Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BP EĞRİSİ. Toplam Harcamalar (AE): Y = C + I + G + X - M Harcamalarda Sızıntılar (Leakages) : S + T + M Harcamalarda Enjeksiyonlar (Injections): I + G.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BP EĞRİSİ. Toplam Harcamalar (AE): Y = C + I + G + X - M Harcamalarda Sızıntılar (Leakages) : S + T + M Harcamalarda Enjeksiyonlar (Injections): I + G."— Sunum transkripti:

1 BP EĞRİSİ

2 Toplam Harcamalar (AE): Y = C + I + G + X - M Harcamalarda Sızıntılar (Leakages) : S + T + M Harcamalarda Enjeksiyonlar (Injections): I + G + X Denge Durumu: Enjeksiyonlar = Sızıntılar X + G + I = S + T + M VARSAYIM: Devlet var, Ekonomi Dışa Açık

3 NX Y Y0Y0 Gelir, hasıla NX(Y,Y f,RER) 0 Net İhracat Net ihracat gelir düzeyinin azalan bir fonksiyonudur. Gelir yükseldikçe ithalat artacağından net ihracat azalır. Marjinal ithalat eğilimi büyüdükçe eğri dikleşir. Eğri diğer ülkelerin gelir düzeyi ve reel döviz kuru veri alınarak çizilmiştir.

4 NX(Y,Y 0 f,RER) NX(Y,Y 1 f,RER) Net ihracat NX Y Y0Y0 0 Faiz oranı 0 i Y LM i0i0 E0E0 Y0Y0 IS 0 IS 1 Y1Y1 Y1Y1 E 1

5 Denge noktası E 0 ‘dan E 1 'e gelirken gelir düzeyi de Y 0 ‘dan Y 1 ‘e çıkar. Alt panelde yabancı ülkelerin gelirlerinde bir artışın bizim net ihracatımızı artırdığı gösterilmiştir. Yeni denge gelir düzeyinde net ihracat artmıştır ama bu artış ihracattaki artıştan daha düşüktür çünkü gelir seviyemiz arttıkça ithalatımız da bir miktar artmaktadır.

6 Ödemeler Bilançosu Doğrusu Net İhracatın Yurtiçi Hasıla İlişkisi Sermaye girişleri yurtiçi faiz oranları ilişkisi Cari işler ile sermaye hesabı arasındaki ters yönlü ilişki

7 Yurtiçi gelir Net ihracat 0 NX E0E0 E2E2 E1E1 Gelir, hasıla 0 i Y i=i f E2E2 Y2Y2 Y0Y0 E0E0 E1E1 Sermaye girişi 0 i K ifif E2E2 K K2K2 E0E0 E1E1 Y Y1Y1 Y2Y2 Y0Y0 45 0 Y1Y1 BP i1i1 i2i2 K1K1 NX 2 -NX 1 i1i1 i2i2 NX (=-K) K (=-NX) Faiz E0E0 E1E1 E2E2

8 Gelir, hasıla Y1Y1 Faiz oranı i Y E2E2 Y2Y2 i2i2 i1i1 0 BP=0 Ödemeler bilançosu açığı BP<0 E1E1 E’ 1 E’ 2 Ödemeler bilançosu fazlası BP>0

9 AÇIK EKONOMİDE TALEP YÖNLÜ POLİTİKALAR MUNDELL-FLEMİNG MODELİ

10 Faiz 0 i Y LM 2 E2E2 Y* IS 2 Y0Y0 LM 3 IS 3 LM 1 IS 1 Y1Y1 Y2Y2 Y3Y3 E1E1 E3E3 NX=0Y=Y* Dış ticaret fazlası ve eksik istihdam Dış ticaret açığı ve eksik istihdam Dış ticaret açığı ve aşırı istihdam IIIIII TAM İSTİHDAM VE DIŞ DENGE ARASINDAKİ POLİTİKA ÇELİŞKİLERİ (SERMAYE HAREKETLERİ YOK) I. Bölge I. Bölge: Talepte bir genişleme dış dengede bir probleme yol açmadan işsizlik sorununu çözecektir. III. Bölge III. Bölge: Daraltıcı politikalar aşırı istihdamı azaltmakta ve dış ticaret fazlasını ortadan kaldırmaktadır. II. Bölge II. Bölge: Ekonomiyi aynı anda iç ve dış dengeye yöneltecek uygun bir politika yoktur NX=0 olduğu müddetçe dış denge; hasıla Y* düzeyinde oldukça tam istihdam sağlanmaktadır.

11 Sabit Kur ve İktisat Politikaları

12 Sabit Kur, Kısmi (Tam olmayan) Sermaye Hareketliliği Genişletici Mali Politikaların Etkileri

13 0 i Y LM 1 i1i1 Y1Y1 IS 1 IS 2 LM 2 BP E1E1 E3E3 E2E2 i2i2 i3i3 Y3Y3 Y2Y2 Varsayım:Sabit Kur, Kısmi Sermaye Hareketliliği, BP Daha Dik Politik Uygulama: Mali genişleme (IS1 sağa kayar (IS2); E2 noktasındaki faiz oranı (i2) iç dengedir (BP’nin altında) Ödemeler bilançosunda açık meydana gelir Gelişmeler:Merkez bankasının sabit kuru korumak için piyasaya yabancı para satışı yapmak zorunda kalması (bu gelişme piyasadaki para miktarını daraltır [LM1 sola kayar(LM2)] Nihai denge:E3 noktasında sağlanır: (faiz oranı i3 ve gelir düzeyi Y3) Sonuç:Kapalı ekonomik duruma göre (E2 noktası) daha yüksek bir faiz oranı ve daha düşük bir gelir düzeyi.

14 Faiz oranı 0 i Y LM 2 i0i0 Y1Y1 IS 1 IS 2 LM 1 BP E1E1 E2E2 E3E3 i3i3 i2i2 Y2Y2 Y3Y3 Varsayım:Sabit Kur, Kısmi Sermaye Hareketliliği, BP Daha yatık Politik Uygulama: Mali genişleme (IS 1 sağa kayar (IS 2 ); E 2 noktasındaki faiz oranı (i 2 ) iç dengedir (BP’nin üstünde) Ödemeler bilançosunda fazla meydana gelir Gelişmeler:Merkez bankasının sabit kuru korumak için piyasadan fazla olan dövizi çekmek zorunda olması (bu gelişme piyasadaki para miktarını artırır [LM 1 sağa kayar (LM 2 )] Nihai denge:E3 noktasında sağlanır: (faiz oranı i 3 ve gelir düzeyi Y 3 ) Sonuç:Kapalı ekonomik duruma göre (E 2 noktası) daha düşük bir faiz oranı ve daha yüksek bir gelir düzeyi.

15 Sabit Kur, Kısmi (Tam olmayan) Sermaye Hareketliliği Genişletici Para Politikalarının Etkileri

16 Varsayım:Sabit Kur, Kısmi Sermaye Hareketliliği, Politik Uygulama: Parasal genişleme (LM 1 sağa kayar (LM 2 ); E2 noktasındaki faiz oranı (i 2 ) geçici iç dengedir (BP’nin altında) Ödemeler bilançosunda açık meydana gelir Gelişmeler:Merkez bankasının sabit kuru korumak için piyasaya yabancı para satışı yapmak zorunda kalması (bu gelişme piyasadaki para miktarını daraltır [LM 2 sola kayar(LM 1 )] Nihai denge:E 1 noktasında sağlanır: (faiz oranı i 1 ve gelir düzeyi Y 1 ) Sonuç: Ekonomi tekrar E 1 noktasındaki dengesine geri dönecektir. Para Politikası etkisiz 0 i Y LM 1 i2i2 Y1Y1 IS 1 LM 2 BP E 1 E2E2 i1i1 Y2Y2

17 Esnek Kur ve İktisat Politikaları

18 Gelir, hasıla 0 i Y i=i f IS BP Ulusal paranın değer yitirmesi Ulusal paranın değerlenmesi BP’ DÖVİZ KURUNDA BİR DEĞİŞMENİN TOPLAM TALEBE ETKİLERİ. Tam sermaye hareketliliği ve esnek döviz kurunda sermaye akımlarının toplam talep üzerinde güçlü etkileri vardır. Yurtiçi faiz haddi i f 'nin altına düşerse sermaye çıkışları ülke parasının değerini düşürür. Bu ise rekabet gücünü ve ülke mallarına talebi artırarak IS eğrisini sağa kaydırır. Aksine faiz hadleri i f 'nin üzerine çıkarsa sermaye girişi ülkenin parasının değerini artırarak rekabet gücünü kaybetmesine yol açacaktır. Toplam talep düşerken IS eğrisi de sola kayacaktır.

19 Esnek Kur, Kısmi (Tam olmayan) Sermaye Hareketliliği Genişletici Para Politikalarının Etkileri

20 0 i Y LM(  1 ) Y1Y1 IS 1 LM(  2 ) BP 1 E1E1 E2E2 Y3Y3 E3E3 i3i3 BP 2 i1i1 IS 2 Y2Y2 i2i2 ESNEK DÖVİZ KURU SİSTEMİNDE PARA POLİTİKASI BP eğrisi LM'ye göre daha diktir. Merkez bankası para arzını arttırınca LM sağa LM(  2 )’ye kayacaktır. Döviz kuru değişmezse iç denge E 2 noktasında oluşur, ancak bu noktada ödemeler dengesi açığı vardır. Bu nedenle döviz kuru yükselir. Döviz kurunun yükselmesi IS ve BP’yi sağa kaydırır. Sonuç: Sonuç: E 3 ’teki yeni denge noktasında faiz oranı i 3 ve gelir düzeyi Y 3 ‘tür. Genişletici para politikası faiz oranını düşürmekte, gelir düzeyini yükseltmektedir.

21 Esnek Kur, Tam Sermaye Hareketliliği Genişletici Maliye Politikalarının Etkileri

22 0 i Y LM i 1 =i f E1E1 IS 1 BP IS 2 E2E2 i 2 >i f Y1Y1 Y2Y2 ESNEK KUR VE TAM SERMAYE HAREKETLİLİĞİ DURUMUNDA MALİYE POLİTİKASI. Mali genişleme IS’i sağa IS 2 ’ye kaydırır. Geçici iç denge E 2 noktasında oluşur. Burada yurtiçi faiz oranı dünya faiz oranından yüksek olup ödemeler bilançosu fazla vermektedir. Buna bağlı olarak döviz kuru düşer ve net ihracat azalır. IS sola kayarak nihai denge tekrar E 1 noktasında sağlanır. Sonuç Sonuç: Mali genişleme ne gelir düzeyini ne de faiz oranını etkileyememektedir.


"BP EĞRİSİ. Toplam Harcamalar (AE): Y = C + I + G + X - M Harcamalarda Sızıntılar (Leakages) : S + T + M Harcamalarda Enjeksiyonlar (Injections): I + G." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları