız mali destek sağlamaktadır.  Doç.Dr. Nuri Başusta (Dahili:4029)

10 Grundtvig  Yetişkin eğitiminin ülkeden ülkeye değiştiği ve farklı durumlarının olduğu bilinmektedir. Grundtvig eyleminde temel amaç öğrenmeye arzulu her bir bireyin bu talebini gerçekleştirecek yolların geliştirilmesini sağlamaktır.  Y.Doç.Dr. Fatma Özmen (Dahili:4283)

11 Leonardo da Vinci  AB Mesleki Eğitim programıdır. Tüzel kişilik sahibi tüm resmi ve özel kurum ve kuruluşlar, eğitim kurumları ile KOBİ, STK ve yerel idareler Leonardo da Vinci projesi sunabilmektedir.  Organizasyon ve içeriği Avrupa Birliği'ne üye ülkelerin sorumluluğunda olan Leonardo da Vinci programı ile AB'ne üye ve aday ülkelerin mesleki eğitime yönelik politikalarını desteklemek ve geliştirmek için yürütülen bir programdır.  Bu program; ülkeler arası işbirliğinin kullanılarak mesleki eğitim sistemleri ile uygulamalarında kalitenin geliştirilmesini, yeniliklerin teşvik edilmesini ve Avrupa boyutunun yükseltilmesini amaç edinmiştir.

12 Programın Hedefleri  Kişilerin, özellikle gençlerin, temel mesleki eğitim içinde tüm düzeylerde beceri ve yeterliliklerinin artırılması; Bu hedef, istihdamın artırılması ve mesleki entegrasyonun/yeniden entegrasyonun kolaylaştırılması amacıyla diğerleriyle birlikte iş- bağlantılı mesleki eğitim ve çıraklık yoluyla gerçekleştirilebilir.  Özellikle teknolojik ve örgütsel değişimi güçlendirmek üzere uyum sağlayabilmeyi artırıp geliştirmeye yönelik sürekli-mesleki eğitimde ve hayat-boyu beceri ve yeterlilikler kazanmada kalitenin yükseltilmesi, bunlara erişimin iyileştirilmesi.  Rekabet edebilmeyi ve girişimciliği, yeni istihdam fırsatları açısından da, geliştirmek üzere mesleki eğitimin yenileşme sürecine katılımını destekleyip artırmak. Bu çerçevede, üniversiteler dahil mesleki eğitim kurumları ile işletmeler (özellikle STK ve KOBİ'ler) arasında işbirliğinin artırılmasına özel önem verilecektir.

13 LdV Faaliyetleri  Hareketlilik Projeleri: Temel düzeyde mesleki eğitim almakta olan öğrenciler (IVT) ile, işsizler de dahil olmak üzere işgücü dünyasındaki kişiler (PLM) ve mesleki eğitimden sorumlu kişilerin (VETPRO) katıldığı ülkelerarası staj ve çalışma ziyareti olarak adlandırılabilecek hareketlilik faaliyetleridir.  Yenilik Transferi: Yenilik Transferi Projeleri, mesleki eğitim ve öğretimi geliştirmek amacıyla önceden yapılmış Leonardo da Vinci veya başka yenilikçi proje sonuçlarının ya da ürünlerinin yeni ülkeler ya da sektörlere transfer edilmesi amacıyla hazırlanan çok ortaklı projelerdir.

14 Hareketlilik Projeleri:  Burada esas nokta, temel mesleki eğitim ve sürekli mesleki eğitimin Avrupa boyutunun güçlendirilmesi, kişilerin teori ve uygulama içeren faaliyetlerden, özellikle iş bağlantılı eğitimle deneyim kazanmaya teşvik edilmesi, dil becerilerinin, ülkelerarası bağlantıların, eğitmenler ve insan kaynakları yöneticileri için başarılı uygulamaların değişimlerinin geliştirilmesidir. Bu tür bir faaliyet alanı mesleki eğitim alanındaki tüm sosyal ortakların bir araya gelmesini sağlayarak hem ülkelerarası işbirliğinin hem de iş dünyası ile eğitim kurumları arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi için yararlıdır.  Bu programa başvurular kurumsal düzeyde yapılmakta ve 2007 yılı için başvuru formu ve şartları internette yayınlanmıştır. Son başvuru tarihi 30 Mart 2007'dir.

15 Yenilik Transferi:  Bu projeler programlara katılan ülkelerden en az üçünden kurum/kuruluşun ortaklığıyla gerçekleştirilmektedir. Projelerin amacı hedef kitle ya da sektör için eğitim araçları geliştirmektir. Bir başka ifade ile hayatboyu öğrenme kapsamında, bireyin günümüz mesleki eğitim sistem ve uygulamalarının hızla değişen koşullarına uyum sağlaması ve sektörlerin rekabet güçlerinin artırılması amacıyla yenilikçi araçların geliştirilmesini teşvik eden ve bu çalışmalara finansal destek sağlaya bir programdır.  Başvurular kurumsal düzeyde yapılmaktadır. 2007 yılı için başvuru formu ve gerekli bilgiler AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı internet sitesinde bulunabilir. Proje son başvuru tarihi 30 Mart 2007'dir.

16 Sağlanacak İmkanlar...  Programa katılan ülkelerde mesleki eğitim sistemlerinin ve uygulamalarının kalitesinin artırılması, yenilikler geliştirmek ve ulusal mesleki eğitim politikalarına katma değer sağlanması.  Her düzeydeki mesleki eğitimde Avrupa boyutunun teşvik edilmesi, ülkelerarası çalışma şartlarına uyumun geliştirilmesi.  Sürekli mesleki eğitimin teşvik edilmesi ve ülkelerarası çalışma şartlarına uyumun geliştirilmesi.  Sürekli mesleki eğitim ve ömür boyu öğrenme isteğinin güçlendirilmesi, yarının mesleklerine hazırlanma ve teknolojik değişimlere uyumun teşvik edilmesi.  Modern teknolojiler alanında eğitim ve müteakip eğitimde; yüksek okullar, mesleki eğitim tesisleri ve işletmelerin daha fazla karşılıklı etkileşiminin sağlanması.

17 ...devamı  Mesleki eğitim alanında dil yeterliliklerinin geliştirilmesi ve ortak terminolojinin oluşturulması.  Özellikle gençler için temel mesleki eğitimin desteklenmesi ve teşvik edilmesi.  Mali, sosyal veya fiziksel nedenlerle eğitimden yararlanamamış kişiler için temel mesleki eğitimi veya ileri düzeydeki eğitimlere erişimin kolaylaştırılması. Mesleki eğitimde bayanların fırsat eşitliğinin teşvik edilmesinin sağlanması.  Mesleki danışmanlık sistemlerinin kurulmasının teşvik edilmesi, bağımsız sürekli eğitim ve açık öğrenim yöntemlerinin gelişmesine katkı sağlanması.

18 Başvuru Hareketlilik Projesi İçin: www.ua.gov.tr /LLP ve Gençlik /LLP / Comenius, Erasmus, Grundtvig, Leonardo /Leonardo /Leonardo:2007 Başvuru Formu /İndir//Kaydet

19 Hareketlilik ve Yenilik Transferi Projeleri Başvurusu  Proje başvurusu için, başvuru formunuzun bir asıl ve iki kopyasını, projenizin elektronik dokümanını kaydettiğiniz CD'yi ve CD ile başvuru formunun farklı olmadığına dair beyanınızı;  “Leonardo da Vinci Programı 2007 Hareketlilik veya Yenilik Transferi Proje Teklifi” başlığı ile Hüseyin Rahmi Sok. No:2 06680 Çankaya/ANKARA adresine göndermeniz gerekmektedir.

20 Yapılması Gerekenler  LdV Ana Sayfa  /2007 Başvuru Kılavuzu ve Ekleri  //2007-2013 Başvuru Kılavuzu-Genel  //2007-2013 Program Fişleri  /İlgili Siteler  //Partner Search Database (AB Komisyonu Ortak Arama Veri Tabanı)  Letter of Intent  (İyi Niyet Mektubu)

21 Partner Search Database …!  "The Leonardo da Vinci Partner Search Database is no longer on line. It will be replaced by a new Partner Search Tool in the framework of the Lifelong Learning Programme.  La Base de donnée de Recherche de Partenaires Leonardo da Vinci n'est plus en ligne. Elle sera remplacé par un nouvel outil de recherche dans le cadre du Programme d'Education et de Formation tout au long de la Vie.  Die Leonardo da Vinci Datenbank zur Partnersuche ist nicht mehr aktiv. Sie wird ersätzt von einer neuen Partnersuche Applikation im Rahmen des Programms für Lebenslanges Lernen."

22 … devam  Compendium  AB Komisyonunca Desteklenen B ve C Tipi Projeler Katalogu  Examples of Good Practice  İyi Uygulama Proje Örnekleri Arama Veri Tabanı  AB Komisyonu  Europass  European Training Village  European Training Foundation  Thematic Grup 3  Avrupa Merkez Bankası Döviz Kurları

23 UYGULAMA  2007 Başvuru Formu Tanıtımı  2007 İçin Hayata Gerilmesi Düşünülen Örnek Uygulama

24 Dikkat Edilecek Hususlar …!  2007 Başvuru Formunun Kullanılması  Her Sayfasının Paraf Edilmesi  Kurum Amirinin Onayının Alınması  Her Bir Maddenin Cevaplandırılması  Amaç, Yöntem ve Uygulama Sürecinin Tutarlı Olması  Proje Hedeflerinin Gerçekçi Olması  500 Kelimeliyi Aşmayan Özetin Hazırlanması (TR+EN/FR/DE…)  Proje Uygulama Planının ve Takviminin Dikkatle Hazırlanması  Avrupa’dan Ortağın (Partner) Bulunması  Proje Ortağıyla İyi Pazarlıkların Yapılması  İyi Niyet Mektubunun Bir Örneğinin Eklenmesi  Bir Orijinal+2 Suret Olarak Çoğaltılması  Dilekçe+CD+Doğruluk Beyanının Eklenmesi  En Son 30 Mart 2007 Tarihine Kadar Gönderilmesi


"SEMİNER Leonardo da Vinci Programının Tanıtımı ve Proje Hazırlama Esasları Fırat Üniversitesi Bahaeddin Ögel Konferans Salonu Elazığ 06/03/2007:13.00." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları