Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

© The McGraw-Hill Companies, 2002 Makroekonomiye Giriş.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "© The McGraw-Hill Companies, 2002 Makroekonomiye Giriş."— Sunum transkripti:

1 © The McGraw-Hill Companies, 2002 Makroekonomiye Giriş

2 © The McGraw-Hill Companies, 2002 1 Makroekonomi... ekonominin bütünüyle ilgilenir genel toplamlarla ilgilidir (toplumsal talep gibi) iktisadi konular hakkında mikroekonomi de olduğu gibi çalışır.

3 © The McGraw-Hill Companies, 2002 2 Makroekonomi deki bazı anahtar terimler Enflasyon –genel fiyat seviyesi değişme oranı İşsizlik –iş arayan işsiz insan sayısı Hasıla (Çıktı) ya da (Üretim) –reel gayri safi milli hasıla (GSMH) ekonominin toplam gelirini ölçer ekonomideki toplam üretimle yakından ilgilidir

4 © The McGraw-Hill Companies, 2002 3 Diğer anahtar terimler Ekonomik büyüme –reel GSMH’daki artışlar, ekonomideki toplam üretimin artması anlamına gelir Makroekonomik politika –ekonominin genel performansını etkilemek için hükümetin kullandığı politikalar

5 © The McGraw-Hill Companies, 2002 4

6 5 İngiltere, ABD ve Almanya’da enflasyon 1960 - 2001

7 © The McGraw-Hill Companies, 2002 6 İngiltere, ABD ve Almanya’da işsizlik

8 © The McGraw-Hill Companies, 2002 7 İngiltere, ABD ve Almanya’da ekonomik büyüme

9 © The McGraw-Hill Companies, 2002 8 Gelir, harcama ve üretimin ekonomik çevrimi Y HanehalklarıFirmalar C + I IC S

10 © The McGraw-Hill Companies, 2002 9 Ekonomik çevrimde hükümet Y C + I + G I C S HanehalklarıFirmalarHükümet C + I + G - T e TeTe G B - T d Y + B - T d

11 © The McGraw-Hill Companies, 2002 10 Dış Alem biz dışardan mal ve hizmet satın alırız, yani ithal ederiz yerli firmalarımız mal ve hizmetlerini dışarı satarlar, yani ihracat.

12 © The McGraw-Hill Companies, 2002 11 GSYİH ve GSMH Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) –yerli ekonomide yerleşik üretim faktörleri tarafından üretilen hasılayı ölçer Gayrisafi Milli Hasıla (GSMH) –ülke vatandaşları tarafından üretilen üretimi ölçer GSMH = GSYİH + dışardan gelen net gelir

13 © The McGraw-Hill Companies, 2002 12 Milli gelir (hasıla) üç şekilde hesaplanır Harcama –ekonomideki harcamaların toplamı –Y = C + I + G + X - Z Gelir –faktörlere yapılan ödemelerin toplamı ör. ücret, kar, vs. Üretim –ekonomide üretilen toplam üretim (katma değer)

14 © The McGraw-Hill Companies, 2002 13 GSMH neyi ölçer neyi ölçmez? Dikkat gerektirenler: –reel ve nominal ölçüler –nüfus değişmelerini hesaba katmak –refah değişmeleri

15 © The McGraw-Hill Companies, 2002 Üretim ve Toplam Talep

16 © The McGraw-Hill Companies, 2002 15 Kısa dönemde toplam üretim Potansiyel üretim –tüm üretim faktörleri istihdam edildiğinde üretilebilecek üretim Gerçekleşen üretim –bir dönem içerisinde gerçekleşen üretim –potansiyel seviyeden farklı olabilir

17 © The McGraw-Hill Companies, 2002 16 Bazı basitleştirici varsayımlar Fiyatlar ve ücretler sabit Toplam üretim miktarı talep-yanlı belirlenir –“Keynesian” model Şimdilik: –hükümet yok –dış ticaret yok İleride bu varsayımları kaldırıcaz

18 © The McGraw-Hill Companies, 2002 17 Toplam talep Hhükümet ve dış ticaret olmadığında, toplam talep iki kısımdan oluşur: –Yatırım firmaların fiziki sermaye & envanterlerine arzulanan veya planlanan eklemeler şimdilik otonom olduğunu varsayalım –Tüketim mal ve hizmetlere olan hanehalkı talebi AD = C + I

19 © The McGraw-Hill Companies, 2002 18 Tüketim talebi Hanehalkı gelirini TÜKETİM ve TASARRUF arasında dağıtır Kişisel harcanabilir gelir –hanehalkının harcayabileceği ya da tasarruf edebileceği gelir –faktör arzından elde edilen gelir (+ transferler - vergiler)

20 © The McGraw-Hill Companies, 2002 19 Tüketim fonksiyonu Gelir Tüketim C = 8 + 0.7 Y Tüketim fonksiyonu her gelir seviyesinden arzulanan toplam talebi gösterir 0 Marjinal tüketim eğilimi fonksiyonun eğimi) 0.7 – yani, her £1 gelirin, 70p kadarı tüketilmektedir. Gelir sıfırken, arzulanan tüketim 8 (“otonom tüketim”). 8

21 © The McGraw-Hill Companies, 2002 20 Tasarruf fonksiyonu S = -8 + 0.3 Y Gelir Tasarruf 0 Tasarruf fonksiyonu, her gelir düzeyi için arzulanan tasarrufu gösterir. Tüm gelir tasarruf edildiği ya da tüketime harcandığı için, tasarruf fonksiyonu tüketim fonksiyonundan çıkarılabilir ya da tam tersi.

22 © The McGraw-Hill Companies, 2002 21 Toplam talep Gelir C Toplam talep hanehalkının yapmayı planladığı tüketim harcamaları ve firmaların yatırım harcamalarıdır AD = C + I I AD fonksiyonu C ve I’nın yatay toplamıdır. (şimdilik I otonom varsayılıyor.)

23 © The McGraw-Hill Companies, 2002 22 Denge üretim/gelir Üretim, Gelir arzulanan harcama 45 o doğru 45 o lik doğru arzulanan harcamanın gelir ya da üretime eşit olduğu noktaları gösterir. AD AD fonksiyonu verildiğinde, Bu harcamaların, gerçekleşen gelir ya da üretime eşit olduğu notadır. denge E noktasında. E

24 © The McGraw-Hill Companies, 2002 23 Toplam talepte düşmenin etkisi Üretim, Gelir Arzulanan harcama 45 o doğrusu AD 0 Y0Y0Y0Y0 Varsayalım ki ekonominin bulunduğu nokta Y 0. Toplam talepteki düşme sonucu AD 1 ‘e kaydık AD 1 Yeni denge noktası Y 1. Y1Y1Y1Y1 Dikkat edersek denge üretimdeki değişmenin AD’deki değişmeden büyük olduğunu görürüz.

25 © The McGraw-Hill Companies, 2002 24 Çoğaltan (çarpan) Çoğaltan otonom harcamalarda meydana gelen bir değişmenin üretimde yaratacağı toplam değişme. Marjinal tüketim eğilimi ne kadar büyükse, çoğaltan da o denli büyüktür. –Marjinal tasarruf eğilimi ne kadar büyükse, gelirdeki her birimden ekonomik çevrim dışına sızıntı o denli büyük olur.

26 © The McGraw-Hill Companies, 2002 Mali Politikalar ve Dış Ticaret

27 © The McGraw-Hill Companies, 2002 26 Bazı terimler Mali politikalar –hükümetin vergi ve harcama kararları İstikrar politikaları –üretim seviyesini potansiyel seviyesine yakın tutmayı amaçlayan hükümet politikaları Bütçe açığı –hükümet gelirlerinin giderlerinden az olması Ulusal borç –hükümetin borç stoğu

28 © The McGraw-Hill Companies, 2002 27 Gelir-harcama modeli ve hükümet Y=C+I+G (varsayım: dış ticaret yok) Dolaysız vergiler –tüketim foksiyonunun eğimini etkiler –ve böylece AD eğrisinin eğimini etkiler. Hükümet harcamaları AD eğrisinin pozisyonunu etkiler

29 © The McGraw-Hill Companies, 2002 28 Mali politika? Gelir, Üretim Toplam talep 45 o doğrusu AD 0 Y0Y0 Fakat bu kez bazı önemli şeyleri gözardı ediyor olabiliriz – fiyatlar, faiz oranları, ve hükümet harcamalarının finansmanı. AD 1 Hükümet ekonomideki toplam üretimi toplam talebi AD 0 dan AD 1, ‘a çekerek etkileyebilir Y1Y1 Böylece üretim de artar Y 0 dan Y 1 ‘a.

30 © The McGraw-Hill Companies, 2002 29 yüksek seviyelerde ise fazla düşük gelir seviyelerinde bütçe açık verecektir Hükümet bütçesi Bütçe açığı eşittir hükümet harcamaları eksi vergi gelirleri. Hükümet harcamaları gelirden bağımsızsa G G, NT Gelir, Hasıla Dengelenmiş bütçe çoğaltanı hükümet harcamalarındaki bir artışla birlikte vergilerde de eşit oranlı bir artış daha yüksek denge üretim seviyelerine ulaşmamızı sağlar. Dengelenmiş bütçe fakat vergiler gelire bağlıysa, NT Y0Y0

31 © The McGraw-Hill Companies, 2002 30 Dış ticaret ve gelir İhracat (X) & ithalat (Z) TİCARET DENGESİ –net ihracatın değeri (X - Z) TİCARET AÇIĞI –Z>X TİCARET FAZLASI –X>Z Denge –Y = C + I + G + X - Z

32 © The McGraw-Hill Companies, 2002 31 Yüksek gelir seviyelerinde, M>X ticaret açığı. Düşük gelir seviyelerinde, X>M – ticaret fazlası. İhracat, ithalat ve ticaret dengesi Gelir X, Z fakat ithalat gelirle birlikte artıyor İthalat Varsayalım ki ihracat gelire bağlı değil, İhracat Y* seviyesinde dış denge var ama bu tam istihdam seviyesinde olduğumuzu göstermez. Y*

33 © The McGraw-Hill Companies, 2002 32 Dış ticaret ve çoğaltan Marjinal ithalat eğilimi – gelirdeki değişmenin ne kadarının ithalata gideceğini gösterir. Dış ticaret çoğaltanı küçültür –marjinal ithalat eğilimi ne kadar büyükse, çoğaltan o denli küçüktür.


"© The McGraw-Hill Companies, 2002 Makroekonomiye Giriş." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları