Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TÜBİTAK SOBAG Proje Örnekleri Proje Örneği 1 Projenin temel araştırma konusu STK’ların vatandaşlık eğitimi için nasıl.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TÜBİTAK SOBAG Proje Örnekleri Proje Örneği 1 Projenin temel araştırma konusu STK’ların vatandaşlık eğitimi için nasıl."— Sunum transkripti:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18 TÜBİTAK SOBAG Proje Örnekleri
Proje Örneği 1 Projenin temel araştırma konusu STK’ların vatandaşlık eğitimi için nasıl bir ortam yarattıklarıdır. Bu çalışma farklı yapılardaki STK’lara katılımın ne tür vatandaşlık pratiklerinin öğrenilmesine, ne şekillerde yol açtığını inceleyecektir. Projenin yöntemi karşılaştırmalı örnek olay analizi üzerine kuruludur. Araştırmanın kuramsal çerçevesi doğrultusunda belirlenen yedi kritere göre (katılım yapısı, aktivite türleri, ideoloji, kapasite, çalışma alanları, hak veya sorumluluk söylemlerinin ağırlığı ve yerel/ulusal/uluslararası yaygınlık) farklı özellikte sekiz STK seçilecektir. STK’lar arasındaki bu farkların STK gönüllü ve üyelerinin farklı katılım deneyimlerine, dolayısıyla da edindikleri vatandaşlık bilgi ve pratiklerine nasıl yansıdığı irdelenecektir.

19 Proje Örneği 2 Bu proje; fen ve teknoloji öğretmenlerine alternatif ölçme ve değerlendirme yaklaşımlarına yönelik bir hizmet içi eğitim (HİE) paket programının hazırlanması, (2) alternatif ölçme ve değerlendirme görev ve araçlarının ve bunları puanlamada kullanılacak formların hazırlanması, kullanılması, saklanılması, geri bildirim yapılması, öğrenci ve velilerin değerlendirme sürecine etkin katılımlarını gerçekleştirecek web tabanlı bir program geliştirilmesi, öğretmen, öğrenci ve veli açısından etkililiğinin değerlendirilmesi amacıyla planlanmıştır.

20 Proje Örneği 3 Bu projenin ana amacı, ortaöğretim 10. sınıf matematik dersi konularından permütasyon-kombinasyon-binom açılımı ve olasılık konularının öğretimine yönelik, zeki web tabanlı eğitim sisteminin tasarlanması, uygulanması ve değerlendirilmesidir. Geliştirilecek sistem ile ayrıca; Öğrencilere, öğrenme stillerine uygun olarak eğitim alma imkanının sunulması, Öğrencilere zamandan ve mekandan bağımsız ders saati dışında çalışabilecekleri ortamın sağlanması, Öğrencilere, bireysel hızlarına göre süre problemi olmadan çalışabilecekleri ortamların sağlanması, Sistem aracılığı ile öğrenciler hakkında bilgilerin tutulması ve bu bilgilerin öğretmene raporlanması, Sistem aracılığı ile öğrencilerin öğrenme süreçlerinin izlenmesi ve raporlanması, Konu anlatımı ve etkinlikler kısmında, uzman sistem aracılığı ile öğrencilere farklı senaryo ve etkinliklerin verilebilmesi, Sistem içerisinde sosyal etkileşimi en üst düzeyde tutabilme adına öğrencilerin birbirleri ile iletişiminin sağlanması, amaçlanmaktadır.

21 Proje Örneği 4 Bu projede;
Tek dilli Türkçe ve tek dilli İngilizce konuşucuların Türkçe ya da İngilizce metin işaret adılları ile yapılan gönderimlerin bilişsel bilgi çözümlemelerinin ortaya çıkarılması; İkidilli Türkçe-İngilizce konuşucuların İngilizce metinlerdeki ve ikidilli İngilizce-Türkçe konuşucuların metin işaret adıllarının göndergelerini çözümlemede izledikleri bilişsel statejileri betimlenmesi; İkidilli Türkçe-İngilizce ve ikidilli İngilizce-Türkçe konuşucuların gönderim çözümleme stratejileri betimlenecek ve Türkçeden İngilizce’ye ya da İngilizce’den Türkçeye strateji aktarımı olup olmadığını ortaya çıkarılması; Tek dilli Türkçe ve tek dilli İngilizce konuşucular ile bu dillerde ikidilli olan konuşucuların metin işaret adılları ile söylem bağlaçlarını işlemlemeleri betimlenmesi; Metin işaret adılları ile söylem bağlaçlarının bilişsel bilgi işlemlemesi üzerine etkilerinin betimlenmesi; Türkçe ve İngilizce’de metin işaret adılları ile söylem bağlaçlarının benzerlik ve farklılıklarının tanımlanması amaçlanmıştır.

22

23

24

25

26

27

28

29

30


"TÜBİTAK SOBAG Proje Örnekleri Proje Örneği 1 Projenin temel araştırma konusu STK’ların vatandaşlık eğitimi için nasıl." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları