Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 of 39 PART III The Core of Macroeconomic Theory © 2012 Pearson Education Prepared by: Fernando Quijano & Shelly Tefft CASE FAIR OSTER.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 of 39 PART III The Core of Macroeconomic Theory © 2012 Pearson Education Prepared by: Fernando Quijano & Shelly Tefft CASE FAIR OSTER."— Sunum transkripti:

1 1 of 39 PART III The Core of Macroeconomic Theory © 2012 Pearson Education Prepared by: Fernando Quijano & Shelly Tefft CASE FAIR OSTER

2 2 of 39 PART V The Core of Macroeconomic Theory © 2012 Pearson Education

3 3 of 39 PART V The Core of Macroeconomic Theory © 2012 Pearson Education BÖLÜM İÇERİĞİ 27 Mal ve Para Piyasalarında Toplam Talep Planlanan Yatırım ve Faiz Oranı Planlanan Yatırımı Belirleyen Diğer Etmenler Planlanan Toplam Harcama ve Faiz Oranı Mal ve Para Piyasalarında Eşanlı Denge Mal ve Para Piyasalarında Politika Etkileri Genişletici Politika Etkileri Daraltıcı Politika Etkileri Makroekonomik Politika Karması Toplam Talep (AD) Eğrisi Toplam Talep Eğrisi: Bir Uyarı Negatif-Eğimli Toplam Talep Eğrisinin Diğer Nedenleri Toplam Harcama ve Toplam Talep Toplam Talep Eğrisine Kaymalar İleriye Bakış: Fiyat Düzeyini Belirleme Ek: IS-LM Diyagramı

4 4 of 39 PART V The Core of Macroeconomic Theory © 2012 Pearson Education mal piyasası Mal ve hizmetlerin alınıp satıldığı ve denge toplam çıktı düzeyinin belirlendiği piyasa. para piyasası Finansal araçların el değiştirdiği ve denge faiz oranının belirlendiği piyasa.

5 5 of 39 PART V The Core of Macroeconomic Theory © 2012 Pearson Education Planlanan yatırım harcaması faiz oranının negatif bir fonksiyonudur. Faiz oranında yüzde 3’ten yüzde 6’ya bir artış planlanan yatırımları I 0 ’dan I 1 ’e düşürür.  ŞEKİL 27.1 Planlanan Yatırım Şedülü Planlanan Yatırım ve Faiz Oranı

6 6 of 39 PART V The Core of Macroeconomic Theory © 2012 Pearson Education Planlanan yatırımın sadece faiz oranına bağlı olması varsayımı, tıpkı tüketimin sadece gelire bağlı olması varsayımı gibi bariz bir basitleştirmedir. Pratikte, bir firmanın ne kadar yatırım yapacağı kararı, diğer şeyler yanında, gelecekteki satışlarına dair beklentisine bağlıdır. Girişimcilerin ekonominin gelecekteki yönüne dair iyimserlik veya kötümserlikleri şu andaki planlanan yatırımlar üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir. Keynes girişimcilerin hislerini tanımlamak için hayvani güdüler (animal spirits) deyimini kullandı ve bu hislerin yatırım kararlarını etkilediğini ileri sürdü.. Planlanan Yatırım ve Faiz Oranı Planlanan Yatırımı Belirleyen Diğer Etmenler

7 7 of 39 PART V The Core of Macroeconomic Theory © 2012 Pearson Education Planlanan toplam harcamanın (AE) nasıl faiz oranına bağlı olduğunu anlamak için planlanan yatırımın faiz oranına bağlı olduğu gerçeğini kullanabiliriz. Planlanan toplam harcamanın tüketim, planlanan yatırım ve hükümet harcamaları toplamı olduğunu hatırlayınız. Bu sembollerle aşağıdaki gibi ifade edilebilir. AE ≡ C + I + G Planlanan Yatırım ve Faiz Oranı Planlanan Toplam Harcama ve Faiz Oranı

8 8 of 39 PART V The Core of Macroeconomic Theory © 2012 Pearson Education Planlanan yatırım faiz oranına bağlıdır ve para talebi toplam çıktıya bağlıdır.  ŞEKİL 27.2 Mal Piyasası ve Para Piyasası Arasındaki Bağlantılar Planlanan Yatırım ve Faiz Oranı Planlanan Toplam Harcama ve Faiz Oranı

9 9 of 39 PART V The Core of Macroeconomic Theory © 2012 Pearson Education Faiz oranındaki değişmenin denge çıktı düzeyi üzerindeki etkilerini özetleyebiliriz. Faiz oranındaki değişmenin etkileri şunları içermektedir: Yüksek bir faiz oranı (r) planlanan yatırımı (I) yavaşlatır. Planlanan yatırım planlanan toplam harcamanın (AE) bir parçasıdır. Bu yüzden, faiz oranı yükseldiğinde, planlanan toplam harcama (AE) gelirin her düzeyi için düşer. Nihayet, planlanan toplam harcamalardaki bir azalma, denge çıktı (gelir) düzeyini planlanan yatırımdaki başlangıçtaki azalmanın çarpanı kadar düşürür. Planlanan Yatırım ve Faiz Oranı Planlanan Toplam Harcama ve Faiz Oranı

10 10 of 39 PART V The Core of Macroeconomic Theory © 2012 Pearson Education Bu etkiler uygun kısaltmalarla şu şekilde ifade edilebilir: Planlanan Yatırım ve Faiz Oranı Planlanan Toplam Harcama ve Faiz Oranı

11 11 of 39 PART V The Core of Macroeconomic Theory © 2012 Pearson Education Faiz oranlarında bir artış (r) çıktıyı düşürür (Y) çünkü faiz oranlarındaki bir artış planlanan yatırımları azaltır. Gelir (Y) arttığı zaman, bu para talebi eğrisini sağa kaydırır ve bu da sabit bir para arzı karşısında faiz oranını arttırır. Böylece, şunu yazabiliriz: Mal ve Para Piyasalarında Eşanlı Denge

12 12 of 39 PART V The Core of Macroeconomic Theory © 2012 Pearson Education Faiz oranında yüzde 3’ten yüzde 6’ya bir artış planlanan toplam harcamaları azaltır ve böylece denge geliri Y0’dan Y1’e düşürür.  ŞEKİL 27.3 Faiz Oranında bir Yükselmenin Planlanan Toplam Harcama Üzerindeki Etkisi Mal ve Para Piyasalarında Eşanlı Denge

13 13 of 39 PART V The Core of Macroeconomic Theory © 2012 Pearson Education genişletici maliye politikası Toplam çıktıyı (geliri) (Y) arttırmayı hedefleyen hükümet harcamasında bir artış veya net vergilerde bir düşüş. genişletici para politikası Toplam çıktıyı (geliri) (Y) arttırmayı hedefleyen para arzında bir artış. Mal ve Para Piyasalarında Politika Etkileri Genişletici Politika Etkileri

14 14 of 39 PART V The Core of Macroeconomic Theory © 2012 Pearson Education dışlama etkisi Hükümet harcamalarındaki artışın özel yatırım harcamalarında azalmalara yol açma eğilimi. Genişletici Maliye Politikası: Hükümet Harcamalarında (G) bir Artış veya Net Vergilerde (T) bir Düşüş Mal ve Para Piyasalarında Politika Etkileri Genişletici Politika Etkileri

15 15 of 39 PART V The Core of Macroeconomic Theory © 2012 Pearson Education Hükümet harcaması G’de, G 0 ’dan G 1 ’e bir artış planlanan toplam harcama doğrusunu (şedülü) 1’den 2’ye kaydırır. Sonra, dışlama etkisiyle planlanan yatırımda meydana gelen düşüş (artan faiz oranından kaynaklanan) planlanan toplam harcama doğrusunu 2’den 3’e kaydırır.  ŞEKİL 27.4 Dışlama Etkisi Genişletici Maliye Politikası: Hükümet Harcamalarında (G) bir Artış veya Net Vergilerde (T) bir Düşüş Mal ve Para Piyasalarında Politika Etkileri Genişletici Politika Etkileri

16 16 of 39 PART V The Core of Macroeconomic Theory © 2012 Pearson Education planlanan yatırımın faiz duyarlılığı veya duyarsızlığı Planlanan yatırım harcamasının faiz oranı değişikliklerine tepkisi. Faiz duyarlılığı planlanan yatırım harcamasının faiz oranındaki değişikliklere tepki olarak büyük çapta değişmesi anlamına gelir; faiz duyarsızlığı ise faiz oranındaki değişiklere karşın, planlanan yatırımda çok az veya hiç değişiklik olmaması anlamına gelir. Genişletici bir maliye politikasının etkileri: Genişletici Maliye Politikası: Hükümet Harcamalarında (G) bir Artış veya Net Vergilerde (T) bir Düşüş Mal ve Para Piyasalarında Politika Etkileri Genişletici Politika Etkileri

17 17 of 39 PART V The Core of Macroeconomic Theory © 2012 Pearson Education Genişletici bir para politikasının etkileri: Genişletici Para Politikası: Para Arzında bir Artış Mal ve Para Piyasalarında Politika Etkileri Genişletici Politika Etkileri

18 18 of 39 PART V The Core of Macroeconomic Theory © 2012 Pearson Education daraltıcı maliye politikası Toplam çıktıyı (geliri) (Y) küçültmeyi hedefleyen hükümet harcamasında bir düşüş veya net vergilerde bir artış. Daraltıcı bir maliye politikasının etkileri: Daraltıcı Maliye Politikası: Hükümet Harcamalarında (G) bir Azalma veya Net Vergilerde (T) bir Artış Mal ve Para Piyasalarında Politika Etkileri Daraltıcı Politika Etkileri

19 19 of 39 PART V The Core of Macroeconomic Theory © 2012 Pearson Education daraltıcı para politikası Toplam çıktıyı (geliri) (Y) küçültmeyi hedefleyen para arzında bir düşüş. Daraltıcı para politikasının etkileri: Mal ve Para Piyasalarında Politika Etkileri Daraltıcı Politika Etkileri Daraltıcı Para Politikası: Para Arzında bir Azalma

20 20 of 39 PART V The Core of Macroeconomic Theory © 2012 Pearson Education politika karması Para ve maliye politikalarının belli bir anda birlikte kullanımı. Mal ve Para Piyasalarında Politika Etkileri Makroekonomik Politika Karması

21 21 of 39 PART V The Core of Macroeconomic Theory © 2012 Pearson Education toplam talep (AD) eğrisi Toplam çıktı (gelir) ve fiyat düzeyi arasında negatif ilişkiyi gösteren bir eğridir. AD eğrisi üzerindeki her nokta mal ve para piyasalarının her ikisinin de dengede olduğu noktadır. Toplam Talep (AD) Eğrisi

22 22 of 39 PART V The Core of Macroeconomic Theory © 2012 Pearson Education Bu Şekil P arttığı zaman Y’nin azaldığını gösterir.  ŞEKİL 27.5 Fiyat Düzeyindeki bir Artışın Ekonomi Üzerindeki Etkisi—G, T ve Ms’in değişmediği Varsayımıyla Toplam Talep (AD) Eğrisi

23 23 of 39 PART V The Core of Macroeconomic Theory © 2012 Pearson Education AD eğrisi boyunca bütün noktalarda, mal piyasası ve para piyasasının her ikisi de dengededir. Politika değişkenleri G, T ve Ms sabittir.  FIGURE 27.6 Toplam Talep (AD) Eğrisi Toplam Talep (AD) Eğrisi

24 24 of 39 PART V The Core of Macroeconomic Theory © 2012 Pearson Education Toplam talep eğrisinin neyi temsil ettiğini anlamanız önemlidir. Toplam talep eğrisi basit bireysel talepten veya piyasa talebinden daha karmaşıktır. AD eğrisi bir piyasa talep eğrisi değildir ve ekonomideki bütün piyasa taleplerinin toplamı da değildir. Niçin böyle olduğunu anlamak için, basit, aşağı eğimli hane halkı talep eğrisinin altındaki mantığı anımsayınız. Toplam Talep (AD) Eğrisi Toplam Talep Eğrisi: Bir Uyarı

25 25 of 39 PART V The Core of Macroeconomic Theory © 2012 Pearson Education Tüketim bağlantısı AD eğrisinin aşağı eğimli olması için başka bir bağlantı sağlar. Fiyat seviyesinde bir artış para talebini arttırır ve bu faiz oranının artmasına, faiz oranındaki artış tüketimin (ve aynı zamanda planlanan yatırımın) azalmasına ve bu da toplam çıktının(gelirin) azalmasına yol açar. Tüketimde ilk baştaki düşüş (faiz oranındaki yükselmeden kaynaklanan) çıktıdaki genel düşüşe katkıda bulunur. Aşağı Eğimli (Negatif Eğimli) bir Talep Eğrisi için Diğer Nedenler Tüketim Bağlantısı Toplam Talep (AD) Eğrisi

26 26 of 39 PART V The Core of Macroeconomic Theory © 2012 Pearson Education reel (servet) varlık veya reel balans etkisi Reel varlıkta fiyat düzeyindeki bir değişim sonucu oluşan değişmenin tüketimde sağladığı değişme. Aşağı Eğimli (Negatif Eğimli) bir Talep Eğrisi için Diğer Nedenler Reel Varlık (Servet) Etkisi Toplam Talep (AD) Eğrisi

27 27 of 39 PART V The Core of Macroeconomic Theory © 2012 Pearson Education Para arzında (M s ) bir artış toplam talep eğrisinin AD 0 ’dan AD 1 ’e kaymasına sebep olur. M s ’deki bir artış faiz oranını düşürür, bu düşüş planlanan yatırımı (ve böylece planlanan toplam harcamayı) arttırdığı için toplam talepte bu kayma meydana gelir. Nihai sonuç her bir olası fiyat seviyesi için çıktıda bir artıştır..  FIGURE 27.7 The Effect of an Increase in Money Supply on the AD Curve Toplam Talep Eğrisinde Kaymalar Toplam Talep (AD) Eğrisi

28 28 of 39 PART V The Core of Macroeconomic Theory © 2012 Pearson Education Hükümet harcamalarında (G) bir artış veya net vergilerde (T) bir düşüş, toplam talep eğrisinin AD 0 ’dan AD 1 ’e kaymasına neden olur. G’deki artış planlanan toplam harcamayı arttırır ve bu da her bir olası fiyat düzeyinde çıktıda bir artışa neden olur. T’ deki bir düşüş tüketimin artmasına neden olur. Tüketimdeki artış sonra planlanan toplam harcamayı arttırır ve bu da her bir olası fiyat düzeyinde çıktıda artışa neden olur.  FIGURE 27.8 Hükümet Harcamalarında bir Artış veya Net Vergilerde bir Düşüşün AD Eğrisi Üzerindeki Etkisi Toplam Talep Eğrisinde Kaymalar Toplam Talep (AD) Eğrisi

29 29 of 39 PART V The Core of Macroeconomic Theory © 2012 Pearson Education  ŞEKİL 27.9 Toplam Talep Eğrisini Kaydıran Etmenler Toplam Talep Eğrisinde Kaymalar Toplam Talep (AD) Eğrisi

30 30 of 39 PART V The Core of Macroeconomic Theory © 2012 Pearson Education İleriye Bakış: Fiyat Düzeyini Belirleme Mal ve para piyasalarındaki toplam çıktı (gelir) ve faiz oranı tartışmamız şimdi tamamlandı. İki piyasanın birlikte nasıl çalıştığını iyi kavramış olmanız gerekir. AD eğrisi bu analizin eğri üzerindeki her bir noktanın belli bir fiyat düzeyi için mal ve para piyasalarının her ikisinde de dengeye karşılık geldiği kullanışlı bir özetidir. Ancak, henüz fiyat düzeyini belirlememiş bulunuyoruz. Bu bir sonraki bölümün işidir.

31 31 of 39 PART V The Core of Macroeconomic Theory © 2012 Pearson Education toplam talep toplam talep (AD) eğrisi daraltıcı maliye politikası daraltıcı para politikası dışlama etkisi genişletici maliye politikası genişletici para politikası mal piyasası planlanan yatırımın faiz duyarlılığı veya duyarsızlığı para piyasası politika karması reel (servet) varlık veya reel balans etkisi TERİMLERİ VE KAVRAMLARI GÖZDEN GEÇİRME

32 32 of 39 PART V The Core of Macroeconomic Theory © 2012 Pearson Education IS eğrisi üzerindeki her nokta belli bir faiz oranı için mal piyasasında denge noktasına karşılık gelir. Hükümet harcaması (G) arttığı zaman, IS eğrisi sağa IS 0 ’dan IS 1 ’e kayar.  ŞEKİL 27A.1 IS Eğrisi BÖLÜM 27 EK IS-LM DİYAGRAMIi IS EĞRİSİ

33 33 of 39 PART V The Core of Macroeconomic Theory © 2012 Pearson Education LM eğrisi üzerinde her nokta belli bir toplam çıktı (gelir) düzeyi için para piyasasında denge noktasını temsil eder. Para arzı (M s ) artışları LM eğrisini sağa LM 0 ’dan LM 1 ’e kaydırır.  ŞEKİL 27A.2 LM Eğrisi BÖLÜM 27 EK IS-LM DİYAGRAMI LM Eğrisi

34 34 of 39 PART V The Core of Macroeconomic Theory © 2012 Pearson Education IS ve LM eğrilerinin kesiştiği nokta mal piyasası ve para piyasasının, her ikisinin de dengede olduğu noktaya karşılık gelir. Toplam çıktı ve faiz oranının denge değerleri Y 0 ve r 0 ‘dir.  ŞEKİL 27A.3 IS-LM Diyagramı BÖLÜM 27 EK The IS-LM Diyagramı

35 35 of 39 PART V The Core of Macroeconomic Theory © 2012 Pearson Education G arttığı zaman IS eğrisi sağa kayar. Bu Y ve r denge değerlerinin her ikisini de arttırır.  ŞEKİL 27A.4 Hükümet Harcamalarında (G) Bir Artış BÖLÜM 27 EK IS-LM Diyagramı

36 36 of 39 PART V The Core of Macroeconomic Theory © 2012 Pearson Education M s arttığı zaman, LM eğrisi sağa kayar. Bu Y’nin denge değerini arttırır ve r’nin denge değerini azaltır.  FIGURE 27A.5 Para Arzında (M s ) Bir Artış BÖLÜM 27 EK IS-LM Diyagramı

37 37 of 39 PART V The Core of Macroeconomic Theory © 2012 Pearson Education BÖLÜM 27 EK IS-LM Diyagramı IS-LM diyagramı iki eğrideki kaymalar yoluyla para ve maliye politikası değişikliklerinin denge toplam çıktı (gelir) ve faiz oranı üzerindeki etkilerini görmenin kullanışlı bir yoludur. İki eğrinin ardında yatan ekonomik teoriyi hep aklınızda tutunuz. Ne zaman hangi eğrinin kayacağını ezberlemeyiniz; eğrilerin niçin kaydığını anlayabilecek ve açıklayabilecek durumda olunuz. Bunun anlamı hane halklarının ve firmaların mal ve para piyasalarındaki davranışlarına geri gitmektir.

38 38 of 39 PART V The Core of Macroeconomic Theory © 2012 Pearson Education EKLER TERİM ve KAVRAMLARI GÖZDEN GEÇİRME IS eğrisi Mal piyasasında toplam çıktının (gelirin) (Y) denge değeri ile faiz oranı arasındaki negatif ilişkiyi tanımlayan bir eğri. LM eğrisi Para piyasasında faiz oranının denge değeri ile toplam çıktı (gelir) (Y) arasındaki pozitif ilişkiyi tanımlayan bir eğri.


"1 of 39 PART III The Core of Macroeconomic Theory © 2012 Pearson Education Prepared by: Fernando Quijano & Shelly Tefft CASE FAIR OSTER." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları